Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs rendszer fejlesztése 5. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs rendszer fejlesztése 5. előadás"— Előadás másolata:

1 Információs rendszer fejlesztése 5. előadás
Gyurkó György

2 A fejlesztési folyamat egyes tevékenységei

3 Az IR fejlesztésének főbb tevékenységei
Ezek minden életciklus-modellben, illetve módszertanban megjelennek: Elemzés Tervezés Megvalósítás, tesztelés, integráció Bevezetés

4 Mielőtt belevágnánk az egyes tevékenységek részletesebb tárgyalásába, ismerkedjünk meg két fogalommal: Megközelítési mód Módszertan

5 Megközelítési mód értelmezése
A (szoftver)fejlesztési megközelítési mód egy sajátos absztrakciós szemlélet, amelyből sajátos elemzési (felbontási) és konstrukciós elvek, fogalomrendszer, absztrakciós eszköztár következnek.

6 Szoftverfejlesztési módszertan értelmezése
A (szoftver)fejlesztési módszertan a fejlesztési folyamat minden összetevőjét lefedő, a kidolgozók által figyelembe vett célkitűzések és feltételek mellett legjobb gyakorlatnak szánt terméksémák, folyamatsémák és szervezeti sémák, valamint a felsoroltakhoz kapcsolódó értékelési (mérési) kritériumok együttese.

7 Termékséma: meghatározza a kötelezően vagy opcionálisan előállítandó termékek fajtáit, szerkezetét és értékelési szempontjait. Folyamatséma: megadja a folyamat felépítését, a végrehajtandó tevékenységeket, a köztük lévő függéseket; az egyes tevékenységek bemeneteit, eszközeit, előállítandó termékeit; valamint a folyamat értékelésének szempontjait. Szervezeti séma: meghatározza a szerepköröket, és azokat hozzárendelve a folyamatséma tevékenységeihez meghatározza a feladataikat, továbbá útmutatást ad a csoportmunka irányításához, az egyéni és a csoportteljesítmény értékeléséhez.

8 Megközelítési módok Moduláris Strukturált Objektumorientált

9 Módszertanok Alaptípusok: Feldolgozásvezérelt Eseményvezérelt
Adatvezérelt Felhasználóvezérelt Az előbbieket kombináló, kevert típusok: Hagyományos Objektumorientált

10 TERVEZÉS (Követelmények meghatározása)

11 Az elemzés célja, módszerei és termékei
Cél: a követelmények meghatározása Módszerei: A létező rendszer folyamatainak megfigyelése, elemzése Dokumentumok tanulmányozása Kérdőíves felmérés Interjúk a szakterület specialistáival, a felhasználókkal Termékek: Elemzési modellek Követelmény-leírások Rendszerszervezési változatok

12 Követelmény-leírások szerkezete (egy példa)

13 Rendszerszervezési változat
A követelmények olyan részhalmaza, amely a projekt korlátai mellett teljesíthető és konzisztens (ellentmondásmentes és hivatkozásteljes) Megjegyzés: Kivételesen a fejlesztés (tervezés, megvalósítás) alatt megengedhetők ellentmondó követelmények is, de legkésőbb a szoftver telepítésekor el kell dönteni, hogy közülük melyik érvényes. Tehát ilyenkor a szoftvert fel kell készíteni a telepítési időre halasztott – és már a felhasználó által hozott - döntések fogadására.

14 TERVEZÉS (Rendszer- / szoftvertervezés)

15 A tervezés termékei Szakterületi (termék)modell: a szakterület fogalmainak, objektumainak, viszonyainak közvetlenül megfeleltethető absztrakciókat tartalmazó modell; Architektúramodell: a tervezés és a megvalósítás struktúráját és követendő mintáit és az architekturális komponensek interfészeinek specifikációit tartalmazó modell; Termékterv: nagyvonalú rendszer-, illetve szoftverterv, funkcionás modulok között interfészek specifikációk, valamint részletes szoftverterv; Tesztspecifikációk: egységtesztekre, integrációs tesztekre, validáló tesztelésre; Megoldásmodell: az architektúramodellt maradéktalanul érvényesítő részletes szoftverterv.

16 Tervezési elvek A szoftvertermék elemezhetőségét, változtathatóságát, tesztelhetőségét, stabilitását, hordozhatóságát, valamint a komponenseinek újrafelhasználhatóságát szolgáló alapvető tervezési (konstrukciós) elv: Egymástól függetlenül előforduló problémákat nem szabad egyazon megbonthatatlan építőelemben megoldani!!! A problémák függetlenségének felismerését segítő osztályozási szempontok: szintek és vetületek - a strukturált megközelítés szerint; szintek, rétegek és minőségek – a korszerűbb módszertanokban.

17 Felhasználói felület / Környezet, események
A szoftvertervezés szintjei és vetületei a strukturált megközelítés szerint Vetületek Szintek Adat Feldolgozás Felhasználói felület / Környezet, események Fogalmi szint A szakterületi igények, szabályok figyelembevétele A kiszolgált szakterület adatai és ezeknek a szakterület szabályaiból következő kapcsolatai. Mit?: Milyen szolgáltatásokat kell nyújtani a rendszernek? Ennek érdekében milyen funkciói lesznek? (A funkciókat mint fekete dobozokat leíró specifikációk.) Szűkebben: az ember-gép kapcsolatra vonatkozó elképzelések. Tágabban: a környezet azon eseményei, amelyekre a rendszer reagál. Logikai szint Hatékonysági, biztonsági szempontok és szervezeti korlátok figyelembevétele Informatikai hatékonysági, biztonsági szempontok miatt szükséges további adatok, adatkapcsolatok. A szervezeti korlátokat is figyelembe vevő struktúra. Hogyan?: A megoldás – az egyes funkciók működésének – részletes megtervezése. Szűkebben: a felhasználói felület, párbeszédek részletes megtervezése – minden előtérfunkcióhoz. Tágabban: részletes eseménymodellek – a rendszer és a környezete interakcióinak megtervezése. Fizikai szint A technikai környezet sajátosságainak, korlátainak figyelembevétele Konkrét adatbázis-kezelő rendszer képességeit kihasználó és korlátait figyelembe vevő tervezés. Operációs rendszer, programnyelv, fejlesztő környezet, üzemeltető környezet sajátosságait figyelembe vevő tervezés. A párbeszédeszközök, konkrét kommunikációs kapcsolatok sajátosságait figyelembe vevő tervezés.

18 Egy finomabb rendszerezés: A SunTone módszertan architektúra-sémája
Az alkalmazás minden építőeleme egy meghatározott szintbe, illetve rétegbe sorolható, és egy meghatározott minőségért felel.

19 Az elemzés és tervezés technikái, eszközei
Grafikus modellezési technikák: tömörség, egyértelműség CASE (Computer Aided Software Engineering) eszköztár: a grafikus modellezési technikák integrált támogatása elektronikus formában készülő, a redundanciát minimalizáló konzisztens terv szabványok és módszertan követésének kikényszerítése (automatizált ellenőrzés) hatékony csoportmunka eszköze kódgenerálás, nyomtatott dokumentáció generálása

20 A fejlesztés további tevékenységei
Kivitelezés (kódolás és egységtesztek) Integráció és integrációs teszt Minőségi teszt Szoftver telepítése, bevezetése a használatba a szervezeti folyamatok újraszervezése – a szoftver szakmai felhasználási környezetének kialakítása; a szoftver testreszabása; az üzemeltetési, technikai környezet kialakítása, a rendszer üzemeltetési környezetbe telepítése; adatmigráció, azaz a korábbi rendszer adatainak konvertálása és betöltése az új rendszer adatbázisába; a felhasználók kiképzése; próbaüzemi teszt, azaz üzemi környezetben tényleges volumenek és csúcsterhelés melletti teszt; átállás az új rendszerre


Letölteni ppt "Információs rendszer fejlesztése 5. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések