Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal."— Előadás másolata:

1 2014. október 30.

2 „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” /Magyarország Alaptörvénye/

3 Nemzet összetartó ereje Innováció Gazdasági potenciál

4 Oktatás Munkaer ő piac Sport Családpolitika Vidékfejlesztés Kultúra Esélyteremtés Egészségügy Nemzeti Ifjúsági Stratégia II. cselekvési terv ( ): 30 db intézkedés Ifjúságpolitika horizontális jellegéből adódóan az államigazgatás valamennyi ágazatára kiterjedő módon fogalmazott meg feladatokat Az intézkedések közvetve vagy közvetlenül a fiatalok itthoni boldogulását szolgálják Ráfordítás: >600 Mrd Ft

5 2013. március 20-án alakult meg Feladata: koordináció, fiatalokat érintő fejlesztési irányok kijelölése Testület: illetékes helyettes államtitkári kör 7 tematikus munkacsoport: kormányzati és civil szereplők

6 FLP 2013-ban számokban: 235 db nyertes pályázat; 131 társadalmi bevonást prioritásként kezelő, támogatott projekt; összesen 3124 hátrányos helyzetű fiatal részvételének elősegítése a projektekben; 60 projekt a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének előmozdítására; támogatás összesen 69 önkéntességet célzó projekt megvalósításához; 310 magyar önkéntes külföldre utazásához és 289 külföldi önkéntes hazai szolgálatához nyújtott támogatás (a támogatott önkéntesek 46%-a hátrányos helyzetű). Fiatalok Lendületben Program Kiosztott támogatás (2013): 4 millió €

7 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése Nemzeti Ifjúsági Tanács létrehozása és működtetése Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekhez kapcsolódó ifjúságfejlesztés 27,4 Mrd Ft (EMVA) 411 működő IKSZT Alakuló ülés: nov.30-dec szervezet

8 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit, valamint a fiatalokat segítő szakemberek fejlesztését Keretösszeg: 175 M Ft Keretösszeg: M Ft 4 pályázati kategória; 393 projekt 4+1 pályázati kategória; eddig 375 projekt

9  A globális válság egyik leginkább sújtott munkavállalói rétege a fiatalok  A évesek munkanélkülisége európai szinten kétszerese a teljes népesség munkanélküliségi rátájának  Magyarországon ez a különbség 2,5-szeres, de van olyan tagállam, ahol több mint 3-szoros (Olaszország)  A tagállamok között nagy az ifjúsági munkanélküliség szóródása: 7,9%-tól (Németország) – 58,3%-ig (Görögország) terjed

10

11

12  Aktivitás, foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése (különösen fiatalok, idősek, alacsonyan képzettek, kisgyermekes nők)  Munkaerő-kereslet növelése, kereslet és kínálat összehangolása  Munkabéreket terhelő adók csökkentése  Fiatalok munkanélküliségének csökkentése  Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése  Munka és magánélet összehangolásának megkönnyítése  Egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése  Be nem jelentett munkavégzés csökkentése

13

14 15-24 éves fiatalok II. negyedév Aktivitási ráta Fogl. ráta Munka- nélküliség NEET arány Fogl. ráta Munka- nélküliség Magyarország27,219,827,215,423,1 20,0 EU 2842,232,323,413,0 32,3 21,6

15  Ifjúsági munkanélküliség: 27,2%; 84 ezer fő (2013)  Ifjúsági garancia célcsoportja: NEET fiatalok  NEET (15-24) ráta: 15,4%  174,9 ezer fő (2013)  Heterogén célcsoport Végzettség2013 alapfokú középfokú felsőfokú2 379 Összesen84 065

16 EU 2020 célkitűzések: a 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése; az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni; az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP): Foglalkoztatási ráta 75% (20-64 korosztály) K+F ráfordítások a GDP 1,8%-ra nőnek Szegénységben élők száma fővel csökken Korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken éves korosztályban a felsőfokú végzettségűek aránya 30,3% Megújuló energiaforrások aránya 16,4%-ra nő Energiahatékonyság 10%-kal nő ÜHG kibocsátás 2005-höz képest legfeljebb 10%-kal nő

17

18 „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön” (tanácsi ajánlás, április 22.) Európai Tanács, ország-specifikus ajánlások (2013. jún.)

19 Stratégiai megalapozás: - Korai Iskolaelhagyás Elleni Stratégia (tervezet) - Élethosszig Tartó Tanulás (tervezet) - Köznevelési Stratégia (tervezet) - Szakképzési reform (végbement) - Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (tervezet) közötti foglalkoztatáspolitikai intézkedések megalapozását szolgáló stratégia

20 Erős ágazatközi koordináció: foglalkoztatás, oktatás, ifjúságügy, társadalmi felzárkózás  Partnerségi hálózatok kialakítása, igénybe vétele a fiatalok elérése érdekében: ifjúságpolitikai koordinációs mechanizmus, (ISZEF) ifjúsági intézkedések  Korai beavatkozás és aktiválás: oktatási, szakképzési és felzárkózási intézkedések a tartós eredmények megalapozására  Munkaerő-piaci integrációt segítő beavatkozások – a kimeneti eredmények biztosítása

21  Kiemelt szaktárcák: NGM (koordinátor), EMMI, ME  Belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (20 munkaügyi szakigazgatási szerv és 170 kirendeltség)  Köznevelési intézményrendszer és fenntartói  Fő szakmai háttérintézmények: koordinátor Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  Tanácsok, fórumok: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács,  Civil szervezetek  Érdekképviseleti szervezetek, fórumok: ORÖ, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF)

22  Megvalósításhoz uniós források felhasználása: foglalkoztatás-képzés: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ifjúságpolitika, oktatás: Emberi Erőforrás OP  4 régióban kiegészítő uniós források: Ifjúsági Foglakoztatási Kezdeményezés (YEI) a GINOP- ban: összesen 15 Mrd Ft  Folyamatos értékelés és továbbfejlesztés: a bevezetés akcióterve élő dokumentum

23  Korai iskolaelhagyás megelőzése  Alacsony iskolai végzettséggel munkaerő-piacra kilépők integrációja: kompetencia-fejlesztés és szakmai képzés  Munkatapasztalat hiánya: álláskereső fiatalok 2/3-ának nincs munkatapasztalata, nem jogosult ellátásra  Tartós munkanélküliség a fiatalok között: július végén a regisztrált 25 év alatti álláskeresők 27%-a 6 hónapon túl, 12,5%-uk 1 éven túl volt álláskereső  Szakmai és forráskoordináció

24 Támogatások köre: Álláslehetőség Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás) Munkatapasztalat-szerzés támogatása Bértámogatás Mobilitási támogatás Vállalkozóvá válás támogatása Szakképzési lehetőség Tranzitfoglalkoztatás Nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai „Második esély iskola”, HÍD program Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái Felzárkóztató képzés +Munkaerő-piaci szolgáltatások

25 Egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Központi koordináció Partnerek: ifjúsági tanácsadók, köznevelési intézményrendszer, pályaorientációs szakértői hálózat, IKSZT hálózat, ifjúsági és társadalmi felzárkózási területen aktív civil és egyéb szervezetek Ifjúsági mentorhálózat építése megkezdődött Komplex munkaerő-piaci programokhoz hasonlóan NFA előfinanszírozás a foglalkoztatási programokhoz, hazai kiegészítő költségvetési források a rendszerszerű oktatási esélyegyenlőségi és ifjúsági programokhoz Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban Fokozatos bevezetés Heterogén célcsoport – differenciálás – támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség Álláskeresőként nem regisztrált fiatalok elérése

26 Munkahelyvédelmi Akcióterv Aktív munkaerő-piaci eszközök – kiemelt célcsoport (TÁMOP 1.1.2, ) „Első Munkahely Garancia Program” (Nemzeti Foglakoztatási Alap, Európai Szociális Alap) Gyakornoki program (TÁMOP A) Vállalkozóvá válás segítése (TÁMOP ) Civil foglalkoztatási programok (TÁMOP ) Innovatív foglalkoztatási programok (TÁMOP ) Pályaorientáció fejlesztése (TÁMOP 2.2.2) Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésbe kapcsolódása (Út a szakmaválasztáshoz TÁMOP 2.2.7A)

27  HÍD programok  Második esély iskola programok  Útravaló ösztöndíjprogramok  Iskolai lemorzsolódást megelőző programok  Ifjúsági civil programok és hálózati kezdeményezések

28

29

30  Célja: fiatalok inaktivitásának megelőzése, munkatapasztalat szerzése, kereseti lehetőség biztosítása, önkormányzatok nyári átmeneti munkaerő-igényének kielégítése  A program célcsoportja: nappali tagozatos, év közötti diákok  Támogatás időtartama: max. 2 hónap  Támogatás összege: 100%-os bértámogatás mértéke munkakörtől függően Ft/fő/hó  Program időszaka: július 1 – augusztus 31.  Eredmény: 24,5 ezer diák munkatapasztalat szerzése

31  A pályázat tartalma: új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, segítő mentor bérpótlékával, a gyakornoki munkahely kialakításának támogatásával.  A pályázat célja: o a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése; o iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése; o a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, későbbi foglalkoztathatóságuk növelése; o a vállalkozások duális képzésben történő részvételének ösztönzése.  A pályázat keretében igényelhető támogatás: 500 ezer Ft – 30 millió Ft.  A program forrása: 8,5 milliárd forint  Összesen 4-10 ezer fiatal foglalkoztatására kerül sor.

32 A konstrukció célja: o vállalkozás indítását tervező éves fiatalok, illetve fiatal szülők segítése a vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával, valamint az induló költségek vissza nem térítendő támogatásával.  Igényelhető forrás: egyéni vállalkozóként, vagy mikro-vállalkozás esetén maximum 3 millió forint, társaságonként maximum 6 millió forint.  Főbb támogatható tevékenységek: o Eszközbeszerzés, eszközbérlés, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése o A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása o Információs technológia-fejlesztés, vállalati infokommunikációs fejlesztések o Piacra jutás támogatása (pl. marketingeszközök beszerzése, vásárokon való részvétel) o Képzésen való részvétel Rendelkezésre álló forrás: 6,9 Mrd Ft. A program keretében 1500 fiatal vállalkozási támogatására kerül sor.

33  Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságát javító uniós programok keretében már 46 ezer fiatal kapott lehetőséget elhelyezkedésre és szakképesítés megszerzésére (TÁMOP és )  Civil foglalkoztatási programok keretében 2-3 ezer fiatal támogatott foglalkoztatására és munkatapasztalat szerzésére kerül sor (TÁMOP )  Fiatalok foglalkoztatását elősegítő innovatív foglalkoztatási programok fejlesztésére 4,7 Mrd Ft került meghatározásra (TÁMOP )  Nemzeti pályaorientációs rendszer fejlesztése segíti a fiatalokat a tudatos pályaválasztás és életpálya tervezésben (TÁMOP )

34  GINOP Ifjúsági Garancia  között, különböző uniós programok keretében összesen 220 Mrd forint.  Jelen kiírás 36 Mrd forint – megjelent október 10-én.  GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása  Keretösszeg: 4 Mrd forint  Megjelent: október 10-én.

35

36


Letölteni ppt "2014. október 30.. „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések