Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az agrárágazat aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az agrárágazat aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 Az agrárágazat aktuális kérdései
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Keszthely, január 15.

2 Helyzetkép I. 2013 2014 I-IV. I. II. III. I-III. GDP növekedés (%) 1,5 3,7 3,9 3,2 3,6 Mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumene 15,1 4,5 5,3 10,8 7,7 A mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéshez (százalékpont 0,6 0,1 0,2 0,3 Mezőgazdaság részesedése a hozzáadott értékből folyó áron (%) 4,4 2,6 3,8 5,4 4,0

3 Helyzetkép II. A mezőgazdaság kibocsátása: 2010-ben 1686,4 Mrd Ft,
2014-ben 2397 Mrd Ft volt, ami 3,6%-os növekedés az előző évhez viszonyítva, 42,1%-os növekedés 2010-óta A mezőgazdaság foglalkoztatottak száma: 2010-ben 172,8 ezer fő, 2013-ban 184,6 ezer főt tett ki, ami 6,8%-os növekedés, 2014 I-III. negyedévben 187,4 ezer fő dolgozott az ágazatban. A beruházások élénkülnek: 2010-ben a mezőgazdasági beruházások értéke 208,8 Mrd Ft, 2013-ban 258,8 Mrd Ft volt, ami 23,9%-os növekedés, 2014 I-III. negyedévben 232,3 Mrd Ft-ot tett ki, mely az előző év azonos időszakához képest 16,9%-os emelkedés.

4 Agrár-külkereskedelem alakulása (millió euró)
2014 január- októberben az agrárexport 2,5%-kal csökkent, 6,4 milliárd eurót ért el – jelentősen bővült a gabona, húsok, az ehető készítmények és a feldolgozott takarmányok kivitele, de csökkent a napraforgó olaj, a cukor, az etilalkohol, és az élő állat export; Forrás: KSH

5 A mezőgazdasági termelés szerkezetének változása
Forrás: AKI

6 A mezőgazdasági termelés szerkezete 2014-ben*
Forrás: AKI, KSH Mezőgazdasági Számlarendszer *előzetes adat

7 A szántóföldi növénytermesztés szerkezete 2014-ben*
Forrás: AKI, KSH Mezőgazdasági Számlarendszer *előzetes adat

8 Betakarítási adatok (XII.15.)
Növényfaj Összes terület (ha) Betakarított terület (ha) Betakarított terület (%) Termésátlag (kg/ha) Összes termés (tonna) Napraforgó 99 2 653 Szója 42 773 42 337 2 684 Kukorica 95 7 857 Burgonya 17 737 17 729 100 27 580 Cukorrépa 15 134 14 109 93 64 940 Vetési szándék (ha) Elvégzett munka (ha) Teljesítés (%) Őszi káposztarepce Őszi árpa Őszi búza 97 Rozs 42 598 43 573 102 Triticale

9 A burgonyaágazat helyzete
fajtapolitika jelentősen megváltozott, az étkezési burgonya importja továbbra is jelentős, egyre kevesebb a nemesítésre fordítható forrás , a termelői kedv csökkent, érdektelenség, szélsőséges piaci anomáliák jelentek meg, a burgonyatermelő üzemek megszűntek vagy átalakultak, a technikai háttér amortizálódott, a termelési költségek megnőttek, és a vetésterület évről évre rohamosan csökken. Az újjászervezés költséges, a megtérülési bizonytalanság miatt kockázatos, legfontosabb területei: a burgonyatermesztés eszközrendszerének újbóli kiépítése, a tároló- és feldolgozó kapacitás fejlesztés

10 Lehetőségek az ágazat magújítására
A minőségi burgonya vetőgumó előállítás növelése, Új, vírusrezisztens és minőségben is megfelelő fajták megjelenése, (keszthelyi fajták kiemelt jelentősége). A burgonyát ma már a magyar viszonyok mellett csak öntözött körülmények között szabad termelni, a uniós támogatási időszak vidékfejlesztési programja tartalmaz az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó támogatási lehetőségeket, a program unió általi elfogadását követően mintegy 40 milliárd forint támogatásra számíthatnak a gazdálkodók. Fontos továbbá, hogy termelői összefogás, jó szervezettség segítse termék piacra jutását.

11 A Közös Agrárpolitika reformja 2014 – 2020

12 A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi tervről szóló megállapodás főbb számai
Mrd € Mrd € Mrd € Változás Mrd € Változás (%) EU teljes költségvetés 994 960 -34 97 KAP költségvetés 421 373 -48 89 Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) 319 278 -41 87 Vidékfejlesztés 98 85 -13 Magyarországra jutó KAP támogatás 10,5 12,3 1,9 118 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) 2,36 3,19 0,83 135 Magyarország közvetlen támogatási allokációja 6,6 8,9 2,3 Magyarország vidékfejlesztési allokációja 3,9 3,4 -0,5

13 Az agrár és vidékfejlesztési támogatások jelenlegi rendszere Magyarországon
KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) (FM) piaci intézkedések (uniós forrás) (FM) KAP II. pillér vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) (Miniszterelnökség) Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) (FM, NGM)

14 KAP 2015-2020 Közvetlen támogatások (EMGA)

15 15%-os kiegészítés vidékfejlesztés keretből (millió euró)
Magyarország közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az uniós szabályozás alapján Magyarország élt a vidékfejlesztési források maximális, 15%-os átcsoportosítási lehetőségével. (310 Ft/€) I .pillér eredeti forrása (millió euró) 15%-os kiegészítés vidékfejlesztés keretből (millió euró) Összesen 2015 (~394 mrd Ft) 1 271,59 (~23 mrd Ft) 74,15 (~417 mrd Ft) ,74 2016 1 270,41 74,05 1 344,46 2017 1 269,19 73,95 1 343,14 2018 1 269,17 73,84 1 343,01 2019 1 269,16 73,71 1 342,87 2020 - (~2 362 mrd Ft) 7 618,68 (~114 mrd Ft) 369,70 (~2 476 mrd Ft) 7 988,38 310 HUF/EUR árfolyamon számolva

16 A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon
Degresszivitás Degresszivitás A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása Kötelező elemek Önkéntes elem + Alaptámogatás (SAPS) „Zöld” komponens Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás Termeléshez kötött támogatás VAGY Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

17 A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása
Támogatási jogcím Várható támogatási összeg SAPS + zöldítés: 226 €/hektár (144,7+81,3 €) ( forint/ha( ) Fiatal gazdák kiegészítő támogatása: 67,5 €/hektár forint/ha Termeléshez kötött támogatások: ágazattól/teljesítménytől függő (összesen 201,9 M €/év 60,57 milliárd forint/év) Kisgazdaságok egyszerűsített egyösszegű támogatása: (Kerekítés 500 €-ig, € között annyi támogatás, mint amennyi a normál rendszerben járna.) max €/év/termelő ( forint/év/termelő) * Becsült értékek 300 HUF/EUR árfolyamon számolva

18 2015. évi tervezett keretösszegek
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat évi keretfelosztása és a 2015.évi tervezett keretösszegek Támogatási jogcím 2014. évi, maradvánnyal növelt, zárolással csökkentett, módosított keretösszegek 2015. évi tervezett keretösszegek Átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT)* 14 566,5 36 000,0 Baromfi és sertés állatjóléti támogatás ** 17 200,0 19 500,0 Anyakoca állatjóléti támogatás*** 6 450,0 Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdésének támogatása 5 900,0 8 500,0 Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatása 2 600,0 3 600,0 Mezei őrszolgálat támogatása **** 576,0 700,0 Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő, valamint de minimis támogatása ***** 2 016,0 Birtok összevonási célú termőföldvásárlás támogatása ****** 66,2 Biztosítási díjtámogatás a mezőgazdaságban ******* 643,5 400,0 Növényegészségügyi vizsgálatok támogatása 60,0 Jégeső-elhárítás támogatása Meggyfeldolgozói de minimis támogatás******** De minimis támogatások (méhészeti járművek, fűszerpaprika vetőmag, tenyésznyúl, szárított takarmány, rendezett piaci kapcsolatok, minőségi pontytenyészanyag és ültetvényművelés többlet gázolaj jövedéki adójának támogatása) 689,2 778,2 Agrárfinanszírozás, mg-i hitelek kamattámogatása (NAV-on keresztül futó konstrukciók) 1 269,6 1 000,0 Agrárfinanszírozás (új MFB, ÁSZK és AVHGA konstrukciók) 448,0 450,0 Tranzakciós illeték fizetési kötelezettség 140,0 233 Összesen: 46 635,0 77 731,2 *A évi ÁNT meghirdetett keretösszege ,1 millió forint, amelyből évben a tej jogcímen millió forint kifizetésre került **A évi keretösszeg már tartalmazza a II. negyedévi támogatás 1 milliárd forintos megemelését *** Az anyakoca támogatás IV. negyedévi igényeinek kifizetése a támogatás technikájából adódóan átcsúszik a következő évre, így 2015-ben I-III. negyedév kifizetésére van lehetőség **** Az I-III. negyedévi támogatások kifizetésének forrása ***** A évi termelés után még kifizethető összeg ****** a birtok összevonási célú termőföldvásárlás támogatását év végéig engedélyezte az EU, csak a kifizetések történtek meg 2014-ben *******A biztosítási díjtámogatás kifizetése még 2014-ben megkezdődik, így 2015-ben csak az esetlegesen áthúzódó kifizetésekkel számolunk ******** Egyszeri intézkedés a 2014-ben keletkező többlet termés miatt

19 Magyar agrárpolitika távlatban
Kiemelt célok: A kis- és közepes gazdaságok helyzetének javítása, a munka intenzív ágazatok fejlesztése és a hozzáadott érték növelése a foglalkoztatási képesség növelése érdekében. Főbb feladatok: a birtok- és tulajdonviszonyok rendezése, a mezőgazdaság és élelmiszergazdaság versenyképességének növelése, a külső piacok megszerzésének és megtartásának elősegítése, a belső piac rendezettségének megteremtése, kiegyensúlyozott támogatáspolitika biztosítása, munkaigényes ágazatok kiemelt kezelése, hozzá adott érték növelése.

20 Jövőt építő agrárpolitikai eszközök
Az átlátható és kiszámítható belső piac érdekében a termelői, feldolgozói és kereskedelmi kapcsolatrendszer fejlesztése; A mezőgazdasági vízfelhasználás feltételeinek megteremtése, szabályozásának áttekintése és egyszerűsítése; Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás finanszírozását biztosító pénzügyi eszközök továbbfejlesztése. Aktív agrárdiplomáciai tevékenység a külpiacokon; Mezőgazdasági termékek értékesítésének összehangolt EU-s és hazai forrású ösztönzése;

21 Jövőt építő agrárpolitikai eszközök
Felkészülés a klímaváltozás kárpát-medencei hatásainak kivédésére; Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerek továbbfejlesztése; Genetikai erőforrásaink megőrzése és fejlesztése; Gyakorlatorientált agrár-felsőoktatás és kutatói bázis megerősítése; Minőségbiztosítási és –tanúsítási rendszerek fejlesztése, magyar fogyasztói tudatosság továbbfejlesztése; Kiszámítható és hatékony támogatáspolitikai eszközök biztosítása;

22 2020-ra kitűzött fontosabb célok
Biztosítottá váljon az élelmiszerfogyasztáson belül a hazai termékek tartósan 80% feletti részarányának megtartása. Exportteljesítmény évi 10 milliárd euróra történő növelése, 80%-ra növelve a félkész és késztermékek arányát. A mezőgazdaságban és a kapcsolódó ágazatokban a foglalkoztatottak számának emelése. A mezőgazdasági öntözött területek nagysága érje el a 150 ezer hektárt.

23 2015 legfontosabb feladatai
A Közös Agrárpolitika új közvetlen támogatási rendszerét szabályozó nemzeti jogszabályok megjelentetése és végrehajtása; A „Több munkahelyet a mezőgazdaságba!” c. program nemzeti támogatásainak hatékony felhasználása, az új jogcímek (pl. anyakoca) beindítása és megismertetése a termelőkkel; Az agrárfinanszírozás eszközrendszerének erősítése, úgymint a megújuló MFB agrár hitelprogramok bevezetése és a kapcsolódó kamattámogatás kidolgozása, az új Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kialakítása, az Agrár Széchenyi Kártya bővítése;

24 2015 legfontosabb feladatai
A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése: I. pillér: Kárenyhítési rendszer kiegészítése - a Bizottsági jóváhagyást követően - az őszi fagy káreseménnyel, a 15% mértékű hozamérték-csökkenésre történő kárküszöb leszállítása, rugalmasabb és jobb termelői kiszolgálás. II. pillér: a mezőgazdasági biztosítási díj támogatási rendszer működtetése nemzeti támogatásként, majd 2016-tól adaptálása a vidékfejlesztési pillérbe. III. pillér: a Vidékfejlesztési Program keretében egy új jövedelemstabilizációs eszköz kialakítása és bevezetése. A nemzeti támogatási jogcímek továbbfejlesztése, újak kidolgozása (pl. a dohány ágazat területén)

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az agrárágazat aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések