Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A A nyelvtanulás-tanítás eredményessége – tanulási utak és vizsgaeredmények Vágó Irén Budapest, Stefánia Palota 2012. február 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A A nyelvtanulás-tanítás eredményessége – tanulási utak és vizsgaeredmények Vágó Irén Budapest, Stefánia Palota 2012. február 29."— Előadás másolata:

1 A A nyelvtanulás-tanítás eredményessége – tanulási utak és vizsgaeredmények Vágó Irén Budapest, Stefánia Palota 2012. február 29.

2 TÁMOP 3.1.1 7.2.1. projekt  Az idegennyelv-oktatás eredményességének vizsgálata Igazi longitudinális vizsgálatot igényelt volna, idő és pénz hiányában helyette: 1995-ben iskolába lépett és 2007-ben érettségizett tanulók vizsgaeredményességének vizsgálata, adatbázisok létrehozásával, összekapcsolásával, elemzésével, input-output kapcsolatok keresésével 1.Diákok nyelvtanulási útját rögzítő adatbázis 2.Érettségi eredmények adatbázis 3.Nyelvvizsga adatbázis 4.Eredményességi adatbázis

3 Vizsgálati személyek, módszerek A 2003 tavaszán a 9. évfolyamra járó diákok teljes körű kérdőíves vizsgálata az eddig megtett nyelvtanulási út rekonstruálása, illetve nyelvtanulási környezetük egyéb sajátosságainak feltárása céljából. A válaszoló diákok aránya iskolatípusonként (%, fő) A minta a szakiskolák és a nem önkormányzati iskolák tekintetében alulreprezentált. Háttérváltozók: a lakóhely, az általános és középiskola település- típusa, az iskola fenntartója, a középfokú iskola programtípusa, a szülők iskolázottsága, jövedelmi helyzete, munkapiaci státusza, nyelvtudása, a diákok neme, érdemjegyei IskolatípusokGimnáziumSzakközépiskolaSzakiskolaEgyütt (fő) Válaszolók aránya (%) 81846899 311

4 Rendszerszintű problémák 1995: A feltételek hiánya  A stratégiai tervezés hiánya, spontán intézményi változások  Az erőltetett ütemű nyelvváltás miatt angol-, némettanárok krónikus hiánya  Orosztanár átképzés sikertelensége, C típusú nyelvvizsgával való tanítás  Kis óraszámú és nagy létszámú csoportokban folyó tanítás  Alacsony pedagógus bérek és vonzó alternatívák miatti nagy nyelvtanári fluktuáció  Gyerekhiány miatt korai nyelvoktatás, feltételek hiányában is  Tartalmi orientációs zavar I. legitim tanterv, érettségi követelmények hiányában az állami nyelvvizsgák visszafelé szabályzó szerepe irányít  Tartalmi orientációs zavar II: tankönyvtanítás, nyelvtanítás helyett  Tankönyvhiány elsősorban az általános iskolai nyelvoktatásban

5 Rendszerszintű problémák 2003: expanzió  Megfelelő képesítéssel nem rendelkezők magas aránya  C típusú nyelvvizsgával való tanítás legitimitásának meghosszabbítása 2006-ig  Az egy nyelvtanárra jutó gyerekek nagy száma  Csoportbontások kiterjedése miatt növekvő tanárszükséglet  Drága és áttekinthetetlenül sok nyelvkönyv

6 Rendszerszintű problémák a tanulási utak kutatás tükrében:  Hosszú, átlagosan 12 év nyelvoktatás az első (döntő többségében egyetlen) nyelv esetében  A tantervi átlagóraszámnál (930) harmadával nagyobb tényleges óraszám (1200), másutt kisebb óraszám  Kétszeres tanulói óraszám a nyelvoktatásban eredményes országokhoz képest  A csoportbontások (csak Szlovákiában hasonlóan kiterjedt gyakorlat) miatti másfélszeres tanárszükséglet  Nagy állami, önkormányzati, családi ráfordítások: óvodai „különórák”, plusz tanórák, magánórák, tanfolyamok  A koordináció hiánya a pedagógiai ciklusok között  Hatékonyságveszteségek  Méltányossági problémák

7 A teljes nyelvtanulási út hossza óraszámokban Az első idegen nyelv összes tényleges, illetve kötelező óraszáma az 1-12. évfolyamon a középfokú képzés programtípusa szerint A nyelvoktatásra fordított erőforrások:

8 Az 1-12. évfolyam összes óraszámából képzett tizedekbe tartozó diákok megoszlása átlagos óraszámuk szerint Esélykülönbségek a tanulók között

9 Az 1-12. évfolyam összes óraszámából képzett tizedekbe tartozó diákok megoszlása középfokú programtípusok szerint Esélykülönbségek a különböző képzési programokba járók között

10 A nyelvtanulás alól felmentettek aránya az alap- és középfokú oktatásban iskolatípus szerint (%) Középfokú képzési típus szerint A felmentettek aránya 1-8. évfolyamon 9. évfolyamon Gimnáziumi képzés0,81,7 Szakközépiskolai képzés1,33,8 Szakiskolai képzés7,07,9 Összesen2,44,0 Teljes kirekesztődés

11 A hatékonyságveszteségek okai az idegennyelv-oktatásban A nyelvi csoport szintje TanárváltásA nyelvválasztás motivációi* 9. évfolyamon % 9. évfolyamig % Alapfokon, középfokonA %K % Alacsonyabb13,3Egyszer29, 0Korábban ezt tanultam52,7 Azonos81,1Kétszer26, 7Ezt szerettem volna49,242,8 Magasabb5,6Háromszor20,8Nem ezt akartam39,948,0 Négyszer12,3Így alakult15,74,9 Többször9,3 * Egy diák több választ is megjelölhetett

12 ÉRETTSÉGI EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK

13 Az egy tanulóra jutó érettségik száma A nyelvi érettségik összes számának átlaga a település típusa, a feladatellátás típusa, valamint nemek szerinti bontásban (db) Gimnazisták: 33 860 fő Szakközépiskolások: 36 973 fő BudapestMegyeszékhelyEgyéb település Fiú G1,161,111,09 Lány G1,291,241,20 Fiú Sz1,011,00 Lány Sz1,001,01

14 Az egy diákra jutó érettségik száma településtípus, nem szerint

15 Az különböző szinteken érettségizettek aránya Angol és német nyelvből különböző szinten érettségizettek aránya a feladatellátás típusa szerinti bontásban % NYELVEKSemmiKözépEmelt Angol Gimnázium29,350,020,7 Szakközépiskola41,655,72,7 Német Gimnázium60,727,811.5 Szakközépiskola59,339,11,6

16 Angol és német érettségik megoszlása

17 Angol középszintű érettségi érdemjegyek Az angol nyelvből középszinten érettségizők érettségi érdemjegyének az átlaga a feladatellátás típusa, a tanuló neme és a régió szerinti bontásban Régió Észak- Magyaro. Észak- Alföld Dél- Alföld Közép- Magyaro. Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél- Dunántúl Fiú G4,063,954,084,224,164,264,11 Lány G4,074,02 4,164,184,354,10 Fiú Sz3,243,263,383,463,283,363,33 Lány Sz3,25 3,293,263,203,323,24

18 Középszintű angol jegyek

19 Német emelt szintű érettségi jegyek Német nyelvből emelt szinten érettségizők érettségi érdemjegyének az átlaga a feladatellátás típusa, a tanuló neme és régiók szerinti bontásban. Régió Észak- Magyaro. Észak- Alföld Dél- Alföld Közép- Magyaro. Közép- Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél- Dunántúl Fiú G4,464,744,574,284,774,704,52 Lány G4,044,574,344,454,594,734,65 Fiú Sz3,643,573,673,934,334,254,77 Lány Sz3,554,454,573,814,104,774,40

20 Emelt szintű német jegyek

21 Francia közép- és emelt szintű érettségi jegyek A francia nyelvből érettségizők érettségi érdemjegyének az átlaga a feladatellátás típusa és a tanuló neme szerinti bontásban

22 NYELVVIZSGA EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK

23 A sikeres nyelvvizsgák aránya nyelvenként (N = 23 955 db)

24 A hatások aránya vizsga- szintenként

25 A hatások aránya vizsgatípusonként

26 A BEMENETEK ÉS KIMENET KÖZÖTTI KAPCSOLAT

27 Korrelációk a letett vizsga szintjével  Angol Hány évig tanult angolt 1-8 évfolyamon: 0,617** Önállóan hány forrásból nyelvi ismeretet: 0,309** Ezt szerette, ezt választotta: 0,286** Tervek az idegennyelv-tanulással: 0,266**  Német Hány évig tanult németet 1-8 osztályban: 0,630** Hány évig tanult angolt 1-8 évfolyamon: -0,630** Lakóhely típusa: 0.282**

28 Korrelációk a középszintű vizsga átlagával  Angol 8. évfolyam matematika átlag 0,648** Tervek átlaga az első idegen nyelvvel 0,469** A két szülő iskolázottságának összege 0,467** Hány szülő nem munkanélküli -0,327**  Német Idegennyelv-osztályzatok 8. végén 0,608** 9. félévi osztályzatok átlaga 0,536** Tervek átlaga az első idegen nyelvvel 0,469** 1-8- évfolyamon hány évig tanult nyelvet 0,332**

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A A nyelvtanulás-tanítás eredményessége – tanulási utak és vizsgaeredmények Vágó Irén Budapest, Stefánia Palota 2012. február 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések