Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár Oktatás – Kutatás - Vállalkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár Oktatás – Kutatás - Vállalkozás."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár Oktatás – Kutatás - Vállalkozás

2 Alapvetések A tudásalapú gazdaság kiépítése az innovációs folyamat valamennyi láncszemében való aktívabb, erőteljesebb részvétel követelményét állítja a felsőoktatási intézmények elé. Cél a felsőoktatási intézmények nyitása, a lehetséges társadalmi és gazdasági befektetők számára kiszámítható üzleti, fejlesztési környezet megteremtése, melynek során az oktatási főprofilú intézmények oktatási-kutatási-fejlesztési- innovációs-vállalkozói (O+K+F+I) bázisokká fejlődnek. Változó kihívás, cél

3 Ennek egyik alapfeltétele a természettudományi és mérnöki végzettségűek számának növelése. (EU 12,2% – HU 4,8%) Enyhíteni kell a kutatások szétaprózottságát, növelni kell a kutatási eredmények hasznosulásának hatékonyságát. A csúcstechnológiában foglalkoztatottak száma nem marad el jelentősen az EU átlagtól, (EU 3,19% - HU 3,14%) ennek ellenére az EPO szabadalmak száma rendkívül alacsony (EU 133 db – HU 19 db / 1 millió fő). Míg a GDP arányos állami K+F ráfordítások közel vannak az EU átlaghoz (EU 0,69% - HU 0,62%), az üzleti szféra ráfordításainak növekedését (EU 1,36% - HU 0,3%) ösztönözni kell. Változó kihívások, célok

4 A fejlesztés logikája

5 Projekt  Projektcsoport létrehozása, egységes projektirányítási rendszer  Projektiroda  Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, folyamatmenedzsment K+F  Közös vállalatok, magántőke bevonása  Kooperációs Kutató Központ (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET)  Technológiatranszfer, szabadalmi eljárási iroda  Fiatal kutatók támogatása, hazatelepülése  Egyetemi inkubátorházak, innovációs és ipari parkok Horizontális feltételek  Informatikai stratégia, és alapvállalások  Vezetői információs rendszerek  Elektronikus kártya és hozzá kapcsolódó szolgáltatások  Távoktatás, távmunka e-learning feltételeinek kialakítás  Esélyegyenlőségi szabályok (különös tekintettel nők)  Belső szolgáltatások (hallgatói, alumni, karrier, stb.)  Környezettudatos építkezés, működtetés  Idegen nyelven oktatók, hallgatók száma  Nemmagyar kutatók száma  Nemmagyar nyelvű tananyagok mennyisége Amit az intézményeknek tenniük kell

6 Az oktatási autónomia mellé valódi gazdasági autonómia biztosítása, az állami gyámság felszámolása: Minden állami felsőoktatási intézménynek biztosítani kell a lehetőséget, hogy a garanciális elemek meghagyása mellett szabadabban vállalkozhasson, érdekeltté kell tenni az intézményeket, hogy a kezelésükbe adott vagyonnal tulajdonosi szemlélettel bánjanak. El kell indulni azon az úton, melynek végén az intézmények az általuk kezelt állami vagyon teljes jogú tulajdonosaivá válhatnak. Azoknak az intézményeknek, amelyek önkéntesen vállalkoznak erre, lehetőséget kell biztosítani, hogy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság keretei között folytassák oktatói, kutatói, szolgáltatói tevékenységüket. Amit a kormánynak tennie kell

7 Pilot projektként: Az intézmény a szenátus döntése alapján nonprofit gazdasági társaságként folytathassa teljes tevékenységét: 1.Az általa kezelt állami vagyon teljes jogú tulajdonosává válik 2.Megilletik a gazdasági társaságok jogai 3.Alkalmazottaival kollektív megállapodást köthet Amit a kormánynak tennie kell

8 Vállalkozási és gazdálkodási szabadság megteremtése,  Vállalkozásokat szabadon alapíthassanak, többségi és kisebbségi tulajdonosként egyaránt  A korlátolt felelősségű társasági forma mellett egyéb gazdasági társaságot is alapíthassanak  Az intézmények vállalkozásai további társaságokat alapíthassanak  A saját bevétel terhére vállalkozásokban üzletrész szerezhessenek  Gazdálkodó szervezet alapításához, ne kelljen a Kormány jóváhagyása  A szellemi tulajdon korlátozás nélkül lehessen apportként használható, mint egyetemi tulajdon A foglalkoztatás rugalmasságának megteremtése  A felsőoktatási intézmény – oktató feladatainak ellátását kivéve – alkalmazhasson nem közalkalmazottakat is  A projektekre való megbízás lehetősége (a közalkalmazotti státuszt arra az időre más tölthesse be - mentesítés, részleges mentesítés, teljesítmény alapú bérek-, illetve határozott időre is felvehessen az intézmény közalkalmazottakat)  Saját bevétel terhére szabad foglalkoztatási lehetőség (közalkalmazotti fizetés és egyéb forrásokból származó juttatások kiegészíthessék egymást)  Az alkalmazásban állók felmentésének lehetőségein, eljárásrendjén – legalább a gazdasági partnerekkel való együttműködésekben – lazítani kell Amit a kormánynak tennie kell A költségvetési intézményként működő intézmények számára is:

9 Eredmény, hatás Eredmény: 1.Világos jövőképpel, saját vagyonnal és vállalkozásokkal rendelkező tudáspólusok. 2. A minőségi oktatás és K+F feltételei megteremtődnek 3. A befektetők és egyéb társadalmi szereplők számára „kész” infrastrukturális (szellemi, fizikai) és üzleti környezet Hatás: 1. A fenntarthatóság szempontjainak jobban megfelelő együttműködések, melyek szolgáltatási-, és termékkimenetei illeszkednek a társadalmi-gazdasági elvárásokhoz. 2. A kormányzati támogatás mellett egyre nagyobb arányban jelenik meg a saját bevétel, a felsőoktatási intézmények gazdasági függetlensége (valós autonómiája) növekszik.


Letölteni ppt "Felsőoktatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár Oktatás – Kutatás - Vállalkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések