Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Kooperáció és integrációmanagement /A tantárgy neve/

2 Előadás témakörei Turisztikai érdekképviselet a desztinációban

3 ELŐADÁS ANYAGA Érdekcsoportok a desztinációban A desztináción belül a tursztikai fejlődés irányait tekintve különböző érdekellentétek működnek Ezek többnyire stratégiai kérdések körül alakulnak ki: Milyen mennyiségi fejlődést hozzon magával a turizmus? A turizmus milyen formáira, illetve mely vendégrétegekre kell koncentrálni? Mely infrastrukturális szolgáltatásokat kell, mely szolgáltatói szegmens számára (a település által) biztosítani? Ezen kérdések esetében többnyire jól elkülöníthető egy külső és egy belső érdekrendszer A belső érdekrendszert a turisztikai szakma szolgáltatóinak érdekei alkotják Körükben többnyire a megcélzott piaci szegmensek, illetve a keretfeltételek/feladatok elosztása körül alakulnak ki érdekkülönbségek A külső érdekrendszerhez a lakosság és a turizmuson kívül eső szakmák tartoznak Körükben az általánosan vitatott témák a turizmusintenzitás, a környezeti hatások és a közszférából juttatott eszközök/források

4 ELŐADÁS ANYAGA A turisztikai szervezet egyik legfontosabb feladata az érdekek kiegyenlítése a belső érdekrendszeren belül Ennek érdekében biztosítania kell a tervezés folyamatában minden érintett közreműködését A helyi hatóságokkal és az egyéb érdekcsoportokkal szemben a turisztikai szervezetnek a turizmus érdekeit kell képviselnie A külső érdekkörben az érdekek kiegyenlítése az önkormányzat feladata Fentiek alapján a turisztikai szervezet számára az érdekképviselet területén három célcsoport rajzolódik ki: 1. a szakma (belső érdekrendszer) 2. politika, hatóságok (külső érdekrendszer) 3. a nyilvánosság (külső érdekrendszer) Ábrán szemléltetve:

5 ELŐADÁS ANYAGA Egyéb szolgál tatások Keresked elem, ipar Mezőgaz daság Természe tvédelem Lakosság Település, hatóságok Szabadi dő Szállítá s Vásárl ás Szállás Éttere m Turisztikai szervezet

6 1. ELŐADÁS ANYAGA Változásmanagement a desztinációban Mind a vállalatok, mind a desztinációk esetében gyakran fordul elő, hogy ígéretes versenystratégiák nem valósulnak meg Ennek oka többnyire abban rejlik, hogy: az új stratégia a források és a fejlődési esélyek belső átstrukturálódásával jár (pl. egy újrapozícionálás révén a régi kínálati struktúrára berendezkedett szolgáltatók hátrányba kerülnek) Egy új stratégia bizonytalanságot eredményez a jövőbeni fejlődés tekintetében; a legtöbben úgy képzelik, hogy az eddigiek folytatása biztosabban járható út, még ha nyilvánvalónak tűnik is, hogy ez hosszú távon problémákat hordoz magában A vállalati gazdaságtan jól ismeri a változásmenedzsmenttel kapcsolatos problémákat, ám a vállalati megoldáskészletek ismét nehezen alkalmazhatóak a desztinációk esetében, mivel: - hiányzik a hierarchikus utasítási rendszer, így a változás, ha egyáltalán megvalósul, csakis kooperáció révén valósulhat meg - az érintettek nem a vállalattól függő alkalmazottak, hanem politikai döntéshozókként és helyi lakosokként meghatározó minőségi elemei a térségnek - nem csak a munkakörnyezetben, hanem a a teljes életkörnyezetben következnek be értékrendszer-változások

7 1. ELŐADÁS ANYAGA Vállalatgazdasági nézet A változásmenedzsment vállalatgazdasági koncepciója egy közös értékrendszer kialakításán (az érintettek bevonása, informálása, stb) és a belső érdekek kiegyenlítésén (konfliktusmenedzsment, folyamatszabályozás) nyugszik Ennek megfelelően a köv. kulcstényezőket szokás figyelembe venni: - energiákat felszabadítani és bizalmat ébreszteni - struktúrák helyett folyamatokban gondolkodni - kommunikációs hálózatot kialakítani - kintről befelé szervezni - biztosítani a folyamatos tanulást A desztinációk esetében a köv. kulcstényezőkkel kell számolni: - egy közös értékalap megteremtésére irányuló koncepció összefoglalása egy stratégiában - a különböző érdekek kiegyenlítése és konfliktusmanagement

8 1. ELŐADÁS ANYAGA A stratégiák sikeres átültetése a változás folyamatában kétféle változásmanagement megoldás mentén lehetséges: 1. Business reengineering - az újrakezdés lehetősége - a gazdaságosság jelentős növelésének esélye - a változás gyorsasága - a változtatási intézkedések koncepcionális egységessége (teljes körű folyamatperspektíva) - a folyamat-speciálisták jelentős kompetencia-növekedése 2. Szervezetfejlesztés - a természetes változás alapján értelmezett szociális elvislhetőség - a rendszer tagjai fejlődőképességének figyelembe vétele - az „önmanagement”, illetve az önszerveződés támogatása - hosszú távú látásmód - a változtatási ellenállások elkerülése/csökkentése

9 1. ELŐADÁS ANYAGA Érdekképviselet a politikai szférával, hatóságokkal szemben Céljai: A szervezet profilálja magát és partnerként részt vesz a turizmust érintő szakmai döntésekben (infrastruktúra-fejlesztés, építés-szabályozás, stb) Hatékony csatornák kialakítása a térség hosszú távú stratégiájának megvalósítása érdekében Eszközök: Politikusok beválasztása a szervezet elnökségébe Részvétel a politikai hatóságok szakbizottságaiban Rendszeres vagy esetenkénti egyeztetések a politikai hatóságokkal Célzott lobby és véleményformálás Szövetségek létrehozása más, jelentős gazdasági tényezőkkel

10 1. ELŐADÁS ANYAGA Szakmai érdekképviselet Ahogy korábban láttuk a turisztikai szervezet egyik legfontosabb feladata abban áll, hogy a desztinációban fellelhető különféle turisztikai érdekeket koordinálja és a hosszú távú stratégiákhoz igazítsa Ehhez alapvetően két dolog szükséges: 1. bizalom és elismertség a turisztikai szolgáltatók körében 2. a turisztikai szolgáltatók meggyőzése a desztináción belüli együttműködés jelentőségéről A szakmai érdekképviselet ideális eszközei a következők: A legfontosabb érdekképviselők bevonása a turisztikai szervezet vezetőségébe A különböző érdekcsoportok integrálása a tematikus bizottsági munkába A szakma informálása Információs- és belső hírmagazin Szakmai kerekasztal Szakmai információs csatorna Szakmai extranet

11 1. ELŐADÁS ANYAGA Érdekképviselet a nyilvánossággal szemben Szükséges, mert: - a nyilvánosság támogatása a desztináció sikerének egyik záloga - számtalan döntés esetében a szervezet rá van utalva a nyilvánosság jóindulatára - a helyi lakosság szinte kivétel nélkül kapcsolatba lép a vendégekkel Fentiek megszerzésében a köv. stratégiákat követhetjük: A helyi kultúra erősítése A szolgáltatási kultúra professzionalizálása A helyi identitás erősítése a lakosság bevonása révén turisztikai projektekbe A lakosság informálása Fórumok, nyilvános viták szervezése Identitást erősítő rendezvények szervezése

12 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Milyen érdekrendszerekbe ágyazottan működik a turisztikai szervezet? 2./ Milyen érdekcsoportokkal szemben kell a turisztikai szervezetnek stratégiai érdekeit képviselnie? 3./ Milyen szerepe van a változásmenedzsmentnek a turisztikai szervezetek életében?

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az előadás anyagát készítette: Semsei Sándor Integráció menedzsment: kooperatív kínálatfejlesztés a desztinációban


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések