Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GENESEE projekt eredményeinek felhasználása a Fertő tó vízgazdálkodásában – figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GENESEE projekt eredményeinek felhasználása a Fertő tó vízgazdálkodásában – figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettes."— Előadás másolata:

1 A GENESEE projekt eredményeinek felhasználása a Fertő tó vízgazdálkodásában – figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettes

2 GENESEE projekt Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság: 55. ülésén hagyta jóvá Projekt teljes neve: A Fertő tó - Hanság-főcsatorna rendszer új geodéziai felmérése Támogatási rendszer: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Projekt tárgya és célja: - A projekt célja egy nagypontosságú és nagyfelbontású digitális domborzatmodell előállítása a projekt Fertő tavat és csatlakozó területeket, valamint a levezető rendszer kijelölt részét érintő célterületére. Alkalmazott módszerek: - A projektben a következő vizsgálati módszerek kerülnek alkalmazásra: a tó nyíltvizes részein ultrahangos mérés végzése Echolot-tal; a vízgyűjtő kijelölt részein, a tó nádas övezetében és a parti sávban légi lézer- szkennelés végzése LiDAR-ral, csatornákon kiegészítő földi tachimetria végzése. Projekt időtartama és költségvetése: - összes forrás:992 965 € ~ 290 Mill. Ft - ERFA finanszírozás:85% - ÉDUVIZIG-re eső rész:33 990 € ~ 10 Mill. Ft

3 GENESEE projekt Projekteredmények távlati felhasználása a vízgazdálkodásban Fertő tó domborzati modelljének aktualizálása MÁSZ = 116,00 m o. A.f. szint egzakt helyszínrajzi meghatározása Fertő tó térfogat / felület függvényének pontosítása Fertő tó vízmérlegi elemeinek pontosítása Fertőszéli zsilip üzemeltetéséhez limnológiai alap szolgáltatása Levezető rendszer felső szakaszán a fenntartási feladatok előkészítése Tavi feltöltődési ütem elemzéséhez adatok szolgáltatása Tavi szárazulatok feltérképezése – nádasok kezelési tervének előkészítése Tavi ingatlanrendezéshez adatok szolgáltatása Hanság-főcsatorna 1 D HD modellje Nagyvízi mederkezelési terv

4 GENESEE projekt Kapcsolódás más projekthez: - A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója KEOP-7.3.1.2./09-2009-0020 sz. projekt - Fertő tó Stratégiai Tanulmány mint átfogó, szintetizáló tervben foglalt fontos célkitűzések megvalósításának előkészítéséhez fontos alapozó adatok szolgáltatása -Későbbi területrendezési és fejlesztési projektek szakmai megalapozása -nagyvízi mederkezelési terv (Hanság-főcstorna, Rábca) -Modellezési feladatok (Fertő áramlás, Hanság-főcsatorna)

5 Szakmai alapok Dokumentálás Együttműködés Hozzáférés az információhoz A természeti és kultúrtáj védelme és megőrzse

6 Fertő tó stratégiai tanulmány A fő irányok meghatározása, felkészülés a 2014-2020 időszakra projektjavaslat szinten Vízgazdálkodás -Földrajzi viszonyok és hidrogeológia -Vízrajz -Hidromorfológia -Nádasok és hasznosításuk Limnológia -Fizikai-kémiai elemek -Káros anyagok -Vízi társulások -Mikrobiológia higiénia Természetvédelem Területfejlesztés -Területhasználat -Településfejlesztés -Közlekedés -Mezőgazdaság -Turizmus és ökoturizmus, szabadidő Célok Prioritások Intézkedések

7 A célkitűzések (107) és intézkedések (63) Fő szakterületFejezetSzakterületCélokIntézkedések Vízgazdálkodás 2.1 2.2 2.3 2.4 Geológia és vízrajz Hidrológia és vízgazdálkodás Hidromorfológia Nádövezet és nádhasznosítás 26532653 2 15 6 4 Limnológia 3.1 3.2 3.3 3.4 Fizikai-kémiai paraméterek Káros anyagok és kémiai állapot Vízi élőközösség Mikrobiológia és higiénia 8 10 7 64536453 Természetvédelem4.1A Fertő tó, Fertőzug és a Hanság természetvédelmi kérdései1113 Területfejlesztés 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Területfejlesztés, település fejlesztés Települési vízgazdálkodás Közlekedés Mezőgazdaság Turizmus, szabadidő 4 5 4 6 25 2 3 2 4 11 Összesen 10763

8 A célkitűzések és intézkedések A célokat és intézkedéseket három nagy csoportba lehet sorolni: 1. Az ökoszisztéma védelmét szolgáló célok és intézkedések (természetvédelem, ökológiai állapot). Ez a fejezet tartalmazza a létesítmények állapotának megőrzését és javítását (szennyvíztisztítók), a fenntartható fejlesztések (mezőgazdaság) támogatására irányuló célokat és intézkedéseket is. 2. Az információ hiányra és az ismeretek javítására irányuló célok és intézkedések, úgy, mint a monitoring programok megvalósítása és a dokumentálás fejlesztése. 3. Az együttműködés erősítését célzó adminisztratív célok és intézkedések, a határon átnyúló hálózatok kiépítése és az adatok hozzáférhetőségének javítása.

9 Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Hidrológia / Nádövezet  Az infrastruktúra és hasznosítási igények védelme (extrém vízállások)  A levezető rendszer (Hanság főcsatorna) karbantartása és fenntartása  A tó, mint tájképi elem megtartása  A nádövezet megtartása, mint a Fertő tó ökoszisztémájának integrált része  A nádövezet feltöltődésének megakadályozása  A cserefolyamatok biztosítása (vízminőség) Szakterület 2: Limnológia  A tó jó ökológiai és kémiai állapotának megőrzése  A természetes folyamatok és a tó kémiai-biológiai különlegességének megőrzése  Alacsony trofitási szint – külső terhelések minimalizálása  A Hanság főcsatornán történő levezetések minimalizálása  Vízcsere nádövezet – nyílt tó, Magyarországon a nád-víz arány megőrzése  A vízhez kötődő készletek (halászat, nád) fenntartható hasznosítása. A levezető rendszer (Hanság főcsatorna) karbantartása és fenntartása  A jó fürdővízminőség megőrzése I Védelmi célok és intézkedések

10 Szakterület 3: Természetvédelem  A természetes folyamatok védelme; biodiverzitás megőrzése/támogatása  A meglévő védett területek fejlesztése és bővítése; a tó részterületein a hasznosítások és beavatkozások korlátozása Maximális vízvisszatartás támogatása; viszonylag nagy vízszintingadozások megőrzése; nincs idegen vízzel történő vízpótlás  Ökológiai nádhasznosítás  Gazdálkodási tervek készítése és végrehajtása Szakterület 4: Területfejlesztés Települési vízgazdálkodás  A szennyvíztisztítás magas színvonalának megtartása  A Fertő tó és a Hanság terhelésének minimalizálása Mezőgazdaság  „Zöld“ és fenntartható termelés; a „(ökológiai) lábnyom“ és környezetterhelés minimalizálása I Védelmi célok és intézkedések

11 II A tudásszint és a monitoring javítása Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Hidrológia / Nádövezet  Vízgyűjtő terület, részvízgyűjtők, felületmodellek  A tómedence felszínrajza (Genesee projekt); Monitoring  Levezető rendszer kölcsönhatás – vízgazdálkodási keretfeltételek  Fertőzug felszín alatti víz modell  Vízháztartás (párolgás stb.)  Árvíz – árvízszintek  Interdiszciplináris változat vizsgálatok a vízpótlásra kisvizi állapotoknál/forgatókönyvek a klímaváltozás figyelembe vételével  A nád – tóvíz közötti cserefolyamatok  Nádnövekedés, nádstruktúra és minőség Szakterület 2: Limnológia  Káros anyagok terhelési útvonalak/koncentrációk A fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságok vizsgálata; az ökológiai és kémiai állapot értékelése Kutatási projektek Potenciális patogének; a nyílt tó EU fürdőhelyek környéki mikrobiológiai monitoringja Az idegen vizek veszélyeztetésének meghatározása egy lehetséges vízpótlás esetén Szakterület 3: Természetvédelem  A kritikus pontok lokalizálása magasabb vízállásoknál Szakterület 4: Területfejlesztés  Települési vízgazdálkodás: Tisztított szennyvizek Tózugba/Hanságba történő bevezetésének vizsgálata  Mezőgazdaság: Esettanulmányok a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának becslésére  Tourizmus: fejlesztési trendek; Igényvizsgálatok; Értékteremtés

12 III Együttműködések és hálózatok Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Nád  Vízépítési munkák határon átnyúló koordinálása  Információ csere Hidro-meteorológiai adatok  A zsilipkezelési szabályzat alapján a zsilip üzemvitel egyeztetése  Kétoldali monitoring csoport felállítása  időszakos igényű, határon átnyúló harmonizált leltárok és elemzések az összes, térségi kérdések vonatkozásában, melyek a természetes élettér fejlődésének megőrzésére irányulnak Szakterület 2: Limnológia  A vízgazdálkodás és a kutatás számára megbízható, közösen egyeztetett adatok rendelkezésre bocsátása. Adatok és információk biztosítása a nyilvánosság számára (Weboldal) A két ország monitoring programjainak egyeztetése; közös jelentések A vizsgálati és értékelési módszerek kétoldalú interkalibrálása; határértékek egyeztetése Szakterület 3: Természetvédelem  Nádhasznosítás Magyarországon  Nemzeti Park Igazgatóság, Nádgazdálkodási terv Az intézkedésekkel összefüggő kommunikáció egyeztetése Szakterület 4: Területfejlesztés  Területfejlesztés: kulturrégió; Határon átnyúló koordináció, egy (közös) management kialakítása  Mezőgazdaság: Fenntartható mezőgazdasági útmutató elkészítése; A tanácsadói kapacitások  Közlekedés: A Fertő tó körül fenntartható közlekedési hálózat kiépítése; A magyar-osztrák határ akadálymentes átjárhatósága; A területfejlesztési és közlekedési tervek határon átnyúló egyeztetése  Turizmus: bor/kulináris; Az értékteremtés növelése a idény hosszabbításával; ökomobilitás

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A GENESEE projekt eredményeinek felhasználása a Fertő tó vízgazdálkodásában – figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések