Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatellenőrzési szabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatellenőrzési szabályok"— Előadás másolata:

1 Adatellenőrzési szabályok
FIR Fórum – szeptember 16. Adatellenőrzési szabályok Demcsákné Ódor Zsuzsanna Hosznyák András

2 Hallgatói hibaszámok alakulása
Hallgatói hibák száma:

3 Egy hallgatóra jutók hibák száma
Egy hallgatóra jutó átlagos hibaszám: 1,71

4 Egy hallgatóra jutó hibák száma
Egy hallgatóra jutó átlagos hibaszám: 1,71

5 Egy hallgatóra jutók hibák száma
Egy hallgatóra jutó átlagos hibaszám: 1,71

6 Hallgatói hibák száma intézményi bontásban

7 Leggyakoribb hallgatói hibák
Kód Üzenet Hibaszám H0317 A kimeneti vizsga dátumának megadása kötelező. H0272 A hozott dokumentum nyomdai sorszáma nincs megadva. H0270 A hallgató képzéséhez tartozó képzési időszakok sora hibás. H0286 A nyelvvizsga követelmény dátuma nincs megadva. 94.064 H0323 A 2006 előtti felhasznált félévszám megadása kötelező. 89.697 H0316 Kimeneti vizsga esetében az abszolutórium dátumának megadása kötelező. 76.643 H0226 A kimeneti vizsga dátuma nincs megadva. 72.271 H0307 Oklevélhez nem került megadásra végzettségi adatkör. 71.848 H0310 Az oklevél kiállítása korábbi, mint a kimeneti vizsga dátuma. 70.662 H0234 A nyilvántartott szak képzési elem nem azonosítható. 66.421

8 Oktatói hibaszámok alakulása
Oktatói hibák száma:

9 Képzések lezárásának hiányosságai
„Sikeres kimeneti vizsga” lezárási indok mellett

10 Képzések lezárásának hiányosságai
„Sikeres kimeneti vizsga” lezárási indok mellett

11 Képzések lezárásának hiányosságai
„Sikeres kimeneti vizsga” lezárási indok mellett

12 Oklevél nélküli mesterképzésesek
Oklevél nélkül mesterképzésen részt vevők országosan: képzés

13 Kiemelt ágazati adatigények
A képzési követelmények teljesítése mellett nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzők száma képzés lezárásának dátuma képzés lezárásának indoka: „Sikeres kimeneti vizsga” (KTB) a képzési követelmények teljesítésének (abszolutórium kiállí- tásának) dátuma (FSZ esetében is!) sikeres kimeneti vizsga dátuma

14 Kiemelt ágazati adatigények
Az oklevelet, bizonyítványt szerzők száma képzés lezárásának dátuma képzés lezárásának indoka a képzési követelmények teljesítésének (abszolutórium kiállí- tásának) dátuma (FSZ esetében is!) sikeres kimeneti vizsga dátuma oklevél, bizonyítvány kiállításának dátuma végzettségi szint szakképzettség, szakképesítés

15 Módosított adatellenőrzési szabályok

16 Módosítások a szabályokban
Az előző FIR Fórum óta javításra került 16 adatellenőrzési szabály Módosítás típusa Érintett szabály algoritmus módosítás H0270, H0282 tartalmi módosítás H0035, H0109, H0179, H0189, H0195, H0272, H0286 i hatályosság H0128, H0155 PSZKSZP képzés kezelése H0309, H0310 támogatási idő visszajelzés H0322 hibajavítás H0283, O0075

17 H0035 Kód H0035 Leírás A hallgató lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása kötelező. Üzenet Lakóhely vagy tartózkodási hely megadása kötelező. Módosítás Csak azon hallgatókra ellenőriz, akiknek van bejelentve jogviszonyuk.

18 H0109 Kód H0109 Leírás Ha a képzési időszakban a hallgató már túlfutó (képzési időszakok száma meghaladja a KKK szerinti képzési idő + 2 félév értéket), akkor az adott időszak finanszírozási formája csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. A szabály csak a 2013/14 tavaszi és azutáni féléveket ellenőrzi. Üzenet Túlfutó hallgató finanszírozási formája csak költségtérítéses, önköltséges lehet. Módosítás A fogyaték kedvezmény mértékét nem kezelte a szabály eddig, ez javításra került.

19 H0128 Kód H0128 Leírás Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés intézményének típusa kötelező adat. A típus csak a kapcsolódó szótárban (KOZISKTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket. A szabály csak a én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatókat ellenőrzi. Üzenet A középfokú végzettség intézményének típusa nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Módosítás a i hatályosság beépítésre került a szabályba

20 H0155 Kód H0155 Leírás A záróvizsga-bizottsági határozat dátuma kötelező adat. A szabály csak a én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatókat ellenőrzi. Üzenet A záróvizsga-bizottsági határozat dátuma nincs megadva. Módosítás a i hatályosság beépítésre került a szabályba

21 H0179 Kód H0179 Leírás Ha a tanulmányi jogviszony típusa kollégiumi jogviszony, akkor a kollégium vagy a diákotthon megadása kötelező, mely csak a kapcsolódó törzstáblában (SZERVEZET) található értékkészletből vehet fel értéket. A szabály csak a én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatókat ellenőrzi. Üzenet A kollégiumi jogviszonyhoz kollégium vagy diákotthon nincs megadva vagy értékkészlet-hibás. Módosítás jogelőd kollégiumok kezelése megoldódott egyéb szálláshely típusok kezelése (ESZ)

22 H0189 Kód H0189 Leírás A 2006 előtti támogatott aktív félévek száma csak abban az esetben adható meg, ha a tanulmányi jogviszony kezdete korábbi, mint február 1. Üzenet A tanulmányi jogviszonyhoz 2006 előtti támogatott aktív félévek száma nem adható meg. Módosítás 1) a 2006 után indult jogviszonyok esetében a 0 értéket is elfogadja a szabály 2) dátum vizsgálat a korábbi január 1. helyett február 1-re módosult

23 H0195 Kód H0195 Leírás Ha a tanulmányi jogviszony típusa doktorjelölti jogviszony, akkor annak kezdeti és végdátuma közötti intervallum nem lehet több, mint 3 év. Üzenet A doktorjelölti jogviszony hossza meghaladja a 3 évet. Módosítás a 2 év helyett 3 évre módosul a lehetséges jogviszony hossza

24 H0270 Kód H0270 Leírás A hallgató képzéséhez tartozó képzési időszakok sora nem teljes, valamely képzési időszak hiányzik vagy olyan képzési időszak is bejelentésre került, mely a képzés időtartamán kívül esik. Üzenet A hallgató képzéséhez tartozó képzési időszakok sora hibás. Módosítás komplex algoritmus módosítás, lásd: https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fir_hirek/fir_gyik/komplex_ellenorzesi_szabalyok

25 H0272 Kód H0272 Leírás A hozott dokumentum nyomdai sorszáma kötelező adat. A szabály csak a én vagy azután nyitott jogviszonnyal rendelkező, illetve jogviszonyt kezdő hallgatókat ellenőrzi. Üzenet A hozott dokumentum nyomdai sorszáma nincs megadva. Módosítás nem fog ellenőrizni a szabály a következő esetekben: nem magyarországi kiállítású hozott dokumentum előtt kiállított érettségi bizonyítvány Megjegyzés Ha a hozott dokumentumnak nincs sorszáma, akkor a „nincs nyomdai sorszám” érték adandó meg

26 H0282 Kód H0282 Leírás Hallgatói (doktoranduszi) jogviszony esetében a képzési időszak finanszírozási formája a törvényi kategóriáktól eltérően van megadva. A évi CCIV. törvény (Nftv.) hatálya alatt indított képzések esetében az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási forma nem adható meg. Üzenet A képzési időszak finanszírozási formája a törvényi kategóriáktól eltérő. Módosítás komplex algoritmus módosítása, lásd: https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fir_hirek/fir_gyik/komplex_ellenorzesi_szabalyok

27 H0283 Kód H0283 Leírás Ha a hallgató szakjához tartozó nem doktori képzés esetében a kimeneti vizsga illetve a nyelvvizsga követelmény teljesítés dátuma is megadásra került, akkor az adott szakhoz tartozó oklevél megadása is kötelező. Üzenet Lezárt képzéshez nem tartozik oklevél. Módosítás nem megfelelő működés javítva (30 napos kiállítási intervallum), Eduline jelzés alapján

28 H0286 Kód H0286 Leírás Ha a hallgató szakjához tartozó oklevél megadásra került, akkor a nyelvvizsga követelmény teljesítésének dátuma is kötelező adat. Üzenet A nyelvvizsga követelmény dátuma nincs megadva. Módosítás nem magyar nyelven folyó képzések esetében nincs ellenőrzés felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések esetében nincs ellenőrzés mentességek kezelése szótár és XSD módosítással együtt: 40. életév felettiek nyelvvizsga mentessége, intézményi nyelvi vizsgát teljesítők mentessége, fogyatékkal élők mentessége

29 H0309 Kód H0309 Leírás Az oklevél kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint kapcsolódó képzésen az abszolutórium dátuma. A kapcsolódó képzés esetében kötelező az abszolutórium dátumának megadása. Üzenet Az oklevél kiállítása korábbi, mint az abszolutórium megszerzésének dátuma. Módosítás PSZKSZP képzés esetében nem ellenőriz

30 H0310 Kód H0310 Leírás Az oklevél kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó képzésen a kimeneti vizsga dátuma. A kapcsolódó képzés esetében kötelező a kimeneti vizsga dátumának megadása. Üzenet Az oklevél kiállítása korábbi, mint a kimeneti vizsga dátuma. Módosítás PSZKSZP képzés esetében nem ellenőriz

31 H0322 Kód H0322 Leírás A képzési időszak finanszírozási formája már nem lehet államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas, mert a hallgató a FIR aktuális adatai alapján túllépte a rendelkezésére álló támogatási keretet. Üzenet A képzési időszak finanszírozása már csak költségtérítéses vagy önköltséges lehet. Módosítás passzív státuszú félévre is hibát jelez vissza csak 2014/15/1-től felmenőben vizsgál

32 O0075 Kód O0075 Leírás A vezetői megbízás kezdő dátuma nem lehet korábbi, mint a kapcsolódó jogviszony kezdő dátuma. Üzenet A vezetői megbízás kezdő dátuma korábbi, mint a jogviszony kezdő dátuma. Módosítás nem megfelelő működés javítás alatt, Eduline jelzés alapján

33 Új szabályok létrehozása

34 Új adatellenőrzés szabályok
Az előző FIR Fórum óta 10 új adatellenőrzési szabály került publikálásra Új szabályok köre H0315, H0316, H0317 H0323, H0324 H0326 O0040, O0041 O0113, O0114

35 H0315 Kód H0315 Leírás Ha a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül" (KVB), akkor az abszolutórium dátumának megadása kötelező. Üzenet Az abszolutórium dátumának megadása kötelező. Várható hatás STAOT

36 H0316 Kód H0316 Leírás Ha a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Sikeres kimeneti vizsga" (KTB), akkor az abszolutórium dátumának megadása kötelező. Üzenet Kimeneti vizsga esetében az abszolutórium dátumának megadása kötelező. Várható hatás STAOT

37 H0317 Kód H0317 Leírás Ha a hallgató képzésének végdátuma megadásra kerül, és a képzés megszűnésének oka "Sikeres kimeneti vizsga" (KTB), akkor a kimeneti vizsga dátumának megadása kötelező. Üzenet A kimeneti vizsga dátumának megadása kötelező. Várható hatás STAOT

38 H0323 Kód H0323 Leírás Ha a hallgató jogviszonyához kapcsolódik olyan képzés, mely korábbi kezdetű mint , és a képzéshez után tartozik államilag támogatott időszak, akkor kötelező megadni az adott képzésen a 2005/06/2 időszak előtt felhasznált államilag támogatott félévek számát (lehet 0 (nulla) is). Üzenet A 2006 előtti felhasznált félévszám megadása kötelező. Hatás TMIDT

39 H0324 Kód H0324 Leírás Ha a hallgató tartózkodási jogcíme bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott, akkor személyazonosító igazolvány megadása kötelező. Üzenet Személyazonosító igazolvány megadása kötelező.

40 H0326 Kód H0326 Leírás Az egyéb szálláshelyhez kapcsolódó kollégiumi tagsági jogviszony esetében csak a saját intézményhez tartozó egyéb szálláshely adható meg. Üzenet Csak a saját egyéb szálláshely adható meg.

41 O0040 Kód O0040 Leírás Amennyiben az oktatói jogviszonyt létesítő szervezet vagy annak szülő szervezete állami, helyi önkormányzati vagy országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, akkor az adott jogviszony típusa nem lehet munkaviszony. Üzenet A megadott oktatói jogviszony típusa nem lehet munkaviszony. Hibahatás STATT

42 O0041 Kód O0041 Leírás Amennyiben az oktatói jogviszonyt létesítő szervezet vagy annak szülő szervezete egyházi, magán vagy alapítványi fenntartású, akkor az adott jogviszony típusa nem lehet közalkalmazotti. Üzenet A megadott oktatói jogviszony típusa nem lehet közalkalmazotti jogviszony. Hibahatás STATT

43 O0113 Kód O0113 Leírás Az oktatói jogviszonyt bejelentő intézmény esetében nem adható meg szolgálati típusú jogviszony. Üzenet Szolgálati jogviszony nem adható meg. Hibahatás STATT

44 O0114 Kód O0114 Leírás Az oktatói jogviszonyhoz kötelező legalább egy munkakör megadása. Üzenet Munkakör megadása kötelező. Hibahatás STATK

45 OSAP kézi adatok szabályai

46 OSAP kézi adatok A H0291-es szabály kettéválasztva, új szabály H0327
Az a03t16-os adatlap módosítása miatt új szabályok kerültek bevezetésre: összesen 15 szabály H0328 és H0342 kód közötti szabályok Ezen szabályok mind STATK hatásúak

47 Törölt szabályok

48 Törölt szabályok Az alábbi szabályok törlésére került sor a nyár folyamán Kód Leírás H0025 Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme csak a következők egyike lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. H0026 Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme a következők egyike sem lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott. H0043 A hallgató egy képzéséhez csak egy sikeresen teljesített kimeneti vizsga adható meg. H0220 Ha az előnyben részesítés alapja nem fogyaték, akkor a fogyaték mértéke nem adható meg.

49 Hibahatás módosítások a 2014/15/1 félévtől

50 Hibahatás módosítások
A 2014/15/1 félévtől a következő szabályok esetében módosultak az OSAP hibahatások Kód Változás H0322 STATT lett O0031 O0040 O0041 O0069 O0113 O0114 STATK lett H0081 STATT törölve Kód Változás H0011 STATT -> STATK H0033 H0035 H0075 STATT -> STATK és STAOT -> STAOK H0076 H0215 H0285 O0089

51 Hibahatás módosítások
A következő szabályok esetében módosultak a Támogatási idő hibahatások Kód Változás H0065 TMIDT hatás törölve H0067 H0068 H0178 H0182 H0199

52 Új hibahatás: FINK Az EMMI finanszírozási számítások támogatása érdekében egy új hatás kerül bevezetésre Kód: FINK Leírás: A finanszírozási számításokból az adat kimarad Hatás beállítása a FIR-ben legkésőbb szeptember 30-ig fog megtörténni

53 FINK hatású szabályok Hallgató témakörben
H0011, H0012, H0013, H0014, H0015, H0016, H0017, H0018, H0019 Tanulmányi jogviszony témakörben H0187 Képzés témakörben H0061, H0062, H0070, H0071, H0211, H0285 Képzési időszak témakörben H0101, H0102, H0109, H0322

54 Közeljövőben publikálandó szabályok
Szeptember folyamán várhatóan publikálásra kerülő szabályok H0276 H0318 H0319

55 H0276 Kód H0276 Leírás A képzés és képzési időszak adatai alapján a hallgató képzésének felvételi éve és eljárása nem azonosítható. Üzenet A felvételi eljárás éve és kódja nem számítható. Megjegyzés csak azon képzések esetében történik vizsgálat, ahol a képzéshez kapcsolódik állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési időszak Hibahatás HÖSZ

56 H0318 Kód H0318 Leírás A meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható. Üzenet A képzés önköltsége nem azonosítható. Megjegyzés csak azon képzések esetében történik vizsgálat, ahol a képzéshez kapcsolódik állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési időszak Hibahatás HÖSZ

57 H0319 Kód H0319 Leírás A hallgató képzésének elsődleges képzési eleme és a kapcsolódó további képzési elemek alapján a meghirdethető képzés nem azonosítható. Üzenet A meghirdethető képzés nem azonosítható. Hibahatás HÖSZ Várható hatás STATT vagy STATK, STAOT vagy STAOK

58 Felülvizsgálat alatt lévő szabályok
H0275 nyomdával még nem sikerült megfelelően információt cserélni a sorszámok kérdéskörében Oktatói nyilatkozatok szabályai O0054, O0095, O0096, O0110

59 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Adatellenőrzési szabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések