Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék"— Előadás másolata:

1 Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék
Távhő hálózatok Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék

2 Távhőellátás rövid történeti áttekintése
1825-ben Párizsban - fűtési rendszer létesítése nyitott nyomótartállyal, 1878-ban Bostonban - távfűtési rendszer között a budapesti Országház fűtési rendszere 1930 körül forróvizes távfűtés Európában Az 1950-es években Bp. néhány pontján távfűtött lakások A tömeges távhő ellátás az 1950-es évek vége Budapesten 1960-ban -a 15 éves lakásépítési program kezdete Az elkövetkező 10 évben közel 40 ezer lakás, budai Vár távhő ellátása között ipari és közcélú fűtőerőművek -"hulladék" hőenergia 1960 körül leálltak a budapesti erőművek fejlesztésével. A kialakított rendszerek a lakosság részére változó hőfokú forróvizet, az ipari üzemek részére gőzt, vagy állandó hőfokú forróvizet szolgáltattak. Budapesten az 1980-as években megkezdték az önálló körzetek részbeni összekapcsolását ManapságMagyarországon 98 településen 246 távfűtőrendszer működik és ezzel 640 ezer fogyasztó hőigényét elégítik ki.

3 Fogalom meghatározások
Távhő Hőtermelő létesítmény Távhővezeték-hálózat Hőközpont Csatlakozási pont Fogyasztói vezeték Fűtési határhőmérséklet Hőszükséglet Hőigény Méretezési külső levegő hőmérséklet (tkm)

4 Méretezési külső levegő hőmérséklet Magyarországon

5 Fűtési hőigények épület típusonként

6 Az energiaellátás alrendszerei

7 Távhőellátás rendszere
A hőellátás kiterjedés szerint következő módon csoportosítható: egyedi központi fűtés (lakóházon belül) tömbfűtés körzet fűtés városfűtés

8 A távhő rendszer elvi vázlata használati melegvízre

9 A távhő rendszer elvi vázlata használati fűtésre

10 Távhőellátás rendszere
Termelő berendezések csoportosítása: Kapcsolt energiatermelés szerint: Fűtőerőmű: hőtermelésre és energia termelésre épített, Fűtőmű: gőz-, forróvíz-, melegvízkazánban előállított hő villamosenergia termelés nélkül. Felhasznált energiahordozó szerint: gáz kőolaj szén hulladék biomassza geotermikus energia

11 Távhőellátás rendszere
Hőszállító közeg szempontjából, a szállítás a felsoroltak szerint különböztethető meg: alacsony nyomású gőzfűtés, forróvíz-fűtés, melegvíz-fűtés

12 Távhőellátás rendszere

13 Távhőellátás rendszere
Hálózat kialakítások vezetékszám szerint: Egy vezetékes Két vezetékes három vezetékes Topológia szerint: két vagy több oldalról táplált, többszörösen hurkolt hálózatok egy pontban táplált, ágas vagy sugaras kialakítású hálózatok.

14 Távhőellátás rendszere
A fogyasztókat megkülönböztethetjük a következők szerint: lakossági ipari Közintézményi A hőenergia felhasználás szerinti csoportosítását a következő módon lehet végrehajtani: fűtési, használati melegvíz, gőz.

15 Távhővezeték elhelyezés
A vezetékelhelyezéssel kapcsolatos előírásokat a MszEN szabványok tartalmazzák. Melynek során figyelembe kell venni az alábbi fontos dolgokat: a terület beépítettségét, az általános, és részletes rendezési terveket, ezzel összhangban kell kialakítani a legkedvezőbb vezetési módot. A vezetéket ennek figyelembevételével kell dönteni a vezeték elhelyezéséről terepszint alatt, terepszint felett

16 Távhővezeték elhelyezés
Helyszínrajzi elhelyezés során ügyelni kell a következőkre: minél kevesebb közmű keresztezés forduljon elő, műtárgyak elhelyezési lehetőségeit, védőcsatorna, beépítendő akna, kompenzátorfülkék helyszükséglete, lehetőleg ne kelljen más közművet áthelyezni, utak koronája alatti vezetést kerülni kell, vagy méretezni kell járműteherre, gerincvezetéket lehetőleg a legnagyobb hőigények környékén vigyük, a terület hősúlypontján, vagy annak közelében, a vezetékek lehetőleg kövessék a terep felszínének lejtésvonalát és a legrövidebb úton haladjanak, térszín alatti vezetésnél a felszíni terheket is figyelembe kell venni, a védőcsatorna fenékmélysége ne legyen nagyobb, mint 3 méter,

17 Távhővezeték elhelyezés
ha a hőtávvezeték zöld területen halad keresztül, akkor figyelembe kell venni az altalajban keletkező hőterhelést, ezért lehetőleg gyepesített sávban, illetve egynyaras növényzet alá helyezzük, ha ez nem oldható meg akkor a legkedvezőtlenebb időjárási viszonyokra (szélmentes idő, 10°C napi középhőmérséklet) meg kell rajzolni a cső környezetében a talaj izoterma vonalait, és ennek figyelembe vételével kell a fák, bokrok gyökerétől megfelelő távolságban elhelyezni, épületek, közművek védőtávolságát, illetve közúti, vasúti űrszelvények méreteit, nem ajánlatos erősáramú kábelekkel, illetve közúti villamos vasúttal párhuzamosan vezetni (a kóbor áram okozta korróziós hatás miatt) talajvizes területet kerülni kell

18 Távhővezeték elhelyezés
Függőleges elhelyezés az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: A meleg, illetve forróvizes rendszerekben a minimális hossz-esés 2‰ (üríthetőség, légteleníthetőség). 3 méternél mélyebbre nem fektetjük Közműkeresztezéseknél az előírt távolság a hőhatás miatt Térszíni teher

19 Távhővezeték elhelyezés
A hőmérséklet változás miatti hőtágulást a hőkompenzá-torokkal kell felvenni, amelynek a helyszükségletét is szem előtt kell tartani. U, vagy Z alakú lírák, A tömszelencés-, lencse-, hernyó-, axiális-, kompen-zátorok

20 Távhővezeték elhelyezés
Kompenzátorok:

21 Távhővezeték elhelyezés
Térszín feletti vezetés:

22 Távhővezeték elhelyezés
Térszín alatti elhelyezés: a) járható alagút; b) kúszható védőcsatorna; c) védőcsatorna monolit alaplemezen U alakú lefedéssel; d) U alakú monolit, vagy előregyártott alsó résszel és előregyártott fedlapokkal; e) védőcsőben; f) kemény héjazattal; g) öntött, vagy szórt massza szigeteléssel; h) közvetlenül a talajban helyezve

23 Vezeték építés Vezetékekkel szemben támasztott követelmények:
a vezetékek külső víz és hőszigetelése egyszerű technológiával megvalósítható legyen, nedvességnek, talajvíz behatolásnak a szigetelés ellenálljon, üzemszünet esetén leürítés nélkül se legyen fagyveszélyes, megbízható hőszigetelés, belső külső korrózió elleni szigetelés mind biológiai és kémiai, mind kóbor áram ellen, gyökerek behatolása elleni védelem, egyenlőtlen süllyedés gátolva legyen. Vezetéki várható élettartama 33 év

24 Vezeték építés Vezeték kialakítás: Acél cső Szigetelés
Köpenycső, vagy valamilyen védő szerkezet Például bitumenes lemezbevonat, beton védőcsatorna

25 Vezeték építés Vezeték kialakítás:


Letölteni ppt "Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések