Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tompa Andrea Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tompa Andrea Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben."— Előadás másolata:

1 Tompa Andrea Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben

2 Tompa Andrea Kolozsváron született, a gimnázium elvégzéséig ott élt az ELTE bölcsészkarának magyar– orosz szakán végzett, jelenleg Budapesten él 2004-ben doktorált orosz irodalomból a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karán tanít 2005 óta a Színház c. folyóirat szerkesztője, rendszeresen közöl színházi kritikákat

3 Első regénye A hóhér háza, melyben a romániai diktatúra mindennapjai elevenednek meg egy kamaszodó lány szemével; az író sok személyes emléke, élménye jelenik meg benne A Fejtől s lábtól 2013-ban jelent meg, az olvasóközönség és az irodalomkritika körében is hamar nagy népszerűségre tett szert

4 A Mátyás-szobor Kolozsvár főterén korabeli képeslapon

5 A kolozsvári New York kávéház korabeli képeslapon

6 A kolozsvári egyetem

7 A kolozsvári egyetem klinikájának épületei

8 A kolozsvári Fellegvár városrész

9 Lechner Károly ideg- és elmeorvos professzor

10 Önkéntes bevonulók

11 Sebesültkereső kutya

12 Kórház a századelőn

13 Sebesült katonák ellátása

14 Katonaorvosok műtét közben

15 Korabeli sebészfelszerelés

16 Hadirokkantak

17 Előpatak, Gidófalvy-villa

18 Zajzon, fürdő

19 Kneipp-taposófürdő

20 Modern Kneipp-taposó

21 Múlt és jelen száz évvel ezelőtti történet – saját jelenünk kérdései ◦ Erdély és Magyarország, Kolozsvár és Budapest viszonya ◦ a jövővel kapcsolatos kilátások, remények (tudományos fejlődés, társadalmi változások, jólét) ◦ a zsidóság helyzete, lehetőségei, megítélése ◦ nők helyzete ◦ stb. a főszereplők jelenként élik meg a hétköznapokban megélt történelem „alulnézetből”

22 Kultúrtörténeti tabló orvoslás gyógyvíz- és gyógyfürdő-kultúra testkultúra és -kultusz a wellness mai formái egyetemi élet, az orvosi fakultás működése Kolozsvár színházi és kulturális élete közéleti, turisztikai és nőegyletek, bordélyházi élet formálódó baloldali mozgalmak hadiorvoslás stb.

23 A regény nyelve személyesség természetesnek ható beszéd a szereplők megszólalását hitelesíti ◦ archaizáló kifejezések ◦ családi és tájnyelvi elemek ◦ a korabeli orvosi nyelv szókészlete ◦ nyelvtani és nyelvhelyességi hibák

24 Főszereplők a felnőtté váló fiatal mindenkori kérdései önállósodás, szülői elvárások, hivatásválasztás, bizonytalanságok, szexualitás, önértékelés stb. párhuzamos történetek: sokféle különbség és meghatározó azonosságok olvasói elvárás: sorsközösségükből fakadó egymásra találás eltérő családi örökség

25 A női főszereplő zsidó hagyományok – radikális szembefordulás kötelességteljesítés – társadalmi kérdések felé önértékelése: tehetsége és szorgalma miatti sikerek – nőiségében való bizonytalanság, sikertelenség határozottság és tudatosság szerep mögött bizonytalanság, magány állandó önelemzés, önértékelés elfojtások, elhallgatások

26 A férfi főszereplő jellegzetes dzsentri jogászcsalád önállósodás, értékeire ráébredés háborús tapasztalatok – felnőtt érettség alacsony önértékelés – apa szerepe elkomorulás: magány, háború, Trianon

27 Párhuzamos történetek ellentétező szerkezet: szétdarabolódó ország – életek találkozása a két élettörténet találkozási pontjai rendezettség és rendezetlenség, véletlenszerűségek, bizonytalanság jelentősége végső találkozás: kettéválasztottság és individualitás helyett közösség világban: bizonytalanság, átmenetiség állandósul

28 A „Té-szindróma” háborús összeomlás és trianoni döntés – addigra gazdag tabló Erdélyről általánosító vagy szimbolikus elbeszélések helyett személyes élmények a hazáról és az otthonról utólagos történelemértelmezés helyett a szereplők élő, jelen idejű megélése: az elszakadás ténye súlyt kap az új állapotot megérteni, ahhoz alkalmazkodni nem tudnak sokféle reakció az elszakadásra ◦ hitetlenkedés ◦ a magyar faj erejébe vetett hit ◦ alkalmazkodás és nemzetek közti egyenlőség érthetetlenség, nem tudás és feldolgozatlanság tabu, kimondhatatlanság – mögötte feldolgozatlanság

29 Motívumok test ◦ legkülönfélébb orvosi témák ◦ fürdőélet ◦ háborús leírások ◦ az ország feldarabolása, testrészek újraéledése ◦ test és lélek viszonya ◦ materializmus és az örök élet lehetősége ◦ az ember teste általi meghatározottsága, létezés és testi lét azonosítása

30 átmenetiség és állandóság ◦ személyes és történelmi síkon is ◦ a fiatal felnőttek élethelyzete, átalakulás, útkeresés ◦ otthon vágya és megtalálása ◦ állandó úton-lét, magányra való berendezkedés ◦ állandóság, valahova tartozás, a „Gazda” utáni vágy ◦ állandóság megtalálása az „öröklét”-ben ◦ a nemzet, a közösség útja ellentétes a személyes sorssal ◦ a háború előtt: a nagy változások, a látszólag biztos cél felé haladás ideje ◦ az összeomlással egy átmeneti állapot ◦ az átmenet válik maradandóvá ◦ a közösség sorsa megmarad bizonytalanságban

31 „fejtől s lábtól” ◦ sokjelentésű metafora ◦ a különbözőség fenntartásával megszülető azonosság ◦ a kettősségben megjelenő egység ◦ a különbözőségeket nem megszüntetni, hanem közösségben megélni ◦ az egyes ember és a nemzeti közösségek szintjén is

32 Nézőpontok nézőpontok sokfélesége nem hirdet igazságot az igazság nem egy-, hanem sokféle a két elbeszélő nézőpontjának váltogatása eleinte különbségeik egyre fontosabbak az azonosságok zárlat: a különbségek végképp jelentéktelenné válnak magasabb rendű egység megszületése egyes szám első személyű megszólalások helyett többes szám első személy ellentétező technika: a főszereplők nézőpontjának különbségei eltűnnek, az őket körülvevő világban viszont állandósulnak a közösség sorsának kérdései nyitottak maradnak


Letölteni ppt "Tompa Andrea Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések