Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Kooperáció és integrációmanagement /A tantárgy neve/

2 Előadás témakörei A turisztikai szervezet jogi formájának kiválasztása

3 ELŐADÁS ANYAGA Kritériumok: Politikai befolyástól való függetlenség, különösen a rövid távú politikai gondolkodástól A közösséghez és a közszférához fűződő kapcsolódás, ha lehetséges, részvétel benne Hatékony döntéshozatali struktúra A lehető legköltségarányosabb finanszírozás A többi turisztikai szervezetbe való beágyazhatóság Minimális alaptőke A képviselt terület turisztikai érdekrendszerébe való beágyazhatóság

4 ELŐADÁS ANYAGA Alternatív jogi formák 1. A szervezet integrálása egy önkormányzatba vagy térségi közigazgatási szervezetbe (pl. megyébe) Az önkormányzat veszi át az összes feladatot Előnyei: viszonylag biztos finanszírozás, bizonyos kérdésekben hatósági utasítási jogkör a szolgáltatókkal szemben Hátrányai: minden, a magángazdasági jellegből fakadó előny hiánya 2. Közjogi formák Előnyei és hátrányai nagyjából megegyeznek az önkormányzatival, azzal a különbséggel, hogy viszonylagos függetlenségénél fogva a döntések gyorsabban és politikailag kevésbé közvetlenül befolyásoltan születnek 3. Tisztán magánjogi szervezet Számtalan forma létezik, a turisztikai szervezetek számára legmegfelelőbb az egyesület, a Kft, az Rt, a szövetkezet vagy az alapítvány

5 ELŐADÁS ANYAGA Az egyesület Az egyesület a legelterjedtebb jogi forma a turisztikai szervezetek esetében Előnyei: - a gyors és egyszerű alapíthatóság, a tagok intézményesített részvétele és a közösségbe történő erős beágyazottság - a közgyűlésnek viszonylag nagy súlya van, amennyiben a költségvetést és a lényeges döntéseket jóvá kell hagynia - a tagok személyes hozzájárulásának hatalmas szerepe van - a rendszeres tagi befizetések kiszámítható működést tesznek lehetővé - magánjogi szervezetként nagy függetlenséggel rendelkezik - a döntési folyamatok viszonylag gyorsak Hátrányai: - a saját tőke hiányánál fogva szűkebb cselekvési lehetőségek - a tagok magas szintű részvétele folytán néha nehézkes döntéshozatal

6 1. ELŐADÁS ANYAGA Kft/Rt Előnyei: - világos, átlátható döntési szerkezet - saját tőke alapfeltétel, ez bizonyos függetlenséget és rugalmasságot garantál Hátrányai: - konkurens érdekek nehezebben kiegyenlíthetőek - kisebb mértékben találhat elfogadottságra a térség lakosainak körében - a tulajdonosok az egyesülethez képest kisebb mértékben vesznek részt a döntéshozatalban - gyorsabb döntéshozatali folyamatokkal operál, de nem támogatja a demokratikus kontrollt a döntéshozók egyéni érdekei felett - mivel nincsenek tagi hozzájárulások, a közgyűlésnek nem kell jóváhagynia a költségvetést, az igazgatótanács minden további nélkül saját jogkörben hozhat döntéseket - alapítása drágább - a különböző érdekcsoportok beleszólási jogkörét az alapító tőke határozza meg

7 1. ELŐADÁS ANYAGA Alapítvány Az alapítvány célirányosan adományozott tőkével gazdálkodik Előnyei: - átlátható, előre meghatározott anyagi játéktere van - nagy a függetlensége - elismerten közhasznú Hátrányai: - a benne való részvétel lehetőségei erősen korlátozottak - nehezen, és akkor is csak hatósági engedéllyel, szűk határok között változtatható

8 1. ELŐADÁS ANYAGA Szövetkezet A szövetkezet alapgondolata meghatározott személyek vagy vállalkozások önsegélyező szervezetének létrehozása Előnyei: - a szövetkezetnek is van alaptőkéje - alapításkor lényegesen kötetlenebb formában létrehozható, mint mondjuk egy Rt. - image-a szerint nem nyereségérdekelt - minden szövetkezeti tagnak egy szavazata van, ezáltal a beleszólási jog független a tulajdoni hányadtól

9 1. ELŐADÁS ANYAGA Kiválasztási kritériumok A megfelelő forma kiválasztását alapvetően a desztináció egyedi igényei határozzák meg A különböző formák előnyeinek és hátrányainak haszonérték-táblázatát a következő ábra szemlélteti:

10 1. ELŐADÁS ANYAGA CélokSúlyszám*Rt/KftEgy.Önk.Szöv. Függetlenség1051 Kapcsolat a lakossághoz, közszférához 15102 Döntéshozatal hatékonysága 6477 Költségarányos finanaszírozás 57105 Alaptőke1074 Turisztikai érdekrendszerbe való beágyazottság 2554 10=leginkább megfelelő forma, 1=legkevésbé megfelelő forma *a súlyszámot a mindenkori életciklus szerinti igények adják

11 1. ELŐADÁS ANYAGA Pl. egy fiatal desztináció esetében, amely a növekedési fázisban található, és fejlődésének irányait kell definiálnia, valószínűleg meghatározó, hogy a helyiek és a turisztikai szakma beleszólási joga biztosított legyen Egy érett fázisban lévő desztináció esetében, amelyet újra kell pozícionálni a piacon, és ehhez egy új versenystratégiára van szüksége, a hatékony döntési struktúra és az átlátható finanszírozás fontos. Természetesen a formák vegyes használata is lehetséges a szerint, hogy az adott szervezeten belül milyen feladatokat kell ellátni Elképzelhető pl., hogy az érdekképviselet, a marketing és a tervezés feladatait egyazon térség esetében különböző jogi formájú szervezetek látják el Meghatározó szerepet betöltő, helyi szintű desztinációk esetében Európában a legelterjedtebb forma az egyesület. Azokban az országokban (pl. Németország), ahol az önkormányzati beágyazottság jellemző erős törekvés irányul a magánjogi szervezeti formára való áttérésre.

12 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Milyen kritériumok határozzák meg a szervezet jogi formáját? 2./ Mik a lehetséges jogi formák előnyei és hátrányai? 3./ Milyen szempontok alapján döntsünk a desztináció menedzsment szervezet formájáról?

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az előadás anyagát készítette: Semsei Sándor Desztinációs szervezetek


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések