Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy fenomenológus a kognitív személyiségpszichológia előfutáraként

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy fenomenológus a kognitív személyiségpszichológia előfutáraként"— Előadás másolata:

1 Egy fenomenológus a kognitív személyiségpszichológia előfutáraként
George Kelly ( )

2 Alapfeltevés A személyiség azon mentális struktúráknak a szerveződése, amelyeken keresztül a világot látja

3 Kelly alapvető posztulátuma:
Az emberek viselkedését, gondolkodását, érzéseit azok a konstrukciók határozzák meg, amelyeket az események elővételezésére vagy előrejelzésére alkalmaznak (személyes konstrukciók)

4 Konstruktív alternativizmus
Az emberek maguk döntik el, hogy milyen konstrukciót használnak az események értelmezésére Esemény: tárgy, személy, érzés, tapasztalat stb… Konstruálás: percepció, megértés, értelmezés – aktív mentális folyamat

5 Az emberek konstrukcióikat az események előrejelzésére, elővételezésére használják

6 A személyes konstrukciók tulajdonságai
Kétpólusúak (kiemelkedő és hallgatólagos pólus) Dichotómok

7 A konstrukciók visszatérő témákon, minőségeken alapulnak
Érvényességi tartomány: azok az események, ahol a konstrukció alkalmazható Átjárhatóság: mennyire változtatható meg a konstrukció érvényességi tartománya új események befogadása érdekében Az érvényesség fókusza: azok az események, melyekre nézve a konstrukció a legnagyobb előrejelző értékű

8 A konstrukciós rendszer változásai
Meghatározással: jól előrejelezhető eseményekre alkalmazva - finomítás Kiterjesztés: olyan eseményre alkalmazzuk, amire korábban nem alkalmaztuk

9 A konstrukciók szerveződése
Hierarchikus A fölérendelt konstrukciók „terelik” benyomásainkat

10 A konstrukciók egyedisége
Bizonyosfokú hasonlóságnak kell lennie Hasonló konstrukciós rendszer – megerősítő Azonos kultúrákból származó személyek konstrukciós rendszerei hasonlóak A konstrukciók szerepe a benyomás ill. az emlékezés alakításában

11 Szerepfelvétel A partner konstrukcióinak megértésére Magszerepek

12 A viselkedés konzisztenciája

13 Szerepkonstrukció-repertoár teszt
Egyéni konstrukciók Nem verbális konstrukciók

14 Személyes konstrukciók és érzelmek
Szorongás: mikor nem áll rendelkezésre megfelelő konstrukció Fenyegetettség: konstrukciós rendszerünk fontos összetevői használhatatlanok Elégedetlenség: az események gyenge előrejelzése Megoldás: a konstrukciós rendszer újraszervezése

15 Rögzített szerep terápia
Felmérés a kliens konstrukciós rendszeréről Ennek megfelelően pozitív tulajdonságokat + amit a kliens képtelen kifejezni játszatnak el a klienssel


Letölteni ppt "Egy fenomenológus a kognitív személyiségpszichológia előfutáraként"

Hasonló előadás


Google Hirdetések