Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. Hornyák László elnök, Orvostechnikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. Hornyák László elnök, Orvostechnikai."— Előadás másolata:

1 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség Igenek és nemek a magyar egészségügy átalakításának Igenek és nemek a magyar egészségügy átalakításánakfolyamatában

2 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 2 A Széchenyi Tervnek és nyomában az egészségügyi rendszer átalakításának alapfeltevései voltak: hatékonyabbá tehető a betegellátás, a diagnosztika és a gyógyítás; hatékonyabbá és olcsóbbá tehető a működtetés, a beszerzés, a RENDSZER egységes, központi államigazgatási tulajdonosi működtetésével! Bár még az új üzemmód elején vagyunk, de érdemes megvizsgálni, megfontolni az új működtetési mód ELŐNYEIT, KIHÍVÁSAIT és KORLÁTAIT – akár a szükséges korrekciók érdekében is.

3 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 3 a betegellátás útjainak jobb optimalizálhatósága; a szakmai iránymutatások, protokollok egységesebb alkalmazhatósága; a területi, intézményi, személyi és tárgyi feltételek különbségeinek nagyobb csökkentési lehetőségei; a fejlesztések optimalizálása; az informatikai rendszer és az eszközpark egységesítésének nagyobb lehetőségei; az állami forrás-felhasználás optimalizálása, pl. országos eszköz- beszerzések arányának növelése; a vezetői személyzeti politika nagyobb mértékű érvényesíthetősége. A lehetséges ELŐNYÖKRŐL

4 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 4 az intézményi kompetencia szűküléséből következő felelősség csökkenése; a hosszú távon hatékonyabb egységesítések átmeneti veszteségei, költségei (ilyenek pl. a meglévő rendszerek, eszközök idő előtti cseréje vagy a gáztender után a tartozás fizetési kötelezettség); az intézményekben folyó orvos szakmai fejlesztő munka, az innovatív kezdeményezések, a diagnosztikai és gyógyító eljárások bevezetésének csökkenése; a nem központi állami források (önkormányzati és magán) bevonási lehetőségeinek csökkenése; a döntési folyamatok lassulása és torzulásai (az utóbbira példa a szakmai elem hatásának csökkenése egyes gazdasági, vagy a fiskális érdekekkel szemben). A szükségszerűen felmerülő KIHÍVÁSOKRÓL

5 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 5 a központi kompetenciák tartalmi, információs és személyi korlátai; az intézményi és személyi érdekek és feltételek hatásai, korlátjai (pl. szakorvosok száma); a területi, helyi érdekek és politikai hatásaik (pl. az intézményhálózati optimalizálhatóság korlátja); a beszállítói (helyiek is) érdekek és gazdasági (pl. ár) korlátok; a finanszírozási korlátok. 1.Mi, beszállítók is ebben a feltételrendszerben dolgozunk. 2.Természetesen érdekeltek vagyunk az átalakítás sikerében. 3.A továbbiakban az orvostechnikai eszköz valamint a diagnosztikai és információtechnológiai beszállítók és az egészségügyi ellátást segítő eszköz ellátók helyzetével, gondjaival, ezen területek lehetőségeivel foglalkozom. A szükségszerű KORLÁTOKRÓL

6 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 6 A konkrétumok előtt még egy fontos alapvetés: az egészségipar értelmezése és ennek érvényesülése a kormányzati politikában, különösen az Új Széchenyi Tervben. Az egészségipar a tágan értelmezett megelőző szolgáltatói és gyógyító intézményrendszer és az annak működtetéshez szükséges eszközöket, berendezéseket, stb. előállító iparágak, a kapcsolódó szolgáltatásokkal (ld. Kató és társa, Kincses Gyula). Ehhez képest szűken szelektív az a kormányzati prioritási kör, amely az Új Széchenyi Tervben és a kutatás-fejlesztések állami támogatásában megfogalmazódik és érvényesül. Az egészségturizmus (wellness fürdők, balneológia), a fogászat, a gyógyszeripar, a biotechnológia és az orvosi műszergyártás mellett mind a vállalkozások, mind a kutatás-fejlesztés támogatásának ki kellene terjednie az orvostechnikai eszköz, a diagnosztikus és a gyógyító munkában használt informatikai ipar és szolgáltatási rendszer fejlesztésére is. Továbbá a gyógyászati segédeszköz gyártói és szolgáltatói vállalkozások fejlesztésének segítésére is (pl. ortopédiai ipar – nagy szakmai kultúra, sok jó szakember).

7 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 7 Mindezekkel összefüggésben a szélesebben értelmezett magyar orvostechnikai gyártók és szolgáltatók támogatása mellett, de ehhez kapcsolódva  a külföldi vállalatok orvostechnikai kutatási-fejlesztési és gyártói tevékenységének magyarországi bővítését;  a magyar kutatóhelyekkel és a fejlesztő, gyártó vállalkozásokkal való kooperációját is érdemes lenne segíteni és hatékonyan támogatni kormányzati eszközökkel!

8 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 8 Az egészségipari fejlesztések kormányzati támogatásának szélesebb körű és komplexebb lehetőségei közül különösen kiemelendők a következők:  el kellene érni, hogy az EU polgárai ne csak sürgősségi ellátásban részesülhessenek, hanem az egészségbiztosításaik az ellátás teljes körére kiterjedjenek nálunk is;  ez a gyógyító és különösen a rehabilitációs egészségügyi intézményeket juttathatná új forrásokhoz;  s mindez kapcsolódhatna nemcsak a gyógyfürdőkhöz, a fogászati ellátáshoz, hanem az egyedi ortopédiai eszköz készítéshez.

9 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 9 A beszállítók, az egészségügyi intézmények fejlesztésében részt vevő cégek és az Orvostechnikai Szövetség támogatták a kormányzati egészségpolitikát. Nemcsak szóban, tettekkel is. A magas műszaki színvonalú európai és tengerentúli eszközöket, technológiákat és rendszereket a magyar piacon a legalacsonyabb ársávban biztosítottuk. Finanszíroztuk a gyógyító intézmények zökkenőmentes működéséhez szükséges konszignációs raktári, szállítási és javítási rendszereket, sőt az eszközök használatához szükséges képzést is. Finanszíroztuk illetve elviseltük a leghátrányosabb késedelmes fizetési helyzetünket. Az adósságállomány visszatérő problémája az ágazatunknak! Az orvostechnikai beszállítók helyzetéről, szerepükről az egészségügy átalakításában és fejlesztésében

10 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 10 A kórházak szállítói adósságállományának alakulása (Mrd Ft) 2010. II. negyedév - 2012. II. negyedév Forrás: EMMI

11 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 11 15 kórház adósságállományának alakulása (M Ft) 2012. május-szeptember Forrás: EMMI Forrás: Magyar Államkincstár

12 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 12 Az intézmények adatszolgáltatása nem teljes (szeptemberben a 869 állami intézményből 85 nem teljesítette időben adatszolgáltatási kötelezettségét és végül 57 adat nem állt rendelkezésre a záráskor). A kórházak közül csak 30-40 intézmény adatát teszi közzé rendszeresen az Államkincstár. Mindössze 15 olyan kórház volt, amelyek adatai a május- szeptemberi időszak minden hónapjában rendelkezésre álltak. Néhány megjegyzés az intézményi diagramhoz:

13 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 13 Még mindig vannak 2011-ből származó kifizetetlen számlák, és több intézménynél az átlagos fizetési idő már meghaladja a 180 napot. Az ősz elején az energia-, és a távközlési szolgáltatások központosított beszerzése miatti átállás során, a szerződéstől eleső, korábbi szolgáltatók tartozásait ki kellett fizetniük a kórházaknak. Emiatt is, az orvostechnikai beszállítók ismét a fizetési sor végére kerültek. Sok cégünk lejárt követelésállománya több mint 50%-kal növekedett 2011 szeptemberéhez képest! A Magyar Kórházszövetség a rendelkezésre álló adatokból saját szakemberek bevonásával igyekszik a jelen helyzetet bemutató képet és jövőbeni becslést készíteni az intézmények adósságára vonatkozóan. Az orvostechnikai beszállítók kórházakkal szembeni követelésállományával kapcsolatos problémák:

14 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 14 Valóban visszatérhet a tavalyi gond ez év végén is. Honnan lesz újból 40-50 Mrd Ft pluszforrás az adósságállomány, a lejárt tartozások kiegyenlítésére (a költségvetés helyzete, az OEP-maradvány részbeni felhasználása...)? E téren egyelőre keveset hozott a központosított működtetés... Rendszerszerű változás kell a finanszírozásban! Erre tett javaslatot az Orvostechnikai Szövetség az ún. nettó finanszírozás bevezetésére. Ennek megvalósítása nélkül az adósságcsapda újratermelődik! Mi látszik mindebből:

15 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 15 Az adósságcsapdára, a finanszírozásai gondokra a központosított beszerzés nem megoldás, különösen az orvostechnikai eszköz beszállítások körében! Miért? Nagyon korlátos az alkalmazhatósága a sokféle technológia, eszközrendszer és berendezés miatt. Az árszintek már alacsonyak (az európai árszínvonal alsó negyedében-ötödében vannak), részben az eddigi közbeszerzések miatt. A minőség és az ellátás biztonságának csökkenése nélkül nemigen lehet „spórolni”. A központosított beszerzés nem változtat a felhasználás és a gazdálkodás intézményi rendszerén és különösen a finanszírozási korlátokon! Mindezek miatt kezdeményeztük a GYEMSZI-nél, hogy egyeztessünk az optimális központi közbeszerzési tárgykör és az eljárások szakmai feltételeinek meghatározása érdekében!

16 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 16 Mind a CT, mind az MRI esetében igaz, hogy az ellátottság, a géppark növekedése, az elvégzett vizsgálatok száma jóval elmarad nemcsak az OECD, de a közép-európai országok átlagától, tendenciáitól. A diagnosztika, a hozzá kapcsolódó integrált informatikai rendszerek és a telemedicina technológiai fejlődése különösen gyors. A géppark egy része elavult, 10-15 éves, miközben néhány helyen szinte a legkorszerűbb berendezések vannak. Nem megoldott a betegdokumentáció digitalizálása, országos elérhetősége. Mindezek rendkívüli hatékonyság-fejlődési potenciált tartogatnak az egészségügyi ágazatban! A diagnosztikai berendezésekkel és az egészségügyi informatikai rendszerekkel történő ellátás

17 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 17 Egymillió lakosra jutó CT készülékek száma (2010) Forrás: OECD Health Data 2012 A magyar CT géppark (7,3 db) nem éri el: az OECD átlag (22,6) egyharmadát a kelet-közép-európai átlag felét

18 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 18 Egymillió lakosra jutó CT géppark növekedése 2007-2010 Forrás: OECD Health Data 2012 (Néhány esetben, 2010-es adatok hiányában az utolsó 3 év növekedése szerepel.) CT géppark átlagos növekedése: Kelet-Közép-Európa: 23% OECD: 16,7% Magyarország: ≤ 1%

19 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 19 Mire van szükség többek között? OEP finanszírozási ösztönzők kialakítására (a korszerűbb diagnosztikai eljárások preferálásával). Kiírásra kerülő T.I.O.P. pályázatok műszerre szánt keret arányának felülvizsgálatára (jelenleg építkezés: 90%, műszer: 10% körül mozog). Még szabad EU-s források célzott lehívásának támogatására. Amortizáció elszámolhatóságára. Áfa visszaigényelhetővé tételére.

20 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 20 Erre a területre marginális figyelem jutott a Széchenyi Tervben, az átalakítási munkában. De az egészségügyi és a gazdasági kormányzati munkában felelősen és a szakmai érdekképviseletekkel konzultálva próbálták kezelni a gondokat, kisebb sikereket el is érve (pl. a betegtájékoztatás segítése, részleges áfa-csökkentés). Melyek a legnagyobb gondok, amelyeket nem sikerült orvosolni: alapvető a szükségletek növekedése (főként a társadalom elöregedése miatt) és ezekkel ellentétben a támogatási források szűkössége (folyamatos alultervezése). Nézzünk két táblát, amelyek ezeket mutatják: A gyógyászatisegédeszköz-ellátás néhány különösen akut gondjáról

21 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 21 Az össztámogatás és a főbb termékcsoportok társadalombiztosítási támogatásának változása – 2006-2012 adatok millió forintban, áfa-változással nem korrigálva Megjegyzés: az áfa 2006. január 1-jén: 15%, 2012. január 1-jén 27%.

22 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 22 A költségvetési előirányzat és a felhasználás havi mértékei 2011-2012

23 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 23 A másik akut gond a tíz éve változatlan árszínvonal: A termelői ár, a szolgáltatási költségek növekedése az inflációval és az árfolyam-változásokkal összefüggésben, mára tarthatatlan helyzetet okozott. A gyártó, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások működési lehetőségeik határán vannak. Sem az elért ellátás-, és termékminőség, sem a logisztikai, kiskereskedelmi hálózatok nem tarthatók fenn az eddigi árszinten. A gyógyászatisegédeszköz-ellátás néhány különösen akut gondjáról

24 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 24 Árindexek alakulása 2006-2011 Kumulált adatok: 2006=100% Forrás: KSH

25 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 25 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árszerkezete Originális gyógyszer Márkázott generikus gyógyszer Márkázatlan generikus gyógyszer Gyógyászati segédeszköz Forrás: Dankó-Molnár (EFPIA, PhRMA, EUCOMED)

26 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 26 Csökkenteni kell a forgalomba hozók terheit (a befogadás és az ún. „orvoslátogatás” díjait). Az 5%-os áremelési lehetőséget általánosan engedélyezni kell, minden évben (ehhez törvénymódosítás kell!). De ez nem lehet általános és tartós a betegterhek miatt – a támogatást is emelni kell! Az áfát a 98 és 90%-os támogatású termékkörökön kívüli minden termékkörben 18%-ra kell csökkenteni és/vagy az állami támogatási forrást növelni – ez tulajdonképpen megvalósult, hiszen két éve 43,3 Mrd Ft helyett 50-51 Mrd a tényleges felhasználás! A gyógyászatisegédeszköz-ellátás néhány különösen akut gondjáról

27 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. 27 A harmadik akut problémakör a támogatott termékek régóta változatlan és rugalmatlan struktúrája és csoport-beosztása nem teszi lehetővé az innovatív eszközök bekerülését az ellátásba; nem ösztönzi a rugalmas és költséghatékony felhasználást; nem szolgálja az optimális egészségnyereség elérését; nem segíti kellően és a lehetséges mértékig a munkaképesség visszanyerését és fenntartását. Talán 2013 elején újra megkísérli az egészségügyi kormányzat a szisztéma átalakítását, amit a szakmai szervezetek segítenek. Minőségi alapon kell újragondolni a támogatási rendszert! Csak a megvalósulásáig ne menjenek tönkre a tisztességes vállalkozások...! A gyógyászatisegédeszköz-ellátás néhány különösen akut gondjáról

28 Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészségipar Magyarországon – kitörési pont vagy félrekezelt ágazat? Világgazdaság konferencia, 2012. november 14. Hornyák László elnök, Orvostechnikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések