Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyelvi előkészítő évfolyam - mit tudunk és hogyan tovább? 4. szekció Intenzív nyelvi képzések a magyar közoktatásban Nyelvi előkészítő évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyelvi előkészítő évfolyam - mit tudunk és hogyan tovább? 4. szekció Intenzív nyelvi képzések a magyar közoktatásban Nyelvi előkészítő évfolyam."— Előadás másolata:

1 Nyelvi előkészítő évfolyam - mit tudunk és hogyan tovább? 4. szekció Intenzív nyelvi képzések a magyar közoktatásban Nyelvi előkészítő évfolyam

2 2 A kezdetek a Világ – Nyelv program része, 2003 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi módosítása alapján bevezethető a 2004/2005. tanévtől a következő feltételekkel a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani az iskolának a 10-13. évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire a hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnáziumokban a nyelvi előkészítő osztály a kilencedik évfolyam helyett másik évfolyamon is megszervezhető egy középiskolában 2004. szeptember 1-jén egy, később minden évben eggyel több nyelvi előkészítő osztály indítható

3 3 Módosítások a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. évi módosítása a 2010/2011. tanévtől kötelezővé tette a középiskolák fenntartói számára a nyelvi előkészítő évfolyamok indítását az általuk fenntartott középiskolákban, amennyiben igény van rá 28-29. § (7) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a gimnáziumban / szakközépiskolában- a (4) bekezdésben meghatározott - nyelvi előkészítő évfolyamot, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam további osztályát, ha a jelentkezők létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi előkészítő évfolyam, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhető egy gimnázium /szakközépiskola keretei között. 2008 után a NYEK évfolyamot indító középiskolák nem szervezhettek olyan írásbeli felvételi vizsgákat, amelyek a jelentkezők idegen nyelvi előismereteit vizsgálják

4 4 Ajánlás - OKM a tanulók az intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelv(ek)ből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt a megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló fenntartására és továbbfejlesztésére

5 5 Az előkészületek ajánlások (9-13. évf., 10-13. évf.) segédlet (9. évf.) tanmenet a NYEK számítógépes óráihoz továbbképzések nyelvtanárok számára konferenciák NYEK portál jó gyakorlat példatár felmérések

6 6 Számok – a NYEK képzés résztvevői Iskolák száma Csoportok száma Tanulók száma 2004/2005. tanév 40874911 834 2005/2006. tanév 43181817 514 2006/2007. tanév 43685818 103 2007/2008. tanév 43188616 991 2010/2011. tanév 409 gimnázium 261 szakközépiskola nincs adat13 833

7 7 Számok – tanult első nyelvek Az idegen nyelv és az "első nyelv" CsoportokTanulók létszáma Gimn.Szki.ÖsszesGimn.Szki.Összes Angol 2942275215 4594 5249 983 Német 1441362802 2022 0304 232 Francia 831110938147 Olasz 7189916115 Spanyol 123223153 Horvát 101180 Román 101100 Japán 011018 Orosz 011014 Portugál 101808 Magyar Latin Összesen: 4573718287 9276 67114 598

8 8 Számok - tanult második nyelvek A "második nyelv" Csoportok*Tanulók létszáma* Gimn.Szki.ÖsszesGimn.Szki.Összes angol 421658603241844 német 6420841 1683541 522 francia 19726201127328 olasz 1711818624210 spanyol 57125652108 horvát 1 19 9 román 0 0 japán 1 19 9 orosz 3 325 portugál 0 0 magyar 1 121 latin 16 202 Összesen: 169512202 4807983 278

9 9 A NYEK hatékonyságának vizsgálata Jelentés a nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók körében a 2004/2005. tanév őszi félévében elvégzett felmérésről angol és német nyelvből, 2004 Jelentés a nyelvi előkészítő évfolyamos tanulók körében a 2004/2005. tanév tavaszi félévében elvégzett felmérésről angol és német nyelvből, 2005 Jelentés a nyelvi előkészítő évfolyamot indító iskolák vezetői, nyelvtanárai és tanulói körében 2006 tavaszán végzett felmérésről, 2006 A nyelvi előkészítő évfolyam értékelése – 2004/2005-2008/2009, 2009

10 10 A jelen és a jövő A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján a középiskolákban a 9. évfolyamot NYEK előzheti meg, ha az intézmény a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel; az ezeket a 2014/2015 tanévig nem teljesítő intézményekben a NYEK felmenő rendszerben megszűnik a külön jogszabályok még nem elérhetők a köznevelési koncepció tervezete alapján a tervezett feltételek a következők: „a képzésben részt vett tanulóik eddigi érettségi eredményei átlaga alapján igazolható, hogy e tanulóknak az első tanult nyelvből több, mint 90%-a, a második tanult nyelvből több, mint 70%-a komplex középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerzett vagy azzal egyenértékű érettségi vizsgát tett”

11 11 A NYEK a Nemzeti Alaptantervben Hatályos NAT „Ha a tanuló nyelvi előkészítő évfolyamra (NYEK) jár, első idegen nyelvből a B2-es szintet legkésőbb a 10. évfolyam végére el kell érnie. Ez esetben a 11. és 12. évfolyam feladata az elért nyelvtudási szint megtartása és elmélyítése.” „Ha második idegen nyelv is szerepel a nyelvi előkészítő évfolyam kínálatában, a második idegen nyelvből a 10. évfolyam végére a B1-es szint a reális cél, amely a 12. évfolyamra B2 szintre fejlesztendő.” Véleményezés alatt álló NAT tervezet közvetlenül nem kerül említésre a táblázatok 12 osztállyal számolnak az élő idegen nyelv fejezetben nincs benne emeltebb képzés esetén a 12. évfolyam végére 1. idegen nyelvből B2-C1, 2. nyelvből B1-B2 egyéb meghatározás (tanult nyelvek köre, száma stb.) nincs a köznevelési tervezet idevágó megállapításai nincsenek benne http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_idegen_nyelvek.html előadások: http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/nemzeti-alaptantervhttp://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/nemzeti-alaptanterv

12 12 A felmérésről 2009, OKM megbízásából résztvevők: az előző felmérésekkel közös (267 intézmény; 62 intézmény 320 nyelvtanára, 1079 tanulója, 910 szülő) + érettségi eredmények elemzése online és papír alapú kérdőívek két fordulóban + OH által biztosított érettségi eredmények cél: a NYEK hatékonyságának vizsgálata (célok megvalósulása, népszerűség) az elsőként induló osztályok 13. évfolyamán egyedülálló hajlandóság a válaszadásra

13 13 Mazsolák intézményi online kérdőív: osztályok száma, nyelvi órák száma, fejlesztések, órán kívüli nyelvtanulási lehetőségek, nyelvtanárok kiválasztása, összevetés a nem NYEK-es tanulókkal stb. nyelvtanári online kérdőív: háttéradatok, vélemények (eredmények, sikerek stb.) tanulói online kérdőív: nyelvtanulási utak, érettségi vizsgák, nyelvtanulási attitűd, „ha rajtad múlt volna” szülői papír alapú kérdőív: választás okai, tapasztalt eredmények, nehézségek, javaslatok, ma hogy döntenének?

14 14 Most … 13. évfolyamos tanulók szülői kérdőíve nyitott kérdésekkel  választás okai  eredmények  nehézségek  javaslatok

15 15 A NYEK választásának háttere - szülők összesen 966 ok 810/966 (84%) – nyelvtudás fejlesztése (informatika = 1 válasz) nyelvtudás fejlesztése általában (375, 39%) nyelvvizsga megszerzése (160, 17%) nagy óraszám, intenzív jelleg (127, 13%) korábbi nyelvtanulás folytatása (28, 3%) korábbi nyelvtanulás pótlása (27, 3%) új nyelv lehetősége (22, 2%) nyelvi érettségi (19, 2%) ingyenes nyelvtanulás (14, 1%) gyermek nyelvi érdeklődése (14, 1%) nem nyelvtanulással kapcsolatos említések gyermek választása (65, 7%) plusz egy év a középiskolában (22, 2%) felzárkózás lehetősége, átmenet megkönnyítése (20, 2%) segítség a továbbtanulásban (20, 2%) az adott intézménybe való bekerülés (18, 2%) más lehetőségek hiánya (14, 1%) konkrét elképzelések hiánya, „véletlen” (5, 0,5%)

16 16 Ma is a NYEK-et választaná? (894 válasz) igen, feltétlenül 47256663% igen, valószínűleg 51 igen, feltételekkel 43 nem, semmiképpen 28532036% nem valószínű 35 nem tudják 81%

17 17 Eredmények - szülők 876 eredmény 71%: a nyelvi fejlődésben látta az eredményességet nyelvtudás általában (230, 26%) nyelvvizsga (209, 24%) nyelvi érettségi (93, 11%) nyelvi érettségi + nyelvvizsga (78, 9%) egyéb: felzárkózás, kedvezőbb attitűd kialakulása, tanulási stratégiák elsajátítása, informatika, jó osztályközösség nincs eredménye (107, 12%) kevesebb fejlődés a vártnál (33, 4%) nehézségek miatt más osztályt választottak (1 fő)

18 18 Nehézségek a 9. évfolyamon - szülők 852 válasz 57% (484 válasz): nem volt nehézség 1%-nál többen válaszolták: sok nyelvóra, nyelvtanulás intenzivitása (82, 9%) új nyelv tanulásának nehézségei, felzárkózás a többiekhez, akik már tanulták (54, 6%) elszokás a tanulástól, felejtés egyéb tantárgyakból, ezek nem kellő fejlesztése (54, 6%) heterogén tudásszintű csoportok (36, 5%) bizonyos nyelvi készségekkel nehézségek (31, 4%) tanárok miatti problémák (22, 3%) beilleszkedési, társasági gondok (22, 3%) már tanult nyelv tanulása, unalom, lassú haladás (15, 2%)

19 19 Nehézségek a 10-13. évfolyamokon - szülők 843 válasz legtöbb említés: 35% (295 válasz) - nem volt nehézség 3%-nál többen válaszolták: nehéz visszazökkenés az intenzív nyelvtanulásból a hagyományos, több tantárgyas képzésbe (231, 27%) lelassult nyelvi fejlődés / nem megfelelő nyelvoktatás (121, 14%) problémák tanárokkal (37, 4%) NYEK bevezetésének iskolai szintű nehézségei: menet közbeni módosítások, bizonytalanságok, szervezetlenség (36, 4%) nem lett nyelvvizsga (32, 4%)

20 20 Milyen változtatásokat javasolna a NYEK képzés fejlesztéséhez? 812 válasz 77 fő (9%): nincs javaslat, 61 fő (8%): nincs szükség módosításra, 11 szülő (1%): szűnjön meg a NYEK 5 százaléknál több válasz: 10-13. évfolyamokon legyen több nyelvóra (90, 11%) komolyabb felkészítés, ösztönzés a nyelvvizsgára (77, 9%) a nyelvoktatáson túl, az egyéb tárgyak 9. évfolyamon való tanításának átgondolása (72, 9%) csoportbontás átgondolása, nyelvileg homogén csoportok kialakítása (72, 9%) tanárok gondosabb kiválasztása, hozzáállásuk megváltoztatása (63, 8%) anyanyelvi lektor biztosítása (57, 7%)

21 21 Összefoglalás helyett kérdések Az intenzív nyelvoktatás hatékonyabb az azonos óraszámú, hosszabb időre elhúzott nyelvoktatásnál? Minőség vagy mennyiség? Kinek szánjuk a NYEK-et? Felvételi? Milyen szervezési és tartalmi előírásokkal valósuljon meg a NYEK? Milyen kimeneti elvárásokat lenne érdemes támasztani? „A képzésben részt vett tanulóik eddigi érettségi eredményei átlaga alapján igazolható, hogy e tanulóknak az első tanult nyelvből több, mint 90%-a, a második tanult nyelvből több, mint 70%-a komplex középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerzett vagy azzal egyenértékű érettségi vizsgát tett.” (Köznevelési koncepció tervezet) Ki hozza meg a fenti döntéseket? Központi vagy iskolai szinten? Mit üzen a felmenő rendszerben történő megszüntetés?

22 22 Elérhetőség A tanulmány letölthető innen: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/vilagnyelv/vny _nyek2009_jelentes_100510.pdf


Letölteni ppt "Nyelvi előkészítő évfolyam - mit tudunk és hogyan tovább? 4. szekció Intenzív nyelvi képzések a magyar közoktatásban Nyelvi előkészítő évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések