Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség - Innovációs tevékenységekhez felhasználható forrás lehetőségek 2005. augusztus 26. – dr. Nyiry Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség - Innovációs tevékenységekhez felhasználható forrás lehetőségek 2005. augusztus 26. – dr. Nyiry Attila."— Előadás másolata:

1 Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség - Innovációs tevékenységekhez felhasználható forrás lehetőségek 2005. augusztus 26. – dr. Nyiry Attila

2 Csekély Alacsony Átlagos (országos átlag) Magas Kiemelkedő Jelmagyarázat Gazdasági potenciál: Vállalkozás sűrűség vállalkozások száma / összlakosság ÉMRIS – Innovációs potenciál

3  Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (koordinátor)  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet,  Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum,  INNOCENTER Kht.,  INNTEK Kht. A RIÜ-t működtető konzorcium

4 Észak-Magyarország Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Munkabizottság Titkársági funkciók Munkaszervezet Titkársági funkciók Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

5 AZ ÜGYNÖKSÉG SZEREPE - Innovációhoz kapcsolódó szervezetek együttműködésének koordinálása és integrálása - Projektgeneráló, és pilot projekteket támogató tevékenység - Hálózati klaszterek menedzselése - Innovációs folyamathoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység -Információs központ, adatbázis létrehozása és működ- tetése - Innovációs tevékenység felmérése, elemzése, értékelése

6 Vállalkozások innovációjának támogatása a régióban, a „Baross Gábor” program - „INNOCSEKK” Pályázat Decentralizált Innovációs Pályázat

7 1. A pályázat indokoltsága, célja A pályázat közvetlen célja mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése. INNOCSEKK

8 2. A támogatásra jogosultak köre Minden a régióban telephellyel rendelkező belföldi székhelyű, jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező mikro- és kisvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a régióban lévő telephelyén valósítja meg. INNOCSEKK

9 3. Támogatható tevékenységek Pályázni olyan innovációs projekttel lehet, amelynek célja valamely K+F eredmény eddig nem ismert alkalmazása, illetve a piacon elérhetőhöz képest új v. az eddig ismerteknél kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező technológia, termék v. szolgáltatás kifejlesztése, piaci sikerének megalapozása. INNOCSEKK

10 a)Az innovációs ötlet megvalósításához szükséges szellemi termékek beszerzése b) K+F szolgáltatás igénybevétele c) Inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható) d) A prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele e) Projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele f) Innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele g) Az innovációs projekt továbbfejlesztését elősegítő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése h) piackutatás, piacfelmérő tanulmány készítése i)Marketing tanulmány elkészítése

11 j) Technológiai tanácsadás igénybevétele k) ipar- és szerzői jogvédelmi tanácsadás igénybevétele l) Vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele m) Termelékenységi tanácsadás igénybevétele n) Újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás o) Hazai szabadalmi, védjegy, használati és formatervezési mintaoltalmi bejelentés

12 NORITEN-1 Regionális mérési- és minőségbiztosítási hálózat keretében a termelő és szolgáltató vállalatok részére könnyen elérhető, akkreditált mérőbázisok rendszerének kialakítása, mérőeszközökkel való ellátása, az elektronikus formában történő kapcsolódás feltételeinek megteremtése Keret: 40 millió Ft. DECENTRALIZÁLT INNOV. PÁLYÁZAT

13 NORITEN-2 A régió vállalkozásainál, intézményeiben, kutató helyein meglévő műszerpark innovációs célú, vállalkozások versenyképességét támogató kihasználásának ösztönzése Keret: 50 millió Ft.

14 NORITEN-3 A közép- és felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok innovációs tevékenységhez kötődő elméleti- és gyakorlati oktatásának fejlesztése, új típusú szakképzési formák indítása (ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés) az oktatásból a munka világába történő zökkenőmentes átmenet feltételeinek kialakítása és biztosítása, az oktatási intézmények, valamint a vállalkozások között innovációs hídképző szervezetek, módszerek, eljárások kialakítása. Keret: 40 millió Ft.

15 NORITEN-4 A kis- és középvállalkozások szintjén meglévő emberi erőforrás innovációs és K+F orientált fejlesztése felnőttképzési, továbbképzési programok keretében, a technológiai innovációs fejlesztések megalapozása, a modern menedzsment ismeretek átadása érdekében. Vállalkozások termelékenységi és minőségi fejlődésének elősegítése a vállalati humán erőforrás és menedzsment módszerek komplex fejlesztése és auditja. Keret: 20 millió Ft.

16 NORITEN-5 A régió vállalatainak hálózatba szerveződését, beszállítói partnerkapcsolatok elősegítését, az intelligens, magas hozzáadott értékkel bíró gazdaság feltételeinek megteremtését biztosító felmérések, benchmarkink elemzések, projekt javaslatok elkészítése, vállalkozások együttműködését, hálózatosodását, szövetségalkotását összefogó és generáló tevékenységek végfelhasználóinak támogatása Keret: 19 millió Ft.

17 NORITEN-6 A régió K+F és innovációs tevékenységének célirányos bemutatása és népszerűsítése. Ennek keretében nemzetközi konferenciák és tanulmányutak szervezése, nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel, innovációs kerek-asztal, legújabb tudományos eredményeket bemutató kiállítások, mintaprojektek, tanulmányi versenyek, az innovációs tevékenységhez és feltétel-biztosításhoz kapcsolódó programok, média rendezvények. Keret: 33 millió Ft.

18 NORITEN-7 A vállalkozások és K+F intézmények alkalmazás-orientált, kooperációs kutatási, fejlesztési tevékenységének támogatása, amely új, innovatív, verseny- és exportképes termékek, vagy a termékeke előállításához kapcsolódó technológiák kidolgozását, prototípusok előállítási lehetőségének tervezését, fejlesztését, csúcs- technológiák alkalmazásához kapcsolódó beruházásokat, mérőeszköz beszerzéseket valamint alkalmazás orientált innovációs vagy K+F szolgáltatások biztosítási lehetőségének megteremtését, fejlesztését, vagy ezen tevékenységek ellátását tervező induló (spin-off) vállalkozások támogatását jelenti. Keret: 500 millió Ft.


Letölteni ppt "Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség - Innovációs tevékenységekhez felhasználható forrás lehetőségek 2005. augusztus 26. – dr. Nyiry Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések