Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Generali Konferencia Budapest, 2012. április 3. Az egészségügy helyzete Megoldási, továbblépési lehetőségek és kitörési pontok Dózsa Csaba M.Sc., PhD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Generali Konferencia Budapest, 2012. április 3. Az egészségügy helyzete Megoldási, továbblépési lehetőségek és kitörési pontok Dózsa Csaba M.Sc., PhD."— Előadás másolata:

1 Generali Konferencia Budapest, 2012. április 3. Az egészségügy helyzete Megoldási, továbblépési lehetőségek és kitörési pontok Dózsa Csaba M.Sc., PhD. Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság – META elnöke

2 Az egészségügyi szektorral szembeni kihívások Helyzet van!!! Demográfiai trendek alakulása: –Idősek arányának növekedése, egyszemélyes háztartások arányának növekedése –Eltartó/eltartott arány változása Fogyasztói jogok érvényesülése és az életminőség előtérbe kerülése Egészségügyi kiadások folyamatos emelkedése: –Technológiai innováció –Költség-hatékony terápiás megoldások alkalmazása –EU-n belüli bérnyomás Egészségügyi és szociális ellátások integrálódása: –Komplex ellátási formák biztosítása –Lakóhelyhez közeli megoldások érvényesülése Kiadáskorlátozó kormányzati politikák érvényesítése

3 3 AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP SZÁMOKBAN

4 Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése (1999-2012)

5 Az E. Alap, a Gyógyító-megelőző ellátási kiadások és a Gyógyszer, Gyse támogatási kiadások a GDP %-ban (1994-2012) Meddig lehet hátrálni az egészségügyi közkiadások csökkentésével? Mao. 2009-ben 69,7 % volt, Szlovákia 65,7, Lengyelo. 72,2, Cseho. 84 %!!! 2,73%! GYM ellátások Gyógyszer és GYSE támogatási kiadások

6 Az egészségügyi és egészségbiztosítási költségvetésre ható intézkedések 2012-ben  E. Alap többletbevételek: + 1 %pontos biztosítotti járulék emelés (+ 80 Md Ft) Új (és bizonytalan) jogcímek bevezetése:  Népegészségügyi termékadó 30 md Ft,  Baleseti adó 27 md Ft,  Biztos 120 md Ft kiesés (690 md-ról 569 md Ft-ra): központi költségvetés hozzájárulásának csökkenése DE Nem beszélek a Ft/EUR árfolyamról, ország-kockázatról

7 Az egészségügyi és egészségbiztosítási költségvetésre ható intézkedések 2012-ben  Gyógyító-megelőző ellátási kiadások: 770-ről 825 md Ft-ra nőnek  Ebből 30 md Ft központi gyógyszerbeszerzésekre:  Tisztított növekedés és indexe: 25 md Ft, 3,2 % Gyógyító-meg. reálérték követéséhez KELLENE:  (ÁFA hatás: 2-2,5 md Ft) + 4,5 % infláció követés többlet igénye: 35 md Ft + minimálbér-emelés hatása kb 15 md Ft= 45-50 md Ft  Gyógyszertámogatás egyenlege: 2011-es 370 md-ról 276 md Ft-ra (ebből 43 md tartalék) (+30 md szerkezeti változás: 16,8 %-os csökkentés),  Gyógyászati segédeszköz támogatási kiadások csökkenése 14 %

8 A természetbeni ellátások alakulása Belső arányok (100 %) 1994-2012 – Torta elv!!! 27,4 %33,3 %29,6 %23,8% Gyógyszertámogatás aránya 26,4% A Széll Kálmán Terv végrehajtása

9 9 AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE A ZSUGORODÁS ÉS GÚZSBA KÖTVE TÁNCOLNI… H ilfe, Help!!!

10 10 AZ EGÉSZSÉGPOLITIKA F Ő TEVÉKENYSÉGE A VÁLSÁG ÉVEIBEN…. FUTUNK A PÉNZÜNK ÉS AZ ORVOSOK UTÁN…

11 Kórházak, szakrendelők államosítása Hogy kerül a csizma az asztalra?!? Mit szoktak mondani az Állami szerepvállalásról: Bürokratikus, olcsó - egysíkú merev-rugalmatlan – lassú reagáló képesség a környezeti kihívásokra túlzott politikai befolyás És mit várhatunk a kórházak államosításától? Bürokratikus, merev- rugalmatlan irányítás Olcsóbb, egysíkú szolgáltatás Előkészítetlen átvétel Vezetők politikai megfelelése Puha költségvetési korlát

12 Főbb gazdasági hatások, ésszerűsítési és kitörési lehetőségek az egészségügyi (köz)kiadásokban Egészségügyi kiadások alakulása Kiegészítő magán- források bevonása ÁFA emelés, inflációs nyomás – árfolyam romlás, import eszközök, gyógyszerek árának növekedése Bevételi bizonytalanság: új adónemek Gazdasági válság: járulék- és adóbevételek kockázatai Minimálbér emelés; orvosi, rezidensi bérkövetelések Belső hatékonysági tartalékok feltárása Aktív fekvőbeteg szakellátások további koncentrálása Hatékonyabb ellátási formák erősítése Európai Uniós támogatású pályázatok felgyorsítása ÚSZT - egészségipar

13 13 KITÖRÉSI PONTOK MOZGÁSTÉR

14 14 AZ EGÉSZSÉG – ÉRTÉK MEGKÖZELÍTÉS TERJEDÉSE Beteg Ügyfél Egyénre szabott terápiák Ügyfél központú információ- szolgáltatás Alárendelt, kiszolgáltatott,….

15 Orvos-beteg kapcsolat Ideális orvos-beteg kapcsolat Mi a feltétele a jó orvos-beteg (ügyfél) kapcsolatnak?

16 A “Kaiser Piramis”, mely a krónikus betegellátás különböző szintjeit illusztrálja

17 Az eredményesség alapú finanszírozás, szolgáltatásvásárlás Alapfeltétel: az eredményesség, outcome definiálása és mérése Az inputoktól az outcome-ig – az eredményesség és hatékonyság mérése Forrás: Häkkinen és Joumard, 2007

18 Költséghatékonyság javítása Rehabilitáció fejlesztése CDM Krónikus betegség-gondozási programok Beteg-együttműködés erősítésével Kórházi ellátásokat kiváltó ellátási formák elterjesztése Egynapos sebészet körének és volumenének bővítése Otthoni ellátási formák körének és volumenének bővítése Betegút-szervezés fejlesztése ICT, e-health, Távmonitorozás megoldások kiaknázása Diagnosztika és intervenciós radiológia fejlesztése Gyógyszeres terápiák eredményesség számonkérése, beteg-együttműködés javítása A hatékonyságjavítás területei a magyar egészségügyben

19 Méret- és választék-gazdaságosság: Hány kórházra és milyen szakmai profillal van szükség az egyes ellátási szinteken?

20 Kapacitásoptimalizálás – több intézmény együttes hatékonysága P Q1 F P=ACmin=MC Q0  - Az OEP átlag díj nem változik  A betegforgalom nagy része átterelődik a 3 ellátóhelyről 2 rendelő irányába  - A maradó intézmények méretgazda- ságossága javul Veszteséges működés Stabil működés Bezárás megszűntetés Q1 Q0 P P Kh1Kh3 Kh2

21 A struktúraváltás megtakarítási lehetőségei?!? A strukturális intézkedések legkorábban 2012 május-júliustól érvényesülhetnek Kiadási hatásaik + 2 hónap múlva Bérkiadásokra + 4-6 hónap A kórházi struktúra-átalakításának hatásai 2012-ben maximálisan 4-6 hónapot tehetnek ki. A megszüntetendő aktív osztályokra eső TVK-k nagy része átcsoportosítandó a többi aktív profilú kórházba, járóbeteg szakellátásba, egynapos sebészeti ellátásba

22 A biztosítási csomagok lehetséges lehatárolása Az állam által garantált ellátások rendszer A kötelező egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető ellátások A tb által nem finanszírozott kiegészítő – supplementary - szolgáltatások 1. Állami 2. Kötelező EB (állami/magán) 3. Kiegészítő EB (magán) Térítési díjak lefedése magánbiztosítással complementary - Helyettesítő magánbiztosítás A B C

23 A kötelező egészségbiztosítás szolgáltatásainak lehatárolási területei Kiegészítő és helyettesítő magánbiztosítási lehetőségek A kötelező egészségbiztosítási csomag lehatárolása Potenciális – kiegészítő vagy helyettesítő – szolgáltatás Hotelszolgáltatások Többlet hotelszolgáltatások költségének fedezése Volumen-korlát – gyakoriságok maximálása Maximált szolgáltatások többlet volumenjeinek kifizetése (pld terhességi UH, gyógyfürdő, diagnosztika) Technológia meghatározása A tb csomag által nem fedezett eljárások, eszközök, technológiák költségének fedezése (pld. segédeszközök, implantátumok) Várólisták Várólista elkerülése – helyettesítő szolgáltatások díjának megfizetése Ellátóhely megválasztása Beutalási úttól eltérő igénybevétel többletdíjának megfizetése Az orvos/ egyéb szakszemély megválasztása A műszakban és beutalási rendben biztosított orvosokon és eü szakszemélyzeten kívül személyek kiválasztásának többlet díja

24 Az egynapos sebészet lehetőségei Egynapos ellátások jellemző szakmái és beavatkozásai: Sebészet (sérvműtétek, sztomaműtétek), szemészet (szürkehályog műtétek), fül-orr-gégészet (orrmelléküregek műtétei), nőgyógyászat (küret, méhszájplasztika) urológia (here ás húgycső műtétei), kardiológia (pacemaker beültetés, szív katéterezés) A műtétes beavatkozásokon belül az egynapos ellátások aránya Nyugat-Európa országaiban és az USA-ban: 60-80 % Magyarországon 2011- ben éri el a 20 %-ot! De fejleszteni kell: a minőségbiztosítást (szabálykönyv) betegirányítást diagnosztikai és műtétes eszközrendszert orvosi rutint

25 Rehabilitation Musculoskeletal Neuro-rehab. (e.g. Stroke) Disease management Health- monitoring Virtual Rehabilitation Social services Sport Fitness Chronic diseases e.g.: diabetes mellitus, hypertonia, states after infarctions Home assistance with signal system Prevention AAL – az alkalmazás stratégiai területei az idősek és az aktív felnőttek számára Diet Wellness Monitoring Geriatrics Drug-compliance Home care, Nursing, day care Lehetséges szolgáltatási területek eHealth formái - eVITA területek - célcsoportok

26 Idősödés, funkcionális képességek és a lehetséges kompenzálásuk az AAL és eHealth termékekkel és szolgáltatásokkal Funkcionális képességek Kor évek 102030405060708090100 Az önálló életvitel küszöbe Nyugdíjkorhatár 100% Funkció- képességek csökkenése - AAL technológiákkal kompenzálva Funkcióképes- ségek csökkenése (AAL technológiák nélkül) AAL: Ambient Assisted Living

27 E-health szolgáltatások hatása az orvos-beteg kapcsolatokra

28 Összefoglaló megjegyzések Az Egészségbiztosítási Alap 2012-es költségvetése gyenge lábakon áll (kockázatos bevételi és kiadási tételek)! Az ágazat mozgástere rendkívül szűk a közfinanszírozásban! A struktúra-átalakítás kapacitás ésszerűsítő intézkedéseit mielőbb meg kell hozni! Nagyobb figyelmet kell fordítani a költség-hatékony megoldásokra (otthoni ellátások, minimál-invazív ellátások, kórházi infekciók megelőzése, stb.)! Az EU-s támogatású infrastrukturális és humánerőforrás pályázati programokat és projekteket fel kell gyorsítani!!! (és nem lassítani…) A kiegészítő források bevonásának lehetőségét mielőbb fel kell tárni! Ügyfélközpontúságra, eredményességre, a minőségfejlesztésre jóval nagyobb fókuszt kell helyezni!

29 csaba.dozsa@invitel.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Generali Konferencia Budapest, 2012. április 3. Az egészségügy helyzete Megoldási, továbblépési lehetőségek és kitörési pontok Dózsa Csaba M.Sc., PhD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések