Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociálpolitika A szociálpolitika aktuális kérdései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociálpolitika A szociálpolitika aktuális kérdései."— Előadás másolata:

1 Szociálpolitika A szociálpolitika aktuális kérdései

2 Követelményrendszer A félév teljesítéséhez gyakorlati jegyet kell szerezni.A félév teljesítéséhez gyakorlati jegyet kell szerezni. A gyakorlati jegyet a következő feladatok teljesítésére kaphatnak:A gyakorlati jegyet a következő feladatok teljesítésére kaphatnak: A változat: Dolgozat elkészítése és beadása április 30-ig), az áttekintett témákhoz kapcsolódóan. (Fontos a pontos irodalomjegyzék és a megfelelő hivatkozások.). A dolgozat „védése” a vizsgaidőszakban a kapcsolódó elméleti tétel ismertetésével.A változat: Dolgozat elkészítése és beadása április 30-ig), az áttekintett témákhoz kapcsolódóan. (Fontos a pontos irodalomjegyzék és a megfelelő hivatkozások.). A dolgozat „védése” a vizsgaidőszakban a kapcsolódó elméleti tétel ismertetésével. B változat: Dolgozat a tárgy teljes anyagából a vizsgaidőszakban.B változat: Dolgozat a tárgy teljes anyagából a vizsgaidőszakban. C változat: elméleti vizsga tételek alapján.C változat: elméleti vizsga tételek alapján.

3 Ajánlott irodalom A TÁRKI éves jelentései – „Társadalmi riport” – Kolosi Tamás, Tóth István György és mások szerkesztésében köteteiA TÁRKI éves jelentései – „Társadalmi riport” – Kolosi Tamás, Tóth István György és mások szerkesztésében kötetei KSH kiadványok, kiemelten a „Nők és férfiak Magyarországon”KSH kiadványok, kiemelten a „Nők és férfiak Magyarországon” Bauer Béla–Szabó Andrea: Ifjúság 2004., Gyorsjelentés. Budapest, Mobilitás, 2005Bauer Béla–Szabó Andrea: Ifjúság 2004., Gyorsjelentés. Budapest, Mobilitás, 2005 Lukács Éva: Foglalkoztatáspolitika az EU-ban.Lukács Éva: Foglalkoztatáspolitika az EU-ban. Frivaldszky Sándor szerk.: Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Únióban Faludi Akadémia 2006.Frivaldszky Sándor szerk.: Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Únióban Faludi Akadémia 2006. Lindeisz Ferenc szerk.: A szolidaritás az egészségbiztosítás reformjában Faludi Akadémia 2004.Lindeisz Ferenc szerk.: A szolidaritás az egészségbiztosítás reformjában Faludi Akadémia 2004. Az EU szociális biztosának éves jelentése és más EU- ra vonatkozó összefoglaló anyagok alapján összeállított főiskolai szöveggyűjtemény (a jegyzetboltban igényelhető, 500 Ft-ért)Az EU szociális biztosának éves jelentése és más EU- ra vonatkozó összefoglaló anyagok alapján összeállított főiskolai szöveggyűjtemény (a jegyzetboltban igényelhető, 500 Ft-ért) A szociális ellátásért felelős minisztériumi honlapról letölthető, az ellátásokat bemutató összefoglaló jelentések, családpolitikai kisszótár, az ellátások összefoglalói.A szociális ellátásért felelős minisztériumi honlapról letölthető, az ellátásokat bemutató összefoglaló jelentések, családpolitikai kisszótár, az ellátások összefoglalói. A szociális minisztérium honlapjáról elérhető tájékoztató anyagokA szociális minisztérium honlapjáról elérhető tájékoztató anyagok Esélyegyenlőség, társadalmi integráció in Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére, Budapest, SZCSM, 2002.Esélyegyenlőség, társadalmi integráció in Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére, Budapest, SZCSM, 2002. A családpolitikai koncepció legfontosabb kérdései in Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására, Budapest, SZCSM, 2001.A családpolitikai koncepció legfontosabb kérdései in Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására, Budapest, SZCSM, 2001.

4 Követelményrendszer Szóbeli vizsgaSzóbeli vizsga Vizsgatételek:Vizsgatételek: A bismarcki, a beveridgei és a skandináv szociálpolitika modell lényege, gyakorlati példák bemutatásaA bismarcki, a beveridgei és a skandináv szociálpolitika modell lényege, gyakorlati példák bemutatása Szolidaritás és szubszidiaritás (elvek és gyakorlati megvalósulás a szociális ellátásban az EU-ban)Szolidaritás és szubszidiaritás (elvek és gyakorlati megvalósulás a szociális ellátásban az EU-ban) Demográfia és családpolitika az EU néhány tagállamában és MagyarországonDemográfia és családpolitika az EU néhány tagállamában és Magyarországon Anyasági támogatások Magyarországon, esélyegyenlőségi kérdések, a „megélhetési gyermekvállalás” és a „családi adózás” (ld. NOE) iránti igény (vélemények és ellenvélemények)Anyasági támogatások Magyarországon, esélyegyenlőségi kérdések, a „megélhetési gyermekvállalás” és a „családi adózás” (ld. NOE) iránti igény (vélemények és ellenvélemények) Nemek közti esélyegyenlőség – elvek és problémák (pl. Nők és férfiak Magyarországon KSH kiadványok)Nemek közti esélyegyenlőség – elvek és problémák (pl. Nők és férfiak Magyarországon KSH kiadványok) A libertáriánus, az utilitariánizmus, az egalitariánizmus és a kommunitariánizmus alapján megfogalmazott igazságosság-felfogások (Denier-Meulenberg) és azok hatása a szociálpolitikáraA libertáriánus, az utilitariánizmus, az egalitariánizmus és a kommunitariánizmus alapján megfogalmazott igazságosság-felfogások (Denier-Meulenberg) és azok hatása a szociálpolitikára A szegénység, kiemelten a gyermekszegénység (elvek és statisztikák) kérdésköreA szegénység, kiemelten a gyermekszegénység (elvek és statisztikák) kérdésköre Foglalkoztatási mutatók az EU-ban és Magyarországon, kiemelt csoportok (pályakezdők, fogyatékosok, nők, idősödők) foglalkoztatását segítő programokFoglalkoztatási mutatók az EU-ban és Magyarországon, kiemelt csoportok (pályakezdők, fogyatékosok, nők, idősödők) foglalkoztatását segítő programok

5 tételek Munkanélküliség – kezelése (a munkaerőpiaci alap, a munkaügyiközpontok, kömunka, közhasznú munka, aktuális statisztika, problémák és megoldási javaslatok) vélemények és ellenvéleményekMunkanélküliség – kezelése (a munkaerőpiaci alap, a munkaügyiközpontok, kömunka, közhasznú munka, aktuális statisztika, problémák és megoldási javaslatok) vélemények és ellenvélemények Szociálpolitika a költségvetési adatok tükrében (aktuális adatok és idősorok)Szociálpolitika a költségvetési adatok tükrében (aktuális adatok és idősorok) Az önkormányzatok szociális ellátási feladatai és azok költségvetési támogatásának alakulásaAz önkormányzatok szociális ellátási feladatai és azok költségvetési támogatásának alakulása A szociális intézmények (szakellátás) működésének költségvetési támogatásaA szociális intézmények (szakellátás) működésének költségvetési támogatása A szociális intézmények működési feltételei (a szakmai normáknak megfelelés kérdései)A szociális intézmények működési feltételei (a szakmai normáknak megfelelés kérdései) Az esélyegyenlőségi törvény: jogi alapok, elvárások és a gyakorlati megvalósításAz esélyegyenlőségi törvény: jogi alapok, elvárások és a gyakorlati megvalósítás Az Országos Fogyatékosügyi Program elvárásai és megvalósulásuk, a fogyatékosügyi tanácsok munkája, támogató szolgálatokAz Országos Fogyatékosügyi Program elvárásai és megvalósulásuk, a fogyatékosügyi tanácsok munkája, támogató szolgálatok Nyugdíjrendszerek – általános áttekintés (Mészáros-Banyár könyve alapján)Nyugdíjrendszerek – általános áttekintés (Mészáros-Banyár könyve alapján) A magyarországi idősellátás és nyugellátás jogi szabályozásának elvei,a nyugellátás pilléreiA magyarországi idősellátás és nyugellátás jogi szabályozásának elvei,a nyugellátás pillérei Ifjúságpolitika, az ifjúság helyzete (Bauer-Szabó)Ifjúságpolitika, az ifjúság helyzete (Bauer-Szabó) Civilszervezetek, a civilszervezetek és egyházak szerepe a szociális ellátásbanCivilszervezetek, a civilszervezetek és egyházak szerepe a szociális ellátásban A katolikus egyház társadalmi tanítása a szociális kérdésekrőlA katolikus egyház társadalmi tanítása a szociális kérdésekről Az oktatási és szociális rendszer kapcsolata, a szociálpedagógus szerepeAz oktatási és szociális rendszer kapcsolata, a szociálpedagógus szerepe

6 Állami szerepvállalás Az állam fogalma, feladataiAz állam fogalma, feladatai A „gondoskodó” államA „gondoskodó” állam Liberális államfelfogásokLiberális államfelfogások Az Egyház társadalmi tanítása – enciklikák (Rerum Novarum XIII. Leo, Centessimus Annus II. János Pál)Az Egyház társadalmi tanítása – enciklikák (Rerum Novarum XIII. Leo, Centessimus Annus II. János Pál)

7 Filozófiai, egyúttal módszertani megközelítések, igazságfelfogások LibertáriánusLibertáriánus UtilitariánizmusUtilitariánizmus EgalitaránizmusEgalitaránizmus KommunitariánizmusKommunitariánizmus

8 Az állam újraelosztó szerepe Állami bevételekÁllami bevételek –Adók és illetékek (pl. személyi jövedelemadó, iparűzési adó, forgalmi adó ÁFA) –Járulékok (pl. nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék) –Egyéb pénzforgalmi Újraelosztás –A bevételek összege és lekötöttsége –Célok (ezeket határozzák meg az ideológiából, igazság felfogásból fakadó prioritások) –Bázisszemlélet, statisztikák

9 Libertáriánus felfogás a magántulajdonhoz való jog van a középpontban,a magántulajdonhoz való jog van a középpontban, szabadság: beavatkozásoktól való szabadság (negatív szabadság)szabadság: beavatkozásoktól való szabadság (negatív szabadság) Igazságosság: az eljárás igazságossága, szigorúan újraelosztás ellenes, a jótékonykodás önkéntesIgazságosság: az eljárás igazságossága, szigorúan újraelosztás ellenes, a jótékonykodás önkéntes

10 Utilitariánizmus: haszonelvűség Az igazságosság mércéje a hasznosságAz igazságosság mércéje a hasznosság Mi a „hasznosság”? Egyéni: élvezet, megelégedettség, jólét, preferenciák érvényesülése …, összesített: az egyéni hasznosságok eredője, összege („túlélési lottó” ellenpélda)Mi a „hasznosság”? Egyéni: élvezet, megelégedettség, jólét, preferenciák érvényesülése …, összesített: az egyéni hasznosságok eredője, összege („túlélési lottó” ellenpélda) Az igazságos elosztás nem értelmezhető (pl. koraszülött-ellátás, demencia)Az igazságos elosztás nem értelmezhető (pl. koraszülött-ellátás, demencia)

11 Egalitariánizmus – méltányos esély Igazságos az egyenlőség, de a mértéket meg kell határozni (libertariánus jogrendszerben ez az egyenlő szabadság és politikai jog szintjére korlátozódik)Igazságos az egyenlőség, de a mértéket meg kell határozni (libertariánus jogrendszerben ez az egyenlő szabadság és politikai jog szintjére korlátozódik) A szabadság pozitív – az elv megvalósításához eszközök és lehetőségek elosztása szükségesA szabadság pozitív – az elv megvalósításához eszközök és lehetőségek elosztása szükséges Az olyan egyenlőtlenség, amelyért az egyén tehető felelőssé, megengedett, de az egyén által elszenvedett események ellensúlyozandók.Az olyan egyenlőtlenség, amelyért az egyén tehető felelőssé, megengedett, de az egyén által elszenvedett események ellensúlyozandók.

12 Kommunitariánizmus Az egyén közösségbe ágyazottan létezikAz egyén közösségbe ágyazottan létezik Az igazságosság követelményei az egyes közösségekben normatív módon meghatározhatók (erkölcsi normák, szabályok)Az igazságosság követelményei az egyes közösségekben normatív módon meghatározhatók (erkölcsi normák, szabályok) Nincsenek általánosan elfogadott szabályok eltérő hagyományok eltérő szabályokat jelentenek.Nincsenek általánosan elfogadott szabályok eltérő hagyományok eltérő szabályokat jelentenek.

13 A szociálpolitika értelmezése az EU-ban szociális védelem szociális biztonság (családpolitika) szociálpolitika munkaügyi kapcsolatok foglalkoztatáspolitika Az egyes területek feladatait a kormányzat „igazságfelfogása” alapján határozzák meg.

14 Szociális biztonsági modellek Bismarcki (biztosítás alapú, munkavégzéshez kötött)Bismarcki (biztosítás alapú, munkavégzéshez kötött) Beveridge-i (angolszász, virtuális-univerzális)Beveridge-i (angolszász, virtuális-univerzális) Skandináv modell – alanyi jogon járó juttatásokSkandináv modell – alanyi jogon járó juttatások

15 Szolidaritási rendszerek Adóalapú finanszírozás – az adórendszer igazságosságnak függvénye az újraelosztásAdóalapú finanszírozás – az adórendszer igazságosságnak függvénye az újraelosztás Társadalombiztosítás – a munkaadók és munkavállalók kötelező befizetésén alapul.Társadalombiztosítás – a munkaadók és munkavállalók kötelező befizetésén alapul. A szolidaritás elvű, szükséglet alapú, az egész lakósságra kiterjedő kockázat-közösség rendszeréhez szükséges az állami felelősségvállalás.A szolidaritás elvű, szükséglet alapú, az egész lakósságra kiterjedő kockázat-közösség rendszeréhez szükséges az állami felelősségvállalás.

16 A tagállamok szociális biztonsági rendszerei Társadalombiztosítási ellátásokTársadalombiztosítási ellátások Állami ellátásokÁllami ellátások Szociális támogatások és segélyek rendszere (tagállamok belső ügye)Szociális támogatások és segélyek rendszere (tagállamok belső ügye) Munkaviszonyhoz kötött ellátások - adókedvezményekMunkaviszonyhoz kötött ellátások - adókedvezmények

17 Szubszidiaritás és szolidaritás Szubszidiaritás: a megoldást azon a szinten kell keresni, amelyen a probléma felmerül, de segíteni kell a felsőbb szinten (keresztény alapelv)Szubszidiaritás: a megoldást azon a szinten kell keresni, amelyen a probléma felmerül, de segíteni kell a felsőbb szinten (keresztény alapelv) SzolidaritásSzolidaritás –A közösség tagjai számára kötelezettséggel jár –A „mi” perspektíva elvén alapul –Mértéke a közösség által meghatározott

18 Nyugdíjbiztosítás „Felosztó-kirovó”„Felosztó-kirovó” Saját befizetésen alapulóSaját befizetésen alapuló –Virtuális számla –Tényleges számla A nyugdíj kiszámításának alapjaA nyugdíj kiszámításának alapja –Szolidaritás a társadalombiztosítási rendszerben –Magán nyugdíjpénztárak

19 Egészségbiztosítás ElvárásokElvárások –Hatásosság/eredményesség –Hatékonyság –Igazságosság (méltányosság) –Minőség –Megvalósíthatóság

20 Az EU legfontosabb szociális problémái (a szociális biztos éves jelentései alapján) IdősödésIdősödés Családok szétesése, a háztartások méretének csökkenéseCsaládok szétesése, a háztartások méretének csökkenése Bevándorlás, kulturális feszültségekBevándorlás, kulturális feszültségek Munkanélküliség, várható munkaerőhiányMunkanélküliség, várható munkaerőhiány Jövedelmi feszültségek a tagállamokon és az EU- n belülJövedelmi feszültségek a tagállamokon és az EU- n belül Az egyészségi állapot és az egészségügyi ellátásAz egyészségi állapot és az egészségügyi ellátás

21 Alapdokumentum: Szociális Charta ( 11 tagállam, kívül maradás elve) Charta a munkavállalók alapvető szoc. jogairól (1989)Charta a munkavállalók alapvető szoc. jogairól (1989) Szabad mozgás, foglalkoztatás, bérezésSzabad mozgás, foglalkoztatás, bérezés Élet- és munka-körülmények, e.védelemÉlet- és munka-körülmények, e.védelem Társulás- és koll. szerződések szabadságaTársulás- és koll. szerződések szabadsága Szakképzés, tájékoztatásSzakképzés, tájékoztatás Egyenlő bánásmódEgyenlő bánásmód Szociálpolitikai jegyzőkönyvSzociálpolitikai jegyzőkönyv A Római szerződés része – a később csatlakozókra kötelező MÁSODLAGOS (puha) JOG

22 Áttekintésre kerülő témakörök 1. Gazdasági-társadalmi helyzet1. Gazdasági-társadalmi helyzet –Szegénység –Gyermekszegénység –Jövedelmek, elégedettségvizsgálatok 2. Esélyegyenlőség2. Esélyegyenlőség –Nemek közti egyenlőség –Fogyatékosok esélyei –kisebbségek

23 Áttekintésre kerülő témakörök 3. Idősellátás3. Idősellátás –Nyugdíjrendszer –Szociális alapellátás –Szakellátás 4. Az oktatási és a szociális rendszer kapcsolata4. Az oktatási és a szociális rendszer kapcsolata

24 Áttekintésre kerülő témakörök 5. Családpolitika5. Családpolitika –Demográfia –Családtámogatások –Adókedvezmények –Anyasági ellátások –Gyermekvédelem és családpolitika kapcsolata

25 Áttekintésre kerülő témakörök 6. A szociális ellátó rendszer működése –A szociális ellátási rendszer költségvetése –Az önkormányzatok feladatellátása –A civilek és egyházak szerepvállalása

26 Szegénység A szegénység fogalma, relatív jövedelmi szegénység, szegénységi küszöbA szegénység fogalma, relatív jövedelmi szegénység, szegénységi küszöb –Medián fele alatti jövedelem –Az átlagjövedelem fele alatti –Alsó kvintilisbe tartozó jövedelem Szegénységi ráta, szegénységi rés-aránySzegénységi ráta, szegénységi rés-arány Aggregált szegénységi deficit – az az elméleti összeg, amellyel a szegénység statikus értelemben megszüntethető lenne.Aggregált szegénységi deficit – az az elméleti összeg, amellyel a szegénység statikus értelemben megszüntethető lenne.

27 A szegénységet befolyásoló tényezők A háztartásfő életkoraA háztartásfő életkora A háztartásfő legmagasabb végzettségeA háztartásfő legmagasabb végzettsége Foglalkoztatott-e, vagy munkanélküli, vagy nyugdíjas a háztartásfőFoglalkoztatott-e, vagy munkanélküli, vagy nyugdíjas a háztartásfő A háztartásfő etnikai származásaA háztartásfő etnikai származása Az egy háztartásban élők számaAz egy háztartásban élők száma A lakóhelyA lakóhely

28 Gyermekes családok Életkori kategóriák szerinti szegénységÉletkori kategóriák szerinti szegénység Háztartástípus szerinti kockázatHáztartástípus szerinti kockázat

29 Az időskorúak jövedelmi helyzete Az idősek és aktív korúak jövedelmeinek összehasonlításaAz idősek és aktív korúak jövedelmeinek összehasonlítása Egyszemélyes háztartások, két inaktív személy egy háztartásbanEgyszemélyes háztartások, két inaktív személy egy háztartásban „Nyugdíjas kosár”„Nyugdíjas kosár” Egészségi állapot, várható élethosszEgészségi állapot, várható élethossz

30 Elégedettség, jövedelmi feszültség A jövedelmi helyzettel általános elégedetlenség a jellemző – átlagosan kétszeres jövedelmet igényelnének az emberek (15-17% elégedett)A jövedelmi helyzettel általános elégedetlenség a jellemző – átlagosan kétszeres jövedelmet igényelnének az emberek (15-17% elégedett) A fiatalok átlagosan elégedettebbek, mint más csoportokA fiatalok átlagosan elégedettebbek, mint más csoportok Az idősebben körében a legmagasabb az elégedettség a saját családjukkal.Az idősebben körében a legmagasabb az elégedettség a saját családjukkal.


Letölteni ppt "Szociálpolitika A szociálpolitika aktuális kérdései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések