Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Az EU és a foglalkoztatási célú fejlesztések helyzete, kilátásai Csizmár Gábor politikai államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Az EU és a foglalkoztatási célú fejlesztések helyzete, kilátásai Csizmár Gábor politikai államtitkár."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Az EU és a foglalkoztatási célú fejlesztések helyzete, kilátásai Csizmár Gábor politikai államtitkár 2004. május 29.

2 2 Magyarország helyzete az EU25-ben Foglalkoztatási ráta % Aktivitási ráta %Munkanélküliségi ráta % EU1564,369,77,7 Legmagasabb:75,9 Dánia DK 79,6 Dánia DK 11,3 Spanyolország E Legalacsonyabb:55,5 Olaszország I 61,1 Olaszország I 2,7 Hollandia NL Magyarország HU56,660,15,6 Csatlakozók AC10 55,965,814,8 Legmagasabb:68,8 Ciprus Cy 71,0 Ciprus Cy 19,9 Lengyelország Pl Legalacsonyabb:51,5 Lengyelország PL 60,1 Magyarország HU 3,8 Ciprus Cy

3 3 A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője l Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), de nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre l Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt l Strukturális feszültségek (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés) l Merev munkaerőpiac (mobilitás hiánya, a munkahelykínálat) l Nagyok – kicsik, külföldiek – magyarok ellentétes gazdasági és foglalkoztatási szerepe

4 4 Munkaerőpiaci jellemzők l Munkaerőhiány egyes szakmákban és régiókban l Relatíve alacsony bérek l Relatíve magas munkaerőköltségek l Bejelentés nélküli munkavégzés nagyarányú l Aggodalomra okot adó egészségügyi állapot

5 5 Az Európai Foglalkoztatási Stratégia l Teljes foglalkoztatás l Minőség és termelékenység a munkában l Szociális kohézió és befogadó munkaerőpiac Minél többen jussanak munkához. Olyan munkához, amely kielégíti szakmai érdeklődésüket és amely biztosítja a megélhetést, az egyre jobb minőségű életet. Amely nem károsítja az egészséget és amennyire csak lehet figyelembe veszi a családi kötelezettségeket, egyéni igényeket

6 6 Az EU foglalkoztatási céljai 2005-re l 67%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét l a nők foglalkoztatási szintje érje el az 57%-ot 2010-re l 70%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét l a nők foglalkoztatási szintje haladja meg a 60%- ot l 50%-ra emelni az idősebbek (55-64 évesek) foglalkoztatási szintjét

7 7 Foglalkoztatási irányvonalak az EU-ban l Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára l Munkahelyteremtés és vállalkozás l Felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerőpiaci mobilitás elősegítése l A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása l A munkaerő-kínálat növelése és az aktív öregedés elősegítése l Nők és férfiak egyenlősége l A munkaerőpiaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen l Ösztönzés a munkavállalásra (a munka kifizetődővé és vonzóvá tétele) l A be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává l Regionális munkaerőpiaci különbségek csökkentése

8 8 Az EU közösségi stratégiái, programjai l Európai Foglalkoztatási Stratégia (1997) Mo.: Foglalkoztatáspolitikai Közös Értékelés (2001) éves értékelés, Nemzeti Akcióterv (2004) EURES l Társadalmi Kirekesztődés Elleni Stratégia (2000) Mo.: Memorandum (2003) kétéves értékelés, akcióprogram l Közösségi Programok, kezdeményezések (Leonardo, Socrates, Youth, EQUAL stb.) l Társadalmi párbeszéd, partnerség - országos; ágazati; területi; helyi - háromoldalú (munkavállalók, munkáltatók, kormány) - többoldalú (önkormányzatok, civilek, más szervezetek)

9 9 EU prioritások a támogatások során  foglalkoztathatóság,  együttműködés,  társadalmi beilleszkedés,  alkalmazkodóképesség és vállalkozói kedv,  új technológiák,  átláthatóság.

10 10 A magyar foglalkoztatáspolitika céljai l A foglalkoztatási szint növelése – elsősorban az inaktivitás csökkentésével l A munkaerő-piaci rugalmasság, alkalmazkodóképesség növelése l A társadalmi kirekesztődés, kirekesztés csökkentése

11 11 Forrástérkép l Költségvetés – FMM és más tárcák l MPA l OFA l PEA – nem pénz – szakértelem! l Európa Terv Operatív Programok, központi programok és pályázatok - HEF OP l EQUAL l Phare l NCA – regionális és szakmai

12 12 NFT 2004-2006 Hosszú távú cél Az életminőség javítása Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése Versenyképesebb gazdaság A humán erőforrások fejlesztése, jobb kihasználása Jobb minőségű környezet, kiegyen- súlyozottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezetvé- delmi és Infrastruktúra OP A termelő szektor verseny- képességének javítása A foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környe- zet biztosítása A regionális és helyi potenciál erősítése Prioritások Operatív Program Specifikus Célok Az NFT-k hosszú távú célja (2013-ig) Technikai Segítségnyújtás

13 13 HEF OP források megoszlása intézkedésenként

14 14 Foglalkoztatási célú központi programok l 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése – 28,9 md Ft l 1.2 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése – 8,2 md Ft l 1.3.2 A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése 714 MFt l 3.1.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése l 3.5 A felnőttképzés rendszerének fejlesztése

15 15 EQUAL l Hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci be-, illetve visszailleszkedésének nsegítése l Az egész életen át tartó tanulás és a befogadó munkahelyi gyakorlat támogatása l A nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése l Menedékkérők munkaerőpiaci és társadalmi integrációjának elősegítése

16 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Köszönöm figyelmüket! További információk: www.fmm.gov.hu e-mail: info@fmm.gov.hu


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Az EU és a foglalkoztatási célú fejlesztések helyzete, kilátásai Csizmár Gábor politikai államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések