Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben"— Előadás másolata:

1 Pályázás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
Lehetőségek oktatási intézmények számára, kiírások, a sikeres pályázat kritériumai, eredményes végrehajtás Ökoiskola Találkozó, Budapest, 2008 június 7. Könczey Réka – Takács Eszter

2 Fogalmak és rövidítések az ÚMFT-s pályázás nyelvezete
Operatív Program (OP) Akcióterv ESZA támszer ROP IH Egyfordulós eljárás Kohéziós Alapok PEJ Megvalósíthatósági tanulmány (MT) Strukturális Alapok ERFA Közreműködő Szervezet

3 Az európai fejlesztési alapok
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések (termelő beruházás, infrastruktúra fejlesztés, környezetvédelem) Európai Szociális Alap (ESZA) humán erőforrás fejlesztés (képzések, HH…) Kohéziós Alap Közlekedési (50 millió ) és környezetvédelmi (25 millió ) nagyprojektek támogatása Strukturális alapok

4 Közösségi Stratégiai Irányelvek
Az NFT-től a projektig Közösségi Stratégiai Irányelvek Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozta ki ÚMFT Tagállam dolgozta ki, EU Bizottsággal konzultálva Operatív Program Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kétéves kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajtják végre. Akcióterv Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok Konstrukciók

5 Támogatás típusok (áttekintés)
Kiemelt projekt KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Standard/egyszerűsített/automatikus kiválasztás Akcióterv (Korm. döntés) Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Kisprojekt alap Mikrohitel Közvetett támogatás Tőkealap Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Garanciaalap

6 A Kohéziós Politika célterületei
A Közép-magyarországi Régió különleges státusza A Kohéziós Politika célterületei 1. Célterület – „Konvergencia” 2. Célterület – „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” Ha a régió GDP/fője  EU átlag 75%-a 3. Célterület – „Európai területi együttműködés” Átmeneti támogatás - „Phasing in” átmenet az 1. célterületből a 2. célterületbe Jellemzője az 1. célterületnél kisebb támogatási összeg szűkebb támogatható tevékenységi kör magasabb önrész-igény a kedvezményezettektől KMR

7 A köz- és magánszféra projektjei, döntési lehetőségek
Vállalkozói szféra meg tudja valósítani, kaphat támogatást, ha van forrás Pénzügyi NPV + - Gazdasági-Társadalmi NPV + - + + + - - + Támogatást kap - - Nem kap támogatást Nem kap támogatást

8 Közreműködő Szervezet (KSZ)
Intézményrendszer bemutatása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Operatív Program Irányítóhatósága (OP IH) Közreműködő Szervezet (KSZ) Pl. VÁTI Kht. KVVM Fejlesztési Igazgatósága Pro Régió Kht. Mag Zrt. stb.

9 A pályázati kiírások készítésének folyamata
A kiírásokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), az adott Operatív Program Irányító Hatóságának koordinálása mellett, a Közreműködő Szervezet készíti elő: A KMOP as évre vonatkozó Akcióterve és az NFÜ által biztosított sablonok alapján. Szakmai egyeztetés fóruma: Pályázat-előkészítő Munkacsoport (PEMCS) – résztvevők az Irányító Hatóság, a szakminisztériumok és az egyes régiók képviselői. Társadalmi vita: A pályázati kiírások végleges formája a potenciális pályázók minél szélesebb körének véleményezésével történik. „Partnerség” A vélemények egyeztetését követően kiírásra kerül a végleges pályázati dokumentáció.

10 A kétfordulós eljárás A kétfordulós eljárás célja
A programcélokhoz nem illeszkedő projektek a korai fázisban kiszűrhetők legyenek Segítség a jelentős előkészítést igénylő projektek megvalósításában (idő+szakértelem) Projektek lehető legjobb minőségben kerüljenek kidolgozásra A kétfordulós eljárás szakaszai I. forduló  projektfejlesztési szakasz  II. forduló

11 A standard, nyílt egyfordulós eljárás A projekt-kiválasztás folyamatai
Pályázat beérkezése, iktatása Benyújtási kritériumok ellenőrzése Pályázat formai értékelése (jogosultsági és teljességi értékelés) Pályázat szakmai értékelése Előzetes helyszíni szemle A pályázat Bíráló Bizottságra történő előterjesztése Bíráló Bizottsági döntési javaslat/KSz döntés NFÜ döntés (eljárástól függően) átlag  nap

12 Az automatikus, nyílt egyfordulós kiválasztási eljárás
A pályázónak részletesen kidolgozott projektet (Projekt adatlap és kötelező mellékletek) szükséges benyújtani. A projekt-kiválasztási szempontok megegyeznek a jogosultsági és teljességi ellenőrző listákon szereplő feltételekkel. A jogosultsági és teljességi feltételeknek való megfelelés esetén az értékelést végző automatikusan a pályázat támogathatóságára tesz javaslatot. A rendelkezésre álló keret erejéig minden, a jogosultsági és teljességi feltételeknek megfelelő pályázat támogatást kap.  75 nap a döntésig

13 Alkalmas konstrukciók azonosítása
Papír alapon: Pályázati útmutató: A4. várható pályázatok száma Pályázati útmutató B fejezet: oktatási intézmény, civil szervezet, helyi közigazgatás (és intézményei) Pályázati útmutató C fejezet: támogatható tevékenység, elszámolható költség, nem elszámolható költség, egyéb feltételek Pályázati útmutató E fejezet: jogosultsági és értékelési szempontok F fejezet, vagy Kötelező sablonok és segédleteik tartalmazzák a korlátozások pontos definícióit Személyes megkérdezéssel: Helpdesk-ek Szakértők és szakmai csoportok Múltbéli vagy várható partnerek

14 Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!
ROP-ok Iskolaépítés (tervezés, kivitelezés lehet zöld): DAOP , DDOP , ÉAOP , ÉMOP , KDOP , KMOP , NyDOP Közösségi központok, Integrált városfejlesztés, Kisléptékű fejlesztések…(csak partnerekkel együtt) Civileknek: ÉAOP KMOP A.B. KMOP Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

15 TÁMOP 3.1.2. új tartalomfejlesztések (megjelenés július végén)
Támogatási cél és tevékenységek: NFT-I.-ben megkezdettek folytatása, modulok fejlesztése és terjesztése közoktatásban Eljárások: B és C: egyfordulós Pályázók száma, köre: 20-35db Tankönyvkiadók, oktatási intézmények fenntartói, műhelyek, felsőoktatás Támogatás összege, mértéke: Helyi programok: Minimum 200 millió Ft, maximum 300 millió Ft. Támogatás intenzitás: 100%, kivéve forprofit Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

16 TÁMOP 3.1.4. (A?) Kompetencia alapú oktatás: innovatív intézmények (megjelenés június végén)
Támogatási cél és tevékenységek: kompetencia alapú programcsomagok, saját fejlesztések is, térségi együttműködés Eljárások: egyfordulós Pályázók száma, köre: 800db + 700db Közoktatási intézmények fenntartói Támogatás összege, mértéke: Helyi programok: Minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft. Támogatás intenzitás: 100% Javaslat: innovatívak közé ökoiskolákat is sorolják be, i.e.: legyen egy feltétel

17 Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!
TÁMOP (B?) vagy Kompetencia alapú: Követő iskolák (megjelenés 2008 június) Támogatási cél és tevékenységek: ROP iskolafejlesztést végzők tartalmi fejlesztése: saját tartalmi innovációk (80%) + kész csomagok alkalmazása (20%). A kész csomagok egy részét a TÁMOP (21. századi iskola, Educatio Kht.) most fogja létrehozni. Eljárások: egyfordulós automatikus Pályázók száma, köre: 300+ db Közoktatási intézményfenntartók Támogatás összege, mértéke: Helyi programok: Minimum 10 millió Ft, maximum 25 millió Ft. Támogatás intenzitás: max 100% Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

18 TÁMOP 3.1.5. Pedagógusok új szerepben (megjelenés 2008 végén)
Támogatási cél és tevékenységek: környezeti nevelés önállóan szerepel! + informatika, LLL kulcskompetenciák Eljárások: egyfordulós automatikus Pályázók száma, köre: 10db akkreditációs + 14ezer pedagógus képzése Közoktatási intézményfenntartók Támogatás összege, mértéke: Helyi programok: Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft. Támogatás intenzitás: 100%, kivéve forprofit (70%) Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

19 TÁMOP 3.2.2. területi együttműködések (megjelenés ősszel)
Támogatási cél és tevékenységek: NFT-I.-ben megkezdettek fejlesztések folytatása, térségi hálózatok generálása referenciaiskolák körül; „kosár” közvetítése és minőségbiztosítás Eljárások: egyfordulós Pályázók száma, köre: 20-35db régiós elért iskola, megyei ped. szolgáltatónál rákérdezni, ki a térségi érintett oktatási intézmények fenntartói Javaslat: innovatívak közé ökoiskolákat is sorolják be

20 TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelés (megjelenés szeptember végén)
Támogatási cél és tevékenységek: életmódprogramok különböző szinteken (500 helyi program, 24 kistérségi…) Eljárások: egyfordulós Pályázók száma, köre: 300db Helyi önkormányzat szervei stb. Támogatás összege, mértéke: Helyi programok: Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft. Támogatás intenzitás: 100%, kivéve forprofit (70%) Javaslat: partnerségi egyeztetésben részvétel!

21 TIOP 1.1.1. iskolai informatika (felfüggesztve)
Támogatási cél és tevékenység: oktatási célú és hasznú KIT-fejlesztés (PC munkaállomás, Tantermi csomag, „Szavazó” csomag (egyidejű többirányú digitális kommunikáció), Szerver, portál csomag, SNI-IKT csomag) Komponensek és eljárások: A komponens: automatikus egyfordulós eljárás B komponens: közvetett támogatás (Global Grant) Pályázók száma, köre: db iskolák + többcélú oktatási intézmények fenntartói, kivéve forprofit Támogatás összege, mértéke: „A” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft. Támogatás intenzitás minden esetben 100% „B” komponens: Minimum 0,5 millió Ft, maximum 10 millió Ft. Támogatás intenzitás minden esetben 100% komplett eszközcsomag (nincs pénzforgalom a kedvezményezettnél)

22 KEOP 4. 1. megújuló + 5. 1. energetikai hatékonyság (www. nfu
KEOP megújuló energetikai hatékonyság (www.nfu.hu/palyazatok) Támogatási cél és tevékenységek: napenergia, hőszivattyús rendszerek, helyi és távfűtésként is; korszerűsítés, szigetelés, csere, hulladékhő hasznosítás Eljárások: egyfordulós Pályázók köre: Helyi önkormányzat szervei Non profit szféra stb…. Támogatás összege, mértéke: (ERFA): Minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft. Támogatás intenzitás: regionális támogatási % alapján (10%-50%); Tükörpályázata: KMOP 3.3.3: Min.10 millió Ft, max. 500 millió Ft. Támogatás intenzitás: regionális támogatási % alapján (10%-50%) (felfüggesztve) (KA): Minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft. Támogatás intenzitás regionális támogatási % alapján (10%-50%)

23 KEOP 5. 2. energetikai hatékonyság / harmadik feles (www. nfu
KEOP energetikai hatékonyság / harmadik feles (www.nfu.hu/palyazatok) Támogatási cél és tevékenységek: közfeladatellátással megbízott intézményeiben az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése, minőségivé tétele, s ezáltal az intézmények energiaköltségeinek mérséklése. (ESCO cég hajtja végre, harmadik feles finanszírozás) Eljárások: automatikus egyfordulós Pályázók száma, köre: 400db, KMR is ESCO cég pályázik! Támogatás összege, mértéke: Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Támogatás intenzitás: CBA alapján, de (10%-50%).

24 KEOP 6.1.0. (www.nfu.hu/palyazatok)
Támogatási cél: fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével Támogatható tevékenységek (több is választható): A és B komponens: Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (B-ben önállóan nem, kizárólag másik kampánytípussal együtt támogatható!) Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása Csak B komponens Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása Lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése

25 KEOP 6.1.0. Komponensek és eljárások: Pályázók köre:
A komponens: automatikus, nyílt, egyfordulós eljárás B komponens: standard, nyílt, egyfordulós eljárás Pályázók köre: oktatási intézmények non-profit szervezetek önkormányzatok és társulásaik Támogatás összege, mértéke: „A” komponens: Minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft. Támogatás intenzitás minden esetben 90% „B” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Támogatás intenzitás minden esetben 95%

26 KEOP 6.2.0. (www.nfu.hu/palyazatok)
Támogatási cél: ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai, javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata Támogatható tevékenységek (csak egy választható, + kommunikáció): Az „A” komponens támogatható tevékenységei: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ fejlesztése A „B” komponens támogatható tevékenységei: Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát átalakítása Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése V. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelező!)

27 KEOP 6.2.0. Komponensek és eljárások:
A komponens: automatikus, nyílt, egyfordulós eljárás B komponens: standard, nyílt, egyfordulós eljárás Pályázók köre mintaprojekt típusról függően: oktatási intézmények non-profit szervezetek önkormányzatok és társulásaik gazdasági társaságok Támogatás összege, mértéke: A komponens: minimum 1 millió Ft, de maximum 10 millió Ft, mértéke max 90% B komponens: minimum 20 millió Ft, de maximum 200 millió Ft, mértéke max 95 %-a (CBA számítás és az állami támogatási szabályok figyelembevétele mellett)

28 KMOP 3.3.4-A/B (www.nfu.hu/palyazatok)
Támogatási cél: „A” komponens: fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok „B” komponens: fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Eljárás: nyílt, standard, egyfordulós Pályázók köre: „A” komponens: oktatási intézmények, non-profit szervezetek, önkormányzatok és társulásaik „B” komponens: a megvalósítani kívánt mintaprojekt jellegétől függően közszféra, önkormányzati és non-profit szektor, gazdasági társaságok Támogatás összege, mértéke: - minimum 10 millió, maximum 50 millió Ft - a támogatás mértéke: max. 95%

29 PROJEKTFEJLESZTÉS - PÁLYÁZATÍRÁS
0. Helyzetfelmérés: SWOT analízis Problémafa - Célfa Projektcél meghatározása Logikai keretmátrix *Közösségi tervezés Partnerek bevonása Projekttartalom kidolgozása Tervezett tevékenységek Tervezett finanszírozás *Várható eredmények Engedélyezési eljárások, kiviteli tervek (ha szükséges) Pályázati dokumentáció összeállítása

30 Útmutatók rendszere Támogatási konstrukció, illetve felhívás szintjére vonatkozó útmutatók Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Adatlap kitöltési útmutató Megvalósíthatósági Tanulmány útmutató Fenntarthatósági útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Nyilvánosság biztosítása útmutató EU támogatás szinten érvényes útmutatók Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében EU támogatásból megvalósuló projektekhez Útmutató a beruházási projektek költség-haszon elemzéséhez (Strukturális alap – ERFA, Kohéziós Alap és ISPA, 2002, 2006) Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához Közbeszerzési útmutató, Részletes közbeszerzési útmutató, Útmutató a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteihez CBA útmutatók Kiegészítő útmutató -- KEOP Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez – KEOP ROP Specifikus útmutatók – KEOP, MT részeként ROP, KÖZOP

31 Megvalósíthatósági tanulmány
Célja, szerepei: OP illeszkedés igazolása A projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának bemutatása Általános támogathatósági feltételek teljesülése Költséghatékonyság vizsgálata (nem történhet túltámogatás) Társadalmi hasznosság igazolása Pénzügyi fenntarthatóság igazolása Az igényelt támogatás számítása Az MT döntéseket készít elő Főbb típusai: Előzetes MT (kétfordulós eljárás 1. szakasz) Részletes MT (egyfordulós eljárás, kétfordulós eljárás 1. szakasz Nagyprojekteknél: MT összefoglaló és KHE elemzés az EU-hoz A projekt előkészítés során készülő egyéb MT-k, tanulmányok

32 Megvalósíthatósági tanulmány
Főbb elemei (általában): Pályázó szervezet és projektmenedzsment szervezet bemutatása Projekt háttere, szükségessége Változatelemzés Kiválasztott változat részletes bemutatása Költség-haszon elemzés (CBA) pénzügyi közgazdasági A projekt lebonyolítási terve Kommunikációs terv

33 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? Benyújtási kritériumok
A pályázat az előírt példányszámban kerüljön (1 eredeti + x db másolat + CD lemez) benyújtásra A projekt adatlap megfelelő formátumban és a kitöltő programmal kitöltve kerüljön benyújtásra (xdat file, vonalkód) A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszámozott tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással ellátott formában kerüljön benyújtásra A pályázaton kerüljön feltüntetésre a pályázati kiírás pontos hivatkozási száma és a pályázó neve, címe A pályázatot 1 db zárt csomagolásban, postán feladott ajánlott postai küldeményként kell benyújtani! ha nem felel meg: elutasítás!

34 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? Jogosultsági kritériumok
A projekt céljaiban és tárgyában illeszkedjen a pályázati felhívásban megfogalmazott támogatási céloknak A pályázó szervezet típusa - a pályázati kiírás feltételei szerint A projekt megvalósítás időtartama a pályázati kiírásban megadott időintervallum maximumán belül legyen A projekt kezdési időpontja ne legyen korábbi, mint a projekt befogadásának várható időpontja A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, minimum, maximum támogatási összegek, a költségvetés belső arányaira vonatkozó előírások vizsgálata) feleljen meg a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek A pályázó a projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése, valamint a Környezeti fenntarthatóság pontjában legalább egy-egy pontot érjen el ha nem felel meg: elutasítás! ha nem egyértelmű: hiánypótlás, ahol ezt nem zárják ki!

35 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt? Teljességi kritériumok
A projekt adatlap és az adatlap végén szereplő releváns nyilatkozatok eredeti aláírással legyenek ellátva A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint legyen kitöltve A költségvetési tábla a projekt adatlap struktúrájának megfelelően részletezett legyen A projekt adatlapban szereplő és az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatokban szereplő adatok egyezzenek meg A pályázatban a költségek és források összegei egyezzenek meg Az elektronikus és a nyomtatott eredeti példány egyezzen meg A benyújtott árajánlatok támasszák alá a tervek, tanulmányok sorába beállított értékeket A Pályázati Útmutatóban felsorolt mellékleteket be kell csatolni ha nem felel meg: hiánypótlás 1 alkalommal!

36 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt?
Tartalmi / Szakmai kritériumok A tartalmi értékelés szempontjai között vizsgált elemeket építsük be a pályázatunkba A Pályázati Adatlap és a Megvalósíthatósági tanulmány között összhangnak kell lenni Kizáró kritériumokra fokozottan oda kell figyelni A támogathatóság feltételeinek meg kell felelni - társadalmi hasznosság - nem történhet túltámogatás - pénzügyi fenntarthatóság - minimum 60 pontot el kell érni - nincs kizáró kritérium ha megfelel: támogatási döntés 

37 Mire figyeljünk a pályázat benyújtása előtt?
Gyakori hibák a tartalmi és pénzügyi részben szükségtelen, ill. indokolatlan fejlesztési igény adott konstrukcióban nem támogatható tevékenységek, ill. nem elszámolható költségek szerepeltetése; indokolatlanul magas költségelemek vagy nem kellően részletezett tételek; (köz)beszerzések: Kbt. előírásainak nem megfelelő tervek sablonok megváltoztatása; fejlesztési változatok: elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívák); inkoherencia a pályázat egyes pontjai között; kockázatkezelési stratégia: hiányos, ill. gyenge minőségű; Projektszervezet: a projektgazda alkalmatlansága a projekt végrehajtására előkészítés és megvalósítás : pénzügy, menedzsment, belső monitoring, kommunikáció, ellenőrzés); helytelenül kitöltött kifizetési ütemtervek, költségtáblák; problémák a horizontális vállalásokkal.

38 Pályázatok buktatói rendezetlen tulajdonviszonyok;
hiányzó vagy reménytelen engedélyek; saját forrás: rendelkezésre állás nem megfelelő igazolása; költségek: <75%-a fogadható csak el; rendezetlen tulajdonviszonyok. Nem egy korábbi pályázatot kell kissé átdolgozni! Lehet az új pályázatba nem nyert régi, korábbi, pályázati elemeket beemelni.

39 Szerződéskötés A támogatásról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül Amennyiben a szerződéskötésre a meghatározott határidő leteltétől számított 30 napon belül (de legfeljebb 75 napon belül) nem kerül sor, és ez nem a közreműködő szervezet mulasztásából történik, a támogatásról szóló döntés érvényét veszti. Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a támogatólevél tartalmazza (önerő igazolás, nyilatkozatok…), Ha nem releváns valamelyik nyilatkozat, jelezni és indokolni kell, Formaleveleket, sablonokat használni kell, Amennyiben partnerség pályázik: célszerű külön megállapodás alapján egy meghatalmazottat kijelölni szerződéskötésre

40 Számszerűsített célok
Output és eredmény indikátorok Gyakorlatban az OP – Akcióterv – Konstrukció indikátorai és a „termékek” Meg kell adni: mértékegységet az indikátor kiindulási értékét az indikátor célértékét időpontot, amikorra a célérték megvalósul (éves bontásban), kumulatívan

41 Kommunikációs kötelezettégek
Cél: saját projektjük megismertetése a lehető legszélesebb körben + ÚMFT PR Minimum: a beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elhelyezése; fotódokumentáció készítése; honlap; „D” emlékeztető tábla Nagyobb projekteknél: sajtóesemények, sajtófigyelés, szóróanyagok A projekt költségvetéséből, ill. saját forrásból (ha nem terveztük be) A kommunikációs teljesítmény biztonságos ellátásához fő felelőst/kapcsolattartót érdemes azonosítani, aki felel a kötelezettségekért, és folyamatos tájékoztatja a KSZ-t a projekt előre haladásáról, az esetleges problémákról, és időben tájékoztatja az érdekelteket a nyilvános vagy PR-értékű eseményekről. Normaköltségek ismerete hozzásegít az életszerű költségbecsléshez

42

43 Esélyegyenlőségi kötelezettségek
Adatközlés: az indikátorok megadása + „spec. esélyegyenlőségi feltételek” folyamatos teljesítése A vállalt (és elfogadott) többletteljesítményeket, célértékeket a vállalás szerint teljesíteni kell. Amennyiben ennek költségei vannak, csak akkor elszámolható, ha a pályázatban tervezték. Ellenőrzés: PEJ és ZPEJ része a kötelező és a vállalt intézkedéseket is bármikor helyszínen is ellenőrizhetik. Figyelem: különleges személyes adatokat kell kezelni!

44 Esélyegyenlőségi Útmutató

45 Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségek
A kiválasztási szempontok meghatározásakor biztosítani kell, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek … e) hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesüléséhez… 255/2006-os Korm. Rend. 14§. Az egymással versengő projektek között … előnyt élvezni, amelyek több fenntartható fejlődési szempontot vállalnak fel, bármely eljárásrend szerint lettek kiválasztva: kiemelt, kétfordulós, egyfordulós, automatikus (normatív jellegű támogatás); és bármely pályázói típus esetében, beleértve a cégeket, központi és helyi közigazgatás intézményeit, vagy non-profit szervezeteket. Az értékelésben figyelembe vett többletvállalások ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a projektterv bármely más, értékelési szempontot adó eleme.

46 Útmutató a fenntartható fejlődés
érvényesítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében kiírt pályázatokhoz 2007. október

47 Kötelezően csatolandó mellékletek:
1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet – Elszámolható költségek részletezése 3. sz. melléklet Források 4. sz. melléklet A Projekt számszerűsíthető eredményei 5. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6. sz. melléklet – eltérések listája 7. sz. melléklet – pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. sz. melléklet – konzorciumi megállapodás 9. sz. melléklet- Közbeszerzési terv

48 Szerződésmódosítás Lehetőleg NE legyen!!!
Kedvezményezett vagy KSz is kezdeményezheti ha időbeli csúszás előreláthatóan már >3hónap; ha negyedéves kifizetési tervben >25%-os eltérés várható; ha a célértékekben >10% csökkenés várható; ha sorok közötti átcsoportosítás >20%. Határideje: 30 nap döntésre + 15 nap aláírásra.

49 Dokumentumkezelés A Projekt előkészítő munkáira, megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat elkülönítetten nyilvántartva, és legalább december 31-ig kell megőrizni, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb határidőt állapít meg. Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni a főkönyvi rendszeren belül (pl.munkaszám, költséghely, kód, főkönyvi számla alábontás) Pénzügy és számvitel egyezősége - kedvezményezettnél - kedvezményezett és közreműködő szervezet között A megvalósuló beruházás, ill. ráfordítás kimutatása és elszámolása a számvitelben. A különleges személyes adatokat az Atv.-nek megfelelően kell kezelni (személyügyi mappától elkülönítetten).

50 Kifizetés Szállítói finanszírozás: a közreműködő szervezet felé a szállítói számlát kell benyújtani, ugyanakkor az önerőt a szállító felé utalni. A KSz-nél elfogadott számla alapján a támogatási arány szerinti összeget utalja az IH a szállítónak. Előleg nincs. Kedvezményezetti (=utó)finanszírozás: a számlákat a Kedvezményezett rendezi a szállító felé, majd benyújtja a KSz-hez, ahonnan utólag visszakapja a támogatási aránynak megfelelő összeget. Előleg lehetséges, általában a támogatási összeg 25%-ig, amennyiben a felhívásban lehetővé tették. Előleget a Szerződés után 3 hónapon belül lehet igényelni a választott projektelem(ek)re. Kifizetési kérelem: sablon + mellékletek (számlák, összesítő, hiteles bankkivonatok, egyéb) Hiánypótlásra utófinanszírozásnál 30 szállítói kifizetésnél 15 naptári napon belül (1 alkalommal) van lehetőség. A határidőre be nem nyújtott, illetve a hiánypótlást nem tartalmazó kérelmet a határidő lejártát követő 8. nap után el lehet utasítani.  30 nap  60 nap

51 A kifizetési folyamatban résztvevők
Kifizetési kérelem összeállítása, támogatási szerződés aláírásától 6 havonta projekt előrehaladási jelentés készítése és benyújtása a közreműködő szervezet számára Támogatás folyósítás Irányító hatóság Kedvezményezett Közreműködő Szervezet Magyar Államkincstár Tartalmi, formai ellenőrzés Eredményszemléletű könyvelés, számviteli feladatok ellátása; ellenőrzés

52 Folyamatba épített ellenőrzések
Az előrehaladási jelentés (PEJ, ZPEJ) … tartalmazza …a célokhoz mért előrehaladást, beleértve a számszerűsített célok mutatóit;… PEJ (hathavonta), ZPEJ (végén, illetve egyszer: a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósításának időtartama nem éri el az 1 évet) teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek illeszkednek-e és megfelelnek-e a támogatási szerződésben foglaltaknak. Céljai: a projekt pénzügyi és megvalósítási folyamatainak figyelemmel kísérése. Szükség esetén beavatkozás a projekt menetébe. Adatai alapján beszámolók, jelentések, értékelések készülnek a felügyeleti szervek számára. Helyszíni ellenőrzés: a felhatalmazottak bármikor. Jegyzőkönyv! A dokumentum-alapú ellenőrzés jelentősen egyszerűsödik, viszont alaposabb és szigorúbb helyszíni ellenőrzések történnek.

53 Buktatók a végrehajtásban
Projektben érintett kollégák munkakörének aktualizálása elmarad, számviteli eljárásrend aktualizálása elmarad Monitoring, adatközlés akadozik. Ellenőrzés tűrése: december 31-ig jogosult bármikor ellenőrizhet (KSz, IH, ÁSz, KEHI, MÁK, PM, OLAF, EB…) „Amennyiben az … előrehaladási jelentést … nem nyújtja be; … nem állnak összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal; … illetve a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, a KSZ Tájékoztatja a kedvezményezetteket … korrekciókról; Kezdeményezi a TSz módosítását, vagy Kezdeményezi a támogatás felfüggesztését… Ha a kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, a… támogatás egészét … növelve kell visszafizetnie.” 16/2006-os MEHVM-PM rendelet: 23§.(5) Szabálytalansági eljárás

54 A helyi közösségek fennmaradását szolgáló fejlesztéseket, jó partnereket, és sikeres projektmenedzsmentet kívánunk!

55 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! VÁRJUK KÉRDÉSEIKET!
Köszönjük segítségét: Sallainé Sipkai Zsuzsának és Simonyi Istvánnak (OKM) Kasza Györgynek (NFÜ) Szántó Szilviának (KvVM) Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információkat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetőségein kaphatnak: a honlapon, valamint telefonszámon! VÁRJUK KÉRDÉSEIKET!


Letölteni ppt "Pályázás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések