Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Elektrotechnikai Egyesület bemutatása"— Előadás másolata:

1 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület bemutatása
A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete

2 Az Egyesület felépítése
Szervezeti szint Ki? Szakmai szint Hogyan? Ipari szint Célkitűzések – Hol, mit? Társadalmi szint Küldetése Története

3 Az 1900-ban alapított Egyesület
Múltja szorosan kapcsolódik a magyar elektrotechnika, villamosipar kialakulásához Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Liska József, Pattantyús Á. Géza, Zipernowsky Károly, Verebélÿ László, Straub Sándor

4 Az Egyesület felépítése
Szervezeti szint Ki? Szakmai szint Hogyan? Ipari szint Célkitűzések – Hol, mit? Társadalmi szint Küldetése Története

5 Az Egyesület küldetése
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület önkéntes tagjai elkötelezettségére támaszkodva a megbízható villamosenergia-ellátás és -felhasználás színvonalának és hatékonyságának emelését tűzte ki célul

6 Az Egyesület felépítése
Szervezeti szint Ki? Szakmai szint Hogyan? Ipari szint Célkitűzések – Hol, mit? Társadalmi szint Küldetése Története

7 Társadalmi és ipari célkitűzéseink
Fiatalok támogatása Mentorprogram a fiataloknak Lakosság szemléletformálása Energiatudatos szemlélet otthon Közérthető villamosenergia-ellátás Biztonságos villanyszerelés Együtt az iparral Szinkronban az iparral Összefogjuk a tudást és a forrást Szakmai és tudományos érdekek képviselete

8 Társadalmi célkitűzéseink
Az Egyesület határozott célkitűzése, hogy a lakosság számára olyan, szakmai alapokon nyugvó információt biztosítson, mely hozzásegíti őket a megfelelődöntések meghozatalához.

9 Társadalmi célkitűzéseink
Fiatalok támogatása Mentorprogram a fiataloknak

10 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Mindenkinek érdeke, hogy legyen utánpótlás! Szakmai tehetséggondozó programunk célja, hogy felkutasson tehetséges fiatalokat annak érdekében, hogy a villamosipar szereplőinek támogatásával hosszú távon profitálhassanak az utánpótlás nevelés területén folyó munkából.

11 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Pályaválasztó fiatalok érdeklődésének felkeltése „Élő fizikaórák” együttműködve az Elektrotechnikai Múzeummal „Csodálatos elektrotechnika” előadások kiállításokon

12 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Tehetséges fiatalok felkutatása Szorosabb kapcsolatot építünk ki a felsőoktatási intézményekkel, szakiskolákkal Bevonjuk a fiatal szakembereket az Egyesület munkájába már tanulmányaik során A szakmai tudás, módszerek és tapasztalat átadása a kapcsolatépítés lényege Szakmunkástanulók, technikus jelöltek TANULÓSZERZŐDÉS: ebben az esetben a vállalat a gyakorlati képzőhely, és a fiatal teljes gyakorlati képzéséről nekik kell gondoskodniuk. Az iskolájában csak elméleti képzést kap. KÖTELEZŐ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLAT A fiatal csak a kötelezően előírt 2-4 hetes nyári gyakorlatára keres fogadó vállalatot. A foglalkoztatása ebben a formában kötetlenebb, de a cél az, hogy minél inkább a szakmájába vágó legyen. Ilyen gyakorlatra technikus jelöltek is jelentkeznek. Egyetemisták KÖTELEZŐ (NYÁRI) SZAKMAI GYAKORLAT A hallgató – az egyetemével kötött együttműködési megállapodás alapján – csak a kötelezően előírt 4-6 hetes nyári gyakorlatára keres fogadó céget. A foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik, tehát határozott idejű munkavállaló lesz. Célja az, hogy gyakorlatorientált szemléletmódot ismerjen meg (az egyetemen szerzett sok elméleti ismeret után) KOMPLEX SZAKMAI GYAKORLAT (csak az Óbudai Egyetem szervezésében) 5-10 hónapos szakmai gyakorlat, heti 4 napban, kifejezetten egy munkahelyen eltöltve. Célja a gyakorlati tapasztalatok szerzésén túl a hallgató „kipróbálása” esetleges későbbi foglalkoztatás reményében RÉSZMUNKAIDŐS SZAKMAI GYAKORLAT, röviden és egyszerűen diákmunka, szakirányú foglalkoztatással. Célja hasonló a komplex gyakorlatéhoz, viszont ez az egyetemek által megtűrt, de igazán nem támogatott gyakorlatszerzési lehetőség. DIPLOMATERVEZÉSI GYAKORLAT Általunk kiírt és mentorált (azaz külső konzulenssel támogatott) diplomaterv készítés. Nem jár foglalkozatással, csak egy téma kidolgozására koncentrálódik tartalmában is és időtartamában is. Pályakezdő friss diplomásoknak GYAKORNOKI PROGRAM (más néven Trenee program) A frissdiplomásokat határozott idejű munkaszerződéssel, a program ideje alatt több, a végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatják, a tevékenységét rendszeresen értékelik. A cél az, hogy a jelölt találjon érdeklődésének, habitusának megfelelő munkakört magának, és minél jobban ismerje meg a cég felépítését, működését.

13 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Tehetséges fiatalok felkutatása Diplomaterv és szakdolgozat pályázat Hobbim az elektrotechnika pályázat Baráti és szakmai kapcsolatok elmélyítése a Mechwart András Ifjúsági Találkozókon

14 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Partneri együttműködés Szakértői munkák, diplomafeladatok mentorok és hallgatók számára Mentor biztosítása Gyakornokok fogadása, gyakornoki programban való részvétel Pályaválasztó fiatalok érdeklődésének felkeltése, csoportok fogadása

15 Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak
Tehetséges fiatalok segítése pályájuk indításában Pártoló tagvállalataink számára jól felkészült pályakezdő fiatalok biztosítása

16 Társadalmi célkitűzéseink
Lakosság szemléletformálása Energiatudatos szemlélet otthon Közérthető villamosenergia-ellátás Biztonságos villanyszerelés

17 Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás - energiatudatos szemlélet otthon
A program célja Felhívjuk a hétköznapi fogyasztók figyelmét a tudatos energiafelhasználás fontosságára, amely a társadalomra gyakorolt pozitív hatása mellett az energiaköltségek csökkentéséhez is hozzájárul.

18 Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás - energiatudatos szemlélet otthon
Oktatások, rendezvények Szemléletformáló kampányok Villamos alapismeretek mindenkinek Lakossági fórumok Elektrotechnika Egyesület honlapja és hírlevele

19 Kapcsolódó szabályozási környezet
Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás - energiatudatos szemlélet otthon Kapcsolódó szabályozási környezet Az európai parlament és a tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

20 Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás - energiatudatos szemlélet otthon
VEP tagság A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit . Cél 200 MW összegyűjtése 2020-ig Az Egyesület partnerként támogatja, népszerűsíti a programot

21 Az Egyesület Irodájának kezdeményezése
Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás - energiatudatos szemlélet otthon Az Egyesület Irodájának kezdeményezése Energiatudatos rendszer kiépítése az Irodában Eredmények széles körű bemutatása Partnerek felkutatása

22 Megrázó élmények helyett - biztonságos villanyszerelés
A program célja Élet- és vagyonvédelmi szempontból tudatosítani a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát Támogatni kívánja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek a minőségi villanyszerelést szolgálják.

23 Megrázó élmények helyett - biztonságos villanyszerelés
Egyesületünk főszervezője az InfoShow rendezvénysorozatnak! Új célcsoport: LAKOSSÁG!

24 Megrázó élmények helyett - biztonságos villanyszerelés
Független platformot teremtünk, hogy a biztonságos villanyszereléshez kapcsolódó szakmai kérdéseket, problémákat szakértői körben beszéljük meg Munkabizottságaink szakmai állásfoglalásokat jelentetnek meg, amelyek az egyesület honlapján, illetve az Elektrotechnika folyóiratban is elérhetőek

25 Biztonságos villanyszerelés
Képzések Naprakész információkat biztosítunk villanyszerelőknek, felülvizsgálóknak az élet- és vagyonvédelem érdekében Felülvizsgálói képzések Munkavédelem FAM szerelő továbbképzés Villamos alapismeretek mindenkinek Regisztrált villanyszerelő vállalkozók továbbképzése Érintésvédelmi Szabványosítási Felülvizsgáló vizsgafelkészítő Erősáramú berendezések létesítésének felülvizsgálata Tűzvédelmi szakvizsga erősáramú berendezések felülvizsgálói részére Villámvédelmi rendszerek létesítésének felülvizsgálata Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme Közvilágítás helyismereti oktatás Kisfeszültségű FAM szerelő továbbképzés Szakszolgálati szerelő kisfeszültségű FAM Berendezés felelősök és munkavédelmi szakemberek FAM továbbképzése Üzemviteli vezetők és munkavédelmi szakemberek kisfeszültségű FAM továbbképzés Villamos alapismeretek mindenkinek  Villamos berendezésekben alkalmazott kén-hexafluorid gáz használata és kezelése továbbképzés Villamosenergia minőség szakértője Regisztrált Villanyszerelő vállalkozók továbbképzés

26 Biztonságos villanyszerelés
EMOSZ-VVE-MEE közös kezdeményezés Összefogunk annak érdekében, hogy élet- és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsuk a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát Független minőségbiztosítási rendszert építünk ki

27 Ipari célkitűzéseink Az Egyesület legfontosabb feladata, hogy semleges, de szakmailag komplex szemlélettel motiválja a szereplőket, hogy az adott kérdés teljes körűen, költséghatékony módon kerüljön kidolgozásra és az érdekeltek a megoldásokat megtalálják.

28 Ipari célkitűzéseink Együtt az iparral Szinkronban az iparral
Összefogjuk a tudást és a forrást Szakmai és tudományos érdekek képviselete

29 Közösen gondolkodunk - szinkronban az iparral
Rendezvények Vándorgyűlés InfoShow Védelmes konferencia Villámvédelmi konferencia Közvilágítási ankét Fórumok Szakmai szervezeteinken keresztül a közös, aktuális problémák, feladatok megfogalmazása, képviselete MEE Vándorgyűlések

30 Közösen fejlesztünk - összefogjuk a tudást és a forrást
Oktatás Regisztrált villanyszerelő képzés Hálózat szerelő komplex országos képzés FAM képzések Villamos alapismeretek mindenkinek SF6 felhasználók képzése Szakértői munkák

31 Közösen teszünk a közjóért - szakmai és tudományos érdekek képviselete
Szakosztályok rendezvényei Közös irányelvek, állásfoglalások kialakítása Az Elektrotechnikai Múzeum működésének támogatása

32 Az Egyesület felépítése
Szervezeti szint Ki? Szakmai szint Hogyan? Ipari szint Célkitűzések. Hol, mit? Társadalmi szint Küldetése Története

33 Szervezetünk 20 önálló szakmai szervezet

34 Energetikai Informatika Szakosztály
A szakosztály célja A szakosztály célja az automatizálás és a dinamikusan fejlődő energetikai informatika elméleti és gyakorlati tudományának ápolása, népszerűsítése, fejlesztése, szakmai érdekeinek támogatása, képviselete.

35 Energetikai Informatika Szakosztály
A szakosztály szakterületei: Villamosenergia-ipari irányítástechnikai és folyamatirányító eszközök, rendszerek Tréning szimulátorok Villamosenergia-rendszer modellezése, hálózatszámítás Ipari automatizálás Mechatronika, robottechnika Épületinformatika Napelemes (fotovillamos) rendszerek Teljesítményelektronikai alkalmazások Villamos védelmi és automatika készülékek Eszköz- és folyamatmenedzsment rendszerek Távközlési, hírközlési, adatátviteli hálózatok és rendszerek Szünetmentes áramellátás; okos hálózat (smart grid)

36 Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály
A szakosztály célja A szakosztály célja az épületvillamossággal és a hozzá tartozó biztonságtechnikával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudomány ápolása, népszerűsítése, fejlesztése, szakmai érdekeinek támogatása, képviselete.

37 Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály
A szakosztály szakterületei: Építmények villamos energiaellátása Építmények villamos rendszereinek tervezése Építmények villamos rendszereinek kivitelezése Kisfeszültségű villamos berendezések, készülékek és szerelvények alkalmazástechnikája Villám- és túlfeszültség védelem Áramütés elleni védelem Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Ipari elektrosztatika Felvonók és mozgólépcsők létesítése és biztonságtechnikája Megújuló energiák villamos hasznosítása a mezőgazdaságban Megújuló energiákon alapuló kiserőművek Építmények tűzvédelmének villamos vonatkozásai Robbanásveszélyes környezetben alkalmazott villamos berendezések és készülékek

38 Érintésvédelmi MUBI A MUBI célja
A munkabizottság a villamos biztonságtechnika elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, kiemelten a kisfeszültségű létesítés és érintésvédelem szakterületével. A több mint félszáz gyakorlati szakember kéthavonta ülésezik, és az előírások változásainak folyamatos figyelemmel kisérésén túl, a felmerülő aktuális problémákra megoldásokat javasol, véleményt alkot, állásfoglalásokat készít.

39 Érintésvédelmi MUBI A munkabizottság szakterületei:
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése és áramütés elleni védelme Nagyfeszültségű berendezések létesítése és érintésvédelme Villamos berendezések üzemeltetése

40 Ipari Elektrosztatikai MUBI
A MUBI célja A munkabizottság célja, hogy olyan fórumot biztosítson az ipari elektrosztatikával foglalkozó szakemberek számára, amely lehetőséget biztosít a legfrissebb kutatási eredmények, fejlesztések szabályozások megismerésére, az ezekkel kapcsolatos gyakorlati, alkalmazási, oktatási problémák megvitatására.

41 Ipari Elektrosztatikai MUBI
A munkabizottság szakterületei: Elektrosztatikai alapjelenségek Ipari elektrosztatikai alkalmazások ESD/EOS (elektrosztatikus kisülések, túligénybevételek) Elektrosztatikus eredetű veszélyek és kockázatuk Folyadékok elektrosztatikus feltöltődésének problémái Szilárd anyagok, porok elektrosztatikus feltöltődésének problémái Mérési módszerek, technológiák, mérőműszerek Légköri elektrosztatika Nanotechnológia, MEMS, electrorheológia, bioelektrosztatika Szabványok, szabályozások

42 Robbanásbiztonság-technikai MUBI
A MUBI célja A munkabizottság céljául tűzte ki, hogy támogassa, illetve megvitassa a robbanásbiztoság-technika területen dolgozó kollegákra, munkafolyamatokra vonatkozó előírásokat, illetve azok áttanulmányozása után megtegye a saját állásfoglalását adott évben.

43 Tervezői MUBI A MUBI célja
A tervezői munkabizottság programja elsődlegesen a tervezőket érintő  új  műszaki megoldások  részletes megismerésére, az  új technológiák bemutatására és az  újszerű tervezési metódusok megismerésére épül, de ezen túlmenően hangsúlyosan kíván a MUBI foglalkozni a villamos tervezők helyzetével s ezen belül is a fiatal tervezők lehetőségeivel,  mikro és kis vállalkozások jellegéből fakadó nehézségekkel.

44 Tűzvédelmi MUBI A MUBI célja
Épületek tűzvédelmének villamos vonatkozásai, ezen belül A villamos tervezés, kivitelezés és felülvizsgálat tervezés tűzvédelmet érintő kérdései A tűzvédelem szabályozatlan területeinek feltárása, azokra javaslatok kidolgozása Szakmai kapcsolatok kiépítése és együttműködés a tűzvédelemben érintett más szervezetekkel, hatóságokkal.

45 Villamosság és Energia a Mezőgazdaságban MUBI
A MUBI célja A munkabizottság 1953-ban alakult a villamosítással és a villamos energia mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos kérdések társadalmi megvitatására. Célja később kiegészült a gazdaságos és intenzív energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások felhasználásának vizsgálatával.

46 Villámvédelmi MUBI A MUBI célja
A munkabizottság alapvető célkitűzése, hogy segítse a tervezőket, kivitelezőket és felülvizsgálókat, akiknek alkalmazniuk kell az új követelményeket, hogy időben, megfelelő módon elsajátíthassák a feladataik ellátásához szükséges új ismereteket. Emellett széleskörű tájékoztatást kíván adni a villámvédelem területét érintő legújabb hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési eredményekről, új megoldásokról.

47 Villámvédelmi MUBI A munkabizottság szakterületei:
A villámvédelem elméleti és gyakorlati kérdései Villámvédelmi földelés, potenciálkiegyenlítés Életvédelem Villamos és elektronikus berendezések és rendszerek védelme Védekezés a villám elektromágneses hatásai ellen Új megoldások a villámvédelem területén Preventív villámvédelem A villám hatásainak szimulálása, vizsgálatok Villámok megfigyelése, detektálása és regisztrálása Különleges villámvédelmi problémák Oktatás, továbbképzés Szabványok, előírások

48 Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály
A szakosztály célja A szakosztály célja a villamos gépekkel, készülékekkel és berendezésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudomány ápolása, népszerűsítése, fejlesztése, szakmai érdekeinek támogatása, képviselete.

49 Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály
A szakosztály szakterületei: Egyen- és váltakozóáramú, valamint különleges villamos gépek Erőművi generátorok Villamos hajtások Transzformátorok Kis-, közép- és nagyfeszültségű készülékek, berendezések Villamos gépek és készülékek javítása Kábelek és vezetékek Villamos háztartási készülékek Szupravezetés alkalmazása Járművillamosság Villamos vontatás

50 Villamos Hálózat Tervező és Szerelő Szakosztály
A szakosztály célja A szakosztály a villamos hálózatszerelés és tervezés elméleti és gyakorlati tudományának ápolását és fejlesztését tűzte ki célul.

51 Villamos Hálózat Tervező és Szerelő Szakosztály
A szakosztály különös figyelmet fordít: A villamos hálózatszereléssel foglalkozók közötti kapcsolatok építésére, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt A villamos hálózatszerelési hagyományok ápolására, a kultúra terjesztésére A villamos hálózatszerelési technológiák, anyagok fejlesztésére, terjesztésére A villamos hálózatszereléssel kapcsolatos FAM technológiák alkalmazására

52 Mechwart András Ifjúsági Társaság
A társaság célja A társaság az elektrotechnika elméleti és gyakorlati tudományának ápolását és fejlesztését, a fiatal szakemberek körében történő terjesztését tartja fő céljának.

53 Mechwart András Ifjúsági Társaság
 A szakmai kultúra terjesztése és fejlesztése érdekében a társaság: Szakmai, tudományos ismeretterjesztést végez Oktatási programokat, tematikát dolgoz ki Rendezvényeket, bemutatókat szervez Szakmai találkozókat, konferenciákat szervez Szakmai továbbképzést és tanulmányutakat szervez Tevékenységéről kiadványokat készít, jelentet meg

54 Világítástechnikai Társaság
A társaság célja A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának fejlesztése, ezen belül különösen a világítástechnikával foglalkozó szakemberek és cégek közötti hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a világítási kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység szakmai elősegítése.

55 Villamos Energia Társaság
A társaság célja A villamos energia termelésével, elosztásával foglalkozó szakemberek és cégek közötti érdekképviselet megalapozása, a kapcsolatok fejlesztése mellett a szakmai kultúra megtartása, oktatási, képzési, tanácsadási, véleményezési, szaktanácsadói szerep betöltése. A társaság tevékenységét az energiagazdálkodás valamennyi területére kiterjesztve próbálja végezni.

56 Villamos Energia Társaság
 A társaság kiemelt céljai: A megújuló energiákkal kapcsolatos tevékenység A villamos energia piacnyitással kapcsolatos információk biztosítása a fogyasztók felé A regisztrált villanyszerelők képzésének koordinálása és lefolytatása A hazai elektromos meghajtású járművek elterjedésének elősegítése

57 MEE FAM MUBI A MUBI szakterületei
Kisfeszültségű Feszültség Alatti Munkavégzés Szakszolgálati Feszültség Alatti Munkavégzés Középfeszültségű Feszültség Alatti Munkavégzés Nagyfeszültségű Feszültség Alatti Munkavégzés

58 Okos hálózat, okos mérés MUBI
A MUBI célja ???

59 Szabványosítási Bizottság
A bizottság célja A bizottság tájékoztatási és képviseleti szerepet tölt be a szabványügyi és jogügyi kérdések, témák területén egyfelől az egyesület és tagjai, másfelől az egyesület és más külső szervezetek között (elsősorban a Magyar Szabványügyi Testület felé). Fórumnak minősül az ilyen kérdések koordinálása, egyeztetése és kezelése tekintetében. A bizottság feladata az Egyesület hazai szabványosításban való közreműködésének biztosítása megfelelő képviseletek útján a MSZT különböző szervezeteiben és bizottságaiban.

60 Technikatörténeti Bizottság
A bizottság feladata A magyar erősáramú elektrotechnika történetének ápolása a nemzetközi hatások figyelembevételével. Az országos gyűjtőkörű elektrotechnikai múzeum (MMKM Elektrotechnikai Múzeuma) munkájának támogatása. Kezdeményezés a feladatkörbe tartozó régi létesítmények műemlékké  nyilvánítására. Kapcsolattartás a feladatkörben működő hazai és külföldi szervezetekkel.

61 Az Egyesület felépítése
Szervezeti szint Ki? Szakmai szint Hogyan? Ipari szint Célkitűzések – Hol, mit? Társadalmi szint Küldetése Története

62 Szervezetünk 53 területi szervezet, 5000 egyéni tag
Az Egyesület tagsága területi és szakmai elv szerint rendeződik. Országszerte 54 területi, és 11 szakmai szervezet gondoskodik az aktív egyesületi élet feltételeiről. A MEE ma országos szintű szakmai, közhasznú társadalmi szervezet, és az országban működő hasonló szervezetek között az egyik legnagyobb 5000 regisztrált tagjával és a 100 vállalatot számláló pártoló tagságával.

63 Köszönjük pártoló tagjaink támogatását! Kiemelt támogatóink:
Szervezetünk Köszönjük pártoló tagjaink támogatását! Kiemelt támogatóink:

64 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Magyar Elektrotechnikai Egyesület bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések