Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra."— Előadás másolata:

1 „ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra 2014 - 2015 TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0010 Miskolci Egyetem (Főpályázó), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)

2 „A GYAKORLAT A LEGJOBB TANÍTÓMESTER!” „A TUDÁS A LEGJOBB TANACSADÓ!”

3 DUÁLIS KÉPZÉS kettős színterű képzés (oktatási intézmény – üzem, iroda), kiegészítő jellegű kompetenciákat fejlesztenek, explicit és tacit tudás arányos fejlesztése, alternatív képzési forma 2014.05.03.SzaD'20143

4 TUDÁS – TUDÁSÁTALAKíTÁS by NONAKA Hallgatólagos tudás Explicittudás SZOCIALIZÁCIÓ(szakképzés)EXTERNALIZÁCIÓ (tantermi oktatás) Átalakulá s indítópozíciója Explicit tudás INTERNALIZÁCIÓ (szakmai gyakorlat) KOMBINÁCIÓ (kutató munka) Átalakulás iránya

5 DUÁLIS KÉPZÉS GYÖKEREI céhek és iparos testületek életpályát követő képzési rendszerei népiskolai képzésre épülő közép- és felsőfokú tanulmányok struktúrája („community college” – USA; szakképzés – DE, AU) modern többfokozatú képzési rendszerek (Bologna) 2014.05.03.SzaD'20145

6 A DUALITÁS DIMENZIÓI FUNKCIONÁLIS: munkamegosztás az oktatási folyamatban TUDÁS SZINTEK: akadémiai és vállalati szintek egyesítése IRÁNYÍTÁS: szakmai ellenőrzés diverzifikálása FINANSZÍROZÁS: forrásbevonás – költségmeg - osztás ÉRDEKELTSÉG MEGTEREMTÉSE: anyagi – erkölcsi ösztönzés, pályaorientáció TÉRBENI: előadó terem – munkakörnyezet IDŐBENI: tanéven belüli hosszabb tanulmányi időszak 2014.05.03.SzaD'20146

7 A DUÁLIS KÉPZÉS POTENCIÁLIS HOZADÉKA 01 BEFEKTETÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKÉBE: vállalkozások hozzájárulása a szakemberképzés költségeihez GYAKORLATORIENTÁLT OKTATÁS: gyorsabb munkahelyi integráció SZAKÉRTELEM MINDENKINEK: képzési szintenként differenciált kompetenciák kialakítása SOKSZÍNŰ SZAKKÉPZÉSI PIAC: a kereslet – kínálat által mozgatott piaci mechanizmusok beépülése a képzés rendszereibe SZABÁLYOZOTT KERETEK A SZAKKÉPZÉS MINDEN SZINTJÉN: oktatói és tárgyi alkalmasság minősítésének szabályozottsága 2014.05.03.SzaD'20147

8 A DUÁLIS KÉPZÉS POTENCIÁLIS HOZADÉKA 02 ELISMERT SZAKMÁK MEGERŐSÍTÉSE: egységes minőségi szint biztosítása KÉTOLDALÚ VONZERŐ: a képzésbe bekapcsolódó vállalatok és a tanulók oldalán kialakuló kölcsönös előnyök révén LÉPÉSTARTÁS A MODERNIZÁCIÓ KIHÍVÁSAIVAL: a technikai és a módszertani megújulás folyamatos TOVÁBBKÉPZÉSI BÁZISOK: a megújító képzések lehetőségei is kialakulnak KOOPERATÍV TANULÁSI HÁLÓZATOK: a társadalmi munkamegosztás szereplőinek együttműködés e erősödik 2014.05.03.SzaD'20148

9 A DUÁLIS KÉPZÉS POTENCIÁLIS HÁTRÁNYAI TÚLZOTT SPECIALIZÁCIÓ: a gyakorlati képzés egyedi cégspecializációt eredményezhet KÉPZÉSIDEGEN FELADATOK: a képzés terhére végzett álfeladatok KÉPZÉSI HELYEK KÖZÖTTI TÚLZOTT DIFFERENCIÁLÓDÁS: a vállalatok közötti (finanszírozási képesség, szervezettség, technológiai szint) különbségek begyűrűzése FLEXIBILIS TUDÁS HÁTTÉRBE SZORULÁSA: mobilitási potenciál beszűkülése KORAI VÁLSZTÁS MIATTI PÁLYAELHA- GYÁS: kiábrándulás, készségek átalakulása, motivációs változások 2014.05.03.SzaD'20149

10 Kiemelt szolgáltatásaink Duális képzési portál működtetése Pályaorientációs szolgálat működtetése Tehetséggondozási programok fenntartása Felzárkóztatási programok indítása DUÁLIS képzési pilot-programok megvalósítása Mentor programok kezdeményezése Egyetemi-Vállalkozói Charta megkötése és hálózat működtetése 2014.05.03.SzaD'201410

11 ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Kedvezményezett: Miskolci Egyetem Megítélt támogatás: 420.298.930,- Ft Miskolci Egyetem (főpályázó): 297.781.030,- Ft (konzorciumi partner): B.- A.- Z. Megyei Területf ejlesztési Ügynökség Közhasznú N on-profit Kft. Támogatás intenzitása: 100 % Támogatás időtartama: 20 hónap (2015. 09. 30.) Projektmenedzsment, kapcsolattartás Projektmenedzser: dr. Szakály Dezső Projektasszisztens: Bárdosné dr. Soós Viktória Szakmai vezető: Veresné dr. Somosi Marianna Szakmai vezető asszisztense: Illés Balázs Pénzügyi vezető: Varga Beatrix Pénzügyi asszisztens: Kerékgyártóné Petró Anita Projekt menedzsment iroda: E/7. ép. 6. emelet Érintett oktatók + alkalmazottak köre: cca. 100 fő

12 INDIKÁTOROK Kapcsolódó cél Indikátor megnevezése Mérték egység Kiindulá- si érték CélértékCéldátum Az adatforrás megnevezése Kimenet indikátorok Piaci szereplőkkel való közös képzési tartományok kifejlesztése Képzésben résztvevő képzők száma fő 0150 A projekt fizikai befejezése Jelenléti ív A munka-erőpiaci igényekhez igazodó pályaorientáció a hallgatói szolgáltatások komplexitásának kiterjesztése Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma fő 01560 A projekt fizikai befejezése Jelenléti ív Olyan képzési rendszer, amely biztosítja a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését Kialakított képzési modulokhoz tartozó tananyagok száma (címek). db 018 A projekt fizikai befejezése Pályázói adatközlés, továbbá elkészült tananyagok Eredmény indikátorok Piaci szereplőkkel való közös képzési tartományok kifejlesztése Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma db Megvalósít hatósági tanulmány ban bemutatni 30 A projekt fizikai befejezése Együttműkö- dési nyilatkozat Megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma db010 A projekt fizikai befejezése Együttműkö- dési megállapodás


Letölteni ppt "„ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ!” A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések