Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EDWARD CORNELIUS FLORENTIUS ALFONSUS SCHILLEBEECKX (1914-2009) TEOLÓGIÁJA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EDWARD CORNELIUS FLORENTIUS ALFONSUS SCHILLEBEECKX (1914-2009) TEOLÓGIÁJA."— Előadás másolata:

1 EDWARD CORNELIUS FLORENTIUS ALFONSUS SCHILLEBEECKX (1914-2009) TEOLÓGIÁJA

2 Életrajzi adatok  Szül. 1914. november 12 Antwerpen, belge domonkos szerzetes  Szerény körülmények 14 gyerek közül a 6.  Család eredetileg Kortenbergben élt, ide térnek vissza a háború után  Iskoláit Tornhoutban végezte a jezsuita kollégiumban  1934 domonkos rendbe jelentkezik Gentben  Hatással van rá Dominicus da Petter (újtomizmus + modern fenomenológia)

3  2. Világhéború idején katona  1941 Leuven-papszentelése- dogmatikát tanít  1945-től Párizs- a La Saulchoir domonkosrendi kolostorban tanul (kapcsolata A. Camusvel és Merlau-Ponty-val)  Jelentősebb hatások: egzisztencializmus, perszonalizmus. A teológia megreformálására törekszik  A nouvelle theologie-val való kapcsolata

4  1947 Leuven  1951- doktori értekezés a sákrámentumok teológiájáról  1957- Nijmegen- Dogmatikai Tanszék professzora  A II. Vatikáni Zsinaton részt vesz „peritus”-ként  1965- A Concilium c. folyóirat alapítása és látogatás az USA-ban  Meghal 2009. december 23-án

5 Fontosabb munkái  Munkássága két szakaszra oszlik:  A.) II. Vatikáni Zsinat előtt  Jellemző a sákrámentumok teológiája  1951-Christus, sacrament van de Godsontmoeting  - Kriszus= Isten őssákrámentuma  1963-Het huwelijk:aartse werkelikheid en heilsmysterie  1967-Eucharistia

6  B.) II. Vatikáni Zsinat után -maradandó élmény az egyház-világ kapcsolat - Heideggeri hermeneutika, angolszász nyelvfilozófia, Frankfurti Iskola pozitivizmusa - -1974-Jezus, het verhaal van een levende - -1977-Gerechtigheid en liefde : genade en bevrijding - -1985-Pleidooi voor mensen in de Kerk - 1989-Mensen als verhaal van God

7 Hit és megtapasztalás  Emberi tapasztalat- Kijelentés viszonya  Nem szembenállás  Tapasztalat: átfogó jellegű. Emberi képességek és lehetőségek egész területe Kijelentés Ember Kijenetés NEM a tapasztalat kategóriája Tapasztalat csatornái

8  Tapasztalat nem írható le fogalmakkal és kategóriákkal  A tapasztalat : Mysterion  Következmény: nincs Abszolút perspektíva TITOKÚt, amely a megismerőt is megváltoztatja

9 Szenvedés és történelem  Történelem „konkrét” értelmezésének igénye  Orthopraxis- a gyakorlati élet keresztyénsége  Kulcsfogalom: KONTRASZTTAPASZTALAT  megváltozik az ember világképe, mert a szenvedés a világkép egészét megkérdőjelezi  A szenvedésnek van a legnagyobb kijelentésértéke  Következmény: kritikus negativitás MINDEN ideológiával szemben

10  Kontraszt tapasztalat erős vágy a humánum iránt  Ilyen tapasztalatot megért emberek a humánum kiteljesedéséért harcolnak a világban  A humánum CSAK az eszkatonban teljesedik be  KRISZTUS JÉZUS A HUMÁNUM PARADIGMÁJA

11 Isten korlátok nélküli szeretete  Istenről való beszéd lehetősége  A Biblia:  „nem valamiféle klubhoz tartózókhoz szól csupán, hanem egy üzenetet hordoz az emberiség egészére nézve.”  A módszer a megértéshez a korreláció  A világnak meg kell hagyni a saját, autonóm kérdés lehetőségét- választ a Kijelentés felől adhatunk

12  A válasz érthető kell legyen  Az emberi létkérdésekhez mindig tartozik egy lehetséges emberi válasz  Schillebeeckx törekvése Kijelentés Nem válaszpótlék az emberileg meg nem válaszolható kérdésekre Ajándék

13  VALLÁS- emberileg releváns választ kell nyújtson  Emberi élet földi dimenziói csak relatíve adnak választ az emberi kérdésekre  Abszolút választ csak a Kijelentés adhat  A teológia nem redukálható antropológiára  Isten nem valamiféle emberi projekció, hanem  olyan szerető Isten, aki „megemlékezik az emberről” ember ügyét sajátjának tekinti

14 Isten Szeretet Töréténelem Teremtés Ember

15  A teremtés a Kijelentés médiuma, ha nem is kimerítő Isten közösségvállalása a világgal Keresztén ember politikai felelőssége „politikai szentség” Hit gyakorlati megélése a világban és a társadalomban

16  Schillebeeckx teológiája a szekuláris embere számára is érthető módon igyekezett Isten létét megfogalmazni és ez maradandó érdeme ma is


Letölteni ppt "EDWARD CORNELIUS FLORENTIUS ALFONSUS SCHILLEBEECKX (1914-2009) TEOLÓGIÁJA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések