Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A római jog forrásai Gaius 1,2: Szokásjog Törvény Sentausi határozat Magistratusi hirdetmény Jogtudomány Császári rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A római jog forrásai Gaius 1,2: Szokásjog Törvény Sentausi határozat Magistratusi hirdetmény Jogtudomány Császári rendelet."— Előadás másolata:

1 A római jog forrásai Gaius 1,2: Szokásjog Törvény Sentausi határozat Magistratusi hirdetmény Jogtudomány Császári rendelet

2 A szokásjog a nép hallgatólagos egyetértése nem kerül írásba foglalásra mindenkit kötelez

3 Szokásjog – megjelölési formák consuetudo Mos maiorum Instituta mairoum Exempla maiorum Ius privatum Ius publicum

4 Mos maiorum: Az ülést vezető tisztségviselő megválasztása Q. Fulvius Flaccus Néptribunsok: elítélendő példát szolgáltatnak, ha azt választják meg, aki a választógyűlést vezette Dictator, Senatus, népgyűlés… példákra hivatkozva igyekezett igazolni a választás törvényességét. …míg végül a dictator és a néptribunusok megegyeztek, hogy elfogadják a senatus döntését

5 Lex Lex lata Lex rogata – Praescriptio – Rogatio – Sanctio » Lex perfecta » Lex minus quam perfecta » Lex imperfecta

6

7 Lex Oppia eltörlése Kr. e. 195 A törvény a nők és az asszonyok által használható arany és egyéb dísztárgyak mennyiségét korlátozta … kétfajta törvény létezik: olyanok, melyeket meghatározott időre hoztak és olyanok, melyeket – ad perpetuae utilitatis causa in aeternum latae sunt – állandó használatra, örök érvényűként adtak ki. A kétfajta törvény közti különbség okai pedig a természetben keresendők. Mos maiorum

8 Senatusi határozat Senatus consultum - auctoritas Senatusi ajánlás (Principatus-tól törvényhozói szervvé válik

9 Kr. e. III. századig Archaikus jog Kr.e. I. századig Preklasszikus jog Kr.e. I. –Kr.u. III. századig Klasszikus jog A jogtudómány Későcsászárkor joga Kr. u.III. – IV. századig

10 Ius civile forrásai A népgyűlés A senatus Császár A responsumok adására feljogosított jogtudósok

11 Praetori jog Ulpianus libro quarto ad edictum: „Azokat a megkötött pactumokat, amelyeket nem csalárdul hoztak létre, s amelyek sem a törvényekbe, sem a plebiscitumokba, sem a senatus consultumokba, sem a decretumokba, sem a császárok edictumaiba nem ütköznek, és ezek egyikét sem játsszák ki, védelemben részesítem.”

12 Ius praetorium Praetor ius dicere potest, facere non potest??? D. 1.1.7.1: A praetori jog az a jog, amelyet a praetorok vezettek be a civiljog szabályainak kisegítése vagy kiegészítése vagy kijavítása céljából. – propter utilitatem publicam – a közjó érdekében.


Letölteni ppt "A római jog forrásai Gaius 1,2: Szokásjog Törvény Sentausi határozat Magistratusi hirdetmény Jogtudomány Császári rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések