Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal."— Előadás másolata:

1 2014. október 30.

2 „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” /Magyarország Alaptörvénye/

3 Nemzet összetartó ereje Innováció Gazdasági potenciál

4 Oktatás Munkaer ő piac Sport Családpolitika Vidékfejlesztés Kultúra Esélyteremtés Egészségügy Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024 II. cselekvési terv (2012-2013): 30 db intézkedés Ifjúságpolitika horizontális jellegéből adódóan az államigazgatás valamennyi ágazatára kiterjedő módon fogalmazott meg feladatokat Az intézkedések közvetve vagy közvetlenül a fiatalok itthoni boldogulását szolgálják Ráfordítás: >600 Mrd Ft

5 2013. március 20-án alakult meg Feladata: koordináció, fiatalokat érintő fejlesztési irányok kijelölése Testület: illetékes helyettes államtitkári kör 7 tematikus munkacsoport: kormányzati és civil szereplők

6 FLP 2013-ban számokban: 235 db nyertes pályázat; 131 társadalmi bevonást prioritásként kezelő, támogatott projekt; összesen 3124 hátrányos helyzetű fiatal részvételének elősegítése a projektekben; 60 projekt a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének előmozdítására; támogatás összesen 69 önkéntességet célzó projekt megvalósításához; 310 magyar önkéntes külföldre utazásához és 289 külföldi önkéntes hazai szolgálatához nyújtott támogatás (a támogatott önkéntesek 46%-a hátrányos helyzetű). Fiatalok Lendületben Program Kiosztott támogatás (2013): 4 millió €

7 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése Nemzeti Ifjúsági Tanács létrehozása és működtetése Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekhez kapcsolódó ifjúságfejlesztés 27,4 Mrd Ft (EMVA) 411 működő IKSZT Alakuló ülés: 2012. nov.30-dec.1. 105 szervezet

8 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit, valamint a fiatalokat segítő szakemberek fejlesztését Keretösszeg: 175 M Ft 20132014 Keretösszeg: 130+16 M Ft 4 pályázati kategória; 393 projekt 4+1 pályázati kategória; eddig 375 projekt

9  A globális válság egyik leginkább sújtott munkavállalói rétege a fiatalok  A 15-24 évesek munkanélkülisége európai szinten kétszerese a teljes népesség munkanélküliségi rátájának  Magyarországon ez a különbség 2,5-szeres, de van olyan tagállam, ahol több mint 3-szoros (Olaszország)  A tagállamok között nagy az ifjúsági munkanélküliség szóródása: 7,9%-tól (Németország) – 58,3%-ig (Görögország) terjed

10

11

12  Aktivitás, foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése (különösen fiatalok, idősek, alacsonyan képzettek, kisgyermekes nők)  Munkaerő-kereslet növelése, kereslet és kínálat összehangolása  Munkabéreket terhelő adók csökkentése  Fiatalok munkanélküliségének csökkentése  Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése  Munka és magánélet összehangolásának megkönnyítése  Egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése  Be nem jelentett munkavégzés csökkentése

13

14 15-24 éves fiatalok 2013 2014 II. negyedév Aktivitási ráta Fogl. ráta Munka- nélküliség NEET arány Fogl. ráta Munka- nélküliség Magyarország27,219,827,215,423,1 20,0 EU 2842,232,323,413,0 32,3 21,6

15  Ifjúsági munkanélküliség: 27,2%; 84 ezer fő (2013)  Ifjúsági garancia célcsoportja: NEET fiatalok  NEET (15-24) ráta: 15,4%  174,9 ezer fő (2013)  Heterogén célcsoport Végzettség2013 alapfokú32 013 középfokú49 673 felsőfokú2 379 Összesen84 065

16 EU 2020 célkitűzések: a 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése; az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni; az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP): Foglalkoztatási ráta 75% (20-64 korosztály) K+F ráfordítások a GDP 1,8%-ra nőnek Szegénységben élők száma 450 000 fővel csökken Korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken 30-34 éves korosztályban a felsőfokú végzettségűek aránya 30,3% Megújuló energiaforrások aránya 16,4%-ra nő Energiahatékonyság 10%-kal nő ÜHG kibocsátás 2005-höz képest legfeljebb 10%-kal nő

17

18 „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön” (tanácsi ajánlás, 2013. április 22.) Európai Tanács, ország-specifikus ajánlások (2013. jún.)

19 Stratégiai megalapozás: - Korai Iskolaelhagyás Elleni Stratégia (tervezet) - Élethosszig Tartó Tanulás (tervezet) - Köznevelési Stratégia (tervezet) - Szakképzési reform (végbement) - Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (tervezet) - 2014-20 közötti foglalkoztatáspolitikai intézkedések megalapozását szolgáló stratégia

20 Erős ágazatközi koordináció: foglalkoztatás, oktatás, ifjúságügy, társadalmi felzárkózás  Partnerségi hálózatok kialakítása, igénybe vétele a fiatalok elérése érdekében: ifjúságpolitikai koordinációs mechanizmus, (ISZEF) ifjúsági intézkedések  Korai beavatkozás és aktiválás: oktatási, szakképzési és felzárkózási intézkedések a tartós eredmények megalapozására  Munkaerő-piaci integrációt segítő beavatkozások – a kimeneti eredmények biztosítása

21  Kiemelt szaktárcák: NGM (koordinátor), EMMI, ME  Belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (20 munkaügyi szakigazgatási szerv és 170 kirendeltség)  Köznevelési intézményrendszer és fenntartói  Fő szakmai háttérintézmények: koordinátor Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  Tanácsok, fórumok: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács,  Civil szervezetek  Érdekképviseleti szervezetek, fórumok: ORÖ, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF)

22  Megvalósításhoz uniós források felhasználása: foglalkoztatás-képzés: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ifjúságpolitika, oktatás: Emberi Erőforrás OP  4 régióban kiegészítő uniós források: Ifjúsági Foglakoztatási Kezdeményezés (YEI) a GINOP- ban: összesen 15 Mrd Ft  Folyamatos értékelés és továbbfejlesztés: a bevezetés akcióterve élő dokumentum

23  Korai iskolaelhagyás megelőzése  Alacsony iskolai végzettséggel munkaerő-piacra kilépők integrációja: kompetencia-fejlesztés és szakmai képzés  Munkatapasztalat hiánya: álláskereső fiatalok 2/3-ának nincs munkatapasztalata, nem jogosult ellátásra  Tartós munkanélküliség a fiatalok között: 2014. július végén a regisztrált 25 év alatti álláskeresők 27%-a 6 hónapon túl, 12,5%-uk 1 éven túl volt álláskereső  Szakmai és forráskoordináció

24 Támogatások köre: Álláslehetőség Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás) Munkatapasztalat-szerzés támogatása Bértámogatás Mobilitási támogatás Vállalkozóvá válás támogatása Szakképzési lehetőség Tranzitfoglalkoztatás Nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai „Második esély iskola”, HÍD program Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái Felzárkóztató képzés +Munkaerő-piaci szolgáltatások

25 Egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Központi koordináció Partnerek: ifjúsági tanácsadók, köznevelési intézményrendszer, pályaorientációs szakértői hálózat, IKSZT hálózat, ifjúsági és társadalmi felzárkózási területen aktív civil és egyéb szervezetek Ifjúsági mentorhálózat építése megkezdődött Komplex munkaerő-piaci programokhoz hasonlóan NFA előfinanszírozás a foglalkoztatási programokhoz, hazai kiegészítő költségvetési források a rendszerszerű oktatási esélyegyenlőségi és ifjúsági programokhoz Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban Fokozatos bevezetés Heterogén célcsoport – differenciálás – támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség Álláskeresőként nem regisztrált fiatalok elérése

26 Munkahelyvédelmi Akcióterv Aktív munkaerő-piaci eszközök – kiemelt célcsoport (TÁMOP 1.1.2, 1.1.4.) „Első Munkahely Garancia Program” (Nemzeti Foglakoztatási Alap, Európai Szociális Alap) Gyakornoki program (TÁMOP 2.3.4. A) Vállalkozóvá válás segítése (TÁMOP 2.3.6.) Civil foglalkoztatási programok (TÁMOP 1.4.1.) Innovatív foglalkoztatási programok (TÁMOP 1.4.3.) Pályaorientáció fejlesztése (TÁMOP 2.2.2) Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésbe kapcsolódása (Út a szakmaválasztáshoz TÁMOP 2.2.7A)

27  HÍD programok  Második esély iskola programok  Útravaló ösztöndíjprogramok  Iskolai lemorzsolódást megelőző programok  Ifjúsági civil programok és hálózati kezdeményezések

28

29

30  Célja: fiatalok inaktivitásának megelőzése, munkatapasztalat szerzése, kereseti lehetőség biztosítása, önkormányzatok nyári átmeneti munkaerő-igényének kielégítése  A program célcsoportja: nappali tagozatos, 16-25 év közötti diákok  Támogatás időtartama: max. 2 hónap  Támogatás összege: 100%-os bértámogatás mértéke munkakörtől függően 76.125-88.500 Ft/fő/hó  Program időszaka: 2014. július 1 – 2015. augusztus 31.  Eredmény: 24,5 ezer diák munkatapasztalat szerzése

31  A pályázat tartalma: új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, segítő mentor bérpótlékával, a gyakornoki munkahely kialakításának támogatásával.  A pályázat célja: o a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése; o iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése; o a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, későbbi foglalkoztathatóságuk növelése; o a vállalkozások duális képzésben történő részvételének ösztönzése.  A pályázat keretében igényelhető támogatás: 500 ezer Ft – 30 millió Ft.  A program forrása: 8,5 milliárd forint  Összesen 4-10 ezer fiatal foglalkoztatására kerül sor.

32 A konstrukció célja: o vállalkozás indítását tervező 18-35 éves fiatalok, illetve fiatal szülők segítése a vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával, valamint az induló költségek vissza nem térítendő támogatásával.  Igényelhető forrás: egyéni vállalkozóként, vagy mikro-vállalkozás esetén maximum 3 millió forint, társaságonként maximum 6 millió forint.  Főbb támogatható tevékenységek: o Eszközbeszerzés, eszközbérlés, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése o A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása o Információs technológia-fejlesztés, vállalati infokommunikációs fejlesztések o Piacra jutás támogatása (pl. marketingeszközök beszerzése, vásárokon való részvétel) o Képzésen való részvétel Rendelkezésre álló forrás: 6,9 Mrd Ft. A program keretében 1500 fiatal vállalkozási támogatására kerül sor.

33  Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságát javító uniós programok keretében már 46 ezer fiatal kapott lehetőséget elhelyezkedésre és szakképesítés megszerzésére (TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4.)  Civil foglalkoztatási programok keretében 2-3 ezer fiatal támogatott foglalkoztatására és munkatapasztalat szerzésére kerül sor (TÁMOP 1.4.1.)  Fiatalok foglalkoztatását elősegítő innovatív foglalkoztatási programok fejlesztésére 4,7 Mrd Ft került meghatározásra (TÁMOP 1.4.3.)  Nemzeti pályaorientációs rendszer fejlesztése segíti a fiatalokat a tudatos pályaválasztás és életpálya tervezésben (TÁMOP 2.2.2.)

34  GINOP Ifjúsági Garancia  2014-2020 között, különböző uniós programok keretében összesen 220 Mrd forint.  Jelen kiírás 36 Mrd forint – megjelent 2014. október 10-én.  GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása  Keretösszeg: 4 Mrd forint  Megjelent: 2014. október 10-én.

35

36


Letölteni ppt "2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések