Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A holokauszt Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A holokauszt Magyarországon"— Előadás másolata:

1

2 A holokauszt Magyarországon 1938-45

3 Zsidó élet a háború előtt
Magyarország népessége 1941-ben: 14,5 millió Ebből zsidó: 825,000 (6%) Zsidó már a honfoglalás óta élnek Magyarországon. 1867: Emancipáció 1868: neológ, ortodox, status quo ante 1895: a zsidó vallás recepciója Cionizmus

4 Két vélemény Hazánk történetének ezeréves folyamán hallatszott Izrael ajkáról annyi jajszó, mint amennyi más országokban rövid egy év alatt tört ki a sanyargatott zsidóság panasszal teli kebléből. Ha néha rövid időre be is borult a hazai Izrael nyugalmas életének derült ege, úgy csakhamar el is vonultak a vészjósló fellegek, melyeket csak idegen országok gyűlöletének szélviharai hajtottak hazánkba. Sehol a földkerekségen nem élvezték vallásunk hívői a vallásos türelem oly virágait oly mértékben, mint Árpád honában, sehol szabadabban nem imádhatta Istenét Izrael, mint magyar földön.” (Venetianer Lajos újpesti rabbi, 1896) „Nincs közöttünk és az ún. kongresszusi szabályokat elismerő felekezet között többé vallásközösség!- írják emlékirataikban. –Két külön vallás áll egymással szemközt, mely tanaira, szervezetére, szertartásaira lényegesen eltér egymástól. Kétfelé van szakítva a test, mely eddig ez lélek által irányoztatott, s ettől nyerte életét.” (Részlet az „Emlékirat az évi december 10-én megnyitott magyarországi izraeliták országos kongresszusa által hozott alapszabályok és határozatok tárgyában” és „Az izraelita kongresszus hagyományhű pártjának óvása” című munkákból, 1869)

5 Arcok a magyarországi közéletből

6 Molnár Ferenc nyilatkozata az Egyenlőség című újság 1926
Molnár Ferenc nyilatkozata az Egyenlőség című újság december 4-i számában „Én csak azt írhatom le, azt mondhatom el, amit láttam és hallottam. Írónál, pedig az a legfontosabb, hogy ne csaljon, ne hamisítson, hanem hogy őszinte legyen. És mit tapasztalunk? Ha sikerem van, azt mondják, nem vagyok magyar, ha pedig megbukom, zsidó vagyok. Legyen a kedvük szerint, de nehogy azt higgyétek, hogy én nem vagyok tisztában avval, amit csinálok. Mit csinálok én? Philadelphiában és Stockholmban, Rómában és Párizsban néhány követ rakok le azon az úton, amelyen aztán a magyar szellem nagy értékei simábban gördülhetnek ki.”

7 Az első világháború után

8 (dr. B. J. , főorvos visszaemlékezése, DEGOB jegyzőkönyvi részlet)
Numerus Clausus „1. A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók, és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható. (…) 3. (…) Az engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajok és a nemzetiségekhez tartozó fiatalok aránya a hallgatók között lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányát, de legalább kitegye annak kilenctized részét.” (Részlet az évi XXV. törvénycikkből) „A numerus clausus bevezetése idején a kórház az egyetemről kiszorult orvostanhallgatókat, majd később az egyetemi klinikákra fel nem vett orvosokat nemcsak hogy befogadta és foglalkoztatta, hanem több éven keresztül rendszeresen tartott egyetemet pótló előadásokat és továbbképző tanfolyamokat, hogy a numerus clausus áldozatain ily módon segítsen.” (dr. B. J. , főorvos visszaemlékezése, DEGOB jegyzőkönyvi részlet)

9 Zsidóellenes törvények
1938: 20 %-ra korlátozzák a zsidók jelenlétét a kulturális és gazdasági életben 1939: további korlátozások, immár faji alapon 1941: a zsidók és nem zsidók házasságkötésének tilalma 1942: a zsidók földbirtokainak kisajátítása

10 A munkaszolgálat

11 A német megszállás

12 Sárga csillag és további rendeletek

13 Gettósítás

14 Deportálások

15 ember, 56 nap alatt

16 Csillagos házak 1944. június:
A budapesti zsidókat erőszakkal átköltöztetik a sárga csillaggal megjelölt épületekbe (nagyjából embert érintett)

17 Horthy kormányzó proklamációja és a nyilas hatalomátvétel

18 Halálmenetek nyugatra

19 Gettók Budapesten

20 Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen

21 A zsidó ellenállás és önmentés
Irathamisítás Gyermekotthonok felállítása Az élelmiszer beszerzése és elosztása Rejtekhelyek kialakítása Tijul: illegális határátlépések

22 Embermentés

23 Felszabadulás

24 A háborús bűnösök perei

25 Ajánlott irodalom Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt
Szita Szabolcs: Aki egy embert megment… Karsai László: Holokauszt Ember Mária: Siratóének

26 Auschwitz

27 A tábor története 1940 – A tábor megalapítása
1941 – Heinrich Himmler kijelöli, mint a zsidókérdés végső megoldásának egyik helyszínét 1942 – A birkenaui gázkamrák felépítése 1944 – A „magyar rámpa” felépítése 1944. október 4. – fellázadt a Sonderkommando 1944. november – a gázosítások befejezése 1945. január – a tábor kiürítése (53 ezer fő) 1945. január 27. – a tábor felszabadulása (7 ezer fő)

28 Auschwitz fekvése

29

30 Auschwitz I.

31 Auschwitz II. (Birkenau)

32 Auschwitz III. (Buna-Monowitz)

33 Auschwitz II. (Birkenau)

34 Ajánlott irodalom Wieslaw Kielar: A 290. számú auschwitzi fogoly
Primo Levi: Ember ez? Fegyvernyugvás Dr. Nyiszli Miklós: Mengele boncoló orvosa voltam

35 Az Auschwitz Album története

36 Képek Auschwitzról?

37 A Karl Höcker-féle album

38 „Szerető felejthetetlen, hűséges Heinzed emlékére”

39 Auschwitz Album, Egy album – két szerep
Történelmi dokumentum Bernard Walter és Ernst Hoffmann („Azonosítási Osztály”) Az elkövetők és az áldozatok azonosítása 1963: a frankfurti Auschwitz-per Számos kiadás: 203 kép az eredetiben Általában 179 kép Családi emlék Jákób Lili Beregszász 1944. május 26. 3500 fő Dora Mittelbau Egyesült Államok 1980: Yad Vashem 1999. december 17.

40


Letölteni ppt "A holokauszt Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések