Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támadások kereszttüzében szolgálni

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támadások kereszttüzében szolgálni"— Előadás másolata:

1 Támadások kereszttüzében szolgálni
kritikák, keserűség, indulatok Pányok, Csendes hét, Gál Lajos

2

3 Kevés a szakember, akiket Isten hívott el és képezett ki
Kontárok, önjelöltek, segédmunkások vannak, de a munkás kevés A lustákkal sem tud Isten mit kezdeni Az Istennek való szolgálat megtiszteltetés, nem mindenki méltó rá Kívánjatok Isten szolgái lenni! Méltó, hogy szolgálj neki De ezzel a szolgálattal rengeteg kihívás jár együtt

4 1. ISTENNEL SZEMBEN A) Isten ereje a bűnösön
„Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát. És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jöve én belém, a mint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem”. Ez 1,28-2,2

5 1. ISTENNEL SZEMBEN A) Isten ereje a bűnösön
„És egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, a kik velem valának, nem látták a látomást; hanem nagy rettenés szálla reájok, és elfutának, hogy elrejtőzzenek. És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem marada bennem, és orczám eltorzula, és oda lőn minden erőm. És hallám az ő beszédének szavát; és mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orczámra esém, és pedig orczámmal a földre. És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre; És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e szót szólá velem, felállék reszketve.”  Dán 10,7-11

6 1. ISTENNEL SZEMBEN A) Isten ereje a bűnösön
„Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek.” Jel 1,17-19

7 1. ISTENNEL SZEMBEN B) Isten ítélete a bűnösön
„És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei előtt: azért nem viszitek be e községet a földre, a melyet adtam nékik.” IV Móz 20,12

8 2. Sátánnal szemben „Támada pedig a Sátán Izráel ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.” I Krón 21,1 „És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.” II Kor 12,7 „Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.” Mt 4,1

9 2. Sátánnal szemben Nem kell tőle félnünk: 1- ő fél tőlünk
2- csak addig érhet, ameddig Isten engedi a láncát 3- el tudjuk űzni 4- bármire is vett rá, van kegyelem

10 3. Hitetlenekkel szemben
A) A hitetlenek lehetnek rokonszenvvel „Nagyon értékes emberek” „Fiatalember!!!” „A békességedet irigyelem, de a hitedet nem”

11 3. Hitetlenekkel szemben
B) A hitetlenek lehetnek ellenszenvvel 1- Érte szenvedni a legnagyobb megtiszteltetés (Hadadnádasdi cigányok) 2- Szép szolgálatunk van a hitetlenek felé 3- Ne feledjük, hogy mi is hitetlenek voltunk

12 4. Látszatkeresztyénekkel szemben
A legtöbbet azoktól kell szenvednie Isten népének, akik keresztyénnek mondják magukat, de nem azok. Az Úr Jézus is azok miatt halt meg, akik Izrael tanítóinak mondták magukat, de nem ismerték fel meglátogatásuk idejét. Jellemzőjük a Bibliától idegen egyházszervezet kiépítése és az állammal való összefonódás.

13 4. Látszatkeresztyénekkel szemben
Az utolsó idők társadalma vallásos lesz: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” II Tim 3,1-5

14 5. Isten népével szemben Isten népe nem mindig érti meg azonnal Isten szavát. Isten népe nem mindig engedelmeskedik Isten szavának. Ezért Isten szolgáját sok támadás és fájdalom éri. (Mózes, Pál)

15 Isten szolgájának kihívásai tehát
Istennel szemben Sátánnal szemben Nem hívőkkel szemben Látszatkeresztyénekkel szemben Isten népével szemben Önmagával szemben (pl: Illés, Jeremiás)

16

17 Miért legyek Isten szolgája mégis?
Mert Isten tulajdona vagyok Mert szeretem Őt Mert szeretem azokat, akik felé szolgálok Mert hálás vagyok neki Mert emésztő tűz ég bennem Mert jutalmam van

18 Isten szolgája elrettenthetetlen
„Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék” Gal 1,10 „De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Fil 3,14

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Támadások kereszttüzében szolgálni"

Hasonló előadás


Google Hirdetések