Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 Rauh Edit előadása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 Rauh Edit előadása."— Előadás másolata:

1 1 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 Rauh Edit előadása

2 2 TÖOSZ Polgármesternői Tagozat Ülése 2007. június 7.

3 3 Tematika I. Az Európai Év II. Magyar Nemzeti Stratégia III. Az Európai Év eseményei IV. Kapcsolódás egyéb esélyegyenlőségi kormányzati intézkedésekhez V. Információs és promóciós kampány VI. Naptár

4 4 I. Az Európai Év Jogszabályi háttér: 771/2006/EK határozat Időtartam: 2007. január 1. - december 31. Célkitűzések: – figyelemfelkeltés – szemléletváltás – a sokszínűség előnyeinek bemutatása – a közösségi jogszabályok végrehajtásának elősegítése Végrehajtás: – Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály – Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) Költségvetés: 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) Az Európai Év magyar költségvetése: 516 600 € (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

5 5 II. Magyar Nemzeti Stratégia A Nemzeti stratégia célja: EU és magyar célkitűzések összehangolása a civil társadalom és az érdekelt felek véleményét is tartalmazza A Nemzeti stratégia felépítése: 1. Nemzeti kontextus: a kihívások 2. Az Európai év nemzeti stratégiája és prioritásai 3. Konzultáció a civil társadalommal 4. Végrehajtás 5. Várt eredmények/hatás 6. Monitorozás

6 6 Nemzeti kontextus: a kihívások  a diszkrimináció és az esélyegyenlőség területei (foglalkoztatás, oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, akadálymentesítés)  antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi politika jogi és intézményi keretei  civil szervezetek szerepe a diszkrimináció elleni fellépésben

7 7 Prioritások  négy közösségi alap-célkitűzés (jogok, képviselet, elismerés, tiszteletben tartás) figyelembe vétele minden tevékenység során  hat diszkriminációs indok kiegyensúlyozott kezelése  decentralizáció/szubszidiaritás  partnerség  gender mainstreaming  akadálymentesítés

8 8 III. Az Európai Év eseményei EU szint:  Európa-szerte zajló információs kampány  „Egyenlőségi Csúcs”, nyitó és záró rendezvény  számos konferencia és esemény  Eurobarométer kutatások Magyar kormányzati intézkedések:  6 intézkedés az Európai Év keretében  további források bevonása: pl. OFA pályázatok  „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

9 9 Az Európai Év konkrét kormányzati intézkedései 1. Partner konferencia és gála - 2007. március 5. 2. Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok 3. Kutatás 4. Esélyegyenlőségi tervek - pályázat 5. Záró konferencia 6. Kommunikáció – Média

10 10 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (2) Az intézkedés célja: – új kezdeményezések indítása az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség területén regionális/megyei/helyi szinten – figyelemfelkeltő programok szervezése – hálózatépítés – kapcsolatépítés a helyi média szereplőivel – jó gyakorlatok gyűjtése Partner szervezetek: - országos szinten: Egyenlő Bánásmód Hatóság stb. - regionális/megyei/helyi szinten: megyei/helyi önkormányzatok és intézmények, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, szakszervezetek, munkaadók, iskolák stb. - Europe Direct Network/ Információs pontok

11 11 Pályázat www.esf.hu 2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében figyelem felhívó programok megvalósításának támogatása Keret: 20 millió forint Beadási határidő: 2007. június 15.

12 12 Kutatás (3) Az intézkedés célja: – másodlagos kutatás: a korábbi antidiszkrimináció és esélyegyenlőség témakörében végzett magyarországi kutatások eredményeinek összesítése – az Európai Év témáinak tudományos szempontból való vizsgálata, a tudományos megközelítések összegzése egy kerekasztal-beszélgetés/szeminárium keretében – a témát kutató szakemberek szakmai együttműködésének erősítése – Jelenleg az MTA Szociológiai Intézet „A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztése Magyarországon” című empirikus kutatás elvégzéséhez megállapodást készítjük elő

13 13 Esélyegyenlőségi tervek (4) Az intézkedés célja: – a munkahelyi egyenlőség és diverzitás témájának középpontba állítása – tréningek és a munkahelyi esélyegyenlőség jó gyakorlatainak bemutatása révén több és jobb minőségű esélyegyenlőségi terv létrehozása – a munkahelyi esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezetek, a szociális partnerek, és a munkaadók bevonása – a munkaadók motiválása az esélyegyenlőségi tervek elkészítésében egy díj meghirdetése révén – Pályázati felhívás az Esélyév keretében megjelent Munkahelyi esélyegyenlőségi tervek program megvalósításának támogatására (beadási határidő: 2007. június 15.)

14 14 Pályázat: www.esf.hu 2007 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében munkahelyi esélyegyenlőségi tervek megvalósításának támogatása Keret: 20 millió Ft. Beadási határidő: 2007. június 15.

15 15 Záró konferencia (5) Tervezett időpont: 2007. november Az intézkedés célja: – az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év - 2007 hivatalos lezárása – az év során az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség terén elért eredmények összegzése – a társadalmi diskurzus területén tett előrelépések összegzése – a kulcsszereplők közti partnerség erősítése a jövőbeli együttműködések érdekében

16 16 Kommunikáció (6) Időtartam: 12 hónap Az intézkedés összköltsége: 104 940 EURO Az intézkedés célja: – Kisebb volumenű információs és promóciós kampány indítása a hasonló témakörben futó egyéb kampányokkal szinergiát alkotva – Honlap anti-diszkrimináció és esélyegyenlőség témakörében – Hírlevél az Év eseményeiről elsősorban vidéki önkormányzatok és civil szervezetek számára – Workshopok szervezése a médiában dolgozó emberek számára – Pályázati felhívás megjelent az Esélyév keretében figyelemfelhívó programok megvalósításának támogatására (beadási határidő: 2007. június 15.)

17 17 IV. Kapcsolódás egyéb kormányzati intézkedéshez Kiegészítő program: Az önkormányzatok munkatársainak az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteinek bővítését célzó központi képzési program – 3100 település Keret: 300 millió FtForrás: MPA Képzési Alap Kiegészítő pályázati források: www.ofa.hu „A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása és a a nők munkaerő-piaci karrierjének elősegítése” Keret: 200 millió Ft Tervezett beadási határidő: 2007. június 20. Antidiszkriminációs civil szolgáltatásokat bővítő pályázat Keret: 40 millió Ft Beadási határidő: 2007. május 14. Az esélyegyenlőség média-megjelenésének támogatása Keret: 40 millió FtBeadási határidő: 2007. május 14. Esélyteremtés a munka világában Keret: 40 millió FtBeadási határidő: 2007. május 14.

18 18 „Mainstream” kormányzati munka A roma népesség hátrányos helyzetének javítását célzó intézkedések: életminőség javítása modellprogram - 9 településen lakókörnyezeti rehabilitáció Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) Roma Integráció Évtizede Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL, ÁFSZ, közhasznú munka Roma Kulturális Alap (RKA) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó program Roma Koordinációs és Intervenciós Keret

19 19 A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: Országos Fogyatékosügyi Program A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program Akadálymentesítés

20 20 A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőséget elősegítő intézkedések: Nemzeti Cselekvési Program Családbarát Munkahely díj „Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” - pályázat „Férfiszerepek” - pályázat Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL Női karriertervezés – OFA pályázat Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat Családi Csoport-Konferencia Gender mainstreaming - EU pályázat

21 21 Roadmap - EU Bizottság ütemterv (A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006-2010) képezi a gerincét. - A munkaterv felöleli az ütemterv 6 prioritását, ehhez igazodik a 6 munkacsoport: 1. a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése 2. a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása 3. egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban (nők a döntéshozatalban, nők a politikai döntéshozatalban) 4. a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása 5. a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban 6. a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül

22 22 KSH zsebkönyv A nők és férfiak helyzetével kapcsolatos statisztikai adatok magyar és angol nyelven. Minisztériumon belüli kutatás

23 23 Az idős emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: Idősbarát Önkormányzati Díj Pályázat az időseket tömörítő szervezetek számára szabadidős programok szervezésére A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: Nemzeti Ifjúsági Program Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

24 24 Regionális esélyegyenlőség: Országos Esélyegyenlőségi Hálózat Jogi és egyéb tanácsadás, ügyfélszolgálat Partnerség, hálózatfejlesztés, koordináció Képzések szervezése A társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain – társadalmi és szakmai szinten egyaránt Esélyegyenlőségi Fórum szervezése Fejlesztési, módszertani feladatok Pályázatok generálása, szakmai programok kidolgozása

25 25 V. Információs és promóciós kampány Partner: PReSolution Communications (EU tender révén) Szlogen: Adj esélyt az esélynek! Csatlakozz hozzánk 2007- ben! Logo Molino Honlap Hírlevél – ÖN-KOR-KÉP Média workshopok - sztereotípiák leküzdése Éves kalendárium – hozzáférhető információ a honlapon Társadalmi Célú Reklám - Kodak

26 26 PReSolution Communications Truck Tour – Európai kamionturné a sokszínűségért Magyarországi állomások: 2007. május 30. – Szeged 2007. augusztus 8. – Budapest, Sziget Fesztivál Európai fotópályázat a sokszínűségért, ami a Sokszínűség a diszkrimináció ellen kampány és a 2007-Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében hirdettünk meg. Beadási határidő: 2007. június 30. Részletes információ: www.stop-discrimination.info www.stop-discrimination.info Európai Újságírói Díj, ami a Sokszínűség a diszkrimináció ellen kampány és a 2007-Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében hirdettünk meg. Beadási határidő: 2007. szeptember 30. Részletes információ: www.stop-discrimination.info www.stop-discrimination.info

27 27 VI. Naptár  2006. május 17.: 771/2006/EK határozat elfogadása  2006 nyár: tagállamok kijelölik a Nemzeti Végrehajtó Testületet  2006. december 15. NVT-k beadják a nemzeti startégiájukat és megjelölik a támogatandó intézkedéseket  2007. január 30/31.: nyitó konferencia és „Egyenlőségi Csúcs”, Berlin  2007. május: támogatási szerződés a tagállamokkal  2007. november: EU szintű záró-konferencia

28 28 Köszönöm a figyelmet! További információ: http://equality2007.europa.eu empl-year2007@cec.eu.int www.szmm.gov.hu eselyev2007@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "1 Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 Rauh Edit előadása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések