Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt előrehaladási jelentés Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása 2013 okt óber 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt előrehaladási jelentés Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása 2013 okt óber 1."— Előadás másolata:

1 Projekt előrehaladási jelentés Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása 2013 okt óber 1

2 CL 1 – Csíkszereda környéke vízbefogásainak és vízműveinek munkálatai Felmerült problémák 2013 július 3-án, a Marosvásárhelyi Táblabíróság döntése értelmében felbontottuk a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést. A táblabíróság döntésének indoklását csak most szeptemberben kaptuk kézbe, melyben a Szerződő Hatóságot az Ing Service Kft. által vezetett konzorcium és a Solel Boneh International Romania Kft. ajánlatainak nem az alkalmassági kritériumok, hanem a műszaki tartalom megfelelősége szerinti újraértékelésére kötelezi.

3 CL2 - Csíkszereda, Csíkcsomortán, Fitód és Csíkszentlélek települések víz és szennyvízhálózatainak bővítése és felújítása Szerződéskötés dátuma: Kivitelező: ACI CLUJ Rt. (az ACI CLUJ Rt. és a COMPANIA ROMPREST SERVICE Rt. konzorcium vezetője) Alvállalkozók: ALMIRE Kft., CATMICON Kft., THETA GROUP Kft. Szerződés értéke: ,40 lej (ÁFA nélkül) Munkakezdés időpontja: Szerződés időtartama: 21 hónap + 1 év jótállási idő Kivitelezó személyzet: Kivitelező részéről 18 személy és alvállalkozó részéről– 21 személy; – Eszközök: 4 homlokrakodó; 4 buldoexkavátor; 3 billenős teherautó, 2 rakodógép, vízpompa és a lecsapoláshoz szükséges gépek; 3 kompaktor; ; Fizikai előrehaladás – – Csíkcsomortán – ivóvízhálózat: 265 m 110 mm átmérőjű PEID cső – Csíkszentlélek – szennyvízhálózat: 2127 m 200 mm átmérőjű PVC cső, 620 m nyomóvezeték PEID Dn 100 és 48 szennyviz akna Pénzügyi előrehaladás – a kivitelező júliusban benyújtott egy előleg számlát ÁFA nélkül ,74 lej értékben; Felmerült problémák Az építőanyagok nem megfelelő leszállítása és tárolása az építőtelepen A kivitelezési tehnológiai rendelkezések be nem tartása Munkavédelmi szabályok be nem tartása és a munkavégzéshez nem megfelelő ruházat viselése; A munkálatok nem megfelelő kijelölése ; A meglévő földbe fektetett vezetékekkel való érintkezés és ezeknek a károsítása. A FIDIC mérnök utasítására a kivitelező mindezeket a problémákat orvosolta.

4 Munkálatok Csíkszentléleken – a 123 B megyei úton

5

6 Munkálatok Csíkszentléleken –Bánatus u.

7 Munkálatok Csíkszentléleken – Alszeg u.

8 Munkálatok Csíkcsomortánban

9 CL3 - Csíkcsicsó víz- és szennyvízhálózatának kiépítése Szerződéskötés dátuma: Kivitelező: SINECON Kft. (a SINECON Kft. - CONSTRUCTII Kft - TERRA Kft. konzorcium vezetője) Szerződés értéke: ,00 lej (ÁFA nélkül) Munkakezdés időpontja: még nem volt megadva Szerződés időtartama: 21 hónap + 1 év jótállási idő Felmerült problémák Hargita Megye Tanácsa nem bocsátja ki az építési engedélyt,mivel hiányzik egy topográfiai tanulmány

10 Felmerült problémák 2013 július 16-án, az egyik, nem nyertesnek hírdetett ajánlattevő fellebezést nyújtott be a Fellebbezés-elbíráló Országos Tanácshoz (CNSC) a 2013 július 3- án kiközölt eredmény ellen augusztus 8-án a fellebezést a fellebezési tanács elfogadta, és a Szerződő Hatóságot a közbeszerzési eljárás záró jegyzőkönyvének, az eredményt kiközlő levelek megsemmisítését, valamint a benyújtott ajánlatok újraértékelését kérte augusztus 21-én a nyertesnek hírdetett ajánlattevő keresetet nyújtott be a Marosvásárhelyi Táblabírósághoz a CNSC döntése ellen. A tárgyalás 2013 november 19-ikére van beütemezve. Az értékelő bizottság a CNSC döntés figyelembevételével újraindította az ajánlatok érétkelési folyamatát. CL4 - Csíkszentdomokos víz- és szennyvízhálózatának bővítése

11 Szerződéskötés dátuma: Kivitelező: ING SERVICE Kft. (az ING SERVICE Kft. – TERMOLANG Kft. – HIDROTRAN Kft. konzorcium vezetője) Alvállalkozók: PECTA Kft. (a tervező cég) Szerződés értéke: ,70 lej (ÁFA nélkül) Munkakezdés időpontja: Szerződés időtartama: 21 hónap + 1 év jótállási idő Elkezdődtek a tervezési munkálatok. A kivitelező már benyújtott egynéhány tervezői dokumentációt. A FIDIC mérnök kiállította az ellenőrzési jegyzőkönyvet, az észrevételek a 2013 szeptember 24-én tartott gyűlésen kerültek megvitatásra. A HARVIZ Rt. csak 2013 szeptember 26-án kapta meg a tulajdonosok beleegyezését a szentegyházi vízmú területéhez való hozzáféréshez a topográfiai mérések és egyéb kutatások elvégzése céljából, éppen ezért a kivitelező követelést fogalmazott meg a lehetséges szerződéshosszabbítás és pótlólagos költségek terén Felmerülő problémák A szentegyházi vízmű kibővítéséhez szükséges 4315 m² nagyságú terület, hivatalosan nem az önkormányzat tulajdonát képezi,nincs betelekkönyvezve. A Szendomikosi vízmű is területhiános, a tervezők dolgoznak a megoldáson. CL5- Csíkszentdomokos és Szentegyháza vízbefogásainak, szállítóvezetékeinek és vízműveinek munkálatai

12 CL6 - Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras víz- és szennyvízhálózatainak bővítése Szerződéskötés dátuma: Kivitelező: HIDROTRAN Kft. (a HIDROTRAN Kft. és IMPEX AURORA Kft. konzorcium vezetője) Szerződés értéke: , 55 lej (ÁFA nélkül) Munkakezdés időpontja: még nem volt megadva Szerződés időtartama: 18 hónap + 1 év jótállási idő Felmerülő problémák Hargita Megye Tanácsa az építési engedély kibocsátásához a telekkönyvi igazolasok után a munkálatok által érintett területek koncesszióját is követeli, az álláspont nem vegleges

13 CL7 - Csíkmadaras és Szentegyháza derítőállomásainak felújítása és bővítése Felmerülő problémák 2013 szeptember 9- én az értékelő bizottság lezárta az értékelési folyamatot, a záró értékelési jegyzőkönyvet felterjesztette jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumon belül működő Közbeszerzések Ellenőrzése és Koordonálása Egységhez (UCVAP) szeptember 20- án az UCVAP átküldte a láttamozott jegyzőkönyvet, melyben azt taglalja,hogy az értékelő bizottság megszegte a 925/2006 Kormányhatározat 72 sz. cikkely (2) bekezdésének b), i) pontjait, valamint a 34/2006 sürgösségi kormányrendelet 201 sz. cikkely (1) bekezdésének rendelkezéseit. Az értékelő bizottság újraértékeli az ajánlatokat az UCVAP észrevételeit figyelembe véve.

14 CL8 - Szentegyháza víz- és szennyvízhálózatainak bővítése és felújítása Szerződéskötés dátuma : Kivitelező: IMPEX AURORA Kft. (az IMPEX AURORA Kft. és a HIDROTRAN Kft. alkotta konzorcium vezetője) Szerződés értéke : ,00 lej (ÁFA nélkül) Munkakezdés időpontja : Szerződés időtartama : 18 hónap + 1 év jótállási idő – Kivitelező személyzet - 15 személy; – Eszközök: 2 buldoexkavátor, 2 20 köbméteres rakodó gép, vízpompa és a lecsapoláshoz szükséges gépek ; 1 vibrokompaktor; betonemelő gépezetek Fizikai előrehaladás – Rakos u. – 535m 200 mm átmérőjű PVC szennyvízvezeték, 206m nyomóvezeték PEID Dn63, 23 szennyviz-akna – Bradului u.– 354 m 200 mm átmérőjű PVC szennyvízvezeték, 80m nyomóvezeték PEID Dn63, 15 szennyviz-akna Pénzügyi előrehaladás– a kivitelező júliusban benyújtott egy előleg számlát ÁFA nélkül ,60 lej értékben; Felmerülő problémák A dokumentációk nem határidőre tőrténő benyújtása: kivitelezési módszertan, tesztelési program, előrehaladási jelentés, kivitelezési ütemterv Az építőanyagok késön történő leszállítása; A meglévő földbe fektetett vezetékekkel való érintkezés A FIDIC mérnök utasítására a kivitelező a munkavédelem és a kivitelezési tehnológiai módszerének betartása terén észlelt problémákat orvosolta.

15 Munkálatok Szentegyházán-Rákos u.

16

17 Munkálatok Szentegyházán - Fenyő u.

18

19

20 CS1 - A projektmenedzsment szakirányítása és a munkálatok műszaki felügyelete Szerződéskötés dátuma : Szolg áltató : EPTISA ROMANIA Kft. ( az EPTISA Romania Kft. és EPTISA Servicios de Ingineria S.L. alkotta konzorcium vezetője ) Szerződés értéke: lej (ÁFA nélkül) Kezdési parancs : Szerződés időtartama: 45 hónap Fizikai előrehaladás: Projektmenedzsment: 5 trimesztri á lis jelentés Munkálatok műszaki felügyelete: 3 havi jelentés Pénzügyi előrehaladás Előleg : ,30 lei 5 A P : ,96 le j, ÁFA nélkül 2 C IP : CL2, CL8 Kifizetve : ,62 lei, ÁFA nélkül Hátrálék : 0,00 lei, ÁFA nélkül

21 CS2 - A projekt auditálása Szerződéskötés dátuma : Szolg áltató : S.C. SOCECC Kft. Szerződés értéke ,00 lej (ÁFA nélkül) Kezdési parancs : még nincs megadva Szerződés időtartama: 33 hónap Fizikai előrehaladás:0,00% Pénzügyi előrehaladás: 0,00 %

22 CS3 - Engedélyezett tervvizsgálók által végzett tervellenőrzés Szerződéskötés dátuma : Szolg áltató : MICOSTY PROIECT Kft. Szerződés értéke ,00 lej(ÁFA nélkül) Kezdési parancs Szerződés időtartama: 38 hónap Fizikai előrehaladás: a szolgáltató az összes piros FIDIC könyv szerinti munkálat tervdokumentációját ellenőrízte Pénzügyi előrehaladás: El ő leg: 0,00 lei 6 AP: ,00 le j, ÁFA nélkül Kifizetve : ,00 le j, ÁFA nélkül Hátrálék : 0,00 le j, ÁFA nélkül

23 CF1 - Vízhozammérő eszközök beszerzése és szerelése Szerződéskötés dátuma Beszállító : ELECTROMATIC SYSTEMS Kft. ( az ELECTROMATIC SYSTEMS Kft. és BAUMONT Kft. alkotta konzorcium vezetője ) Szerződés értéke ,00 le j ( ÁFA nélkül ) Kezdési parancs : Szerződés időtartama : 6 hónap Fizikai előrehaladás A beszállító benyújtotta a 69 mérőállomás kialakításához szükséges engedélyeztetési eljárásra vonatkozó tervdokumentációkat Pénzügyi előrehaladás: 0,00 %

24 CF2 LOT 1 - Mozgó laboratórium a vízhálózat veszteségeinek felderítésére Szerződéskötés dátuma : Beszállító : EE TEST Rt. Szerződés értéke ,00 le j ( ÁFA nélkül ) Kezdési parancs Szerződés időtartama: 7 hónap Fizikai előrehaladás: 100%-ban leszállítva Pénzügyi előrehaladás: 1 C IP : ,00 lej, ÁFA nélkül Kifizetve : ,00 lej, ÁFA nélkül Hátrálék : 0,00 lej, ÁFA nélkül

25 CF2 LOT 1 - Mozgó laboratórium a vízhálózat veszteségeinek felderítésére

26

27 CF2 LOT 2 - Felszerelések a vegyi és biológiai elemzéseket végző központi laboratórium részére Szerződéskötés dátuma : Beszállító : NITECH Kft. Szerződés értéke ,01 le j ( ÁFA nélkül ) Kezdési parancs Szerződés időtartama: 7 hónap Fizikai előrehaladás Az eszközök 100%-ban leszállítva, hátra van még az akkreditáláshoz szükséges dokumentációk összeállítása Pénzügyi előrehaladás 3 C IP : ,03 lej, ÁFA nélkül Kifizzetve : ,03 lej, ÁFA nélkül Hátrálék : 0,00 lej, ÁFA nélkül

28

29 CF3 - Szennyvízhálózat karbantartó eszközök (L ot és Lot 2) Szerződéskötés dátuma Beszállító : LEADER ECO Kft. Szerződés értéke Lot 1: ,00 lej (ÁFA nélkül) Szerződés értéke Lot 2: ,00 lei (ÁFA nélkül) Kezdési parancs: m ég nincs megadva, novemberre várható Szerződés időtartama: 7 hónap Fizikai előrehaladás:0,00% Pénzügyi előrehaladás: 0,00 %

30 CF4 - Iszapkezelési eszközök ( nem elszámolható költség ) A közbeszerzési eljárás jövő év elején lesz elindítva.

31 CF5 - SCADA berendezés beszerzése és üzembe helyezése A közbeszerzési eljárás a jövő hónapban lesz elindítva.

32 Megtakarítás Szerződés megnevezése Szerződés becsült értéke Szerződött érték Megtakarított összeg %-ban kifejezve CL , ,6038,64% CL , , ,0046,65% CL , , ,3013,98% CL , , ,4555,00% CL , , ,0049,80% CS , , ,0040,42% CS , ,0095,48% CS , , ,0078,12% CF2.1 LOT , , ,002% CF2.2 LOT , , ,990,2% CF3 Lot , , ,001,49% CF3 Lot , , ,0042,77% Összesen: , , ,35 38,71% (átlagban)

33 Köszönöm szépen a figyelmet! Moldován Reinitz József Projektmenedzsment Iroda vezetője Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása


Letölteni ppt "Projekt előrehaladási jelentés Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása 2013 okt óber 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések