Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. (Regional Innovation Agency of South Great Plain Association of Public Utility) Dr. Molnár István Igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. (Regional Innovation Agency of South Great Plain Association of Public Utility) Dr. Molnár István Igazgató."— Előadás másolata:

1 Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. (Regional Innovation Agency of South Great Plain Association of Public Utility) Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 11. 10.

2 BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ PROJEKT (2008-2011) A DA-RIÜ Khe. 2008. március 24-én nyerte el a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázata alapján a Regionális Innovációs Ügynökség címet. A projekt célja, hogy megbízható regionális koordinátor, tervező, szervező és szolgáltató egységként segítse a RIS végrehajtását, a K+F+I szereplők és az ipar együttműködését, a KKV-k fejlődését, a technológia transzfert és szellemi tulajdon hasznosulását, valamint az innovatív szereplők jól strukturált hálózatainak kialakulását.

3 KÖZVETLEN CÉLOK - Koordinátor és hídképző intézményként részvétel a regionális innovációs intézményrendszerek és hálózatainak működtetésében; - a regionális innovációs stratégiai tervezés összefogása; - az innováció menedzsment-, iparjogvédelmi, technológia-transzfer és tudás intenzív vállalkozásfejlesztési tevékenységek koordinálása; - az innovációval kapcsolatos forrásigény nyomon követése és megfelelő kommunikációja, a forrásokat működtető szervezetek megfelelő szintű informálása; - nemzetközi programokon való részvétel bátorítása; - az innovációval összefüggő képzések szervezése; és - az 1. RIÜ által elért eredmények továbbvitele és fejlesztése.

4 - a gazdaságilag hasznosítható innovációs eredmények azon kritikus tömegének biztosítása, amely elégséges a befektetői érdeklődés felkeltésére és hosszú távú fenntartására; - a preinkubáció, az inkubáció, a magvető tőkebefektetés és az alternatív start-up finanszírozási formák, továbbá vállalkozói készségfejlesztés olyan optimális struktúrájának a kialakítása, ami szilárd alapot képez az egyetemek, kutatóintézetek és ipari fejlesztők szinergetikus együttműködésén alapuló klaszterek és science parkok működéséhez; - az innováció menedzsment világszintű legjobb gyakorlatával lépést tartani képes, a partnerek működését folyamatosan segítő integrátor központ működésének előkészítése és - az innováció menedzsmentnek a II Nemzeti Fejlesztési Tervhez és annak Pólus programjához való tökéletes illeszkedésének a biztosítása. KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK

5 FELADATAINK - K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése - kis és középvállalkozások (KKV) fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése - a regionális innovációs intézményrendszer működésének segítése - kapcsolattartás az ágazat fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, az innovációt támogató - szervezetekkel és a többi regionális innovációs ügynökséggel - az innovációval kapcsolatos regionális adatbázis létrehozása és - szakértői hálózat kialakítása

6 VÉGREHAJTÁS Feladatainkat az alábbiakban ismertetett struktúra szerint valósítjuk meg: - Regionális Innovációs Stratégiai Tervezés - Innováció menedzsment koordináció - Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés - Innovációs adatbázis menedzsment - Forrásigény menedzsment, koordináció - Nemzetközi programok - Minőségbiztosítási rendszer bevezetése és működtetése

7 Innováció menedzsment koordináció I. Szellemi tulajdon tanácsadási tevékenység koordináció A RIÜ Khe. szakértői adatbázisban cégeket illetve szakértőket tart nyilván a szellemi tulajdon menedzsmentje területén, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadási igényeket közvetít, a szellemi tulajdon menedzsmentjével kapcsolatos oktatást, képzést szervez illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos alapszintű tanácsadási tevékenységet folytat. Technológia-transzfer tanácsadási tevékenység koordináció A technológia-transzfer területén ez kiegészül azzal, hogy tájékoztatást is nyújtunk belföldi és külföldi szakmai eseményekről, technológia bróker rendezvényekről, továbbá szervezzük a régiónak az ezeken való megjelenését. Start-up vállalkozások menedzsmentje A RIÜ start-up vállalkozások menedzsmentje során elsőként start-up/spin-off operatív program kidolgozására kerül sor, majd a projektfejlesztő műhelyekből kipörgő ötletek tudás intenzív vállalkozások formájában történő hasznosításának elősegítésére alapszintű tanácsadás nyújtásával. Fontos feladatunknak tekintjük a projektgenerálási és projektfejlesztési műhelyek továbbfejlesztését; ennek keretében projektfelmérő interjúk készülnek, pályázati információs napokra kerül sor illetve különféle statisztikai elemzések készülnek a régió innovációs projektötleteiről.

8 Innováció menedzsment koordináció II. Projektgenerálás illetve a klasztermenedzsment A projektgenerálás során előzetes felmérés készül a projektötletek pénzügyi-gazdasági környezetéről, műszaki és technológiai paramétereiről, humánerőforrásáról, a fejlesztés költségeiről, ágazati besorolásáról, továbbá információgyűjtés történik a projektgazda kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek készültségi szintjéről, iparjogvédelmi helyzetéről és forrásigényéről, annak érdekében, hogy minél több jó ötlet valósulhasson meg a régióban. A projektgenerálás keretében projektfelmérő interjúk illetve különféle statisztikai elemzések készülnek a régió innovációs projektötleteiről, melyek eredménye beépül a régió innovációs stratégiájába is. A klasztermenedzsment részfeladat során a RIÜ kapcsolatot tart fenn a létező klaszterekkel illetve segíti a klaszterek szerveződését, és klaszterfejlesztő műhelyeket alakít ki létező és kialakítandó klaszterek számára. Projektfejlesztés A DA-RIÜ Khe. ún. Projektfejlesztő Műhelyt működtet, mely a korábbi regionális innovációs ügynökség projektfejlesztő műhelyének a továbbfejles z tése. A projektfejlesztő tevékenység során a projektek gazdáinak különféle területeken szakértői tanácsadás nyújtására kerül sor a projektjeik megvalósításához. A projektek fejlesztésére elsősorban a következő területeken kerülhet sor: iparjogvédelem, szervezetfejlesztés, technológia-transzfer és pályázati finanszírozás. A Projektfejlesztő Műhely továbbá elősegíti a projektötletek tudás-intenzív vállalkozások formájában történő megvalósulását is. Oktatás-képzés program Az innovációs ismeretek terjedésének elősegítésére, egy- és háromnapos képzéseket, illetve az aktuális igényekre építő információs napokat rendezünk a regionális innovációs láncolat szereplői részére.

9 Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés -kommunikációs stratégia - célcsoportok: fejlesztési szervezetek, országos hatáskörű közigazgatás, üzleti szolgáltatók, hídképző intézmények, egyéb RIÜ-k, kamarák, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények, innovatív vállalkozások, start-up vállalkozások. - Infopont irodák

10 Forrásigény menedzsment, koordináció - primer illetve szekunder adatgyűjtés a régióban felmerülő forrásigényekről -az adatok feldolgozása, elemzése és az elemzésekből szakmai anyagok, javaslatok készítése - a felmért igények beépítése a RIÜ által felújított Regionális Innovációs Stratégiába.

11 Együttműködő Szervezetek • Szegedi Tudományegyetem (SZTE) • Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ (MTA-SZBK) • Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság • RIÜNET

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. (Regional Innovation Agency of South Great Plain Association of Public Utility) Dr. Molnár István Igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések