Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU-s források ökoiskolák számára Ökoiskola Címkiosztó, Budapest, 2010. június 5. Könczey Réka,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU-s források ökoiskolák számára Ökoiskola Címkiosztó, Budapest, 2010. június 5. Könczey Réka,"— Előadás másolata:

1 EU-s források ökoiskolák számára Ökoiskola Címkiosztó, Budapest, 2010. június 5. Könczey Réka, oecosystem@gmail.com; www.zoldkoznapok.huoecosystem@gmail.comwww.zoldkoznapok.hu

2 Fogalmak és rövidítések az ÚMFT-s pályázás nyelvezete ERFA ESZA ROP IH Strukturális Alapok Akcióterv Kohéziós Alapok Megvalósíthatósági tanulmány (MT) Közreműködő Szervezet Operatív Program (OP) Egyfordulós eljárás PEJ támszer …

3 Támogatás típusok (áttekintés) Akcióterv (Korm. döntés) Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Standard/egyszerűsített/automatikus kiválasztás

4 Közreműködő Szervezet (KSZ) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Operatív Program Irányítóhatósága (OP IH) Intézményrendszer bemutatása Pl. VÁTI Kht. KVVM Fejlesztési Igazgatósága Pro Régió Nonprofi Közhasznú Kft. Mag Zrt. stb.

5 www.nfu.hu

6 Pályázatok = konstrukciók

7 Alkalmas konstrukciók azonosítása Papír alapon: Pályázati útmutató: A4. várható pályázatok száma Pályázati útmutató B fejezet: pályázók köre: oktatási intézmény, civil szervezet, helyi közigazgatás (és intézményei) Pályázati útmutató C fejezet: támogatható tevékenység, elszámolható költség, nem elszámolható költség, egyéb feltételek Pályázati útmutató E fejezet: jogosultsági és értékelési szempontok F fejezet, vagy Kötelező sablonok és segédleteik tartalmazzák a korlátozások pontos definícióit Személyes megkérdezéssel: Helpdesk-ek Szakértők és szakmai csoportok Múltbéli vagy várható partnerek

8 KEOP 4.2.0.A és B – Megújuló energiaforrások Támogatási cél és tevékenységek: megújuló energiaforrás beépítése (csere vagy bővítés) Eljárások: A: normatív (automatikus), B: pályázatos egyfordulós Pályázók köre: Helyi önkormányzat szervei, nonprofit szervezet, OM azonosítós intézmény önmaga stb. KMO-on kívül Támogatás összege, mértéke: (keret: 6mdFt) A: Minimum 1 millió Ft, max 50 millió Ft. Támogatás intenzitás: 60-70% B: 1 millió – 1 milliárd. Tám.int.: 60-70%

9 KEOP 5.2.0. A és B - energetikai hatékonyság / harmadik feles Támogatási cél és tevékenységek: közfeladatellátással megbízott intézményekben az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése (ESCO cég, energy service comany hajtja végre, harmadik feles finanszírozás). A korszerűsítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejű (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre. Eljárások: A: automatikus, B: egyfordulós Pályázók száma, köre: 400db, KMR is ESCO cég pályázik! Támogatás összege, mértéke (keret 4mdFt): A: 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Tám int: 20% (világítás), 25%. B: 3,5 millió Ft, 200 mFt. Támogatás intenzitás: 35% KEOP 5.3.0.A: épületeneregetika, 1-500 mFt, 25-75%, B: (megújulóval), 1- 500 mFt, 60-70%

10 KEOP fenntartható életmód

11 95% 20-150

12 KEOP 6.1.0.A iskolai kampányok Minden egyes iskolai rendezvényen az alábbiak megvalósítása kötelező (tartalom: csak lista http://www.kvvmfi.hu/data/bin/269.xls alapján): http://www.kvvmfi.hu/data/bin/269.xls Filmvetítés Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítás Internetes oldalak bemutatása, elemzése A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő lebonyolítása A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy rádió)

13 KEOP 6.2.0. A és B A: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása; Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt. B: Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása; …

14 Regionális Operatív Programok ÉAOP 4.1.1. Óvodafejlesztés, LHH-ban iskolafejlesztés is (ERFA) DAOP 4.2.1.B: közoktatási intézményfejlesztés csak LHH-ban (ERFA) ÉMOP 4.3.1.B: közoktatási intézményfejlesztés csak LHH-ban (ERFA)

15 0. Helyzetfelmérés: SWOT analízis Problémafa - Célfa 1.Projektcél meghatározása Logikai keretmátrix *Közösségi tervezés 2.Partnerek bevonása 3.Projekttartalom kidolgozása Tervezett tevékenységek Tervezett finanszírozás *Várható eredmények 4.Engedélyezési eljárások, kiviteli tervek (ha szükséges) 5.Pályázati dokumentáció összeállítása PROJEKTFEJLESZTÉS - PÁLYÁZATÍRÁS

16 Pályázatok buktatói  rendezetlen tulajdonviszonyok;  hiányzó vagy reménytelen engedélyek;  saját forrás: rendelkezésre állás nem megfelelő igazolása;  költségek: <75%-a fogadható csak el;  rendezetlen tulajdonviszonyok. Nem egy korábbi pályázatot kell kissé átdolgozni! Lehet az új pályázatba nem nyert régi, korábbi, pályázati elemeket beemelni.

17 Kötelezően csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet – Elszámolható költségek részletezése 3. sz. melléklet Források 4. sz. melléklet A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6. sz. melléklet – eltérések listája 7. sz. melléklet – pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. sz. melléklet – konzorciumi megállapodás 9. sz. melléklet- Közbeszerzési terv

18 A pályázati kiírások készítésének folyamata A kiírásokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), az adott Operatív Program Irányító Hatóságának koordinálása mellett, a Közreműködő Szervezet készíti elő:  A 2009-2010-es évre vonatkozó Akcióterve és az NFÜ által biztosított sablonok alapján.  Szakmai egyeztetés fóruma: Pályázat-előkészítő Munkacsoport (PEMCS) – résztvevők az Irányító Hatóság, a szakminisztériumok és az egyes régiók képviselői.  Társadalmi vita: A pályázati kiírások végleges formája a potenciális pályázók minél szélesebb körének véleményezésével történik. „Partnerség” A vélemények egyeztetését követően kiírásra kerül a végleges pályázati dokumentáció.

19 A kétfordulós eljárás célja A programcélokhoz nem illeszkedő projektek a korai fázisban kiszűrhetők legyenek Segítség a jelentős előkészítést igénylő projektek megvalósításában (idő+szakértelem) Projektek lehető legjobb minőségben kerüljenek kidolgozásra A kétfordulós eljárás A kétfordulós eljárás szakaszai I. forduló  projektfejlesztési szakasz  II. forduló

20 A projekt-kiválasztás folyamatai Pályázat beérkezése, iktatása Benyújtási kritériumok ellenőrzése Pályázat formai értékelése (jogosultsági és teljességi értékelés) Pályázat szakmai értékelése Előzetes helyszíni szemle A pályázat Bíráló Bizottságra történő előterjesztése Bíráló Bizottsági döntési javaslat/KSz döntés NFÜ döntés (eljárástól függően) átlag  75 + 15 nap A standard, nyílt egyfordulós eljárás

21 Az automatikus, nyílt egyfordulós kiválasztási eljárás A pályázónak részletesen kidolgozott projektet (Projekt adatlap és kötelező mellékletek) szükséges benyújtani. A projekt-kiválasztási szempontok megegyeznek a jogosultsági és teljességi ellenőrző listákon szereplő feltételekkel. A jogosultsági és teljességi feltételeknek való megfelelés esetén az értékelést végző automatikusan a pályázat támogathatóságára tesz javaslatot. A rendelkezésre álló keret erejéig minden, a jogosultsági és teljességi feltételeknek megfelelő pályázat támogatást kap.  75 nap a döntésig

22 Útmutatók rendszere Támogatási konstrukció, illetve felhívás szintjére vonatkozó útmutatók –Pályázati felhívás –Pályázati útmutató –Pályázati adatlap –Adatlap kitöltési útmutató –Megvalósíthatósági Tanulmány útmutató –Fenntarthatósági útmutató –Esélyegyenlőségi útmutató –Nyilvánosság biztosítása útmutató EU támogatás szinten érvényes útmutatók –Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében EU támogatásból megvalósuló projektekhez –Útmutató a beruházási projektek költség-haszon elemzéséhez (Strukturális alap – ERFA, Kohéziós Alap és ISPA, 2002, 2006) –Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához –Közbeszerzési útmutató, Részletes közbeszerzési útmutató, Útmutató a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteihez CBA útmutatók –Kiegészítő útmutató -- KEOP –Általános módszertani útmutató költség- haszon elemzéshez – KEOP ROP –Specifikus útmutatók – KEOP, MT részeként ROP, KÖZOP

23 Megvalósíthatósági tanulmány Célja, szerepei: OP illeszkedés igazolása A projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának bemutatása Általános támogathatósági feltételek teljesülése -Költséghatékonyság vizsgálata (nem történhet túltámogatás) -Társadalmi hasznosság igazolása -Pénzügyi fenntarthatóság igazolása Az igényelt támogatás számítása Az MT döntéseket készít elő Főbb típusai: -Előzetes MT (kétfordulós eljárás 1. szakasz) -Részletes MT (egyfordulós eljárás, kétfordulós eljárás 1. szakasz -Nagyprojekteknél: MT összefoglaló és KHE elemzés az EU-hoz -A projekt előkészítés során készülő egyéb MT-k, tanulmányok

24 Megvalósíthatósági tanulmány Főbb elemei (általában): -Pályázó szervezet és projektmenedzsment szervezet bemutatása -Projekt háttere, szükségessége -Változatelemzés -Kiválasztott változat részletes bemutatása -Költség-haszon elemzés (CBA) pénzügyi közgazdasági -A projekt lebonyolítási terve -Kommunikációs terv

25 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? Befogadási alapkritériumok 1.A pályázat az előírt példányszámban kerüljön (1 eredeti + x db másolat + CD lemez) benyújtásra 2.A projekt adatlap elektronikus formában is benyújtásra került. 3.A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. 4.Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). 5.A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap végén és a nyilatkozatok külön) ha nem felel meg: elutasítás!

26 Jogosultsági kritériumok 1. A projekt céljaiban és tárgyában illeszkedjen a pályázati felhívásban megfogalmazott támogatási céloknak A pályázó szervezet típusa - a pályázati kiírás feltételei szerint A projekt megvalósítás időtartama a pályázati kiírásban megadott időintervallum maximumán belül legyen A projekt kezdési időpontja ne legyen korábbi, mint a projekt befogadásának várható időpontja A projekt finanszírozási szerkezete (a költségvetés belső arányaira vonatkozó előírások, elszámolható költségek) feleljen meg a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek A pályázó a projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése, valamint a Környezeti fenntarthatóság pontjában az előírt számú vállalást tegye meg és adja meg a kötelező adatokat Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? ha nem egyértelmű: hiánypótlás 1 alkalommal!

27 Jogosultsági kritériumok 2. A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint legyen kitöltve A költségvetési tábla a projekt adatlap struktúrájának megfelelően részletezett legyen, ne legyen benne számszaki hiba A projekt adatlapban szereplő és az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatokban szereplő adatok egyezzenek meg Az elektronikus és a nyomtatott eredeti példány egyezzen meg A megvalósítás helyszíne, valamint a beruházással érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezettsége megfelel a PÚ-ban előírtaknak A benyújtott árajánlatok támasszák alá a tervek, tanulmányok sorába beállított értékeket A Pályázati Útmutatóban felsorolt mellékleteket be kell csatolni Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? ha nem egyértelmű: hiánypótlás 1 alkalommal!

28 Tartalmi / Szakmai kritériumok A tartalmi értékelés szempontjai között vizsgált elemeket építsük be a pályázatunkba A Pályázati Adatlap és a Megvalósíthatósági tanulmány között összhangnak kell lenni Kizáró kritériumokra fokozottan oda kell figyelni A támogathatóság feltételeinek meg kell felelni - társadalmi hasznosság - nem történhet túltámogatás - pénzügyi fenntarthatóság - minimum 60 pontot el kell érni - nincs kizáró kritérium Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? ha megfelel: támogatási döntés

29 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? Gyakori hibák a tartalmi és pénzügyi részben szükségtelen, ill. indokolatlan fejlesztési igény adott konstrukcióban nem támogatható tevékenységek, ill. nem elszámolható költségek szerepeltetése; indokolatlanul magas költségelemek vagy nem kellően részletezett tételek; (köz)beszerzések: Kbt. előírásainak nem megfelelő tervek sablonok megváltoztatása; fejlesztési változatok: elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívák); inkoherencia a pályázat egyes pontjai között; kockázatkezelési stratégia: hiányos, ill. gyenge minőségű; Projektszervezet: a projektgazda alkalmatlansága a projekt végrehajtására előkészítés és megvalósítás : pénzügy, menedzsment, belső monitoring, kommunikáció, ellenőrzés); helytelenül kitöltött kifizetési ütemtervek, költségtáblák; problémák a horizontális vállalásokkal.

30 Szerződéskötés A támogatásról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül Amennyiben a szerződéskötésre a meghatározott határidő leteltétől számított 30 napon belül (de legfeljebb 75 napon belül) nem kerül sor, és ez nem a közreműködő szervezet mulasztásából történik, a támogatásról szóló döntés érvényét veszti. Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a támogatólevél tartalmazza (önerő igazolás, nyilatkozatok…), Ha nem releváns valamelyik nyilatkozat, jelezni és indokolni kell, Formaleveleket, sablonokat használni kell, Amennyiben partnerség pályázik: célszerű külön megállapodás alapján egy meghatalmazottat kijelölni szerződéskötésre

31 Számszerűsített célok Output és eredmény indikátorok Gyakorlatban az OP – Akcióterv – Konstrukció indikátorai és a „termékek” Meg kell adni: mértékegységet az indikátor kiindulási értékét az indikátor célértékét időpontot, amikorra a célérték megvalósul (éves bontásban), kumulatívan

32 Kommunikációs kötelezettégek Cél: saját projektjük megismertetése a lehető legszélesebb körben + ÚMFT PR Minimum: a beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elhelyezése; fotódokumentáció készítése; honlap; „D” emlékeztető tábla Nagyobb projekteknél: sajtóesemények, sajtófigyelés, szóróanyagok A projekt költségvetéséből, ill. saját forrásból (ha nem terveztük be) A kommunikációs teljesítmény biztonságos ellátásához fő felelőst/kapcsolattartót érdemes azonosítani, aki –felel a kötelezettségekért, és -folyamatos tájékoztatja a KSZ-t a projekt előre haladásáról, az esetleges problémákról, és -időben tájékoztatja az érdekelteket a nyilvános vagy PR-értékű eseményekről. Normaköltségek ismerete hozzásegít az életszerű költségbecsléshez

33 Esélyegyenlőségi kötelezettségek Adatközlés: az indikátorok megadása + „spec. esélyegyenlőségi feltételek” folyamatos teljesítése A vállalt (és elfogadott) többletteljesítményeket, célértékeket a vállalás szerint teljesíteni kell. Amennyiben ennek költségei vannak, csak akkor elszámolható, ha a pályázatban tervezték. Ellenőrzés: PEJ és ZPEJ része a kötelező és a vállalt intézkedéseket is bármikor helyszínen is ellenőrizhetik. Figyelem: különleges személyes adatokat kell kezelni!

34 Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségek Az értékelésben figyelembe vett többletvállalások ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a projektterv bármely más, értékelési szempontot adó eleme. A kiválasztási szempontok meghatározásakor biztosítani kell, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek … e) hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesüléséhez… 255/2006-os Korm. Rend. 14§. Az egymással versengő projektek között … előnyt élvezni, amelyek több fenntartható fejlődési szempontot vállalnak fel, bármely eljárásrend szerint lettek kiválasztva: kiemelt, kétfordulós, egyfordulós, automatikus (normatív jellegű támogatás); és bármely pályázói típus esetében, beleértve a cégeket, központi és helyi közigazgatás intézményeit, vagy non-profit szervezeteket.

35 Szerződésmódosítás Kedvezményezett vagy KSz is kezdeményezheti –ha időbeli csúszás előreláthatóan már >3hónap; –ha negyedéves kifizetési tervben >25%-os eltérés várható; –ha a célértékekben >10% csökkenés várható; –ha sorok közötti átcsoportosítás >20%. Határideje: 30 nap döntésre + 15 nap aláírásra.

36 Dokumentumkezelés A Projekt előkészítő munkáira, megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat elkülönítetten nyilvántartva, és legalább 2020. december 31-ig kell megőrizni, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb határidőt állapít meg. Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni a főkönyvi rendszeren belül (pl.munkaszám, költséghely, kód, főkönyvi számla alábontás) Pénzügy és számvitel egyezősége - kedvezményezettnél - kedvezményezett és közreműködő szervezet között A megvalósuló beruházás, ill. ráfordítás kimutatása és elszámolása a számvitelben. A különleges személyes adatokat az Atv.-nek megfelelően kell kezelni (személyügyi mappától elkülönítetten).

37 Kifizetés Szállítói finanszírozás: a közreműködő szervezet felé a szállítói számlát kell benyújtani, ugyanakkor az önerőt a szállító felé utalni. A KSz-nél elfogadott számla alapján a támogatási arány szerinti összeget utalja az IH a szállítónak. Előleg nincs. Kedvezményezetti (=utó)finanszírozás: a számlákat a Kedvezményezett rendezi a szállító felé, majd benyújtja a KSz-hez, ahonnan utólag visszakapja a támogatási aránynak megfelelő összeget. Előleg lehetséges, általában a támogatási összeg 25%-ig, amennyiben a felhívásban lehetővé tették. Előleget a Szerződés után 3 hónapon belül lehet igényelni a választott projektelem(ek)re. Kifizetési kérelem: sablon + mellékletek (számlák, összesítő, hiteles bankkivonatok, egyéb) Hiánypótlásra utófinanszírozásnál 30 szállítói kifizetésnél 15 naptári napon belül (1 alkalommal) van lehetőség. A határidőre be nem nyújtott, illetve a hiánypótlást nem tartalmazó kérelmet a határidő lejártát követő 8. nap után el lehet utasítani.  30 nap  60 nap

38 Kedvezményezett Irányító hatóság Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstár Kifizetési kérelem összeállítása, támogatási szerződés aláírásától 6 havonta projekt előrehaladási jelentés készítése és benyújtása a közreműködő szervezet számára Tartalmi, formai ellenőrzés Támogatás folyósítás Eredményszemléletű könyvelés, számviteli feladatok ellátása; ellenőrzés A kifizetési folyamatban résztvevők

39 Folyamatba épített ellenőrzések Az előrehaladási jelentés (PEJ, ZPEJ) … tartalmazza …a célokhoz mért előrehaladást, beleértve a számszerűsített célok mutatóit;… PEJ (hathavonta), ZPEJ (végén, illetve egyszer: a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az 1 évet) teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek illeszkednek-e és megfelelnek-e a támogatási szerződésben foglaltaknak. Céljai: a projekt pénzügyi és megvalósítási folyamatainak figyelemmel kísérése. Szükség esetén beavatkozás a projekt menetébe. Adatai alapján beszámolók, jelentések, értékelések készülnek a felügyeleti szervek számára. Helyszíni ellenőrzés: a felhatalmazottak bármikor. Jegyzőkönyv! A dokumentum-alapú ellenőrzés jelentősen egyszerűsödik, viszont alaposabb és szigorúbb helyszíni ellenőrzések történnek.

40 Buktatók a végrehajtásban Projektben érintett kollégák munkakörének aktualizálása elmarad, számviteli eljárásrend aktualizálása elmarad Monitoring, adatközlés akadozik. Ellenőrzés tűrése: 2020. december 31-ig jogosult bármikor ellenőrizhet (KSz, IH, ÁSz, KEHI, MÁK, PM, OLAF, EB…) „ Amennyiben az … előrehaladási jelentést … nem nyújtja be; … nem állnak összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal; … illetve a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, a KSZ –Tájékoztatja a kedvezményezetteket … korrekciókról; –Kezdeményezi a TSz módosítását, vagy –Kezdeményezi a támogatás felfüggesztését… Ha a kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, a… támogatás egészét … növelve kell visszafizetnie.” 16/2006-os MEHVM-PM rendelet: 23§.(5) Szabálytalansági eljárás

41 A helyi közösségek fennmaradását szolgáló fejlesztéseket, jó partnereket, és sikeres projektmenedzsmentet kívánok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információkat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetőségein kaphatnak: a www.nfu.hu honlapon, valamint 06-40-638-638 telefonszámon! www.nfu.hu


Letölteni ppt "EU-s források ökoiskolák számára Ökoiskola Címkiosztó, Budapest, 2010. június 5. Könczey Réka,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések