Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. szeptember24 Fenntarthatósági Útmutató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez Fenntarthatósági Jelentés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. szeptember24 Fenntarthatósági Útmutató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez Fenntarthatósági Jelentés."— Előadás másolata:

1 2013. szeptember24 Fenntarthatósági Útmutató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez Fenntarthatósági Jelentés 2010 - Magyar Telekom A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK

2 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP 1.Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése Felelős: hatósági bejelentések, nyilvántartások, adatszolgáltatás, szelektív hulladékgyűjtés, haváriák stb. kezelése, Zöld beszerzés vezetése, beruházás környezetvédelmi szempontú irányítása, ellenőrzése, belső képzések, tájékoztatások (oktatás, tudásmegosztás, kultúraközvetítés) Rendszeresen ellátó személy: megbízott munkatárs vagy alvállalkozó

3 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP 2.A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya [fő/összlétszám ] Követelmény: A szervezet meghatározott rendszerességgel, a különböző munkakörökhöz illeszkedően környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatósági kérdésekben oktatásokat tart, vagy külső továbbképzésekre küldi munkatársainak legalább 25%- át. Igazolása: Oktatási jegyzőkönyv, napló, jelenléti ív, oktatásokat szabályozó dokumentum, továbbképzési, képzési szerződés, tanfolyami, részvételi igazolás

4 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP 3.A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Követelmény: A tudásmegosztás tartalma, módszere kiterjed a környezettudatos menedzsment eszközökre, az oktatott tevékenységgel kapcsolatban a fenntarthatóságot biztosító célkitűzésekre, a zöld beszerzés lehetőségeire, az ipari ökoszisztéma megoldásokra, anyag-, energia- és erőforrás hatékonyság lehetőségeire, a kibocsátás csökkentésre, a szállítási igények csökkentésére, környezet-egészségügyi vonatkozásokra, a társadalmi felelősségvállalásra, a jövő generációk jogaira, az elővigyázatosság elvére, A fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésére. Igazolása: képzési jegyzőkönyvvel, szakmai anyagokkal, tananyagokkal, tanulmányokkal, értékelő lapokkal

5 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP 4. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezet-egészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya [ eFt/eFt ] Követelmény: Környezetvédelmi, környezeti nevelési, környezetegészségügyi célú fejlesztésre fordított összeg a projekt összköltségének legalább 5%-a! Számítás: Környezeti kiadás/projekt összköltsége. Elemei: a környezetvédelmi mérések, környezetbarát anyag előállításához szükséges speciális alapanyagok, környezetvédelmi programok, Oktatási modulfejlesztések, környezetegészségügyi célú fejlesztések Igazolása: számviteli nyilvántartás, számlák vagy költségkalkuláció alapján.

6 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 5.Környezeti szempontokat teljesítő eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése Követelmény: A beszerzésben értelmezni kell a környezetvédelmi szempontokat: 1.természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2.természetes térszerkezet megőrzése; 3.károsodások elkerülése Ajánlatkérés esetén a szempontot meg kell jeleníteni a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a beszállítótól elvárt követelmények között (pl. alkalmassági feltétel), a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban. Tárgya: azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik, vagy olyan eszköz, szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók. Igazolása: Beszerzési dokumentumokkal, szakmai anyagokkal, értékelő lapokkal

7 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 6.Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat 7.Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére 6.Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése 7.Fajlagos energiafelhasználás csökkentése [ kWh / vetítés alapja ] 8.Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során 9.Gépkocsi használat csökkentése [ db ] 10.Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése [ km ]

8 SEGÉDLET - A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 11.Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése [ m2 ] elhagyott szemét rendszeres gyűjtése, Közterület gondozás, környezettudatos útkarbantartás, szemétszedés, parlagfű mentesítés, Virágültetés, stb 12.Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma [ db ]

9 HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK [ 1 ] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről Követendő legjobb példák: http://www.emasnetwork.org/hu/projectinfohttp://www.emasnetwork.org/hu/projectinfo [ 2 ] MSZ EN ISO 14001:2005, Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek http://emas.kvvm.hu/page.php?p=45&l=1http://emas.kvvm.hu/page.php?p=45&l=1 [ 4 ] Útmutató a fenntarthatósági jelentések elkészítéséhez (magyar nyelven): http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved =0CFMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fncsszi.hu%2Fdownload.php%3Ffile_id%3D1473&ei=V9 RDUt3mH4LNtQaP9IHQBg&usg=AFQjCNH49V9F7FukNn1S3Ypfr9pR9Fk11Q https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Hungarian-G3-Reporting-Guidelines.pdf [ 5 ] Turchanyi Gyula - Szlávik János (2002): Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez BM Önkormányzati Tájékoztató különszám, 2002 www.profturchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdfwww.profturchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdf Klimabündnis: http://www.klimabuendnis.org/ICLEI (International Council for Localhttp://www.klimabuendnis.org/ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) http://www.iclei.org/index.php?id=1387®ion=WCEhttp://www.iclei.org/index.php?id=1387®ion=WCE

10 HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK [ 6 ] Az Országgyűlés 132/2003. (XII.11.) OGY határozata a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, illetve a NKP 2009-2014-re szóló programja, elfogadása után. [ 8 ] Környezet-menedzsment (szerk. Kósi Kálmán – Valkó László), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2006 [ 9 ] Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. Budapest, 2001 [ 12 ] Fenntartható városi közlekedési irányelvek. SMILE – Towards Sustainable Urban Transport Policies: Recommendations for Local Authorities. May, 2004 c. Európai Uniós kézikönyv kivonatos összefoglalása. http://www.mut.hu/dok/06korelo.dochttp://www.mut.hu/dok/06korelo.doc

11 PÉLDA Projekt Fenntarthatósági terv  A stadion területe (3,9 ha ) nem védett és nem Natura 2000 terület. A stadiont közvetlenül övező terület hosszú ideje közösségi és idegenforgalmi célokat szolgál, a valamikori Nagyerdőből kialakított parknak tekinthető.  Helyi védettséget élveznek a ??? hrsz.-ú és a ??? hrsz.-ú területek, valamint Natura 2000-es védettségű ?? hrsz.-ú területek.  Az érintkező- nem közvetlenül – területek (???) Nagyerdő TT Natura 2000 védettség alatt állnak.

12 PÉLDA Projekt  milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a kivitelezés ideje alatt,  pontos intézkedési és utasítási leírásokkal, amelynek keretében be kell mutatni a létesítés, építés ideiglenes helyigénye és hatásterülete tudatos minimalizálására vonatkozó intézkedéseket.  Ajánlattevőknek minél részletesebben és minél körültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során, valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékűre kell szorítani. A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy

13 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők 1.A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok felsorolása 1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére 1.A kivitelezés helyszínén, munkaterületen és felvonulási területeken a projekt kivitelezése során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések bemutatása zaj-, levegő-védelmi, felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna) tekintetében tett intézkedések, amelyek a projekt kivitelezésének környezetterhelését csökkentik.

14 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők 2.Ajánlattevő továbbá mutassa be a létesítés, építés ideiglenes helyigényét a kivitelezés helyszínén, e körben sorolja fel az ideiglenes létesítményeket, azok méretét, és az általa elfoglalt hasznos alapterületet adja meg m2-ben. Átnézeti helyszínrajzon mutassa be az ideiglenes létesítmények elhelyezését, amennyiben ugyanarra a helyre több ideiglenes létesítményt eltérő időpontokban kíván alkalmazni, úgy ezt külön szövegesen ismertesse a helyszínrajzon pedig akár szöveges, akár színekkel vagy jelekkel történő elkülönítéssel tüntesse fel ezen adatokat. Mindezek alapján ajánlattevő úgy összesítse az ideiglenes helyigényt, hogy a kivitelezés ideje alatt felmerülő valamennyi ideiglenes helyigényt figyelembe veszi és összeadja, kivéve ha ugyanarra a területre helyez több ideiglenes létesítményt, mert ebben az esetben a legnagyobb helyigényű ideiglenes létesítmény hasznos alapterületre vonatkozó m2 adatát kell az összeadásnál csak figyelembe vennie, az így kapott m2 mennyiség minősül ideiglenes helyigénynek.

15 A fenntarthatósági terv egyes tartalmi elvárásai a következők 2.Ajánlattevő továbbá mutassa be a létesítés, építés ideiglenes helyigényét a kivitelezés helyszínén, e körben sorolja fel az ideiglenes létesítményeket, azok méretét, és az általa elfoglalt hasznos alapterületet adja meg m2-ben. Átnézeti helyszínrajzon mutassa be az ideiglenes létesítmények elhelyezését, amennyiben ugyanarra a helyre több ideiglenes létesítményt eltérő időpontokban kíván alkalmazni, úgy ezt külön szövegesen ismertesse a helyszínrajzon pedig akár szöveges, akár színekkel vagy jelekkel történő elkülönítéssel tüntesse fel ezen adatokat. Mindezek alapján ajánlattevő úgy összesítse az ideiglenes helyigényt, hogy a kivitelezés ideje alatt felmerülő valamennyi ideiglenes helyigényt figyelembe veszi és összeadja, kivéve ha ugyanarra a területre helyez több ideiglenes létesítményt, mert ebben az esetben a legnagyobb helyigényű ideiglenes létesítmény hasznos alapterületre vonatkozó m2 adatát kell az összeadásnál csak figyelembe vennie, az így kapott m2 mennyiség minősül ideiglenes helyigénynek.


Letölteni ppt "2013. szeptember24 Fenntarthatósági Útmutató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Útmutató fenntarthatósági jelentések készítéséhez Fenntarthatósági Jelentés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések