Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

13C cukor sorsa a szervezetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "13C cukor sorsa a szervezetben"— Előadás másolata:

1 13C cukor sorsa a szervezetben
Horváth Mihály Gimnázium biológia szaktanterem – December 2, 2014 13C cukor sorsa a szervezetben Magyar orvosi Nobel díj a Biblia sorai között Boros László G. Egyetemi Tanár, Gyermekgyógyászati Endokrinológia Kalifornia Egyetem, Los Angeles, Kalifornia, USA Kutató Főmunkatárs Los Angeles Biomedical Research Institute (LABIOMED) Főkonzultáns SIDMAP, LLC

2

3

4 Szőlőcukor O C H H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H D-glucose

5 Szőlőcukor O C H H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H D-glucose

6 Carbon (12C) A szén-12 atom magja hat protont és hat neutront tartalmaz, és ezért tömege 12 egység (atomic mass unit, Dalton, Da) 12.

7 Tracer Carbons (13C) A szén-13 izotóp atom magja hat protont és hét neutront tartalmaz, és ezért tömege 13 egység (atomic mass unit, Dalton, Da) 13. Stabil, nem-sugárzó izotóp, felezési ideje ezért nincs.

8 13C természetes dúsulása 1,1%-a bolygónkon
ezer CO2 molekula közül 11 tartalmaz 13C-t és ez az arány nem változik az idő múlásával (stabil mag - nincs bomlás). 13C 12C

9 13C természetes dúsulása 1,1%-a bolygónkon
13C gyűjtése tartályokba 13C 12C

10 hűtött földalatti izotóp gyűjtő
13C

11 13C természetes dúsulása 1,1%-a bolygónkon
Biológiai mérnöki modszerek használata 13CO2–t felhasználó sejt kultúrákhoz. 13CO2 és fény Zöld alga

12 13C természetes dúsulása 1,1%-a bolygónkon
Szőlőcukor O C H H C OH HO C H Különböző molekulák elkülönítése szubsztrátként H C OH H C OH H C OH H [U-13C6]-D-glucose

13 [U-13C6]-D-Szőlőcukor O C H H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H
Szervezetre ártalmatlan. Kémiailag azonos a természetes glükózzal és teljes lebomlás a sorsa. Sejtek nem ismerik fel.

14 [U-13C6]-D-Szőlőcukor O C H H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H
Tömegspektroszkópiai módszerek megtalálják. H C OH H C OH H C OH H

15 [U-13C6]-D-Szőlőcukor O C H H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H
fotoelektron-sokszorozók

16

17 Scroll for animation Click Available Links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 P P P P P DHA-P P P P GA-3P 1,3P-Glyc 3P-Glyc 2P-Glyc PEP P P P P Glycolysis 10 Gluc Gluc-6P Fruc-6P Fruc-6P Fruc-1,6P 22 Pyruvate Pyruvate 31 NADPH Lactate 23 P 31 P CO2 R-ulose-5P Lactate 6-Phosphogluc 26 27 Pyruvate Pyruvate 10 3 P 4 P 5 6 P 7 8 9 P P DHA-P P P P GA-3P 1,3P-Glyc 3P-Glyc 2P-Glyc PEP Pentose cycle Glycolysis P P P Fruc-6P Fruc-6P Fruc-1,6P 12C 13C Copyright - SiDMAP, LLC Scroll for animation Click Available Links

18 Normal Cukorbeteg 70 70 M6 M6 60 60 50 M1 50 M1 40 40 M2 13C-Labeled fraction (m/Sm) 13C-Labeled fraction (m/Sm) 30 M2 30 M3 M3 20 20 10 M4 10 M4 M5 M5 (perc)

19

20

21 Magyar orvosi Nobel díj a Biblia sorai között
Horváth Mihály Gimnázium biológia szaktanterem – December 2, 2014 Magyar orvosi Nobel díj a Biblia sorai között

22 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás terén végzett kutatásokért

23 MÓZES ELSÕ KÖNYVE A TEREMTÉSRÕL
Vizsolyi (Károli) Biblia (1590) A KATOLIKUS BIBLIA - Szent István Társulat (1996)

24 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
TEREMTÉS (Ter 1) (Ter 1.1) Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.

25 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.2) A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.

26 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.2) A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.

27 A hidrogén stabil izotópjai
Deutérium tömeg: 1 tömeg: 2 proton elektron neutron H2O HDO D2O O H H O H D O D D 27

28 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.3) És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett.

29 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.3) És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett.

30 Világosság (fotonok) 30

31 Fotoszintézis

32 ószövetség TEREMTÉS első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok)

33 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.6) És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől. Isten újra szólt: "A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között." Úgy is lett.

34 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.7) Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket.

35 víz a sejtplazma víz (kloroplaszt)
víz a sejtplazma Fotoszintézis víz (kloroplaszt)

36 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (photonok) második nap Víz (felül) Víz (alul)

37 Anyagcsere víz - mitokondrium
Citoplazma víz Anyagcsere víz - mitokondrium

38 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.9) És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn. Isten ismét szólt: "Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz." Úgy is történt.

39 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.10) És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó.

40 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.11) Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön." Úgy is lett.

41 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.11) Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön." Úgy is lett.

42 Kloroplaszt-klorofil
Fotoszintézis Kloroplaszt-klorofil

43 Kloroplaszt-klorofil

44 Photosystem II - water-plastoquinone oxidoreductase

45 Oxygen-evolving complex (OEC)
(1.9 angstroms) 1,300 víz molekula található minden egyes photosystem II monomer-ben. Extenzív hydrogén-kötési hálózat (hydrogen-bonding networks), amely proton, víz és oxigén csatornákat testesít meg.

46 Oxygen-evolving complex (OEC)
Color Wavelength Frequency Photon energia violet 380–450 nm 668–789 THz 2.75–3.26 eV blue 450–495 nm 606–668 THz 2.50–2.75 eV green 495–570 nm 526–606 THz 2.17–2.50 eV yellow 570–590 nm 508–526 THz 2.10–2.17 eV orange 590–620 nm 484–508 THz 2.00–2.10 eV red 620–750 nm 400–484 THz 1.60–2.00 eV

47 A rezgési frekvencia a H-kötés és a D-kötés között eltér
O 10.2 x 1013/sec 7.5 x 1013/sec H D

48 Deutérium másképpen viselkedik kémiai reakciókban
H N H H O

49 Deutérium másképpen viselkedik kémiai reakciókban
7x lassabb N H 8.5x lassabb D D H 10.6x lassabb O

50 Ez a gond deutériummal Deuterium h
h

51 Fotoszintézis és deutérium diszkrimináció
Hidrogén Deutérium tömeg: 1 tömeg: 2 proton elektron neutron H2O HDO D2O O H H O H D O D D 51

52 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (Fotoszintézis – deutérium csökkentés)

53 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.12) Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.

54 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.12) Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.

55 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (Fotoszintézis – deutérium csökkentés) Mag DNS (öröklés)

56 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (Fotoszintézis – deutérium csökkentés) Mag DNS (öröklés) Negyedik nap Nap, csillagok

57 Kloroplaszt-klorofil
Fotoszintézis Kloroplaszt-klorofil

58 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.20) És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. Isten szólt: "A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak". Úgy is történt.

59 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak

60 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.21) És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó.

61 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.21) És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint.

62 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS

63 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.21) És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint.

64

65 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás)

66 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.24) Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint." Úgy is történt.

67 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok

68 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.24) Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint." Úgy is történt.

69 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok

70 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.27) Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.

71 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.27) Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.

72 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER

73 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.27) Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.

74 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER Morális értékek

75 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.29) Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.

76 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.29) Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.

77 első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER Morális értékek Vegetarianus növény/gyümölcs

78 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.30) A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is történt.

79 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.30) A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is történt.

80 Kloroplaszt-klorofil
Fotoszintézis Kloroplaszt-klorofil

81 első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER Morális értékek Vegetarianus növények Hús - Zsír Oxygén Mitokondriumok foto-szintézis - deutérium csökkentés

82 TEREMTÉS (Ter. 1) (Ter 1.30) A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van… A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, ….

83 Anyagcsere víz - mitokondrium
Citoplazma víz Anyagcsere víz - mitokondrium

84 első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER Morális értékek Vegetarianus növények Hús - Zsír Oxygén Mitokondriumok Biológiai oxidáció foto-szintézis - deutérium csökkentés

85 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás terén végzett kutatásokért

86 Mitokondrium

87

88 Mitokondrium

89 A fumaráz (fumarát-hidratáz, FH) vizet kapcsol a fumár savhoz

90 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás terén végzett kutatásokért

91 Mitokondrium

92 wikipedia

93

94 Ascorbic acid – C vitamin

95 1937 orvosi Nobel-díj: 1) biológiai oxidáció, 2) az aszkorbinsav felfedezése és 3) fumár-sav lebomlás terén végzett kutatásokért

96 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.2) Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.

97 első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (fotoszintézis) Mag DNS (öröklés) negyedik nap Nap, csillagok ötödik nap Víz halak Föld felett madarak DNS ATP (mozgás) hatodik nap Földön állatok EMBER Morális értékek Vegetarianus növények Hús - Zsír Oxygén Mitokondriumok Biológiai oxidáció foto-szintézis hetedik nap - 1937 Nobel díj

98 Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.4b-2.5) Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté, Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje; még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje.

99 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (Fotoszintézis – deutérium csökkentés) Mag DNS (öröklés)

100 Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.4b-2.5) Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté, Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje; még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet művelje.

101 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.6) Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét. Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét.

102 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.6) Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét. Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét.

103 TEREMTÉS Ószövetség első nap Víz (lebeg) Vízek Világosság (fotonok) második nap Víz (felül) Víz (alul) harmadik nap Zöld fű (Fotoszintézis – deutérium csökkentés esővel is) Mag DNS (öröklés)

104 A hidrogén stabil izotópjai esőben
Deutérium tömeg: 1 tömeg: 2 proton elektron neutron H2O HDO D2O O H H O H D O D D 104

105 Deutérium csökkentés, lepárlás (D2O)

106 Very Important Paper - Collective Tunneling
Angewandte Chemie Exceptional Isotopic-Substitution Effect: Breakdown of Collective Proton Tunneling in Hexagonal Ice due to Partial Deuteration Christof Drechsel-Grau* and Dominik Marx* Lehrstuhl fur Theoretische Chemie, Ruhr-Universitat Bochum 44780 Bochum (Germany) Deutsche Forschungsgemeinschaft through grant MA 1547/16 and is part of the Cluster of Excellence RESOLV EXC 1069. Computer-time support from the Leibniz Rechenzentrum (SuperMUC) and Bochum Virtual Laboratory

107 Abstract: Multiple proton transfer controls many chemical reactions in hydrogen-bonded networks. However, in contrast to well-understood single proton transfer, the mechanisms of correlated proton transfer and of correlated proton tunneling in particular have remained largely elusive. Herein, fully quantized ab initio simulations are used to investigate H/D isotopic-substitution effects on the mechanism of the collective tunneling of six protons within proton-ordered cyclic water hexamers that are contained in proton-disordered ice, a prototypical hydrogen-bonded network. At the transition state, isotopic substitution leads to a Zundel-like complex, [HO···D···OH], which localizes ionic defects and thus inhibits perfectly correlated proton tunneling. These insights into fundamental aspects of collective proton tunneling not only rationalize recent neutron-scattering experiments, but also stimulate investigations into multiple proton transfer in hydrogen- bonded networks much beyond ice.

108

109

110

111

112

113 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.7) És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.

114 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.7) És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.

115 Mitokondrium

116 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.8) És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala. Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett.

117 TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.9) És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját.

118 Öntönzés?

119 Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.
TEREMTÉS (Ter. 2) (Ter 2.10) Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.

120 Reggeli Kémiai kódnév Referencia 2H (parts per million – ppm) D szazalék a standard oceán vízhez képest Szazalékos esés Deutérium tartalomban Víz (Duna átlagos D tartalom) International Atomic Energy Agency Standard Vienna Standard (mean) VSMOW ~150 N/A Víz túróból (disztillált, fagyasztva szublimált) Water from Curd cheese - Quark dairy product 151 96.9 3.1 Liszt Wheat dehydrated all-purpose PN-A-74022:2003 150 96.3 3.7 Asztali cukor Sucrose – Culinary white refined (CAS ) 146 93.7 6.3 Túró (szárított) Curd - Quark dairy product 136 87.3 12.7 Napraforgó olaj salátára ~84% magas olajsav tartalommal From Helianthus annuus seeds 130 83.4 16.6 Vaj (marha tej) From cows' milk 124 79.6 20.4 Disznó zsír (szalonna) Wet-rendered lard - pork fatback 118 75.7 24.3

121 Özönvíz?

122 TEREMTÉS (Ter. 8) (Ter 8.18) Kiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak feleségei ő vele (a bárkából). Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. (a bárkából)

123 TEREMTÉS (Ter. 8) (Ter 8.19) Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden ami mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint. Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.

124 TEREMTÉS (Ter. 8) (Ter 8.19) Minden állat, minden csúszó-mászó, minden madár, minden ami mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint. Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után.

125 Mitokondrium

126 TEREMTÉS (Ter. 9) (Ter 9.3) Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt.

127 TEREMTÉS (Ter. 9) (Ter 9.3) Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt.

128 Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
TEREMTÉS (Ter. 9) (Ter 9.4) Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek.

129 Reggeli Kémiai kódnév Referencia 2H (parts per million – ppm) D szazalék a standard oceán vízhez képest Szazalékos esés Deutérium tartalomban Víz (Oceán átlagos D tartalom) International Atomic Energy Agency Standard Vienna Standard (mean) VSMOW 155.8 N/A Víz túróból (disztillált, fagyasztva szublimált) Water from Curd cheese - Quark dairy product 151 96.9 3.1 Liszt Wheat dehydrated all-purpose PN-A-74022:2003 150 96.3 3.7 Asztali cukor Sucrose – Culinary white refined (CAS ) 146 93.7 6.3 Túró (szárított) Curd - Quark dairy product 136 87.3 12.7 Napraforgó olaj salátára ~84% magas olajsav tartalommal From Helianthus annuus seeds 130 83.4 16.6 Vaj (marha tej) From cows' milk 124 79.6 20.4 Disznó zsír (szalonna) Wet-rendered lard - pork fatback 118 75.7 24.3

130 Hydrogen-deuterium libikóka
Mitokondrium H Cytoplazma D NADPH/NADPD/DNS

131 The living state and cancer International Journal of Quantum Chemistry; Quantum Biology Symposium 7, (1980) Szent-Györgyi Albert vetette fel a 70-es évek elején, hogy a sejtekben az elektronoknak és azok áramlásában bekövetkező zavar lehet a rák kialakulásának az oka. I could never believe that the wonderful subtlety of biological reactions should be brought about by clumsy, relatively unreactive macromolecules without the concurrence of much smaller and more mobile units which could hardly be anything else than electrons. Albert Szent-Györgyi - TV-interview 1973

132 Az első gondolat – 1976. május
Gondolat (ha annak lehet mondani) a rák gyógyításához Szent-Györgyi Albert a rákot elméletében submolekuláris szinten próbálja magyarázni. Az elektronoknak tulajdonít nagy szerepet. Én úgy gondolom, hogy a H+ ionnak van döntő szerepe (sok más mellett) a rák kialakulásában. A H+ -ion egy protonból áll. Egy atom átmérője 10-8 cm nagyságú. Az atommagé cm. Tehát a H+-ion esetén a + töltés sokkal kisebb felületen oszlik meg. Ha egy sejtben felborul valamilyen okból a H+-ion egyensúly, akkor ez egyes fehérjéket vagy más anyagokat deformálhat annyira, hogy az sejtburjánzáshoz vezet. 1976. V. 21. Somlyai Gábor

133

134 Köszönetnyilvánítás, I.
Prof. Dr. László Dux – Department Chair - SZOTE - Biochemistry Dr. Gábor Somlyai – HYD, LLC Dr. Lantos Ferenc - Szentes Dr. W-N Paul Lee – UCLA Dr. W. Marston Linehan, Cris Rickets and Youfeng Yang – NCI

135 Köszönetnyilvánítás, II.
A munkát támogatta a Hirschberg Foundation for Pancreatic Cancer Research to LGB The UCLA Clinical & Translational Science Institute (UL1TR000124) and UCLA Center for Excellence in Pancreatic Diseases - Metabolomics Core (1-P01 AT A1).


Letölteni ppt "13C cukor sorsa a szervezetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések