Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG"— Előadás másolata:

1 A GENESEE projekt eredményeinek felhasználása a Fertő tó vízgazdálkodásában –
figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettes

2 GENESEE projekt Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság: 55. ülésén hagyta jóvá Projekt teljes neve: A Fertő tó - Hanság-főcsatorna rendszer új geodéziai felmérése Támogatási rendszer: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Projekt tárgya és célja: - A projekt célja egy nagypontosságú és nagyfelbontású digitális domborzatmodell előállítása a projekt Fertő tavat és csatlakozó területeket, valamint a levezető rendszer kijelölt részét érintő célterületére. Alkalmazott módszerek: - A projektben a következő vizsgálati módszerek kerülnek alkalmazásra: a tó nyíltvizes részein ultrahangos mérés végzése Echolot-tal; a vízgyűjtő kijelölt részein, a tó nádas övezetében és a parti sávban légi lézer-szkennelés végzése LiDAR-ral, csatornákon kiegészítő földi tachimetria végzése. Projekt időtartama és költségvetése: - összes forrás: € ~ 290 Mill. Ft - ERFA finanszírozás: 85% - ÉDUVIZIG-re eső rész: € ~ 10 Mill. Ft

3 GENESEE projekt Projekteredmények távlati felhasználása a vízgazdálkodásban Fertő tó domborzati modelljének aktualizálása MÁSZ = 116,00 m o. A.f. szint egzakt helyszínrajzi meghatározása Fertő tó térfogat / felület függvényének pontosítása Fertő tó vízmérlegi elemeinek pontosítása Fertőszéli zsilip üzemeltetéséhez limnológiai alap szolgáltatása Levezető rendszer felső szakaszán a fenntartási feladatok előkészítése Tavi feltöltődési ütem elemzéséhez adatok szolgáltatása Tavi szárazulatok feltérképezése – nádasok kezelési tervének előkészítése Tavi ingatlanrendezéshez adatok szolgáltatása Hanság-főcsatorna 1 D HD modellje Nagyvízi mederkezelési terv

4 GENESEE projekt Kapcsolódás más projekthez:
- A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója KEOP / sz. projekt - Fertő tó Stratégiai Tanulmány mint átfogó, szintetizáló tervben foglalt fontos célkitűzések megvalósításának előkészítéséhez fontos alapozó adatok szolgáltatása Későbbi területrendezési és fejlesztési projektek szakmai megalapozása nagyvízi mederkezelési terv (Hanság-főcstorna, Rábca) Modellezési feladatok (Fertő áramlás, Hanság-főcsatorna)

5 Szakmai alapok Dokumentálás Együttműködés Hozzáférés az információhoz A természeti és kultúrtáj védelme és megőrzse

6 Célok Prioritások Intézkedések
Fertő tó stratégiai tanulmány A fő irányok meghatározása, felkészülés a időszakra projektjavaslat szinten Vízgazdálkodás Földrajzi viszonyok és hidrogeológia Vízrajz Hidromorfológia Nádasok és hasznosításuk Limnológia Fizikai-kémiai elemek Káros anyagok Vízi társulások Mikrobiológia higiénia Természetvédelem Területfejlesztés Területhasználat Településfejlesztés Közlekedés Mezőgazdaság Turizmus és ökoturizmus, szabadidő Célok Prioritások Intézkedések

7 A célkitűzések (107) és intézkedések (63)
Fő szakterület Fejezet Szakterület Célok Intézkedések Vízgazdálkodás 2.1 2.2 2.3 2.4 Geológia és vízrajz Hidrológia és vízgazdálkodás Hidromorfológia Nádövezet és nádhasznosítás 2 6 5 3 15 4 Limnológia 3.1 3.2 3.3 3.4 Fizikai-kémiai paraméterek Káros anyagok és kémiai állapot Vízi élőközösség Mikrobiológia és higiénia 8 10 7 Természetvédelem 4.1 A Fertő tó, Fertőzug és a Hanság természetvédelmi kérdései 11 13 Területfejlesztés 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Területfejlesztés, település fejlesztés Települési vízgazdálkodás Közlekedés Mezőgazdaság Turizmus, szabadidő 25 Összesen 107 63

8 A célkitűzések és intézkedések
A célokat és intézkedéseket három nagy csoportba lehet sorolni: 1. Az ökoszisztéma védelmét szolgáló célok és intézkedések (természetvédelem, ökológiai állapot). Ez a fejezet tartalmazza a létesítmények állapotának megőrzését és javítását (szennyvíztisztítók), a fenntartható fejlesztések (mezőgazdaság) támogatására irányuló célokat és intézkedéseket is. 2. Az információ hiányra és az ismeretek javítására irányuló célok és intézkedések, úgy, mint a monitoring programok megvalósítása és a dokumentálás fejlesztése. 3. Az együttműködés erősítését célzó adminisztratív célok és intézkedések, a határon átnyúló hálózatok kiépítése és az adatok hozzáférhetőségének javítása.

9 I Védelmi célok és intézkedések
Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Hidrológia / Nádövezet Az infrastruktúra és hasznosítási igények védelme (extrém vízállások) A levezető rendszer (Hanság főcsatorna) karbantartása és fenntartása A tó, mint tájképi elem megtartása A nádövezet megtartása, mint a Fertő tó ökoszisztémájának integrált része A nádövezet feltöltődésének megakadályozása A cserefolyamatok biztosítása (vízminőség) Szakterület 2: Limnológia A tó jó ökológiai és kémiai állapotának megőrzése A természetes folyamatok és a tó kémiai-biológiai különlegességének megőrzése Alacsony trofitási szint – külső terhelések minimalizálása A Hanság főcsatornán történő levezetések minimalizálása Vízcsere nádövezet – nyílt tó, Magyarországon a nád-víz arány megőrzése A vízhez kötődő készletek (halászat, nád) fenntartható hasznosítása. A levezető rendszer (Hanság főcsatorna) karbantartása és fenntartása A jó fürdővízminőség megőrzése

10 I Védelmi célok és intézkedések
Szakterület 3: Természetvédelem A természetes folyamatok védelme; biodiverzitás megőrzése/támogatása A meglévő védett területek fejlesztése és bővítése; a tó részterületein a hasznosítások és beavatkozások korlátozása Maximális vízvisszatartás támogatása; viszonylag nagy vízszintingadozások megőrzése; nincs idegen vízzel történő vízpótlás Ökológiai nádhasznosítás Gazdálkodási tervek készítése és végrehajtása Szakterület 4: Területfejlesztés Települési vízgazdálkodás A szennyvíztisztítás magas színvonalának megtartása A Fertő tó és a Hanság terhelésének minimalizálása Mezőgazdaság „Zöld“ és fenntartható termelés; a „(ökológiai) lábnyom“ és környezetterhelés minimalizálása

11 II A tudásszint és a monitoring javítása
Szakterület 2: Limnológia Káros anyagok terhelési útvonalak/koncentrációk A fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságok vizsgálata; az ökológiai és kémiai állapot értékelése Kutatási projektek Potenciális patogének; a nyílt tó EU fürdőhelyek környéki mikrobiológiai monitoringja Az idegen vizek veszélyeztetésének meghatározása egy lehetséges vízpótlás esetén Szakterület 3: Természetvédelem A kritikus pontok lokalizálása magasabb vízállásoknál Szakterület 4: Területfejlesztés Települési vízgazdálkodás: Tisztított szennyvizek Tózugba/Hanságba történő bevezetésének vizsgálata Mezőgazdaság: Esettanulmányok a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának becslésére Tourizmus: fejlesztési trendek; Igényvizsgálatok; Értékteremtés Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Hidrológia / Nádövezet Vízgyűjtő terület, részvízgyűjtők, felületmodellek A tómedence felszínrajza (Genesee projekt); Monitoring Levezető rendszer kölcsönhatás – vízgazdálkodási keretfeltételek Fertőzug felszín alatti víz modell Vízháztartás (párolgás stb.) Árvíz – árvízszintek Interdiszciplináris változat vizsgálatok a vízpótlásra kisvizi állapotoknál/forgatókönyvek a klímaváltozás figyelembe vételével A nád – tóvíz közötti cserefolyamatok Nádnövekedés, nádstruktúra és minőség

12 III Együttműködések és hálózatok
Szakterület 2: Limnológia A vízgazdálkodás és a kutatás számára megbízható, közösen egyeztetett adatok rendelkezésre bocsátása Adatok és információk biztosítása a nyilvánosság számára (Weboldal) A két ország monitoring programjainak egyeztetése; közös jelentések A vizsgálati és értékelési módszerek kétoldalú interkalibrálása; határértékek egyeztetése Szakterület 3: Természetvédelem Nádhasznosítás Magyarországon  Nemzeti Park Igazgatóság, Nádgazdálkodási terv Az intézkedésekkel összefüggő kommunikáció egyeztetése Szakterület 4: Területfejlesztés Területfejlesztés: kulturrégió; Határon átnyúló koordináció, egy (közös) management kialakítása Mezőgazdaság: Fenntartható mezőgazdasági útmutató elkészítése; A tanácsadói kapacitások Közlekedés: A Fertő tó körül fenntartható közlekedési hálózat kiépítése; A magyar-osztrák határ akadálymentes átjárhatósága; A területfejlesztési és közlekedési tervek határon átnyúló egyeztetése Turizmus: bor/kulináris; Az értékteremtés növelése a idény hosszabbításával; ökomobilitás Szakterület 1: Vízgazdálkodás / Nád Vízépítési munkák határon átnyúló koordinálása Információ csere Hidro-meteorológiai adatok A zsilipkezelési szabályzat alapján a zsilip üzemvitel egyeztetése Kétoldali monitoring csoport felállítása  időszakos igényű, határon átnyúló harmonizált leltárok és elemzések az összes, térségi kérdések vonatkozásában, melyek a természetes élettér fejlődésének megőrzésére irányulnak

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "figyelemmel a Fertő Stratégiára Sütheő László ÉDUVIZIG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések