Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A krimi ismérvei 19. tétel Az irodalom határterületei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A krimi ismérvei 19. tétel Az irodalom határterületei."— Előadás másolata:

1 A krimi ismérvei 19. tétel Az irodalom határterületei

2 Lekt ű r: Szórakoztató, könny ű olvasmányt kínáló m ű, amely nem feltétlenül tart számot a m ű vészi értékre. - szerelmi történet - sci-fi - fantasy - horror - kalandregény - orvosregény - krimi, stb. Az irodalom határterülete  ezt a határt nehéz megvonni: a szépirodalom is lehet szórakoztató, és a lekt ű rnek is lehetnek esztétikai értékei.

3 A krimi: - A „krimi” latin eredet ű szó, a kriminalisztika (b ű nügyi nyomozással foglalkozó tan) rövidítése, „becézett változata”. - A m ű faj el ő ször az irodalomban jelent meg, ma már filmen, tévésorozatban vagy (számítógépes) szerepjátékokban is létezik. A krimi világirodalmi rangú el ő zményei: - E. A. Poe: A Morgue utcai kett ő s gyilkosság - Dosztojevszkij: B ű n és b ű nh ő dés

4 A b ű nügyi regények típusai: 1. A regény végére derül ki a tettes személye A történetben a nyomozás menete az érdekes (pl. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes-történetei). 2. Már a történet elején megismerjük az elkövet ő t A regényben a nyomozó és a tettes közti lélektani harc áll a középpontban (pl. a B ű n és b ű nh ő dés, vagy a Columbo- sorozat).

5 A krimi jellemz ő i: - Az olvasónak a nyomozóéval egyenl ő esélyeket kell biztosítani a rejtély megoldására, ezért minden áruló jelet világosan és pontosan kell közölni. - Tilos a szerelem. A történet ne egy szerelmespár, hanem a nyomozó és a tettes fogócskája legyen. - Sem a detektív, sem más hivatalos nyomozó közeg nem lehet a tettes. - Logikus következtetés vezessen a leleplezéshez. Megengedhetetlen a véletlen vagy az alá nem támasztott beismerés.

6 - A detektívtörténetb ő l nem hiányozhat a nyomozó, aki módszeresen feltárja az áruló nyomokat, s ezek eredménye révén jut el a megoldáshoz. - A detektívtörténet kötelez ő b ű nesete a gyilkosság. - A feladott rejtély megoldásában ki kell zárni minden természetfölötti er ő t és körülményt. - Csupán egyetlen nyomozó szerepelhet a történetben - az olvasó nem futhat versenyt a nyomozók három-négytagú „váltócsapatával”. - A tettesnek a történet egyik, többé-kevésbé fontos, az olvasó által jól ismert szerepl ő jének kell lennie.

7 - Megengedhetetlenül olcsó a megoldás, ha a szolgák egyike a tettes. - Bár a tettesnek lehet b ű ntársa, alapvet ő en azonban egyetlen ember elfogásáról szóljon a történet. - A tettes sohasem lehet hivatásos gonosztev ő. - Tilos a balesettel, öngyilkossággal magyarázott rejtély. - A detektívtörténetek szerz ő jének kerülnie kell minden sablonos megoldást, ötletet.

8 A detektív figurája: - különleges egyéniség - lehet hivatalos személy (rend ő rnyomozó), magándetektív, vagy magánszemély is - rendkívül éles logikával rendelkezik - el ő fordul, hogy segédje is van (pl. Watson) A segéd szerepe: - a detektív legbizalmasabb munkatársa - a detektív a vele való beszélgetések során közli a legtitkosabb gondolatait az olvasókkal - a segéd mindig alárendelt figura, sokszor kételkedik, de mindig a detektívnek van igaza (rajta keresztül mérhet ő le a nyomozó zsenialitása)

9 A tíz kicsi néger (1939) A világ egyik leghíresebb krimije. Nem hagyományos krimir ő l van szó (inkább a filmb ő l ismert „thriller” m ű fajához hasonlít). Agatha Christie (1890-1978), „a krimi királyn ő je”!

10 Egyezések: 1. A középpontban itt is gyilkosság(ok) áll(nak). 2. Az olvasó „együtt nyomoz” a szerepl ő kkel. 3. Logikus következtetések vezetnek a végkifejlethez. 4. A történet izgalmas, (meglep ő ) fordulatokban gazdag. Eltérések: 1. Több a bels ő monológ, ami a mondatok hosszúságában és a szóhasználatban is eltér az események olykor kissé szikár leírásától. 2. Hiányzik a detektív figurája (a szerepl ő k maguk között nyomoznak, gyanakodnak). 3. A regény arról szól, hogy a tíz szerepl ő meghal (fokozatosan, egymás után).

11 A regényr ő l: - A történet zárt helyen játszódik: nincs mód elmenekülni, és a tettest is a szerepl ő k között kell keresni (ez általában jellemz ő Agatha Christie regényeire). - A regényt átfogó motívum a „néger-alak” (pl. a sziget négerfejre hasonlít, a szerepl ő k a tíz kicsi négerr ő l szóló mondóka alapján halnak meg, egyre fogynak a négerbábuk). - A hangsúly nem a halálesetek véres leírásán, hanem a szerepl ő kön (illetve a köztük lév ő viszonyokon) és a cselekményen van.

12 - A szigetre minden egyes szerepl ő saját kis világát, hétköznapi szokását hozza magával, amit ő l képtelen szabadulni, ezért a szerepl ő k eltér ő magyarázatokat adnak a helyzetr ő l, eltér ő dolgokra figyelnek fel (például a gyilkos személyének beazonosítási kísérletekor mindenki a saját néz ő pontjának megfelel ő en mást és mást nevez meg tettesként). - Ezeknek a különböz ő egyedi kis világoknak megfelel ő en mindenki más- más „id ő tartammal” rendelkezik még az életb ő l: mindenki számára egységesen „új id ő számítás” keletkezik a szigetre való megérkezésükkel. Ett ő l kezdve kell számolniuk a halál közeledését (van, aki számára így az id ő ellenséggé válik, mert csak a kínszenvedést növeli, míg másnak minden pillanat a boldogságé, s van, aki nem vesz tudomást a múlásáról).

13 - A regény atmoszférája: nyomasztó, szorongással teli (senki nem bízik meg senkiben, minden szerepl ő múltját b ű n terheli, mindenkire a halál leselkedik, a szerepl ő k sokszor közönyösek a másikkal szemben, a történetben jelen van „láthatatlan tanúként” a lelkiismeret-furdalás). - Senki nem vesz tudomást a b ű nösségér ő l, de itt ebben a kitüntetett helyzetben mindenki kénytelen lesz felelni emiatt. A b ű n, amit megpróbált elfeledni, most föléjük n ő, és ez az egyéni sors okozza a halált, mindenki számára egyedi módon. Így igazából nem is létezik gyilkos, hanem csak a „saját halál”, aminek az egyén az oka. Egyetlen kiutat ebben a világban a megértés jelentené, de még a gyerekmondóka is baljóssá és félelmetessé válik, hisz senki nincs, aki megértené.

14 Miért olvasnak az emberek lekt ű rt? Milyen más regényeket ismersz Agatha Christie-t ő l? Milyen más szerz ő t (és m ű címet) ismersz a krimi m ű fajában? Mit szeretsz olvasni? Mir ő l kapta a „ponyvaregény” az elnevezését?

15 VÉGE


Letölteni ppt "A krimi ismérvei 19. tétel Az irodalom határterületei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések