Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR"— Előadás másolata:

1 BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR
KROMATOGRÁFIÁS SZAKANALITIKUS KÉPZÉS INFORMATIKA (SZÁMÍTÁSTECHNIKA) 2013/2014. őszi félév Tanár: Kollárné Dr. Hunek Klára, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Ch. I/9 tárgy honlapja:

2 40 – 59 pont: 2 ; 60 – 74 pont: 3 ; 75 – 89 pont: 4 ; 90 ponttól: 5
Előadások: dec.20. (CH. gépterem) ; ; Labor: jan. 8. (szerda) a CH. gépteremben Követelmények Az előadásokon kijelölt HF-k határidőre történő beadása (max. 20p.) A géptermi gyakorlatok gyakorló feladatainak megoldása Az utolsó komplex labor-feladat legalább 40%-os szinten (min. 32p, max. 80p.) történő megoldásával megajánlott vizsgajegy szerezhető. A komplex labor-feladattal ill. a kijelölt hf beadásokkal szerzett félévközi pontok (max.100p.) alapján a megajánlott vizsgajegyek ponthatárai: 40 – 59 pont: 2 ; 60 – 74 pont: 3 ; 75 – 89 pont: 4 ; 90 ponttól: 5

3 MS Office részei Ezekkel foglalkozunk (Office 2010) No de miért??

4 Az MS Excel részei: Worksheet (Munkalap) Diagram (Ábra-lap)
Modul (Modul-lap) UserForm (Űrlap)

5 Példák a „Miért”-re való válaszadáshoz - 1
Az 1989 óta online elérhető CHEMSAFE® adatbázis tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezeléséhez biztosít megbízható, folyamatosan frissített információkat. Az adatbázisban az összes gáz-rendszerek száma: 1146 (tiszta anyagok + elegyek) A Berlinben fejlesztett TRIANGLE (VBA) szoftver a CHEMSAFE® adatbank adatbevitele számára a gázelegyek mérési adatainak ellenőrzéséhez és feldolgozásához nyújt segítséget.

6 A TRIANGLE program A TRIANGLE program a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelően teszi lehetővé a kísérleti adatok feldolgozását: kezdve a mérési adatok bevitelétől, az interpolációs eljárásokon keresztül a robbanási-tartomány jellemzőinek kiszámításáig és az eredmények diagramokban való megjelenítéséig.

7 A TRIANGLE felépítése A program modulokból, űrlapokból (formok), munkalapokból és diagramokból épül fel. A kísérleti adatok feldolgozásának folyamata: 1. mérési adatok bevitele 2. interpolációs eljárások 3. a robbanási-tartomány jellemzőinek kiszámítása 4. az eredmények megjelenítése

8 A TRIANGLE működése A mért adatok táblázata
Megjelenik a Form (a párbeszéd-ablak) A Form-on megadott utasítások szerint számítja a program az újabb táblázato(ka)t

9 A TRIANGLE működése Megjelenik egy újabb Form
A Form-on megadott utasítás szerint jelenik meg az ábra

10 Példák a „Miért”-re való válaszadáshoz - 2
Termelésirányítási rendszerek Bármely termék és szolgáltatás csak akkor érhet el komoly piaci részesedést, ha megfelel a potenciális vevőkör ízlésének. Ezért a gyártónak ismernie kell, hogy a termékkörön belül milyen igényei vannak a vásárlóknak. Az ISO 9001:2008 szabvány a vezetőség feladatává teszi a vásárlóktól kapott vélemények regisztrálását, valamint a termékek vagy szolgáltatások ezek szerinti alakítását. Több termékre vonatkozóan végeznek Internetes adatgyűjtést a fogyasztói igények és megelégedettség vizsgálatára . Az Internetes kérdőívek HTML Form-ján keresztül könnyen vihetők be az adatok egy adatbázisba

11 Internetes adatgyűjtés
a szerveren futó PHP programmal Vegyészmérnöki Konferencia 2002., Kolozsvár Szerver:knight.kit.bme.hu és PHP program: folyamatos adatgyűjtés Az Internetes kérdőívek kitöltése, adatok letöltése bármely távoli gépről

12 Preferencia rangsor (kóstolás, kóddal) Nyíregyháza, 121 bírálat
Re almák fogyasztói érzékszervi vizsgálatai Preferencia rangsor (kóstolás, kóddal) Nyíregyháza, 121 bírálat

13 Sajt fogyasztói érzékszervi vizsgálatai
Különböző – gyakran akcióban vásárolható - sajtoknál vizsgáltuk a fagyasztva tárolás, mint gyakori fogyasztói magatartás, hatását a sajt érzékszervi tulajdonságaira.

14 Példák a „Miért”-re való válaszadáshoz - 3
Az érzékszervi vizsgálatok a bírálók képzettsége szerint két alaptípusba sorolhatók: A fogyasztói tesztekben képzetlen (laikus) bírálók vesznek részt, ilyenkor a kérdésfeltevés általában a preferenciára irányul, a termékek egymáshoz való viszonyát vizsgálják; klasszikusan a ’Mit?’ kérdésre adnak feleletet. Azok a vizsgálatok, ahol képzett (ISO :1993) vagy szakértő (ISO :1994) bírálók bevonásával történik a minősítés, a ’Miért?’ kérdésre adnak általában választ. Ezek az eljárások hatékonyan egészítik ki egymást, s nem helyezhető egyik csoport sem jelentőségében a másik fölé.

15 A profilanalízis célszoftver részei
5 Munkalap, melyek tartalma: Alap-adatok Bírálati lap Tálca-alátétek Értékelő táblázatok Diagramok Projekt-tallózó 6 UserForm, melyek funkciói: Lapszerkesztés Típus megadás 3,4,5. Skálák megadása Mintanevek megadása 6 Modul, melyek funkciói: Projekt indítás Bírálati lap létrehozás Cellák zárása Tálca-alátétek készítése Bírálati lap-fájlok értékelése Diagramok rajzolása

16 Profilanalízis célszoftver: a ProfiSens
A ProfiSens támogatja a bírálati lap meghatározására irányuló csoportos megbeszélést, és létrehozhatók vele a bírálati lapok valamint a minta-kódokkal ellátott tálca-alátétek.

17 Profilanalízis célszoftver: a ProfiSens
Lehetővé teszi a bírálati lapok lokális hálózaton keresztüli szétosztását és az elektronikusan kitöltött lapok begyűjtését. A feldolgozó-értékelő modul elvégzi a statisztikai elem-zéseket, és meg-jeleníti a bírálati eredményeket.

18 Panel consistency in food sensory tests
Példák a „Miért”-re való válaszadáshoz - 4 Panel consistency in food sensory tests 15 sensory attributes of corn are described by consumers and experts(*). SRD ranking (CRRN) is applied to check the panel consistency of assessors. A data matrix of 6 experts’ panel containing 6 of 15D assessment-vectors and a data matrix of 7 consumers’ panel containing 7 of 15D assessment-vectors are investigated. The ranking of the assessment-vectors is based on the Manhattan distance between a „golden standard” vector (true values of each sensory attributes) * Based on L. Sipos, Z. Kovács, D. Szöllősi, Z. Kókai, I. Dalmadi, A. Fekete, Comparison of novel sensory panel performance evaluation techniques with e-nose analysis integration, Journal of Chemometrics, 25 (2011) 18/25

19 „golden standard” vector
Results of SRD-with-Ties program (Food sensory tests) Ranking of Experts „golden standard” vector Input Data matrices Ranking of Consumers 19/25

20 SRD-with-Ties program
Experts: 15 attributes, 6 assessors Results of SRD-with-Ties program Food sensory tests Consumers: 15 attributes, 7 assessors 20/25

21 Példák a „Miért”-re való válaszadáshoz - 5
The values of log kw for (HPLC) chromatographic systems are studied Mobil phase: Acetonitrile or Methanol No. of studied column types=4 In the RefCol (Average) there are no ties

22 The values of log kw for (HPLC) chromatographic systems are studied
Mobil phase: Acetonitrile or Methanol No. of studied column types=4

23 1.) Egy kis Excel emlékeztető
2.) A Solver 3.) Access adatbázisok 4.) VBA programozási alapok

24 Egy kis Excel emlékeztető
1. Excel alapjai: Cellák típusa, szegély, háttérszín Munkalap létrehozása, átnevezése Adatfájl betöltése, tizedesvessző! Grafikon készítése Pont XY ( Grafikon !) 2. Írjuk be egy Excel munkalapba az itt látható táblázat oszlop-címeit, valamint a B2, E1, E2, F1, F2 cellák tartalmát. Ezután töltsük ki az A oszlopot, majd a B és C oszlopokat a következő formulák „lehúzásával”: b3= b2+(a3-a2)*4*cos(5*a3) c2= $f$1*sin($f$2*a2)/5 Változtassuk a ill. b értékét 2,3-ra ill. 5,8-ra -

25 Solver Mivel a C oszlop a c2= $f$1*sin($f$2*a2)/5 formula „lehúzásával” készült, minden cellája, s ezeken keresztül a D oszlop celláinak értékei is függenek az F1 és F2 cellák értékeitől. a=2 b=6 a=3 b=5 -

26 Solver Minimalizáljuk Solverrel a D17 cella értékét, az F1 és F2 cellák értékét változtatva. Kérjünk Eredmény jelentést! a=2 b=6 a=3,86 b=5,45

27 fő paramétereinek beállítása
2003 A Solver fő paramétereinek beállítása 2010

28 eredménykérő űrlap beállítása
2003 A Solver eredménykérő űrlap beállítása 2010

29 A Solver eredményjelentés különböző Excel verziókban
2003 A Solver eredményjelentés különböző Excel verziókban 2010

30 A Solver funkciói: A Solver elérése: Szélsőérték keresés
Nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek megoldása Lineáris programozási feladatok megoldása A korlátozó feltételek lehetnek egyenletek, vagy egyenlőtlenségek A Solver elérése: Excel 2003 Eszközök  Solver [ Tools  Solver] Ha a Solver-t nem látja az Eszközök között, kapcsolja be a Bővítménykezelő-ben! Excel 2007, 2010 Adatok  Elemzés  Solver Ha a Solver-t nem látja itt, kapcsolja be a Bővítménykezelő-ben, melynek elérése: Excel beállításai  Bővítmények  (Kezelés: Excel bővítmények) Ugrás

31 Egyenletrendszer megoldása Solverrel

32 ACCESS ALAPOK Alapfogalmak
Adatbázis = egymással kapcsolatba hozható adatállományok összessége (Pl. hallgatói adatbázis: Neptun) Relációs adatbázis = a különböző jellegű, de mégis egymással kapcsolatba hozható adathalmazokat “önállóan” tároljuk, közöttük egy azonos adatot tartalmazó “mező” tartja a kapcsolatot (Pl. A hallgatók adataiban a hallgató Neptun-kódja, és a tantárgyak adataiban a tárgyat felvett hallgató Neptun-kódja mint kapcsolat-tartó mező lehetővé teszi a tantárgyi névsor, vagy a hallgatói elektronikus index létrehozását) MS Access = Windows alatt futó relációs adatbázis-kezelő alkalmazás

33 Az adat-mezők alkotják az adatok „rekord”-jait – egy Excel példa:
Itt folytatódnak a sorok… Részlet egy cég számlanyilvántartásából A cég kiemelt beszállítói

34 Excel munkalap importálása Access táblaként
Az adatmezők alkotják a rekordokat, ezekből épülnek fel az Access adat-táblák.

35 Lekérdezés tervező nézetben
A Táblákból az adatokat a megfelelő szempontok szerint Lekérdezésekkel válogatjuk. Lekérdezés tervező nézetben A szempontok megfogalmazására szolgál az SQL (Structured Query Language) nyelv. (Ezt a lekérdezések tervezésénél az Access felhasználóbarát módon, „automatikusan” alkalmazza, de megtekinthető a lekérdezés SQL nézetében)

36 A Jelentések alkalmas formá-tumban jelenítik meg a lekérdezések eredményeit.
tervező nézetben

37 Kapcsolatok az Access táblák között
A Partner mező fogja jelenteni a két tábla között a kapcsolatot

38 Kapcsolatok az Access táblák között
Lekérdezés tervező nézetben Jelentés Lekérdezés

39 Paraméter kiiratása jelentésen

40 Programozás a program az utasításokat sorban hajtja végre, kivéve….(ld. később) pontosan olyan, mintha egy könyvet olvasnánk, amiben le van írva, hogy sorjában mit kell tennünk éppen most, beleértve, hogy hova lapozzunk a következő teendő elolvasásához kicsit kínai, de meg lehet szokni sokféle kínai van, de ha egyet ismer az ember, az nagyon segít a többi megismerésében a programozás filozófiáját érdemes megtanulni 40

41 Változók, típus, műveletek, értékadás
A programban fontos a változó típusa a műveletek miatt egész : integer tört: single, double szöveg: string pl. ha x egész és x=5/2, akkor 2 lesz x értéke pl. ha y tört és y=5/2, akkor 2.5 lesz y értéke de pl. „nótás”/2 nem lesz „félnótás”… Matematikai alapműveletek x=1+2 y=18-2*x x=y/24 String műveletek ha s=”osztogat”, akkor s=”f”+s (vagy s=”f”&s) után s=„fosztogat” Értékadó utasítás: Változó = Kifejezés Értéket adhatunk az Excel munkalap egy cellájának is: Cells(sor, oszlop) = Kifejezés cellájából is: Változó = Cells(sor, oszlop) 41

42 Program végrehajtása 42

43 Egy „programocska” A blokkdiagram: A VBA program: Amit a program kiír
Start Kiír: „x” „x köbe” x=2 kiír: x, x3 x=x+1 x<=8 ? igen nem Stop Amit a program kiír 43

44 VBA program felépítése:
Egy „programocska” VBA program felépítése: Sub <neve> ( ) <esetleg deklarációk> <utasítások> End Sub A deklaráció a változók típusát adja meg: Ha pl. a ás b számok, és értékük 1 ill. 2, akkor a+b kifejezés értéke 3 lesz. De ha a ás b típusa string, és értékük „1” ill. „2”, akkor a+b értéke „12” lesz. Amit a program kiír 44

45 feltételesen végrehajtandó utasítás és feltételes utasítás
Az X értékek (mindkét esetben): 2 , -4 , 3 , -1 megad: X , kiír: X kiír: Y Y = X*X X páros ? igen nem megad: X , kiír: X X páros ? igen Y = X*X nem Y = X + 8 IF <log.kif.> THEN <utasítás> Kiírás: (2,4) ; (-4,16 ) ; (3,16 ) ; (–1,16 ) kiír: Y IF <log.kif.> THEN <ut.1> ELSE <ut.2> Kiírás: (2,4 ) ; (-4,16 ) ; (3,11 ) ; (-1,7 ) 45 12 45

46 VBA program felépítése:
Visual Basic for Excel – elméleti összefoglaló Változók típusai, kifejezések, értékadó, feltételes, átirányító utasítások Néhány alaptípus: Integer Single Double String Boolean Date % ! # $ Típus deklarálása nem kötelező, de nagyon ajánlott!  Alapműveletek: * / \ ^ (aritmetikai) And Or Not (logikai) Reláció jelek: = < > <= >= <> Aritmetikai kifejezés: a*a*a*a - 81 Logikai kifejezés: a*b<0 Értékadás: változó = kifejezés Pl: b = a^4 - 81 Egy feltételes utasítás: If x < 4 Then a = 4-x : b = a+1 Else a = x-4 : b = a-1 End If Átirányító utasítás: Go To <cimke> VBA program felépítése: Sub <neve> ( ) <deklarációk> <utasítások> End Sub Beolvasás-1: x=Cells(1,3) Kiiratás-1: Cells(1,3)=x Beolvasás-2: x=InputBox(”x?”,,4) Kiiratás-2: MsgBox(”x= ”+CStr(x)) 46

47 Visual Basic program részlet
Hátul tesztelő ciklus If – Then – GoTo <cimke> szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. megad: n k=1 megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 k<=n ? vége start nem igen hátul tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 UjNev: NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 If k<=n Then GoTo UjNev 47 15 47

48 Visual Basic program részlet
Hátul tesztelő ciklus Do – Loop – While szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. megad: n k=1 megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 k<=n ? vége start nem igen hátul tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 Do NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 Loop While k<=n 48 15 48

49 Visual Basic program részlet
Hátul tesztelő ciklus Do – Loop – Until szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. megad: n k=1 megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 k > n ? vége start igen nem hátul tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 Do NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 Loop Until k>n 49 15 49

50 Visual Basic program részlet
Elől tesztelő ciklus If – Then – GoTo <cimke> szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. start megad: n k=1 k<=n ? nem vége igen megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 elől tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 Ujnev: If k<=n Then NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 Go to Ujnev End If 15

51 Visual Basic program részlet
Elől tesztelő ciklus Do – While – Loop szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. start megad: n k=1 k<=n ? nem vége igen megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 elől tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 Do While k<=n NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 Loop 15

52 Visual Basic program részlet
Elől tesztelő ciklus Do – Until – Loop szerkezettel Két ZH átlagának kiszámítása n hallgató esetén. start megad: n k=1 k > n ? igen vége nem megad: NEV, Z1 , Z2 ZH=(Z1+Z2)/2 kiír: NEV , ZH k=k+1 elől tesztelő ciklus Visual Basic program részlet n=InputBox(“n=?”): k=1 Do Until k > n NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH : k=k+1 Loop 15

53 A kétféle ciklusnak megfelelő Visual Basic program részlet
Elől tesztelő ciklus Do – While – Loop és For – To – Next szerkezettel n=InputBox(“n=?”) k=1 Do While k<=n NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”) ZH=(Z1+Z2)/2 : Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH k=k+1 Loop n=InputBox(“n=?”) For k=1 To n NEV=InputBox(“NEV=?”) Z1=InputBox(“Z1=?”) Z2=InputBox(“Z2=?”): ZH=(Z1+Z2)/2: Cells(k,1)=NEV Cells(k,2)=ZH Next k A kétféle ciklusnak megfelelő Visual Basic program részlet 14

54 Boldog Ünnepeket! Labor: 2014. jan. 8. (szerda)
a CH. gépteremben Boldog Ünnepeket!


Letölteni ppt "BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések