Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Témák, módszerek, követelmények Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Témák, módszerek, követelmények Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév."— Előadás másolata:

1 Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Témák, módszerek, követelmények Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév

2 A tárgy célja ● A hallgatók szerezzenek ismereteket a külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi gazdasági környezetről és azok változásairól, szabályozásáról és intézményeiről különös tekintettel a világgazdaság 2007-ben kezdődő válságra és annak hatására. ● Fejleszteni a hallgatók elemzőképességét, a tárgyhoz tartozó statisztikai adatok, táblázatok és grafikonok önálló értékelésével és következtetések meghatározásával, gyakorlással. 2

3 A tárgy témái ● A nemzetközi gazdasági környezetet meghatározó fő folyamatok  a globalizáció és regionalizmus › a digitalizáció időszakában/ kezdetén  a világgazdaság nyitottsága és a protekcionizmus  A fenti folyamatok áttekintése 2007-től, és aktuális kérdéseinek tárgyalása › Kereskedelem › Tőkefolyamatok › Intézményi keretek 3

4 A tárgy témái ● A világkereskedelem válság előtti és utáni helyzete, tendenciák ● A nemzetközi tőkeáramlás (FDI) tendenciái ● A külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi és nemzeti intézmények és szabályozását ● A fenti folyamatok és tényezők aktuális vonatkozásait, nemzetközi szinten és egyes országok konkrét esetét vizsgálva 4

5 A tárgy módszere, követelmények ● Előadások ● Szakirodalom feldolgozása  Kötelező irodalom  Ajánlott irodalom ● Szaklapok, szakanyagok tanulmányozása ● Meghirdetett szakmai előadások 5

6 Kötelező irodalom ● Előadások anyaga  JEGYZET? ● Botos Balázs: Válságkezelés és protekcionizmus. = Külgazdaság LIII. évf. 2009. május-június (91- 105.o.) ● Elekes Andrea: Világgazdasági krízis – kereskedelem, kereskedelempolitikai válaszok. = Külgazdaság LVI. évf. 2012. január-február (76- 104.o.) 6

7 Kötelező irodalom ● Gács János: A gazdasági globalizáció számokban. A nyitottság alakulása az EU országaiban. I. rész. = Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. október (876-902.o.) ● Gács János: A gazdasági globalizáció számokban. A nyitottság alakulása az EU országaiban. II. rész. Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. november (960-973. o.) 7

8 Kötelező irodalom ● Kalotay Kálmán: A működő tőke és a 2008. évi világgazdasági válság. = Külgazdaság LIII. évf. 2009. január-február (42-61. o.) ● Csáki György: Globalizáció és gazdasági szuverenitás. Magyar Tudomány, 2013. április 8

9 Kötelező irodalom ● Losoncz Miklós - Nagy Gyula (2011): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság. Tri-Mester Bt., Tatabánya. 3. A globális pénzügyi válság jellemzői (40- 56.o.) 9

10 Ajánlott irodalom ● JELENTÉSEK  UNCTAD: World Investment Reports (wir)  WTO: World Trade Reports  OECD: Factbook 10

11 A tárgy követelményei Írásbeli vizsga  Esszé kérdések › 1x20 pontos › 2x10 pontos  Elemzések (az egyik 10 pontos kérdés)  Vitakérdések, meghatározások (5 pontos)  Tények, adatok ismerete: 2 pontos 11

12 Követelmény LEVELEZŐ TAGOZAT ● OTTHON ELŐRE ELKÉSZÍTETT ELEMZÉS  6-7 ezer KARAKTERES (szóköz nélkül) házi dolgozat: elemzés, táblázatok, grafikonok, irodalom  Vizsgára kinyomtatva beadni ● Témák:  Kereskedelempolitika vizsgálata, kereskedelem változásának elemzése egy adott országban 2007-től napjainkig  Tőkeáramlás (FDI ki-és beáramlás) vizsgálata egy adott országban 2007-től napjainkig 12

13 Lehetőség Nappali és levelező tagozatos hallgatóknak ● TDK: kutatás a kurzushoz kapcsolódva ● Előre meghirdetett előadáson való részvétel 13

14 Globális tényezők és folyamatok ● Módszertani ízelítő ● Tudja-e? 14

15 1.ábra: Tényezők nemzetközi áramlása Érték 2012-ben: ezer mrd USD 15 Adat, komm. 21 mill. Megabit/sec. Áru 17 Szolg. 4 Pénz- ügy 4 Szemé- lyek 194 millió Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April 2014 p. 2

16 2.ábra: Tényezők nemzetközi áramlása Érték 2012: mrd USD, Éves növekedés 2002-2012 %-ban 16 Áruk Személyek Pénzügy Szolgál- tatások Adat., komm. Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April 2014 p. 2

17 a) Globális tényezők és folyamatok ● Kb. 26 ezer milliárd USD volt 2012-ben az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlása, ami a világ GDP-je 36%-át tette ki ● 250-450 milliárd USD-vel növeli a világ GDP-jét évente a tényezők szabad áramlása ● 18-szorosára nőtt a határon átmenő internetforgalom 2005-2012 között › Mobil telefonok száma › Internet használók ● 500%-kal nőttek a nemzetközi skype hívások percekben mérve 2008 óta. 17

18 b) Globális tényezők és folyamatok ● 38% volt a feltörekvő országok részaránya a világ az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlásából 2012-ben, ami 14% volt csak 1990- ben ● A tudás-intenzív termékek forgalma gyorsabban nő, mint a munka- vagy tőke-intenzív termékeké 18

19 ● 85 ezer milliárd USD-re nő az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlása 2025-re 2012-es forgalomhoz képest  Kereslet: „középosztály” létszáma 1,8 milliárd fővel nőhet  Digitális technológia fejlődése és hatása › Digitális termékek és szolgáltatások által › Digitális „csomagolás” ( eljárás) › Digitális platform: termelés, kereslet összekapcsolása 19 c) Globális tényezők és folyamatok

20 3. ábra: Áruk, szolgáltatások, pénzügyi tényezők 1980-2012 Érték: ezer mrd USD folyó áron, GDP %-ában 20 Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April 2014 p. 4

21 1. táblázat: Nemzetközi gazdaság néhány alapadata évtizedünkben MegnevezésMrd USD Folyó áron A világ GDP-je Export (Áru + szolgáltatás) FDI beáramlás (inflows) FDI állomány (inward stock) Forrás: WIR, MGI 21

22 2. táblázat: Nemzetközi gazdaság néhány alapadata folyó áron mrd USD Megnevezés19902005-2007 Válság előtti átlag 20122013 GDP22 32351 28872 80774 284 Export (áru+szolgáltatás) 4 10715 03422 59323 160 FDI beáramlás (inflow) 2081 4931 3301 452 FDI állomány (inward) 2 07814 79023 30425 464 22 Forrás: UNCTAD, World Investment Report (WIR), 2014. p. xviii

23 A világ nyitottsága ● Mutató:  Export/ GDPx100= ….% ● Hogyan alakult a világ nyitottsága?  1990-ben?  A nemzetközi válság alatt  2013-ban? ● Nőtt-e a világ gazdasági nyitottsága 1990 és 2013 közözött? 23

24 Válaszok … ● Az előadás 2. sz. táblázata alapján:  1990-ben: 18,3%  A nemzetközi válság alatt: 29,3%  2013-ban: 31,1% ● Nőtt-e a világ nyitottsága 1990 és 2013 közözött? IGEN, … ● Mit mutat a Export/GDP mutató? Mire következtethetünk a mutató értékéből? 24

25 4. ábra: Nemzetközi kereskedelem fejlődése 1990-2012; 1990=100% 25 Forrás:

26 5. A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2012, % 26 Forrás: World Trade Report 2013, p. 20

27 6. ábra: FDI (beáramlás/inflow) globális szinten és országcsoportok szerint, mrd USD 27 Forrás: UNCTAD, World Investment Report (WIR), 2014. p. xiii

28 Országcsoportok ● Fejlet országok ● Fejlődő országok ● Átmenti gazdasággal rendelkező országok  FÁK 28

29 Források World Trade Report 2013. Factors shaping the future of the world trade. WTO. Website: www.wto.orgwww.wto.org World Investment Report 2013. UNCTAD, Global Value Chains. Investment and Trade for Development. www.unctad.orgwww.unctad.org 29

30 World Investment Report 2014. UNCTAD. Investing in the SDGs: an Action Plan. Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy. McKinsey Global Institute April 2014 Copyright © McKinsey & Company www.mckinsey.com/mgi 30

31 Köszönöm a figyelmet! 31 McKinsey Global Institute April 2014 Copyright © McKinsey & Company www.mckinsey.com/mgi


Letölteni ppt "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Témák, módszerek, követelmények Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések