Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérés és adatgyűjtés Tájékoztatás & Bevezetés Mingesz Róbert 2014. február 13. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérés és adatgyűjtés Tájékoztatás & Bevezetés Mingesz Róbert 2014. február 13. 1."— Előadás másolata:

1 Mérés és adatgyűjtés Tájékoztatás & Bevezetés Mingesz Róbert 2014. február 13. 1

2 Tartalom Tájékoztató a kurzusról Követelmények Bevezetés SI mértékegységrendszer 2

3 Tájékoztató 3

4 Honlap http://www.inf.u- szeged.hu/~mingesz/Education/MA/ http://www.inf.u- szeged.hu/~mingesz/Education/MA/ – tájékoztató – ppt-k – házi feladatok – vizsga anyagok – friss irodalomjegyzék 4

5 Tematika – alapok Méréselmélet alapjai Mértékegységek használata Valószínűségszámítás és statisztika Mérési hibák, mérési hibák kezelése 5

6 Tematika – műszerek Jelek mintavételezése A/D és D/A konverzió Műszerek felépítése és használatuk 6

7 Tematika – alkalmazások Szenzorok és aktuátorok Műszerek programozása, mérőszoftverek 7

8 Laboratóriumi gyakorlat (ősz) LabVIEW fejlesztőkörnyezet megismerése Mérőszoftverek készítése Műszerek használata Mérések, eredmények kiértékelése 8

9 Ajánlott irodalom Gerzson Miklós: „Méréselmélet”, 2011, Typotex Kiadó, TankönyvtárMéréselmélet Kemény Sándor, Deák András: „Mérések tervezése és eredményeik értékelése”, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990. Schnell László szerk.: „Jelek és rendszerek méréstechnikája”, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. Analog Devices: „The Data Conversion Handbook”The Data Conversion Handbook... további irodalom a honlapon... 9

10 Hallgatói értékelések 10

11 11 Több gyakorlati példa és esettanulmány lesz Gyakorlat és több esettanulmány (legalább egy mindenki szorgalmára bízott letölthető pdf-ben közzétett) nélkül az elmélet túl egyhangú és zavaros.

12 Követelmények 12

13 Értékelés: pontozás alapján Házi feladatok (20 p) Pluszpontok Vizsga (2x40 p) – Szóbeli vizsga – 2 tétel 13

14 Tájékoztató ponthatárok PontJegy 50-592 60-743 75-894 90-∞5 A 90 pont felett elért pontmennyiség hozzáadódik a gyakorlat első jegyzőkönyvének pontszámához 14

15 Minimum követelmények Szorgalmi időszak: min 10 p (vizsga feltétele) Mindkét tétel: min 20 p / tétel Összesen legalább 50 p 15

16 Vizsga – Szóbeli 2x40 pont Felkészülés: 40 perc Felelet: 15-20 perc Tétel – Tétel anyaga – Kapcsolódás a többi anyaghoz – Egyedi kérdés/feladat a tételhez kapcsolódóan – Szóbeli kérdések 16

17 Pluszpontok Órai munka (<30 p) Órákon való részvétel – 11-12 alkalom: + 2 p – 13- alkalom: + 4 p Hibák jelzése (<30 p) Egyéni pluszfeladatok (<30 p) 17

18 Pontlevonások Jelenléti ívvel való visszaélés: – -1 pont / alkalom Házi feladat másolása: – 0 pont a házira – - 5 pont Vizsgán nem megengedett eszköz használata: – Elégtelen vizsga – - 5 pont 18

19 Reklamáció Minél hamarabb Legfeljebb UV időszak végéig Beadott anyagok megőrzése: UV időszak végéig 19

20 Pontszám követése Google drive táblázat Ha valaki nem szeretné, hogy ott megjelenjen az aktuális eredménye, időben szóljon! 20

21 Bevezetés 21

22 Mérések a világban Háztartások Közlekedés Kereskedelem Biztonságtechnika Egészségügy Gyártás Tudomány 22

23 A mérés szerepe a tudományban Tudományos megismerés – Valóságra vonatkozó új ismeretek – Ismeretek alkalmazása Hipotézisek + elméletek Empirikus megismerés (mérések): – Elméletek ellenőrzése – Konkrét paraméterek megállapítása 23

24 Mérés szerepe az iparban Gyártásirányítás – Folyamatelemzés, folyamatirányítás Minőségbiztosítás – Nyersanyag, késztermék ellenőrzése Gyártási biztonság – Emberek, létesítmény, környezet biztonsága Gyártásszervezés – Darabszám, minőség 24

25 Mérések megbízhatósága Mérési hibák, véges pontosság Mérési eljárás megbízhatósága Elméletek, modellek megbízhatósága 25

26 A mérés definíciója I. A mért jellemzők leképezése egy szimbólumhalmazra Alma színe → piros Ember magassága → 195 cm 26

27 A mérés definíciója II. Egy mennyiség nagyságának jellemzése a választott mértékegységben jellemzett számmértékkel Mennyiség = számmérték ∙ mértékegység Magasság = 1,65 ∙ m 27

28 A mérés definíciója III. Egy ismeretlen mennyiség egy ismert állandónak gondolt mennyiséggel való összehasonlítása Ez az állandó (etalon) rendelkezésre kell álljon Közvetlen / közvetett összehasonlítás 28

29 Metrológiai alapfogalmak Mérhető mennyiség Mennyiségrendszer Alapmennyiség Származtatott mennyiség Mennyiség dimenziója Egység dimenziójú mennyiség Mértékegység Mértékegységrendszer Alapegység Származtatott egység Koherens mértékegység Koherens mértékegységrendszer Mennyiség értéke Mérőszám Egyezményes skála / referencia-skála 29

30 Törvényi háttér Európai Uniós szabályozás: Mérőeszköz Irányelv (MID) 2006. október 30. Jogi szabályozás Magyarországon – 1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről – 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet Mérésügyi szervezet: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Metrológiai Főosztály 30

31 SI mértékegységrendszer 31

32 Mértékegység hiba 32 http://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_Glider

33 Mars Climate Orbiter 655 000 000 $ (144 000 000 000 Ft) Metrikus vs Birodalmi egységek 33 http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter

34 Egységrendszerek i. e. 4. évezred Egyiptom, Mezopotámia: hossz, tömeg, idő Tradicionális egységek: Emberi test a mérték Megfelelő etalonok 34

35 Etalonok Mérések során erre vezetjük vissza a mért mennyiséget Szempontok: – Pontosság – Reprodukálhatóság – Könnyű elérhetőség – Elméleti alátámasztás 35

36 Metrikus rendszer Francia forradalom (1791.) Méter: A Párizson áthaladó délkör negyvenmilliomod része Gramm: 1 cm 3 víz tömege az olvadó jég hőmérsékletén Népszerűsítés: világkiállítások 36

37 Metrikus rendszer Méteregyezmény (1875.) CGS mértékegységrendszer MKS rendszer (1889.) méter, kilogramm, másodperc MKSA rendszer (1946.) amper SI Nemzetközi egységrendszer (1960.) 37

38 Ahol nem az SI-t használják 38 Kivételek: Burma, Libéria, USA http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units

39 Az SI alapegységei 39

40 Másodperc (s) 40

41 Méter (m) Korábban: etalon hossza, fény hullámhossza Relativitáselmélet: a fény sebessége állandó A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz. Mérés: hullámhosszra visszavezetve 41

42 Kilogramm (kg) Franciaország 90% platina, 10% irídium Etalon másolata több országban Állandó? 42

43 Ampere (A) 43

44 Kelvin (K) A kelvin úgy definiált, hogy a víz hármaspontjánál a hőmérséklet értéke 273,16K. A hármaspontnál a víz három különböző halmazállapota egyensúlyban jelenik meg. 44

45 Kandela (cd) 45

46 mól (mol) Egy mól anyagmennyiség definíció szerint annyi azonos elemi részt tartalmaz, mint ahány atom található 0,012kg szén 12-es izotópban. 46

47 SI kiegészítő egységek Síkszög: A radián a kör két sugara által bezárt szög, melyek a körből éppen egy sugárnyi ívet jelölnek ki. Térszög: A szteradián annak a kúpnak a térszöge, melynek a csúcsát a gömb középpontjába helyezve a gömb felületéből éppen a sugár négyzetével egyenlő területet jelöl ki a gömb felszínén. 47

48 Probléma: tömegegység változása 48

49 Javaslat új definíciókra (2014?) Természeti állandók: – Planck állandó – Elemi töltés – Boltzmann állandó – Avogadro szám Változatlanok maradnak: m, s, cd 49

50 SI prefixumok JeleSzorzóNév Y10 24 yotta Z10 21 zetta E10 18 exa P10 15 peta T10 12 tera G10 9 giga M10 6 mega k10 3 kilo h10 2 dekto da / dk10 1 deka JeleSzorzóNév y10 -24 yocto z10 -21 zepto a10 -18 atto f10 -15 femto p10 -12 piko n10 -9 nano µ (u)10 -6 mikro m10 -3 milli c10 -2 centi d10 -1 deci 50

51 Bináris prefixumok kilo: k = 1000 kibi: Ki = 1024 = 2 10 További prefixumok: mebi (Mi), gibi, tebi, pebi, exbi, zebi, yobi 51

52 SI Származtatott mértékegységek 52

53 Korlátozás nélkül használható egységek Térfogat: liter (l, L) Síkszög: fok (°), ívperc, ívmásodperc Tömeg: tonna (t) Idő: perc (min), óra (h), nap (d) Sebesség: km/h Munka: Wh Hőmérséklet: °C 53

54 Korlátozásokkal használható egységek Hosszúság: tengeri mérföld, csillagászati egység, parsec, fényév Terület: hektár Síkszög: gon Tömeg: atomi egység Nyomás: bar, mmHg, atm Energia: elektronvolt Teljesítmény: VA, var 54

55 Mértékegységek átváltása 55

56 Mértékegységek átváltása 56

57 Számolás mértékegységekkel 57

58 Más mértékegységrendszerek USA hagyományos mértékegységrendszer Hivatalos egységrendszer itt: USA A technikai életben elterjedt 58

59 Hosszúság hüvelyk (inch), 1” = 1 in = 2,54 cm láb (foot), 1 ft = 12 in yard, 1 yd = 3 ft mérföld (mile), 1 mi = 1760 yd 59

60 Térfogat gallon, 1 gal = 3,785 l US pint, 1 pt = 473,176 ml teáskanál (teespoon), 1 tsp = 4,928 ml 60

61 Tömeg uncia (ounce), 1 oz = 28,34 g font (lb), 1 lb = 16 oz tonna (short ton), 2000 lb = 907,18 kg 61

62 További egységek 62

63 ... vége... Köszönöm a figyelmet 63


Letölteni ppt "Mérés és adatgyűjtés Tájékoztatás & Bevezetés Mingesz Róbert 2014. február 13. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések