Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan jött létre? Kitűzött célok és tervek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan jött létre? Kitűzött célok és tervek"— Előadás másolata:

1 Hogyan jött létre? Kitűzött célok és tervek
Kállai Irén – Kolozsvári István: Egy innovatív területi múzeum A Bihari Múzeum járási múzeum mintaprojektje Hogyan jött létre? Kitűzött célok és tervek

2 Előzmény I. Jogszabályi háttér Az évi CXL törvény módosítása (2012. július) a területi múzeumok egy szinten a városi múzeumokkal! Kezdeményezés: Vitányi István-féle javaslat célja: Lehetőséget adni, hogy a területi múzeumok egy része, mint járási múzeum, a megyei szintnél kisebb léptékű szakmai „erőközpontként” működjenek. A járási múzeum a tv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján olyan területi múzeum, amelynek gyűjtőterülete az adott járás. (térség???) 46. § (4) bek.: a területi múzeum gyűjtőterületére kiterjedően – a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján – elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban foglalt feladatait, vagy azok egy részét. Kezdeményezés augusztusában a Bihari Múzeumból indult, csatlakozott hozzá néhány a Keleti országrészben működő területi múzeum igazgatója- lobbizás az országgyűlési képviselőjénél. BIHAR-KUTATÁS,

3 Átvehető állami feladatok 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontja
Járási, illetve térségi szinten átvehető feladatok: bf) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, bg) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, bh) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik. bf) általában néprajzi, történeti szakág, nálunk még az irodalomtörténet is bh) főleg muzeológiai, múzeumpedagógiai, múzeumi közművelődési szakmai-módszertani, és kisebb részben képzési kisközpontként, valamint preventív állományvédelmi jelzőrendszerként működik a gyűjtőterületén, illetve járásában, vagy azon szomszédos járásokban, melyekben nincs területi múzeum, viszont az illető területi múzeum néprajzi, történeti tájegységéhez, gyűjtőterületéhez (alapító okirat szerinti működési köréhez) tartozik BIHAR-KUTATÁS,

4 2013 A lehetőség, nem lehetőség még Hajdú-Biharban sem! (január-február) Minisztériumi támogatás lehetősége (május)- MINTAPROJEKT Berettyóújfalu - Bihari Múzeum Mosonmagyaróvár – Hansági Múzeum 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól Koncepció kidolgozása május-június (BIHARI MÚZEUM) majd a mi koncepciónk alapján készült a Mosonmagyaróvári, hasonlóság és eltérések, specifikumok. BIHAR-KUTATÁS,

5 KAPCSOLÓDÁSI PONTOK (Kistérségi Közkincs-programok) évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 3. § Települési és tájegységi értéktárak május 27. a bihari járások Értéktár-bizottságainak találkozója (NMI szervezés – BM helyszín) Kulturális Közfoglalkoztatási programok (14 fő BMBK) (6 fő BMBK + 4 új partner) bf) általában néprajzi, történeti szakág, nálunk még az irodalomtörténet is bh) főleg muzeológiai, múzeumpedagógiai, múzeumi közművelődési szakmai-módszertani, és kisebb részben képzési kisközpontként, valamint preventív állományvédelmi jelzőrendszerként működik a gyűjtőterületén, illetve járásában, vagy azon szomszédos járásokban, melyekben nincs területi múzeum, viszont az illető területi múzeum néprajzi, történeti tájegységéhez, gyűjtőterületéhez (alapító okirat szerinti működési köréhez) tartozik BIHAR-KUTATÁS,

6 A BIHARI MÚZEUM CÉLJA-FELADATA
A Bihari Múzeum gyűjtőterületén működő, alacsonyabb szakmai besorolású intézmények „szakmai mentorálása” a szakmai tevékenység (gyűjteményi, közművelődési munka) figyelemmel kísérése, segítése. Új potenciális lehetőségek feltárása 11 településen. Lokális identitást erősítő programok, kiállítások szervezése, megvalósítása. BIHAR-KUTATÁS,

7 Konkrét előzmények: Bihari honismereti táborok (38 év) Bihari tájházak és kiállítóhelyek (2 kötet – ország- és megyehatároktól függetlenül) BIHAR-KUTATÁS,

8 HOL? A projekt területe 11 település 15 egysége
Berettyóújfalu járás területéről (25 településből): 1. Bakonszeg (Bessenyei-emlékház, helytörténeti és néprajzi gyűjtemény, kiállítás a Miskolczy-kúriában) 2. Furta (helytörténeti gyűjtemény) 3. Zsáka (Rhédey-kastély kiállítóhely) 4. Csökmő (tájház, helytörténeti gyűjtemény Örökségünk háza) 5. Komádi (helytörténeti kiállítás) 6. Biharkeresztes (helytörténeti kiállítás) 7. Bojt (tájház) 8. Nagykereki (Bocskai-várkastély) 9. Hencida (helytörténeti gyűjtemény) A püspökladányi járásból, de a BIHARI MÚZEUM gyűjtőterületéről: 10. Nagyrábé (tájház, agrártörténeti és néprajzi magángyűjtemény) 11. Sárrétudvari (könyvtárban készülő Költő Nagy Imre-emlékszoba) BIHAR-KUTATÁS,

9 KIK? Projektvezető-megvalósító:
Kállai Irén (etnográfus, földrajz tanár, projektmenedzser) Megvalósítók: Dr. Krajczárné Sándor Mária (etnográfus, múzeumpedagógus) Szémánné Veres Gabriella (irodalomtanár, könyvtáros) Kolozsvári István (etnográfus, térségi szakértő) Szűcs Endre (műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus, fotós) Kurcz Beatrix (kézművesfoglalkozás-vezető, önkéntes koordinátor, esélyegyenlőségi munkatárs) Kovácsné Kuklis Rita (gazdasági ügyintéző, civil ügyintéző, pályázati asszisztens) BIHAR-KUTATÁS,

10 MIT? Általános feladatok:
Műtárgyvédelmi monitoring, tárgytisztítás Kiállítások rendezése Néprajzi, helytörténeti adatgyűjtés Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása Közreműködés helyi kulturális rendezvényeken Helyi intézmények, civil szervezetek segítése BIHAR-KUTATÁS,

11 Műtárgyvédelem Műtárgyvédelmi felmérés készült: 5 településen
Szempontok: Épületek alkalmassága Műtárgyak állapota (kártevők, gomba) Műtárgyak tisztasága Gyűjtemények gondozása Műtárgyvédelmi felmérés készült: 5 településen (Bakonszeg, Zsáka, Nagyrábé, Furta, Hencida) Tisztított tárgyak száma: Több mint 400 tárgy - 3 településen (Nagyrábé, Furta, Hencida) BIHAR-KUTATÁS,

12 Kiállítások 1. Nagyrábé, Művelődési Ház - A Berettyóújfalui Téli Gazdasági Iskola története – ig, 2000 fő. Ismeretterjesztő előadással a megnyitón. A TÁJHÁZ átrendezése. 2. Bakonszeg, Helytörténeti gyűjtemény – „Nadányi-szoba” – helyi anyag újrarendezése, kiegészítve a Nadányi Zoltán, „a bihari trubadúr" c. tablókkal, Kardos Gézáné helyi népi festő kiállításának rendezése, emléksarok kialakítása 3. Furta, helytörténeti gyűjtemény 4. Szeghalom, Komádi, Vésztő - Sinka István, a „fekete bojtár”, a bihari és a békési táj költője c. kiállítás 2013-ban jött létre NKA-támogatással ben vándorúton, január–április Szeghalom. Majd 3 héten át Komádiban a könyvtárban SINKA-órával. Májusban VÉSZTŐN a művelődési házban a Kárpát-medencei SINKA-szavalóverseny háttere, szeptemberben 2 múzeumi óra a kiállításban. 5. Sárrétudvari, (Könyvtár) Költő Nagy Imre tabló – Szavalóverseny háttere 6. Zsáka új állandó a Rhédey-kastélyban: Képek Zsáka múltjából BIHAR-KUTATÁS,

13 Néprajzi, helytörténeti adatgyűjtések
Anyaggyűjtés Bihari Múzeum, debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattára (DMNA), Méliusz Juhász Péter Könyvtár helyismereti gyűjteménye és fotótára, Debreceni Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Adatgyűjtés a sárréti népzenei archívumhoz: Csökmő, Örökségünk Háza, Sárréti Népzenei és Néptánc Archívum, dr. Bencze Lászlóné dr. Mező Judit népdalgyűjtő anyagainak rendszerezése „Összefogás a jövőért” projekt: érték kutatás felkészítő program (6) Katonai dokumentumok gyűjtése (I. és II. világháborús) Mezősas: magángyűjtemény tárgyfelmérése Irodalmi gyűjteményünk rendszerezése, fejlesztése: Költő Nagy Imre Kutatás az együttműködő településeket érintő néprajzi-helytörténeti adatokról: Bihari Múzeum, debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattára (DMNA), Méliusz Juhász Péter Könyvtár helyismereti gyűjteménye és fotótára, Debreceni Református Kollégium Könyvtára, Zempléni Múzeum képeslapgyűjteménye Adatgyűjtés a sárréti népzenei archívumhoz: csökmői Hagyományőrző Egyesület az Örökségünk Házában létrehozni a Sárréti Népzenei és Néptánc Archívumot dr. Bencze Lászlóné dr. Mező Judit népdalgyűjtő hagyatékából. Adatgyűjtés a Debrecenben élő kutatótól, iratainak előrendezés utáni átadása a csökmőieknek. BIHAR-KUTATÁS,

14 Kihelyezett foglalkozások
„Múzeumi oskola” Kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások: „Virágos kenderem”  A bihari pásztorok A bihari konyha  Népi építészet  A gubától a szűrig – bihari viseletek „Mese, mese, mátka…” – bihari népmese A foglalkozás 45–90 perc, a mintaprojekt együttműködései alapján díjtalan. Egyéb kézműves-foglalkozások (térítéses) – Korcsoport: 1–8. osztályosok számára 1. Bihar címere: Bihar címerének elkészítése rézlemez-domborítással 2.  Szűrrátét-metszés: hagyományos bihari díszítőtechnika, a szűrrátét megismerése, poháralátét készítése. A gubától a szűrig – Az öltözködés c. foglalkozáshoz is 3. Szövés szövőkereten: rongyszőnyeg, könyvjelző készítése. A „Virágos kenderem” foglalkozáshoz is 4. Nemezelés: Nemezlabda készítése. A bihari pásztorok. 5. „Csigacsinálás” –  A bihari konyha foglalkozáshoz is. BIHAR-KUTATÁS,

15 Tematikus játszóházak (költségtérítéses)
1. Az évkör ünnepeihez kapcsolódva (farsang, húsvét, advent) 2. A bihari föld adományai – a bihari ember hagyományai: - „Zsip-zsup, kenderzsup”: a kender feldolgozása – a Bihari Múzeum kipróbálható műtárgymásolataival - Kukoricázzunk! – kórójáték-, csuhéjáték-készítés, ételkóstolás - Mézelődjünk! – mézeskalácssütéssel, méhviaszgyertya- készítéssel 3. Népi játékok: mocsárjáró, gólyaláb, egyszemélyes libikóka, lépegető henger stb. kipróbálása A költségtérítéses foglalkozásaink díja a résztvevők számának, a kért foglalkozás alapanyag-szükségletei függvényében alakul. BIHAR-KUTATÁS,

16 Október 31-ig megvalósult
„Múzeumi Oskola”: 8 településen, 19 alkalom (6 téma) 461 fő A múzeumban foglalkozások: a járás iskoláiból, óvodáiból 15 településről, 89 alkalom, 847 fő Tematikus játszóház: 7 településen , 9 alkalom (5 téma) 444 fő Települési programon, falunapokon: 11 alkalom, ö.: 45 óra Tábor: 1 (bentlakásos, 38. Bihari Honismereti) Vetélkedő, verseny: 2 Járási rendezvények a Bihari Múzeumban: 3 alkalom fő Október 17–18.  Bihari Számadó Napok, Berettyóújfalu, Kabos Endre Városi Sportcsarnok: Bemutatkoztak a Járási Mintaprojekt együttműködő partnerei: Komádi, Furta, Bakonszeg, Bojt, Nagykereki, Nagyrábé – Látogatók száma a két nap alatt több mint 2000 fő BIHAR-KUTATÁS,

17 CIVILEK - PÁLYÁZATOK Bihari Múzeum Baráti Köre – XXXVIII. Bihari Honismereti Tábor – NKA: Ft Bajnóca Néptánc Egyesület táncház-sorozata – NKA: Ft Furtai ÁMK „Családi szöszmötölő” tematikus programsorozat – Pro Renovanda: Ft BIHAR-KUTATÁS,

18 MÚZEUMDIGITÁR A MúzeumDigitár szoftver betanulása, alkalmazása:
Bihari Múzeummal együtt összesen 10 helyszín, múzeum, köz- és magángyűjtemény bemutathatja, és ezáltal a nagyközönség és a kutatás számára is elérhetővé teheti gyűjteményeinek minimum darabját (összesen legalább 200 db-ot a projekt végéig) Publikált gyűjteményi nyilvántartás, böngésző beágyazása a tartalomszolgáltató már meglévő weboldalába, linkek készítése a települési honlapokra és a Bihari Múzeum honlapjára. BIHAR-KUTATÁS,

19 Költségvetés Bér és járulék: 5,2 millió Ft (65%) 1,5 státusz + 4 fő többletfeladat-ellátásának finanszírozása Dologi: 2,8 millió Ft (35%) Szakmai tanácsadó, DIGITÁR, utazási költségek, dokumentációs, telefonköltségek, kiállítások anyagai, Technikai fejlesztés: sz.gép, szkenner+ programok, fényképezőgép, tablet, mobiltelefonok. BIHAR-KUTATÁS,

20 Projekteredmények- publikálás
Konferenciák: MAMUTT, JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS, BIHAR-KUTATÁS) Bihari Múzeum Évkönyve BIHAR-KUTATÁS,

21 A Bihari Múzeum – járási múzeum mintaprojekt hitvallása is…
„Munkánk két sarkalatos stratégiai pontja a kulturális alapellátás, a kulturális értékekhez való hozzáférés és a kulturális értékteremtésben való részvétel biztosítása minden településen minden ember számára, valamint a kulturális közösségek támogatása, a közösségfejlesztés….” Cseri Miklós BIHAR-KUTATÁS,

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! BIHAR-KUTATÁS,


Letölteni ppt "Hogyan jött létre? Kitűzött célok és tervek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések