Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi építőipari

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi építőipari"— Előadás másolata:

1 Magyarországi építőipari
normarendszerek Építőipari Műszaki Iránynormák (ÉMIR) Fenntartási Építőipari Iránynormák (FÉMIR) Egységes Építőipari Normarendszer (ÉN) Kisüzemi változata (ÉNK) Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN)

2 Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN)
Az Összevont Építőipari Normarendszer az új és meglévő épületeken, továbbá közlekedési és vízügyi építményeken végzett építésszerelési munkák helyszínén nagy gyakorisággal előforduló tételek (szerkezetek, munkák) - egységes és szakszerű kiírására és - a megvalósításukhoz szükséges közvetlen erőforrás mennyiségek meghatározására tájékoztatásul szolgálnak.

3 A normák - a karbantartási munkák kivételével –
az új és meglévő építményen végzett építés-szerelési munkára vonatkoznak alkalmazása lehetőséget biztosít a szükséges ráfordítások elemzésére az ajánlat pontos műszaki tartamának meghatározására az erőforrások ütemezésére erőforrások és a teljesítés számbavételére

4 A kód szerkezete: MM-TTT-AAA.BB.C.D.E.F.G-VVVVVVV Tételszám munkanem része (MM) A tételszámnak ez a két karaktere a határozza meg, hogy a tétel melyik munkanembe tartozik. Tételcsoport (TTT) A tételszám második mezője , három pozíciót tartalmaz. Ezt a normagyűjteményben a tételek logikai csoportosítására használják, önálló megnevezéssel, alcsoport névvel rendelkezik. Tételszám sorszám része (AAA.BB.C.D.E.F.G) A tételek önálló struktúrában elfoglalt helyét mutatja. A struktúraelemek száma az egyes pozíciókon az itt látható tagozódásból adódnak. Tételváltozat azonosítója (VVVVVVV) A tételszám utolsó tagja. A tételszámban ez az anyagra utaló szám. Hossza 7 jegy.

5 Az erőforrás-szükségleti táblázatok normaértékei az előírt biztonságos munkavégzési feltételek között a vonatkozó szabványnak megfelelő (általában a végleges szerkezetnél I. osztályú) anyagok felhasználásával a szabványokban előírt minőségű (osztályba sorolás lehetősége esetén I. osztályú) szerkezetek megvalósítását teszik lehetővé. A táblázatok a végleges szerkezet megvalósításához általában azonos mértékben szükséges ideiglenes segédszerkezet (zsaluzás, állványozás) erőforrás-szükségletét is tartalmazzák. Azokat az ideiglenes segédszerkezeteket, amelyek mennyisége a végleges szerkezet mennyiségéhez képest változó, esetenként pedig alkalmazási módja, anyagának megválasztása vállalkozói elhatározástól függhet, önálló tételek fejezik ki.

6 A tételek elszámolási egysége a norma pontosságának érdekében
esetenként az SI-ben szereplő mértékegységek többszöröse (pl. 100 m, 100 m2, stb.) Az anyagok mértékegysége általában a forgalmazáshoz alkalmazkodik, egyes (szakszerűség diktálta) kivételekkel. Lehetőség esetén ilyenkor utalás található a forgalmazás szerinti mennyiségre. A táblázatok a kiírási szövegben körülírt építési-szerelési munkák elvégzéséhez műszakilag szükséges erőforrásokat az alábbi részletezésben tartalmazzák: - anyagszükséglet, - munkaidő-szükséglet, - gépi munkaszükséglet.

7 Erőforrás-szükséglet
Az erőforrás-szükségleteket kifejtő naturálnormák értékeinek meghatározása a tétel elszámolási egységére vonatkoztatva, a mennyiség-meghatározás és felmérés szabályainak megfelelő beszámítások, levonások, továbbá esetenként a fejezetre jellemző átlagolások figyelembevételével történt. Anyagszükséglet: a szerkezet egységnyi mennyiségének előállításához műszakilag indokolt és anyagfajtánként részletezett anyagnorma. Munkaidő-szükséglet: az országos és ágazati szabványokban, műszaki irányelvekben vagy szabályzatokban előírt követelményeket kielégítő kivitelezéshez szükséges műveletek - előkészítés, anyagmozgatás, kiszolgálás, bedolgozás, utókezelés stb. - időszükséglete, szakmánkénti bontásban. Gépi munkaszükséglet: a tételekben meghatározott műveletek elvégzésére célszerűen alkalmas és a hazai viszonyok között legjellemzőbb - teljesítmény-arányosan előirányzott - építőipari gép munkaszükséglete, gépfajtánként részletezve és műszakórában kifejezve.

8 Összevont Építőipari Normarendszer köteteinek tervezett tartalma
I. Egyéb kiegészítő erőforrások 2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 5. Építőgépek, szerszámok II. Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek 11. Keverékkészítés 12. Felvonulási létesítmények 13. Dúcolás, földpart-megtámasztás 14. Víztelenítés 15. Zsaluzás és állványozás 19. Költségtérítések

9 III. Alépítményi munkák
21. Írtás, föld- és sziklamunka 22. Szivárgóépítés, alagcsövezés 23. Síkalapozás 24. Mélyalapozás IV. Építőmesteri munkák 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák. 32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 33. Falazás és egyéb kőműves munkák 34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 35. Ácsmunka 36. Vakolás és rabicolás . 37. Égéstermék-elvezető rendszerek 38. Cserépkályhák 39. Szárazépítés

10 V. Szakipari munkák 41. Tetőfedés 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 43. Bádogozás 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése . 46. Üvegezés 47. Felületképzés (festés, mázolás, korrózióvédelem) 48. Szigetelés 49. Árnyékolók beépítése 50. Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése VI. Közmű és vízépítési munkák 53. Közmű csatornaépítés 54. Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése

11 VII. Közlekedés építési munkák
60. Alagutak 61. Útburkolat alap- és makadámburkolat készítéshez 62. Kőburkolat készítése 63. Bitumenes alap- és makadámburkolat készítéséhez 64. Beton pályaburkolat készítéséhez 66. Hídépítés 67. Vasútépítés 68. Útpályatartozékok építése 69. Villamospálya építés VIII. Elektromos munkák 71. Elektromos energia ellátás, villanyszerelés . 72. Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) 73. Vasúti biztosító és távközlő berendezések 74. Tűz- és füstvédelem 77. Felsővezetékek

12 IX. Épületgépészeti munkák
80. Általános épületgépészeti szigetelés IX/1. 81. Épületgépészeti csővezeték szerelése IX/2. 82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése IX/3. 83. Szellőztető berendezések, rendszerek IX/4. 84. Légkondicionáló berendezések IX/5. 85. Hűtés IX/6. 86. Uszodatechnika

13 Órai feladat Tanterem részleges felújítása (elektromos, gépészet nélkül) 1; feladat: Készítse el a második feladatrésznél felsorolt tevékenységekre a tanterem költségbecslését, figyelembe véve a nagyságrendre megállapított mennyiségeket, anyag + munkadíj egybeszámításával. A költségbecslés alapja az egységre vetített becsült ár. A költségbecslés minimális elemei a következők: padozat régi szerkezeteinek bontása szállítással együtt padozat új rétegrendjeinek építése oldalfal festése oldalfal burkolási munká álmennyezet készítése nyílászárok felújítása Természetesen lehet ennél részletesebb is a becslés.

14 2. feladat: Készítse el az alábbiakban felsorolt tevékenységekre a kiadott norma és egységár gyűjtemény alapján a tételes költségvetést, 2000,- Ft-os rezsióradíj számítással, az egyes feladatrésznél megbecsült mennyiségek felhasználásával. Padozta felújítása: lábazat bontása burkolat bontása 5 cm aljzatbeton bontása 15 cm-es feltöltés bontása sitt, törmelék elszállítása 8 cm EPS hőszigetelés lerakása 10 cm magas peremszigetelés elhelyezése 1rtg. technológiai szigetelés készítése 7 cm aljzatbeton készítése aljzatkiegyenlítés pvc burkolat készítése pvc lábazat készítése

15 Oldalfal felújítása: régi festék lekaparása 2 szeri glettelés diszperzites festés 2 rétegben 2,00x1,50m falmező burkolása 10x20-as fehér csempével 1,5 magas faburkolat (lambéria) készítése 3 oldalfalon (ablakos fal kivételével) lambéria lazúrozása Mennyezet felújítása: monolit álmennyezet készítése Süllyesztett lámpatestek helyének kivágása 2 db revíziós nyílás beépítése 2 réteg diszperzites festés Nyílászárók felújítása. üvegezés cseréje hőszigetelt táblákra faszerkezet régi festék eltávolítása glettelése, csiszolása alapmázolás, zománcozás


Letölteni ppt "Magyarországi építőipari"

Hasonló előadás


Google Hirdetések