Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási intézmény a régió fejlődésének szolgálatában Dr. Rőfi Mónika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási intézmény a régió fejlődésének szolgálatában Dr. Rőfi Mónika."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási intézmény a régió fejlődésének szolgálatában Dr. Rőfi Mónika

2 A tudásalapú társadalom növekedési üteme függ az új tudás:  előállításától (kutatásfejlesztés)  átadásától és terjesztésétől (oktatás és képzés, publikációk)  felhasználásától (új gazdasági, ipari folyamatok és szolgáltatások, spin-off vállalatok, regionális és helyi fejlesztés) Az egyetemek különleges helyzete, hogy mindhárom folyamatban részt vesznek, azonban a külső feltételek megléte is elengedhetetlen !

3 KÜLSŐ FELTÉTELEK:  Innovatív gazdasági környezet  Regionális innovációs kereslet  Kooperációs kultúra  Jól összehangolt finanszírozási struktúrák REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

4 EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ HELYZET: Hátrányos helyzetű régió – kiemelkedő felsőoktatási intézmény Mit tehet az egyetem a számára otthont adó szűkebb és tágabb régió fejlesztéséért?

5 TÖRTÉNET A Debreceni Egyetem addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye.

6 OKTATÁS A legszélesebb képzési kínálat:  Alapképzés (63 alapszak),  Mesterképzés (68 mesterszak),  Osztatlan képzés (4),  főiskolai képzés (hagyományos),  egyetemi képzés (hagyományos),  PhD képzés,  szakirányú továbbképzés (116),  felsőfokú szakképzés (21),  felnőttképzés

7 OKTATÁS

8 A 2010-ben felvételt nyert hallgatók állandó lakhelye szerinti megoszlása

9 TUDOMÁNY  Az oktatók 67%-a minősített, összesen 954 fő.  Egyetemi/főiskolai tanárok száma: 212 fő.  Akadémikusok: 30 fő.  Az egyetemen 25 doktori iskolában folyik a doktori képzés (országosan a legtöbb).  Doktori fokozatot 6 tudományterületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda.  Az évente felavatott doktorok száma: 150-200 fő.  Két Regionális Egyetemi Tudásközpont.  12 MTA kutatócsoport, 11 működését az akadémia finanszírozza.

10 TUDOMÁNY A kutatóegyetemi TÁMOP pályázatban szereplő öt kiemelt alapkutatási fókuszterület: Molekulatudomány, benne a gyógyszerkutatással; Fizikai-, számítás- és anyagtudomány; Molekuláris medicina, Egészség- és környezettudomány, Magyarság kutatás, nyelvtechnológia és bioetika. Mind az öt fókuszterületben van: akadémiai kutatócsoport, innovatív kutatói „team”, és legalább egy doktori iskola.

11 TUDOMÁNY A K+F+I bevételek évről évre növekednek, a Debreceni Egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek 16-17 százaléka.

12 TUDOMÁNY Magas szintű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység folyik valamennyi tudományterületen, egyidejűleg 7-800 támogatott projekt fut. A meggymag kivonatot tartalmazó Olabella krém egyetemi kutatásfejlesztés eredménye.

13 PÁLYÁZATOK

14 GAZDÁLKODÁS

15

16 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KLASZTEREK: Pharmapolis (akkreditált) Informatika (akkreditált) Funkcionális élelmiszer (akkreditált) Termál (akkreditált) Létesítmény energetika e Ft 2007200820092010 Részesedések névértéke 148 840105 236352 656353 570 Részesedések könyvszerinti értéke 137 340104 506355 690357 690

17 EGÉSZSÉGIPAR WIRE2011, 7th - 9th JUNE 2011 Lecturer: István Fábián 100 kutatócsoport DEOEC Molekuláris Medicina Kutatóközpont – EU kiválósági központ; Bioinkubátor központ a start-up cégeknek Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter Termál egészségipari Klaszter

18 FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER 54 kutatócsoport az agrártudományban AGTC I-Bolt innovatív és egészséges élelmiszerek boltja(e.g. glutén mentes péktermékek, funkcionális gyümölcs és tejtermékek) Pharmapolis Innovatív Funkcionális Élelmiszer klaszter Magyar Sport és Életmód- fejlesztési Klaszter Klaszter – 28 tag, akkreditálva 2010-ben

19 INFORMATIKA Informatika Kar Szuperszámítógép -Szoftver alapú szimulációs és modellező technológiák -kísérleti tudományok, orvos és közgazdasági tudományok támogatása Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter (2010-ben akkreditálva) Kreatív iparágak inkubátor központja Fókusz: komputergrafika, adatvédelem, E- kormányzás, E-community, E-egyetem, üzleti és mesterséges intelligencia

20 ENERGETIKA Alternatív autógyártási technológiák Pneumobile Elektromos versenyautó

21 LENERG Létesítményenergetikai Klaszter 20 tag Fókusz: energia felhasználás minimalizálása, megújuló energiafelhasználás maximalizálása, környezetbarát anyagok használata, új berendezések a növekvő energiafelhasználás miatt 6 új projekt létrehozása

22  folyamatosan stabilan, hiánymentesen gazdálkodott,  az egyik legszélesebb oktatási és kutatási spektrumot felmutató magyarországi egyetemmé nőtte ki magát, 2010-ben elnyerte a Kutatóegyetem - rangot, a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya elérte a 70%-ot,  A 2000. évi 20.000 – ről 2010. évre 30.000 felé növelte hazai hallgatói számát, jelenleg megközelítőleg 3.000 külföldi hallgató tanul itt,  tudatosan fejlesztette a több lábon állási képességét, az egyik legsikeresebb felsőoktatási intézménnyé vált a pályázati források bevonásában (megközelítőleg 35 Mrd Ft EUforrást vont be), amelyet a jövőbe való befektetésként kezelt,  bevételeinek jelentős hányadát (2010. évben 17%-át) saját bevételként teremtette meg, a versenyszférából származó megbízások bevételei 2010. évben meghaladták a 4,7 Mrd. Ft-ot.  A régió egyik legnagyobb munkaadója, jelenleg 6.400 fő felett foglakoztat,  több mint megháromszorozta a rá bízott állami vagyont, a 2000. évi 20 Mrd. Ft mérlegfőösszegét 2010. évre 70 Mrd. Ft-ra növelte  az ország egyik legmodernebb oktatási és kutatási infrastruktúráját építette ki  32-re növelte gazdasági társaságai számát, amelyekben tulajdonosként szerepel A JELEN – FONTOSABB ADATOK

23  Kiforratlan elképzelések a felsőoktatás társadalmi szerepvállalása területén,  Az állami támogatással tanuló hallgatók létszámának drasztikus csökkentése a következő évek során,  A felsőoktatási képzési struktúra jelentős átalakítása (képzések megszüntetése, felnőttképzés átalakítása, térítéses képzés rendszerének megváltoztatása),  Bizonytalan finanszírozási struktúra, meghatározó részben kapacitásfinanszírozás a jelenleginél alacsonyabb szinten, normatív finanszírozás háttérbe szorulása,  Vagyongazdálkodás és Létesítménygazdálkodás centralizálása, saját vagyon megszüntetése,  Pályázati rendszer átalakítása, EU források szűkülése a költségvetési intézmények vonatkozásában,  Betegellátási rendszer és annak finanszírozásának erőteljes átalakítása, centralizálása,  Nemzetközi trendek alapján látható a gazdasági szféra érdeklődésének elmozdulása a kutató szervezetek felé BIZONYTALANSÁG

24  Az állami finanszírozás mértékének és részarányának változásával arányosan növelni kell a külföldi és belföldi térítéses képzések mértékét és színvonalát, ami a versenyképesség növelését várja el a magasabb szintű kapacitás-kihasználás érdekében (KST: költség-hatékonyság, minőség),  Vállalkozásain keresztül megvalósuló „vállalkozó egyetem” megvalósítása, a gazdasági társaságokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása (KST: gyorsaság, alkalmazkodóképesség),  Pályázati és más finanszírozási források bevonása a vállalkozásokon keresztül, a projektcégek mellett az egyetem számára valóságos forrást megteremtő klasszikus nyereség-érdekeltségű vállatok létrehozása és működtetése partnerekkel közösen (KST: technológiai transzfer, innováció, együttműködés),  Gazdasági szférával szorosabb kapcsolatok kialakítása az alkalmazott kutatások, az innováció és az oktatás, mint szolgáltatás területén, a klaszter együttműködések szellemi hátterének megteremtése (KST: együttműködési készség, kommunikáció, érdekeltség),  Regionális (határon átnyúló) vezető szerep megszerzése, a térség tudás-központjaként LEHETŐSÉGEK

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.unideb.hu


Letölteni ppt "Felsőoktatási intézmény a régió fejlődésének szolgálatában Dr. Rőfi Mónika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések