Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KISBÉRI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA KISBÉRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS „BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA” VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Sógorka Miklós Súr Község.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KISBÉRI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA KISBÉRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS „BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA” VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Sógorka Miklós Súr Község."— Előadás másolata:

1 A KISBÉRI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA KISBÉRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS „BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA” VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Sógorka Miklós Súr Község polgármestere BKKVE Elnöke KTKT Elnök-helyettese

2 A vidék- és területfejlesztés fogalomrendszere, alapelvei, helyzete Magyarországon A területfejlesztés általános jellemzői, működési elvei: elsősorban közfeladat, amely alkalmas a szakpolitikák és konkrét fejlesztések területi harmonizációjára; tudatos hatásgyakorlás a különböző tevékenységek térbeli megoszlására, térbeli változás (térszerkezeti átalakulás) indukálására irányul; a közösség nevében („közérdek”) történő jövőorientált beavatkozás; alkalmas gazdaságpolitikai (hatékonysági, versenyképességi) és társadalompolitikai (méltányossági, szolidaritási, kohéziós) szempontok érvényesítésére; a szubszidiaritás elve alapján többszintű, minden szintnek sajátos, csak rá jellemző funkciói vannak, amelyek közül egy a belső területi egyensúly biztosítása; minden területegységnek „saját politikája” van/lehet, konkrét területekhez kötődő értékérdekeket megjelenítő célok érvényesítésére törekszik

3 A vidék-és területfejlesztés alapfogalmai Vidék és vidékiség fogalma Településméret Népsűrűség (120 fő / km 2 ) Területfejlesztési egységek Település Kistérség Megye Régió

4 Kistérségi besorolás hatásai: egy-egy település pályázati esélyeit befolyásolja, hogy kikkel sorolták össze (hátrányos, leghátrányosabb, vagy nem hátrányos térség) Kistérségi területfejlesztési koncepció célkitűzései Adatszolgáltatás Monitoring rendszer

5 A térség- és vidékfejlesztés intézmény-és eszközrendszere Intézményi struktúra kiforratlansága (BM, ÖTM, MeH, FVM) Időbeni fejlődése 1990 – 92 gyakorlatilag nem beszélhetünk intézményrendszerről 1992–től Területfejlesztési Alap (Környezetvédelmi Minisztérium) Megyei Önkormányzatok pályázatai (TEKI, CÉDA) 1993-tól PHARE program

6 Területfejlesztési törvény Területfejlesztési és Területrendezési Törvény (1996. évi XXI. tv.) A törvény célja: területfejlesztés és területrendezés legfontosabb feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének felelős kialakítása

7 Területfejlesztési kistérségi társulások 1990. évi LXV. „önkormányzati” törvény – szabad társulás lehetősége Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 1995-től egyesületi formában; cél: a kistérség gazdasági, turisztikai, informatikai és kulturális fejlesztése 1996. évi XXI. tv a területfejlesztésről és területrendezésről Bakonytérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 1995- től önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési szervként; cél: a résztvevő települések összehangolt fejlesztéseinek, társadalmi-, gazdasági- és környezeti céljainak kialakításában való közreműködés

8 Többcélú Kistérségi Társulás Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2004-től - települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény - Többcélú Társulás keretében juttatott ösztönző támogatás - a közösen ellátandó, fokozatosan bevezetett feladatok és hatáskörök: - közoktatás és nevelés mikro-körzeti intézményi társulások formájában - egészségügyi ellátás (összehangolt orvosi ügyelet) - gyermekvédelem - belső ellenőrzés - területfejlesztés - 2005. szeptemberétől a közoktatási intézményi-, közoktatási szakszolgálati- és belső ellenőrzési feladatok közös ellátása

9 Területfejlesztési dokumentumok Tervellátottság

10

11 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 Helyi Akciócsoport AaAa ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület

12 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Előzetesen Elismert Helyi Vidékfejlesztési Közösség AVOP LEADER 2006 – 2008

13 Előzmények  Bakonyalja Akciócsoport sikeres részvétele az első (AVOP) LEADER programban (2006-2008) A Bakonyalja Akciócsoport: 35 tag  18 önkormányzat, 1 önkormányzati társulás, 12 vállalkozás ill. vállalkozó és 4 civil szervezet  Területi lefedettsége: Kisbéri statisztikai kistérség A Kisbéri kistérség komplex fejlesztése a „bakonyaljai barangoló” útvonalhoz kapcsolódóan 85 M Ft keretösszeg került továbbpályáztatásra

14 A helyi pályáztatás tapasztalatai a Kisbéri kistérségben  Beadott pályázatok száma: 34 db  Kistérségi szintű (6 db) Ácsteszér (3), Bakonysárkány (2), Bakonyszombathely (4), Bársonyos (3/1), Csatka (1), Csép (2), Ete (3/2), Kisbér (7), Súr (2), Tárkány (1)  31 pályázat összesen projektköltsége: 174 millió forint  átlagos támogatási összeg: 2,8 millió Ft Természetes személy8/5 db22 698 833 / 17 853 982 Ft20,6% Egyéni vállalkozó4 db16 000 000 Ft18,5% Mikro-, kisvállalkozás3 db10 231 512 Ft11,8% Önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzat intézménye 13 db31 293 365 Ft36,1% Civil szervezet6 db11 259 470 Ft13,0% 34/31 db91 483 180 / 86 638 329 Ft100%

15 Bakonyalja Akciócsoport – LEADER+ támogatott pályázatok összesítője

16

17

18

19 Az új (UMVP) LEADER+ programról -93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet -Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjéről (2007-2013 közötti LEADER programban való részvétel feltételeiről) -2007. szeptember 4-én a Komárom-Bábolnai és a Kisbéri kistérségi akciócsoport közös ülésén döntés született az egyesülésről

20 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja EEHVK 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló előzetesen elismert helyi közösségek tervezési tevékenységét, és a LEADER csoportok kiválasztását szabályozza. – A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azokat az előzetesen elismert helyi közösségeket, melyekről az Irányító Hatóság pozitívan határozott a rendelet hatályba lépéséig. – A 'Bakonyalja-Kisalföld kapuja' helyi közösség ezen továbbjutott közösségek között szerepel.

21 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja EEHVK Nagyigmánd, 2007. december 19-ei Akciócsoport ülés keretében került megválasztásra a TKCS – tagjai: közszféra: - Szijj Ferencné (Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata) - Futó Lajos (Tárkány Község Önkormányzata) - Vörös István (Tárkány Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata) gazdasági szféra: - Bérci Károlyné (Studeni Bt., Bábolna) - Schek Ferenc (Drat Kft., Kisbér) - Sógorka Miklós (EV, Súr) civil szféra: - Tóth János (Természetjáró Bakancsos Klub, Ács) - Klupács András (Római Katolikus Egyházközség, Ácsteszér) csoportvezető: Sógorka Miklós csoportvezető-helyettes: Szijj Ferencné

22 Tervezést Koordináló Csoport feladata: – a helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása; – a fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének viszgálata, javaslatok készítése; – az elkészített terv az akciócsoport tagok számára véleményezésre, jóváhagyásra történő benyújtása; – az elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése; – a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel – jogi szervezet megalakításának kezdeményezése (javaslattétel jogi formára, alapszabály kidolgozása)

23 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület megalakítása 2008. április 16-án második alkalommal megtartott alakuló ülés – Alapszabály elfogadása (66 alapító tag) – Tisztségviselők megválasztása Elnökség: Elnök:Sógorka Miklós (E.V.) Elnökhelyettes:Szijj Ferencné (Önkormányzat) Tagok:Csányi Józsefné (Civil szervezet) Klupács András (Egyház) Sárdi Tibor (Vállalkozás) Futó Lajos (Önkormányzat) Felügyelő Bizottság: Elnök:Áy József Tagok:Horváth Sándorné Lamanda Károlyné

24 ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ LEADER helyi akciócsoport Kisbéri- és Komáromi kistérség 25 települése terület: 820 km 2, népesség: 42 855 fő tagok: 65 tag köz:2640,0% üzleti: 2335,4% civil:1624,6% nonprofit jogi személyiségű szervezet: ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület (bejegyezve 2008.07.11-én) Országosan 96 akciócsoport, mely lefedi a jogosult települések 100%- át.

25 25 ÚMVP tengelyei, intézkedései I. tengely – a mezőgazdasági technológia és infrastruktúra fejlesztését célzó intézkedések II. tengely – a mezőgazdasági földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések III. tengely – vidékfejlesztési intézkedések –Falumegújítás és –fejlesztés –Vidéki örökség megőrzése –Turisztikai tevékenységek ösztönzése –Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése IV. tengely – LEADER – helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Rendelkezésre álló forrásaink: 763 M Ft + 330 M Ft

26 Helyi vidékfejlesztési stratégia Prioritások – Helyi gazdaság fejlesztése – Helyi turizmus fejlesztése – Helyi örökség megőrzése – Társadalmi tőke erősítése

27 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Akciócsoport Helyi gazdaság fejlesztése – Gazdasági környezet fejlesztése (ipari parkok, iparterületek, humáninfrastruktúra) – Mikro- és kisvállalkozások fejlesztése (infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés) – Mezőgazdasági termékek helyi szintű feldolgozásának fejlesztése – Gazdasági szereplők együttműködésének növelése

28 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Akciócsoport Helyi turizmus fejlesztése – Turisztikai infrastruktúra fejlesztése – rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő-, bor és gasztronómiai- és kulturális turizmus – Turisztikai termékek (attrakciók, programok, kiadványok) és szolgáltatások fejlesztése – rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő-, bor és gasztronómiai- és kulturális turizmus – Külső és belső kommunikáció-, marketing fejlesztése

29 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Akciócsoport Helyi örökség megőrzése – Épített örökségek megőrzése, fejlesztése – Természeti örökségek megőrzése – Kulturális értékek megőrzése

30 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Akciócsoport Társadalmi tőke erősítése – Fenntartható együttműködési formák támogatása (területközi és nemzetközi együttműködések) – Környezettudatosság, helyi identitástudat erősítése, szemléletformálás (megújuló energiaforrások, helyi értékek, közösségfejlesztés)

31 Eredményeink

32

33

34

35 Lehetőségek Még rendelkezésre álló források III. tengely esetében – 310 M Ft IV. tengely esetében – 150 M Ft

36 Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Akciócsoport KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! További információ www.bakonyalja-leader.hu www.bakonyalja.hu www.sur.hu


Letölteni ppt "A KISBÉRI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA KISBÉRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS „BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA” VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Sógorka Miklós Súr Község."

Hasonló előadás


Google Hirdetések