Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.  Az uniós jogszabályok és ajánlások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.  Az uniós jogszabályok és ajánlások."— Előadás másolata:

1

2  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.  Az uniós jogszabályok és ajánlások

3  hogyan érvényesülnek a nők  milyen karrier utakat járhatnak be  hogyan tudnak alkalmazkodni olyan intézményben, ahol jószerint férfias normák uralkodnak  a nők szervezeten belüli kiterjesztése okoz-e valamilyen problémát  illetve milyen területen okozhat problémát a szervezet működési mechanizmusában

4  a rendvédelmi szerveknél emelkedik a női alkalmazottak száma  hatékony beillesztésük a rendszerbe mind a szervezet, mind az egyén szempontjából fontos  a modern humánerőforrás menedzsment optimálisabb működésének elősegítése

5  míg 2004-ben 17% volt a hivatásos szolgálatot ellátó női állomány aránya  addig 2012-re 30%-ra nőtt A Honvédségnél hasonló trend figyelhető meg.

6  2003-ban a férfi és női állománytagok aránya 73- 27% volt,  míg 2013-ban ez 70-30%-ra változott A női munkaerő számának növekedése nálunk kevésbe látványos, mint a többi fegyveres szervnél.

7  29 intézetet, intézményt tekintve a női vezetők aránya átlag 35%  Kiemelkedő a női vezetők aránya Pl.: Tököli kórház: 66%, IMEI: 61%, BVSZTRK: 44%, BVOK: 50%  Kalocsa: 25%, Kecskemét: 14%  Sopronkőhida, Sátoraljaújhely: 17%

8  A rendvédelemben nagyon kevés kutatás, vizsgálat foglalkozik a témával  A büntetés-végrehatással kapcsolatban sem hazai sem külföldi szakirodalom nem áll rendelkezésre

9  a Fővárosi BV. Intézet állományára kiterjesztve  ahol a női dolgozók aránya 33%  Két női célcsoport: a tisztnők (21fő) és a tiszthelyettes nők (30 fő)  kontrollcsoportokat: férfi tiszt (21 fő) és férfi tiszthelyettes (30 fő)

10  XV, többségükben zárt, feleletválasztásos kérdéskör szerepelt, de a válaszadóknak lehetőségük volt saját véleményük prezentálására is  anonim és önkéntes Három nagy téma köré csoportosultak a kérdések:  személyes adatok és pályaválasztás motivációja  a szervezet elfogadottsága, a nők szervezeten belüli helyzetének megítélése  a személyes elégedettség egyes célcsoportokon (munkakategóriákon) belül

11 ÁtlagéletkorSzolgálati idő átlaga Tiszt nők4211 Tiszt férfiak3813,2 Tiszthelyettes nők3410 Tiszthelyettes férfiak 337

12  tisztnők 38%-a  tiszthelyettes nők 46%-a válaszolt igennel

13 mindkét női csoportnál 56%-ban  a biztos munkahely  a kiszámítható viszonyok  a korai nyugdíj és a továbbtanulási lehetőségek  az előmeneteli lehetőség  a hivatásos munka vonzása  a végzettségnek megfelelő munka

14 kedvezőbb kedvezőtlenebbnincs különbség munkakörülmény33% 29%27%38%40% anyagi megbecsülés 43%16%38%45%19%39% előmenetel52%35%10%39%38%26% munkahelyi kapcsolatok 19% 29%62%52% szoc. ellátás38%58%26% 38%16% érdekvédelem38%42%19%26%43%32% munkaidő29% 26%42%45% szabadidő24%29%47%35%29%36%

15  a tisztnők 85%-a  a tiszthelyettesek 80%-a nemmel válaszolt a fennmaradó százalékokban:  a kisgyermekes anyáknál figyelembe veszik a kisgyermeket  az ünnepek előtti korábbi hazamenetel  a nőnapi meglepetések

16  a nők egyaránt 94%-ban válaszoltak nemmel A fennmaradó válaszok elsősorban  higiénés körülmények elégtelenségét  nőknek többet kell dolgozniuk ahhoz, hogy elismerjék a munkájukat

17 igen nem részben életkor 24%20%66%60%10%20% családi állapot 10%20%76%70%14%10% anyaság 28%30%24%40%48%30% maga az, hogy nő 0%2%95%84%5%14% munkahelyi körülmények 14%20%72%70%14%10% szakmai és szolgálati kapcsolatok 10%20%76%70%14%10%

18 VálaszokNők %Férfiak % Szakmailag és nőként is elfogadják 19 % 24 % 22 % Elviselik 10% 20 % Sem szakmailag, sem nőként nem tudják elfogadni 5 % 15 % Mindegy milyen a neme, ha szalmailag és emberileg megfelelő 76 % 66 %76 % 43 %

19 VálaszTiszt nők Tiszthelyettes nők Tiszt férfiak Tiszthelyettes férfiak nincsen76 %66 %62 %66 %

20  bármely beosztást, ha szakmailag, fizikailag és emberileg megfelel (49 %)  elsősorban adminisztratív munkakört  egészségügyi munkakört  női körleten szolgálat  nevelő  KTK  jó, ahogy van A vizsgált intézetben a biztonsági osztályokon a beosztást betöltők 20 %-a, a büntetés-végrehajtási osztályokon 62%-a, nyilvántartási osztályon 48 %-a, a gazdasági osztályon 35%-a, az egészségügyi osztályon 89%-a, a pszichológiai osztályon 66%-a, az informatikán 60%-a, a titkársági és személyügyi osztályon 100%-a nő.

21 VálaszTiszt nő Tiszthelyettes nő Tiszt férfi Tiszthelyettes férfi Férfi67 %66 %71 %76 % Nő33%27 %29 %13 % Mindegy 7 %11 %

22 NőkFérfiakNőkFérfiakNőkFérfiak igen nem részben Többet kell, hogy teljesítsenek15 %6,5 %62 %91 %23 %2,5 % Jobban kell félni az állásvesztéstől 11,5 %6 %78,5 %90,5 %10 %3,5 % Csak pótlólagos munkaerők7,5 %10 %86,5 %73 %6 %17 % Elkötelezettek munkájuk iránt68 %51 %11,5 %18 %20,5 %31 % Le kell mondaniuk a hagyományos női szerepekről 15,5 %6,5 %49,5 %67 %35 %26,5 % Nehezebben jutnak előre a ranglétrán 23 %7,5 %49,5 %76,5 %27,5 %16 %

23  tisztelettudó  udvarias  segítőkész  bizalmaskodó  közömbös  fölényes  tapintatlan  szakmai féltékenység  tolakodó

24 TisztnőTiszthelyettes nőTisztférfiTiszthelyettes férfi önállóság lehetőségével6,6%6,5%6,9%5,8% kezdeményezés6%5,3% 6,55,3% munka szervezettségével5.9%4,4%5,9%4,6% fizikai igénybevétellel5,7% 4,8%5,7% képesség fejlesztésével, továbbképzéssel 5,4% 5,9%4,6% munkája hasznosságával6,3%6%6,8%5,3% kollégái segítségével5,7%6,7%7,1%6,2% nem tesznek különbséget férfi és nő között 5,7%6,5%5%5,3% bizalom az elöljáró felé6,5%6,7%7,8%6,5% főnöke mennyi önállóságot biztosít 7,8%7,1%7,4%7,1% főnöke figyelembe veszi-e a véleményét 5,5%6,8%6,9%4,9% különbséget tesz-e férfi és nő között 5,4%6,6%6,2%5,2%

25  A női és a férfi munkavállalók aránya a többi rendvédelmi szervhez hasonlóan a büntetés- végrehatásnál is nagyjából 70-30%.  A vezetői beosztások aránya átlagosan 65-35%, amely egyes intézetekben alul-, illetve felülreprezentált.  Lényegesen nem tér el a férfiak véleménye arról, ahogy a nők saját helyzetüket látják a büntetés- végrehajtásnál  A nők karrierlehetőségei elsősorban szakmai és emberi kompetenciájukon múlik, vagyis nemi hovatartozásuk lényegében nem akadályozza előre jutási lehetőségeiket és hivatásuk ellátását.(kivéve az anyaság)

26  „Véleményem szerint a büntetés- végrehajtásban dolgozó nők nincsenek kitéve olyan megkülönböztetésnek, mint a civil szférában. A bértábla egységes minden hivatásosra, a közalkalmazotti bérek is azonosak férfi és női kollégák között azonos feladatkör esetén.”  „A munkakörnyezet kialakításában, a munkakörülmények, higiéniás tényezők javításában, szabadidő biztosításában, nagyobb odafigyelésre, törődésre lenne szükség a nőket illetően..”

27


Letölteni ppt " Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.  Az uniós jogszabályok és ajánlások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések