Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Témák, módszerek, követelmények Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2014/2015 Őszi félév

2 A tárgy célja A hallgatók szerezzenek ismereteket a külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi gazdasági környezetről és azok változásairól, szabályozásáról és intézményeiről különös tekintettel a világgazdaság ben kezdődő válságra és annak hatására. Fejleszteni a hallgatók elemzőképességét, a tárgyhoz tartozó statisztikai adatok, táblázatok és grafikonok önálló értékelésével és következtetések meghatározásával, gyakorlással.

3 A tárgy témái A nemzetközi gazdasági környezetet meghatározó fő folyamatok a globalizáció és regionalizmus a digitalizáció időszakában/ kezdetén a világgazdaság nyitottsága és a protekcionizmus A fenti folyamatok áttekintése 2007-től, és aktuális kérdéseinek tárgyalása Kereskedelem Tőkefolyamatok Intézményi keretek

4 A tárgy témái A világkereskedelem válság előtti és utáni helyzete, tendenciák A nemzetközi tőkeáramlás (FDI) tendenciái A külgazdasági politikát meghatározó nemzetközi és nemzeti intézmények és szabályozását A fenti folyamatok és tényezők aktuális vonatkozásait, nemzetközi szinten és egyes országok konkrét esetét vizsgálva

5 A tárgy módszere, követelmények
Előadások Szakirodalom feldolgozása Kötelező irodalom Ajánlott irodalom Szaklapok, szakanyagok tanulmányozása Meghirdetett szakmai előadások

6 Kötelező irodalom Előadások anyaga
JEGYZET? Botos Balázs: Válságkezelés és protekcionizmus. = Külgazdaság LIII. évf május-június ( o.) Elekes Andrea: Világgazdasági krízis – kereskedelem, kereskedelempolitikai válaszok. = Külgazdaság LVI. évf január-február ( o.)

7 Kötelező irodalom Gács János: A gazdasági globalizáció számokban. A nyitottság alakulása az EU országaiban. I. rész. = Közgazdasági Szemle, LIV. évf., október ( o.) Gács János: A gazdasági globalizáció számokban. A nyitottság alakulása az EU országaiban. II. rész. Közgazdasági Szemle, LIV. évf., november ( o.)

8 Kötelező irodalom Kalotay Kálmán: A működő tőke és a évi világgazdasági válság. = Külgazdaság LIII. évf január-február ( o.) Csáki György: Globalizáció és gazdasági szuverenitás. Magyar Tudomány, április

9 Kötelező irodalom Losoncz Miklós - Nagy Gyula (2011): A globalizáció és a évi pénzügyi válság. Tri-Mester Bt., Tatabánya. 3. A globális pénzügyi válság jellemzői (40-56.o.)

10 Ajánlott irodalom JELENTÉSEK UNCTAD: World Investment Reports (wir)
WTO: World Trade Reports OECD: Factbook

11 A tárgy követelményei Írásbeli vizsga Esszé kérdések
1x20 pontos 2x10 pontos Elemzések (az egyik 10 pontos kérdés) Vitakérdések, meghatározások (5 pontos) Tények, adatok ismerete: 2 pontos

12 Követelmény LEVELEZŐ TAGOZAT
OTTHON ELŐRE ELKÉSZÍTETT ELEMZÉS 6-7 ezer KARAKTERES (szóköz nélkül) házi dolgozat: elemzés, táblázatok, grafikonok, irodalom Vizsgára kinyomtatva beadni Témák: Kereskedelempolitika vizsgálata, kereskedelem változásának elemzése egy adott országban 2007-től napjainkig Tőkeáramlás (FDI ki-és beáramlás) vizsgálata egy adott országban 2007-től napjainkig

13 Lehetőség Nappali és levelező tagozatos hallgatóknak
TDK: kutatás a kurzushoz kapcsolódva Előre meghirdetett előadáson való részvétel

14 Globális tényezők és folyamatok
Módszertani ízelítő Tudja-e?

15 1.ábra: Tényezők nemzetközi áramlása Érték 2012-ben: ezer mrd USD
21 mill. Megabit/sec. Adat, komm. Áru 17 Szolg. 4 Pénz-ügy Szemé-lyek 194 millió Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April p. 2

16 2.ábra: Tényezők nemzetközi áramlása Érték 2012: mrd USD, Éves növekedés 2002-2012 %-ban
Áruk Szolgál- tatások Pénzügy Személyek Adat., komm. Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April p. 2

17 a) Globális tényezők és folyamatok
Kb. 26 ezer milliárd USD volt 2012-ben az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlása, ami a világ GDP-je 36%-át tette ki milliárd USD-vel növeli a világ GDP-jét évente a tényezők szabad áramlása 18-szorosára nőtt a határon átmenő internetforgalom között Mobil telefonok száma Internet használók 500%-kal nőttek a nemzetközi skype hívások percekben mérve 2008 óta.

18 b) Globális tényezők és folyamatok
38% volt a feltörekvő országok részaránya a világ az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlásából 2012-ben, ami 14% volt csak 1990-ben A tudás-intenzív termékek forgalma gyorsabban nő, mint a munka- vagy tőke-intenzív termékeké

19 c) Globális tényezők és folyamatok
85 ezer milliárd USD-re nő az áru-, szolgáltatások és pénzügyi tényezők áramlása 2025-re 2012-es forgalomhoz képest Kereslet: „középosztály” létszáma 1,8 milliárd fővel nőhet Digitális technológia fejlődése és hatása Digitális termékek és szolgáltatások által Digitális „csomagolás” ( eljárás) Digitális platform: termelés, kereslet összekapcsolása

20 3. ábra: Áruk, szolgáltatások, pénzügyi tényezők Érték: ezer mrd USD folyó áron, GDP %-ában Forrás:Global flows in a digital age. McKinsey Global Institute April p. 4

21 1. táblázat: Nemzetközi gazdaság néhány alapadata évtizedünkben
Megnevezés Mrd USD Folyó áron A világ GDP-je Export (Áru + szolgáltatás) FDI beáramlás (inflows) FDI állomány (inward stock) Forrás: WIR, MGI

22 2. táblázat: Nemzetközi gazdaság néhány alapadata folyó áron mrd USD
Megnevezés 1990 Válság előtti átlag 2012 2013 GDP 22 323 51 288 72 807 74 284 Export (áru+szolgáltatás) 4 107 15 034 22 593 23 160 FDI beáramlás (inflow) 208 1 493 1 330 1 452 FDI állomány (inward) 2 078 14 790 23 304 25 464 Forrás: UNCTAD, World Investment Report (WIR), p. xviii

23 A világ nyitottsága Mutató: Hogyan alakult a világ nyitottsága?
Export/ GDPx100= ….% Hogyan alakult a világ nyitottsága? 1990-ben? A nemzetközi válság alatt 2013-ban? Nőtt-e a világ gazdasági nyitottsága 1990 és 2013 közözött?

24 Válaszok … Az előadás 2. sz. táblázata alapján:
1990-ben: 18,3% A nemzetközi válság alatt: 29,3% 2013-ban: 31,1% Nőtt-e a világ nyitottsága 1990 és 2013 közözött? IGEN, … Mit mutat a Export/GDP mutató? Mire következtethetünk a mutató értékéből?

25 4. ábra: Nemzetközi kereskedelem fejlődése 1990-2012; 1990=100%
Forrás:

26 5. A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2012, %
Forrás: World Trade Report 2013, p. 20

27 6. ábra: FDI (beáramlás/inflow) globális szinten és országcsoportok szerint, mrd USD
Forrás: UNCTAD, World Investment Report (WIR), p. xiii

28 Országcsoportok Fejlet országok Fejlődő országok
Átmenti gazdasággal rendelkező országok FÁK

29 Források World Trade Report Factors shaping the future of the world trade. WTO. Website: World Investment Report UNCTAD, Global Value Chains. Investment and Trade for Development.

30 World Investment Report 2014. UNCTAD
World Investment Report UNCTAD. Investing in the SDGs: an Action Plan. Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy. McKinsey Global Institute April 2014 Copyright © McKinsey & Company

31 Köszönöm a figyelmet! McKinsey Global Institute April 2014 Copyright © McKinsey & Company


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések