Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglalás a diasorokhoz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglalás a diasorokhoz"— Előadás másolata:

1 Összefoglalás a diasorokhoz
Magyarország gazdaságtörténete Összefoglalás a diasorokhoz Taksás Balázs

2 Külkeres-kedelem Külső hatás Export Import Gazdasági rendszer
Társadalmi rendszer földművelés fejlődése feudalizmus kialakulása - IX-X. sz. - - - XI-XIII. sz. agrár-forradalom - - - majorság csökkenése adó:pénz feudalizmus megszilárdulása XIV-XV. sz. kézműipari forradalom passzívum nemesfém, réz, bor textília, fémáru céhek megjelenése városok kialakulása XVI sz. mezővárosok, jobbágyság nagyobb szabadsága iparosodó nyugat nagy földrajzi felfedezések vágóökör, bor, réz posztó, fémáru, fűszerek majorság növelése adó:termény aktívum XVII sz. vágóökör, bor olcsó textil, fémáru (fegyver) uradalom, mint zárt egység súlyos terhek, röghöz kötés német területek és Itália hanyatlása passzívum

3 XIX. sz. második fele – I.vh
Külkeres-kedelem Külső hatás Export Import Gazdasági rendszer Társadalmi rendszer XVIII sz. betagozódás a Hasburg Birodalomba Hasburg Birodalmon belül marha, gabona, bányatermék, bor textil, iparcikkek, fémáru, gyarmatáru új növények, állatok fejlett bányászat hajózás, fejletlen ipar úrbérrendezés XIX. sz. első fele textil, iparcikkek, fémáru, gyarmatáru földművelés előretörése: vetésforgó, istállózás; bankrendszer gabona, marha, gyapjú, dohány, bányatermék, Hasburg Birodalmon belül, aktívum feudalizmus vége, népességnövekedés XIX. sz. második fele – I.vh vasútépítés, nehézipar és gépipar megjelenése, századfordulón: vegyipar, villamosság ipar élelmiszeripari termékek (liszt, dohány), gabona, bányászati nyersanyagok (szén, vasérc), gépipari termékek, vegyipar (gyógyszer, műtrágya) nincs változás: döntően agrárnépesség ipari termékek

4 Külkeres-kedelem Külső hatás Export Import Gazdasági rendszer
Társadalmi rendszer 1920-as évek ipari alapanyagok, fa, könnyűipari termékek nincs változás: döntően agrárnépesség, minimális földreform megszűnő külső piacok, ellenséges környezet önálló fiskális és monetáris politika kialakítása általános protekcionizmus gabona, mg-i termékek 1930-as évek válságkezelés, a válság jobban érinti az exportszektorokat (agrárium, gépipar), kevésbé az importhelyettesítőket (könnyűipar, papíripar) csökkenő mértékben, de még mindig legjelentősebb: mezőgazdaság, élelmiszeripar (megjelenik: konzervgyártás) nincs változás: döntően agrárnépesség, új piacok: Olaszo., Svájc, Nagy-Britannia, Németo. gazdasági világválság és kilábalás gépek, gyártósorok, iparcikkek 1930-as évek vége - II. vh. Győri program – nehézipar felfutása, háborúba lépésig konjunktúra, utána elviselhető ellátásrendszer, majd teljes pusztulás döntően Németország, kiegyenlítetlen aktívum nincs változás: döntően agrárnépesség, élelmiszer, bauxit, hadiipar iparcikkek

5 Külkeres-kedelem Külső hatás Export Import Gazdasági rendszer
Társadalmi rendszer újjáépítés – 1940-as évek hiperinfláció, új pénz, újjáépítés, nagyipar államosítása teljes földreform háborús pusztítás, szovjet érdekszféra jóvátétel, szállítások Rákosi-korszak államosítás, tervgazdálkodás, alapanyagtermelő nehézipar, kollektivizálás ipari-agrár országgá válás készülődés a III. vh-ra Szovjetunió felé, aktívum acél, nehézipari termékek élelmiszer Nagy Imre időszaka beruházások újrastrukturálása, csökkenő gazdasági növekedés acél, nehézipari termékek élelmiszer, fogyasztási cikkek életszínvonal javító intézkedések romló külkereskedelmimérleg hatalmi vákum a SZU-ban 1960-as évek gépipari (busz, hűtő), finomtechnikai gyártmányok, konzerv, bor, gyümölcs szövetkezetesítés, tervgazdálkodás, Új Gazdasági Mechanizmus és bukása nyersanyagok (energia, olaj, szén, timföld, acél) javuló mérleg, aktívum panelépítés, jóléti politika 1970-es, 1980-as évek tervgazdálkodás, gigagyárak, kapun belüli munkanélküliség KGST felől, technológia NY-Eu. felől olajválságok egyre romló, passzívum jóléti politika kölcsönből KGST felé


Letölteni ppt "Összefoglalás a diasorokhoz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések