Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózatos vidékfejlesztési együttműködések Dr. Eperjesi Tamás Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Berekfürdő, 2014. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózatos vidékfejlesztési együttműködések Dr. Eperjesi Tamás Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Berekfürdő, 2014. november."— Előadás másolata:

1 Hálózatos vidékfejlesztési együttműködések Dr. Eperjesi Tamás Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Berekfürdő, 2014. november 26. „A vidékfejlesztéshez nemcsak népességmegtartó képességre van szükség, hanem képességmegtartó népességre” Kemény Bertalan

2 1994: az elődszervezetek összevonásával – a szakképzési törvény alapján a szakképesítésért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatainak operatív végrehajtó háttérintézményeként hozták létre Agrárszakoktatási Intézet (ASZI) néven. 2002: az intézet feladatköre a termelési szaktanácsadással bővült, új neve az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM KSZI) lett. 2007: az intézet tevékenységéhez kapcsolódott a vidékfejlesztés, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet névvel (FVM VKSZI). 2011: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) néven működik tovább. 2012: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI). Az Intézet rövid története

3 A NAKVI feladatai

4 Helyi közösségekhez kapcsolódó feladataink 1. LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) 2014-2020 alakulás Módszertani központ szerep: Országos találkozók Helyi Aktivációs Műhelyek (HAM) Ügyfélszolgálat Közösségi animátor képzés Közreműködés jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében MNVH Szakmai koordináció, módszertan Közreműködés 2014-2020 megyei és helyi tervezésben Megyei szintű vidékfejlesztési kezdeményezések – megyei referensek Együttműködések

5 Falusi- és zöld turizmus Vasfüggöny Túraút Hetés Mintaprogram Zöldutak Esélyegyenlőségi témájú programok Czinka Panna program Rendezvények Együttműködések elősegítése Pl: IKSZT- falugondnokok között Közreműködés kutatásokban, publikációk Tanya- és falugondnokok tevékenységének segítése Helyi közösségekhez kapcsolódó feladataink 2. Tanyafejlesztési program, Hungarikum pályázat

6 Közösségi fejlesztésekhez kapcsolódó Programirodáink Magyar Falusi- és Zöldturizmus Programiroda Agrár Népfőiskolákért Programiroda Esélyegyenlőségi Programiroda Magyar Tanyákért Programiroda IKSZT Programiroda

7 Az IKSZT modell Szolgáltatás Közösségi tér térÉpület Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató (szín)tere, a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő, kisugárzó kultúraközvetítő tér

8 Kötelező feladatok

9 Választott feladatok

10 Az IKSZT program eredményei 10

11 Többfunkciós szolgáltató központok kötelező feladatai A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Könyvtári szolgáltató hely működtetése, vagy fiókkönyvtári ellátás működtetése Opcionális szolgáltatás

12 12

13 Települési egyenlőtlenségek – fejlettségi térszerkezet Forrás: Németh Nándor

14 Település szintű infrastrukturális/intézményi változások

15 Település szintű társadalmi változások 1980, 1990, 2000, 2011.

16 A Roma Integrációs Programiroda 2007 májusában jött létre Cél: A cigány közösségek bekapcsolódása a vidéki térségek jövőjéről való együttgondolkodásba, mely erősíti a roma integráció pozícióit a helyi közéletben, a kulturális sokszínűséget, mint belső erőforrás helyi értékké alakulását. Vidékfejlesztési Roma Akadémia I-II (VRA): Az országos pályázatra 72 szervezet nyújtotta be jelentkezését. A képzést 2008-ban 66- an kezdhették meg. 2009-ben a VRA sikeres elvégzéséről 81-en kaptak elismerő oklevelet. A képzéssorozat célja volt, hogy segítsen a szervezeteknek megfogalmazni fejlesztési elképzeléseiket, átgondolni az azok megvalósításához szükséges lépéseket. Roma Integrációs Programiroda (RIPI)

17 I. Konkrét eredménye volt, hogy a szervezetek összegyűjtötték, elkezdték kidolgozni a korábbiakban megfogalmazódott fejlesztési elképzeléseiket, azaz projektötleteiket, településükre, szervezetükre vonatkozóan pedig fejlesztési koncepciót alakítottak ki. II. A képzéssorozat folytatása 4 alkalommal 3 napos tréningek keretében bonyolódott. Az egyes szervezetek tehát 12 nap tréninget, és átlagosan 3 nap projektfejlesztő, konzultációs szolgáltatást kaptak a RIPI vidéki tájékoztató fórumain túl 2009 tavaszán a projektek kidolgozása, fejlesztése történt. Mindenki legalább 2-3 olyan ötletet dolgozott ki, amely a településén élők számára fejlődést hozhat, legyen szó romákról, vagy nem romákról. Közös prezentációk, jövőkép, fejlesztési elképzelések, értékelések, feladat megoldások születtek. Vidékfejlesztési Roma Akadémia Kompetenciafejlesztés: tárgyalástechnika, konfliktuskezelés, prezentáció szervezetfejlesztés, csapatépítés

18 Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) feladatai A korábbi VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet új nevén Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) átalakításával, a Roma Integrációs Programiroda (RIPI) is új feladatokat kapott. Esélyegyenlőségi Programirodaként (EPIR) folytatja kibővített tevékenységét, további célcsoportok megszólításával, bevonásával.

19 Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” Ösztöndíjprogramja Két lépcsős felvételi eljárás után 2013. december 1-jén indította útjára az EPIR A hallgatók kiválasztásakor fontos kritérium volt, hogy legyen meg bennük a hátrányos helyzetű településeken élők fejlődéséért való aktív tenni akarás igénye, a vidékfejlesztés gyakorlata iránti fogékonyság és érdeklődés. Összesen 24 fiatal bonthatta ki szárnyait a vidékfejlesztés területén A közös munka elsősorban szakmai támogatást és gyakorlati tapasztalatok megszerzésének lehetőségét biztosította, valamint anyagi hozzájárulást is nyújtott.

20 Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” Ösztöndíjprogramja A hallgatók a program során szakmai rendezvényeken, tanulmányutakon vettek részt, megismerhették a közösség- és vidékfejlesztés helyi sikereit és kudarcait, valamint személyes mentorálásban is részesültek. Mindezeken felül havonta tematikus szakmai hétvégén is találkoztak egymással, amelyet minden alkalommal a NAKVI munkatársai közül kikerülő tréner facilitált. Tanulmányutak: Borsod megye (Szendrőlád, Sajókaza, Boldva, Hernádszentadrás) Vas megye - Őrség tanulmányút (Szalafő, Őriszentpéter, Nagyrákos, Magyarszombatfa) Soponya Monor Kapolcs, Taljándörögd !Czinka Panna Népfőiskola Egyesület megalakítása! A hétvégék összefoglalóját olvashatja a www.epir.hu -nwww.epir.hu

21 Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

22 LEADER Helyi Akciócsoportok Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Névjegyzéki szaktanácsadók Zöldút mozgalom Tanya program Falusi turizmus Natúrparkok Magyar Református Szeretetszolgálat Magyar Katolikus Karitász Magyar Máltai Szeretetszolgálat Könyvtári és Informatikai Szövetség Hálózatok a vidékfejlesztésben

23 Munkánk képekben 23

24 Országos IKSZT találkozó

25 Helyi Aktivációs Műhelynap

26 26

27 Zöld IKSZT vetélkedő

28 Egyházi szereplők felkészítése

29

30

31 LEADER HACS kérdőív Az ÚMVP egyházi szervezetek által megvalósított fejlesztései (90 LEADER HACS válasza alapján) 2014. novemberi adatok

32 32 Egyházak, illetve egyházi kötődésű szervezetek által benyújtott kérelmek 2013. évi adatok (69 LEADER HACS válasza alapján) Megítélt támogatás összege III. tengelyes intézkedések keretében: összesen 11, 187 milliárd Forint Megítélt támogatás összege LEADER keretében: összesen 3,402 milliárd Forint Egyházi, illetve egyházi kötődésű szervezetek fejlesztéseivel érintett korosztályok:

33 Egyházak, illetve egyházi kötődésű szervezetek tagsága a LEADER HACS-okban 2013. évi adatok Egyházi, illetve egyházi kötődésű szervezeti tagsággal rendelkező LEADER HACS-ok (69 szervezet válasza alapján): igen: 46 db nem: 23 db Egyházi, illetve egyházi kötődésű szervezeti tagság átlagos számaránya: 3,8 szervezet Legkimagaslóbb a Felső-Szabolcsi HACS 18 szervezettel 33

34 34 Jelenlegi és jövőbeni együttműködések (90 LEADER HACS válasza alapján) 2014. novemberi adatok Az ÚMVP keretében a LEADER HACS-ok 24%-a valósított meg közös fejlesztést valamely egyház, vagy egyházi kapcsolódású szervezettel. LEADER HACS-ok – egyházi szervezetek tervezett közös fejlesztései 2014-2020:

35 Kérem, látogasson el alábbi honlapjainkra www.umvp.eu kormányzati vidékfejlesztési portál www.nakvi.hu a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet honlapja www.ikszt.hu az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program honlapja www.epir.hu az Esélyegyenlőségi Programiroda honlapja www.mnvh.eu a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapja

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Hálózatos vidékfejlesztési együttműködések Dr. Eperjesi Tamás Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Berekfürdő, 2014. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések