Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi az Európai Unió (EU)? 28 tagállam Több mint 500 millió polgár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi az Európai Unió (EU)? 28 tagállam Több mint 500 millió polgár"— Előadás másolata:

1

2 Mi az Európai Unió (EU)? 28 tagállam Több mint 500 millió polgár
Jelenlegi tagjelölt országok: Albánia, Izland, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország

3 Az EU alapelvei Közös értékek: az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás tiszteletben tartása (EUSZ 2. cikk) Célok: a béke, az EU által vallott értékek és népei jólétének előmozdítása (EUSZ 3. cikk) 4 szabadság: a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása

4 Az EU történetének főbb állomásai

5 A háborút követő újjáépítés
1950: május 9. – Robert Schuman nyilatkozata 1951: az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozása 6 tagállam: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország 1957: Római Szerződések – az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Euratom születése

6 Az 1960-as évek – az alapok 1960: az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) létrehozása 1962: a közös agrárpolitika (KAP) bevezetése 1968: a vámok eltörlése

7 Az 1970-es évek Európa tagállamainak száma már 9
1973: Első bővítés – Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozik az EGK-hoz Európa tagállamainak száma már 9 1979: első alkalommal választják meg az Európai Parlament képviselőit a közvetlen és általános választójog alapján

8 Az 1980-as évek – konszolidáció
Bővítés dél-európai országok belépésével: Görögország (1981), Spanyolország és Portugália (1986) Európa tagállamainak száma már 12 1986: aláírják a Római Szerződést módosító Egységes Európai Okmányt 1990: a német újraegyesítéssel a volt NDK is az EGK részévé válik

9 Az 1990-es évek Európa tagállamainak száma már 15
1993: a Maastrichti Szerződés hatálybalépésével létrejön az egységes európai piac 1995: újabb bővítés – Ausztria, Finnország, Svédország Európa tagállamainak száma már 15

10 A nagy bővítés Európa tagállamainak száma már 25
2002. január 1.: 12 ország bevezeti az eurót 2004: közép- és kelet-európai bővítés – 10 új ország csatlakozik az EU-hoz: Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia Európa tagállamainak száma már 25 2007: csatlakozik Bulgária és Románia Európa tagállamainak száma már 27 2013: csatlakozik Horvátország Európa tagállamainak száma már 28

11 A 2000-es évek Szükségessé válik az intézmények reformja
2005: Franciaország és Hollandia elutasítja az Európai Alkotmányt 2009: A Lisszaboni Szerződés elfogadása, majd hatálybalépése december 1-jén

12 Néhány példa Bármelyik tagállamban élhetünk, tanulhatunk, dolgozhatunk
Csereprogramok a fiatalok számára: Comenius, Leonardo Da Vinci és Erasmus Közös fizetőeszköz 19 országban Környezetvédelmi jogszabályok az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében Esélyegyenlőség A roamingdíjak csökkentése És még sorolhatnánk...

13 Az Unió intézményei

14 Az Európai Parlament A Tanáccsal osztozik a jogalkotási hatáskörön (jogszabályok elfogadása) Ellenőrzi az EU költségvetését (a Tanáccsal együtt) és felügyeli az uniós intézmények politikáit Általános választójog alapján megválasztott 751 képviselője van Választások 5 évente Elnök: Martin Schulz

15 Az Európai Tanács Politikai útmutatást nyújt az EU-nak, és meghatározza a politikai irányokat és prioritásokat A tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, valamint saját elnökéből és az Európai Bizottság elnökéből áll Elnök: Donald Tusk

16 Az Európai Unió Tanácsa
Közös jogalkotás az Európai Parlamenttel (módosítja, elfogadja vagy elutasítja az Európai Bizottság jogalkotási javaslatait) A 28 tagállamnak a napirenden szereplő szakterületért felelős minisztereiből áll Rotációs alapú elnökség: 6 hónaponként más-más tagállam tölti be az elnöki tisztet: 2015. január 1-től június 30-ig Lettország 2015. július 1-től december 31-ig Luxemburg

17 Az Európai Bizottság Jogszabályokat javasol és hajt végre (kezdeményezési jog, a Szerződések „őre”) 28 európai biztos (minden országból egy), köztük egy elnök: Jean-Claude Juncker, valamint számos alelnök (egyikük az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője)

18 További uniós intézmények és szervek
Az Európai Unió Bírósága Az Európai Központi Bank Az Európai Számvevőszék Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) A Régiók Bizottsága

19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

20 Mi az EGSZB? A Római Szerződés (1957) által létrehozott tanácsadó szerv A szervezett civil társadalmat képviseli Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa Európai Bizottság Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

21 Mi a „szervezett civil társadalom”?
Mindazok a csoportok és szervezetek, amelyeket a polgárok érdekképviseleti, együttműködési vagy egyéb konkrét céllal hoztak létre.

22 Mi az EGSZB szerepe? Tanácsadás az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak. Az EGSZB három fő feladata: annak biztosítása, hogy az uniós politikák a valós gazdasági, szociális és társadalmi helyzetet tükrözzék, nagyobb részvételen alapuló és polgárközelibb EU kialakítása, illetve az EU értékeinek népszerűsítése és a civil társadalmi szervezetek szerepének erősítése világszinten

23 Híd az EU és a szervezett civil társadalom között
Előtérbe helyezi a civil társadalom érdekeit Lehetővé teszi, hogy a tagállami civil szervezetek európai szinten kifejtsék nézeteiket

24 Kikből áll az EGSZB? Az EU 28 tagállamát képviselő (5 évre kinevezett) 353 tag közgyűlése 1 elnöke és 2 alelnöke van, akiket két és fél évre választanak meg Gazdasági és társadalmi érdekcsoportokat képvisel: munkaadókat, munkavállalókat, egyéb érdekcsoportokat (civil szervezetek, mezőgazdasági termelők, fiatalok, fogyasztóvédelem stb.) 6 szekciója és egy Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) nevű testülete van Véleményeit a plenáris üléseken vitatják meg és fogadják el egyszerű többséggel (évente kb. 9)

25 A vélemények kidolgozása
Közgyűlés II. CSOPORT Munkavállalók I. CSOPORT Munkaadók III. CSOPORT Egyéb tevékenységek Tanulmányozócsoport: tagok és szakértők SZEKCIÓ SZEKCIÓ 6 szekció

26 Your Europe, Your Say!

27 RAJTUNK A SOR! 28 országban élő több mint 500 millió polgára számára az EU a demokrácia legfontosabb helyszíne: jogszabályai, rendeletei, irányelvei hatással vannak mindennapi életünkre. Aktív polgárként számos eszközünk van arra, hogy közvetlenül részt vegyünk Európa irányításában. Ki kell állnunk közös ügyeinkért és azok tiszteletben tartásáért. Európa a Tiéd is, és végső soron a Te szavad lehet a döntő! Minden az aktív részvételen múlik! Most lehetőségetek nyílik arra, hogy egy, az európai szintű aktív polgársággal kapcsolatos témán dolgozhassatok.

28 A feladat Olvassátok el és vitassátok meg az osztályban azokat az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos témákat, melyeket az EGSZB elküld nektek Válasszatok ki EGYET a témák közül, és március 11-ig értesítsetek minket választásotokról Készüljetek fel a brüsszeli útra: tanárotok segítségével dolgozzátok fel a kiválasztott témakört Brüsszelben: munkacsoportülés, beszámoló, vita és a téma ismertetése az ifjúsági plenáris ülésen

29 1. Olvassátok el és vitassátok meg a témaköröket
2015. február végéig megkapjátok az EGSZB-től az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos témákat, angol nyelven Ez a polgári szerepvállalással kapcsolatos témákat felsoroló munkadokumentum képezi majd a brüsszeli vita alapját Vitassátok meg az osztályban a különböző témákat, majd válasszatok ki EGYET

30 2. Válasszátok ki a témát A polgári szerepvállalással kapcsolatos témáknak az osztályban való megvitatását követően válasszatok ki EGY témát Választásotokról március 11-ig tájékoztassátok az EGSZB-t angol nyelven

31 3. Felkészülés a brüsszeli útra
Dolgozzátok ki az általatok választott témát: készítsetek elő egy kis projektet, amely lehet pl. kiselőadás, jelenet, egy rövid publikáció, vita stb. A projekt célja: hogy teljesen magatokénak érezzétek a kiválasztott témát, és jobban megértsétek annak korlátait és lehetőségeit Március végéig visszajelzést küldünk arról, hogy a részt vevő iskolák mely témákat választották

32 4. Brüsszelben: munkacsoportülés
A workshopokon megtudhatjátok, hogy az egyes iskolák milyen tapasztalatokat szereztek az általuk választott témával kapcsolatban, milyen tanulságokat vontak le, és mit javasolnak az aktív polgárság és a részvételi demokrácia megerősítéséhez és további fejlesztéséhez

33 5. Brüsszelben: beszámoló és vita
Egyes munkacsoportok ezután beszámolhatnak legfőbb megállapításaikról a „Your Europe, Your Say!” rendezvényt lezáró plenáris ülésen, és bekerülnek a napról készített összefoglalóba. Reméljük, hogy a rendezvényen tett első lépéseket Európa-szerte újabbak követik, melyek még több fiatalt felelős részvételre ösztönöznek!

34 Határidők és elérhetőségek
A kiválasztott témakörről március 11-ig kell tájékoztatni az EGSZB-t angol nyelven. További tájékoztatásért vagy segítségért forduljatok hozzánk: Weboldal: Your Europe, Your Say @youreurope

35


Letölteni ppt "Mi az Európai Unió (EU)? 28 tagállam Több mint 500 millió polgár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések