Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MOÁE újjászervezése Dr. Sótonyi Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MOÁE újjászervezése Dr. Sótonyi Péter."— Előadás másolata:

1 A MOÁE újjászervezése Dr. Sótonyi Péter

2 Kik voltunk, vagyunk és akarunk lenni?
Érzelmi és pragmatikus szempontok Változás szükségessége – történelmi helyzet

3 Állategészségügy a XVIII. században
Az állatgyógyászat létrejöttének fő mozgatórugója a szükségszerűség Keleti marhavész - Németországban 28 millió - Európában 200 millió szarvasmarha pusztult el - Állami beavatkozás

4 1762: Lyon – Bourgelat 1767: Bécs – Scotti 1787: Pest – Tolnay

5 A Pesti Egyetem Orvosi Karának Állatgyógyászati tanszéke és állatgyógyintézete (1787 – 1851)
Tolnay Sándor ( )

6 Cursus epizootiologiae
Cursus hippiatriae

7 orvosdoktor, állatorvos
Hoffner József orvosdoktor, állatorvos ( ) 1826: A Pesti Egyetemen tanszékvezető beköszöntő beszédét magyar nyelven tartja A magyar állatorvos-tudomány meggyőződéses képviselője

8 az első magyar országos főállatorvos
Dr. Zlamál Vilmos, az első magyar országos főállatorvos (regni veterinarius) 1838

9 Pesti Egyetem Orvostanári Kara 1863

10 A Kunewalder-ház között adott otthont a Pesti Állatgyógyintézetnek

11 Magyar kir. Állatorvosi Tanintézet (1875 – 1890)
Tormay Béla ( ) Varga Ferenc ( )

12 Újra aktuális Veterinarius 1878. I/1
„…mi lesz belőlünk magyar állatorvosokból? Mert mig a hazában alig 40—50 tagot számláló egymáshoz rokon foglalkozásu egyének szakmájuk művelése végett egyletté alakulnak, addig a sok száz tagot számláló magyar állatorvosokat szétszórja végzetük a szélrózsa minden irányában annélkül, hogy az összetartozás jótékony tudatának még csak reményét is magukkal vihetnék” Dr. Varga Ferencz

13 136 évvel később - újra aktuális Veterinarius 1878. I/21
„…tegyük félre, tisztelt kartársak, a közönyösséget; tömörüljünk egyletté, hogy így együtt küzdjük ki magunknak azon tért, melyet szaktudományunkkal elfoglalni a társadalomban hivatva vagyunk. „ Czike Ferencz, állatorvos

14 Magyar Országos Állatorvos Egyesület megalapítása
1880 február 15. Tormay Béla Elnök Varga Ferenc Alelnök Nádaskay Béla Titkár

15 MOÁE elsőrendű célja Kari összetartás ápolása Magyar nyelvű állatorvosi szakirodalom fejlesztése Állatorvosok anyagi-, erkölcsi érdekeinek képviselete 24 év alatt a taglétszám 103-ról 1000 főre emelkedett

16 Nádaskay Béla ( )

17

18

19

20 Dr. Lipthay István (1834 – 1908) Jog- és államtudományi doktor
Miniszteri tanácsos A magyar állat-egészségügy megszervezője és első vezetője

21 126 évvel később - újra aktuális 1888. évi VII. törvénycikk
2. § Mindaz, a mi az állategészség fentartására, megvédésére, javitsára, az állati betegségek gyógyitására és járványok elfojtására szolgál, hatósági felügyelet és intézkedés tárgyát képezi. Az első állategészségügyi igazgatási törvény, az állategészségügy rendezéséről és a m. kir. állatorvosi szolgálat megteremtéséről, 60 évig volt hatályban és kialakult az állategészségügyi igazgatásnak egy nyugodt, kiegyensúlyozott, jól bejáratott formája.

22 Preisz Hugó ( )

23 Aujeszky Aladár ( )

24 Marek József (1868 – 1952) Hutÿra Ferenc ( )

25 Rátz István ( ) Jármai Károly ( ) Plósz Béla ( )

26 Magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának állatorvosi osztálya / / Zimmermann Ágoston ( )

27 Kotlán Sándor (1887-1967) Kotlán Sándor által leírt új fajok:
Cochlosoma Kotlán Cochlosoma anatis Kotlán Protrichomonas anatis Kotlán Eimeria parva Kotlán, Mócsy és Vajda Eimeria anseris Kotlán Eimeria parvula Kotlán Eimeria nocens Kotlán Eimeria piriformis Kotlán és Pospesch Cylicostomum cymatostomum Kotlán Cylicostomum rátzii Kotlán Cylicostomum acuticaudatum Kotlán Cylicostomum calicatiforme Kotlán Cylicostomum ornatum Kotlán Cylicostomum sagittatum Kotlán Cylicostomum elongatum macrobursatum Kotlán Cylicostomum hybridum Kotlán Cylicostomum leptostomum Kotlán Cylicostomum ihlei Kotlán Cylicostomum prionodes Kotlán Capillaria perforans Kotlán és Orosz Capillaria phasianina Kotlán Kotlán Sándor ( )

28 Manninger Rezső ( ) Mócsy János ( )

29 Kovács Ferenc

30 Jelenállapot Szétszóratottság, tagoltság
Az állatorvos-társadalom soha nem látott mélyponton van Kamara Alkalmazott állatorvosok Szolgáltató állatorvosok Állatorvos praxisok Közszolgálatban dolgozó állatorvosok Iparban, oktatásban, kutatás területén dolgozó állatorvosok Nyugdíjas állatorvosok Állatorvostan hallgatók A MOÁE súlytalanná, érdektelen egyesületté vált – tetszhalott

31 MOÁE 110 éves célja „az Állatorvosi kar erkölcsi, anyagi és társadalmi érdekeit minden irányban védeni és lehetőség szerint fejleszteni, valamint támogatni és elősegíteni minden olyan törekvést, mely az állatorvos-tudomány és a vele kapcsolatos tudományszakok mívelését, a szakismeretek terjesztését és az állategészségügyi rendészet fejlesztését czélozza.” Hutyra Ferenc 1905

32 Célunk A MOÁE ismét az egész állatorvosi „kar” érdekét képviselő egyesület legyen Új működési formát megtestesítő, szakmai ernyőszervezet felállítása, amely valamennyi magyarországi állatorvost egy „karba” szervezi

33 Állatorvosok erkölcsi, társadalmi megbecsültségét védi, összetartozásukat elősegíti
Felvállalja az állatorvos-tudományok művelésének támogatását, a szakismeretek terjesztését

34 Az állatorvosi hivatás társadalmi megismertetése és elismertetése
Az állategészségügy, az állatvédelem és az élelmiszerlánc-biztonság hazai működése iránti állampolgári bizalom megerősítése

35 A MOÁE tagjai Minden magyar állatorvos alanyi jogon Intézmények
Tagozatok Társaságok Szakmai egyesületek

36 Küldetés Az állatorvos „kari” összetartozás újjáépítése, megerősítése
Szakmai és emberi igényesség újjáélesztése Az állatorvoslás több mint szakma, hivatás. Összetartó és összetartozó magyar állatorvos-társadalom „Büszkék legyünk arra, hogy idetartozunk!” „Jogszabály nélkül is egy közösen elfogadott erkölcsi, szakmai norma törvénnyé válik.”

37 Megkezdtük az átalakítást
Szervezeti és stratégiai bizottság Kommunikációs bizottság Gazdasági bizottság

38 Problémák feltárása, válaszok megfogalmazása
Az állatorvos-társadalomnak kell definiálni a problémáit Mire vár választ a MOÁE-től az állatorvosi „kar”

39 Mindenki számára elfogadható szimbólumok meghatározása
Állatorvos igazolvány, kitűző, stb. Dinamikus, pontos név, cím jegyzék Saját honlap létrehozása Szakmai együttműködés ösztönzése Belső viszonyok rendezése

40 Megkezdődött az összefogás
Országos Állatorvos-Agrár Sportnap és Családi Hétvége 2014. szeptember 20 600 résztvevő, 400 sportoló 2015-ben szeptember 19-én ismét megrendezésre kerül!

41 Országos Állatorvos Bál
2015.február 14-én a Hotel Intercontinentálban Fővédnök: Sótonyi Péter Védnökök: Bognár Lajos és Gönczi Gábor nyitótánc az egyetemi hallgatók részvételével jótékonysági árverés állatorvosok képzőművészeti alkotásaiból, egy hallgatói alapítvány és a munkaképtelen állatorvosok alapítványa számára Köszönet Bándy Pálnak az ötletért és a szervezésért!

42 ami mindnyájunkat egybe köt
Az állatorvosi hagyományok, értékek őrzése Új erkölcsi közösség kialakítása, melynek alapja az egy tő, a közös diploma, a közös szemléletmód az Alma Mater ami mindnyájunkat egybe köt

43

44 Értékmegőrzés

45 Kimagasló felvételi ponthatár
440 átlagpont

46 Az elitképzésnek megfelelő Tudományos Diákköri tevékenység
Tudományon keresztül történő nevelés

47 Tudományos teljesítménye alapján Kutató karrá minősítve 2013-ban
Impaktfaktorral rendelkező 136 éves MÁL

48 A kutatókari pályázat hatásai

49 Oktatás három nyelven Magyar Német Angol

50 Hallgatóink származási országai (39)

51 Hallgatói létszám alakulása

52 Az idegennyelvű képzés bevételei

53 Támogatás - elvonás

54 Önfenntartó intézmény Saját bevétel 85% Állami támogatás 15%
Felújítások,műszerbeszerzés önerőből

55 Európai Állatorvos-képző Intézmények Szövetsége által akkreditálva

56 Terveink 12 féléves képzés Élelmiszerbiztonsági intézet
Állatvédelmi szakképzés

57 Isten éltesse a 227 éves Alma Materünket!

58

59

60

61 Dr. Karasszon Dénes ( )


Letölteni ppt "A MOÁE újjászervezése Dr. Sótonyi Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések