Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OumYo&feature=fvwrel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OumYo&feature=fvwrel."— Előadás másolata:

1 http://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7 OumYo&feature=fvwrel

2 Adenin Citozin Timin Guanin

3 A DNS kémiai felépítésének alapegysége a nukleotid. A nukleotid foszfátot, deoxiribóz cukrot és négy szerves bázisból egyet tartalmaz. A négy bázis az adenin, a guanin, a citozin és a timin. A nukleotidok teljes kémiai neve:rövidítése deoxiadenozin 5’-monofoszfát, dAMP - A deoxiguanozin 5’-monofoszfát, dGMP - G deoxicitidin 5’-monofoszfát, dCMP - C deoxitimidin 5’-monofoszfát, dTMP - T

4 A DNS térszerkezetét Watson és Crick oldotta meg l953-ban. A modell kidolgozása során merészen összeillesztették a röntgen diffrakciós adatokat, a Chragaff szabályokat és a DNS és alkotórészeiről felhalmozódott kémiai ismereteket olymódon, hogy a modell eleget tehessen az örökítőanyag által támasztott követelményeknek.

5 A DNS kettős spirál

6 A modellben a hidrofób bázisok belül, a cukor és foszfát csoportok kívül helyezkednek el. Minden bázispár egy purint, (A vagy G) és egy pirimidint, (T vagy C) tartalmaz. Az A-T párt 2, a G-C párt 3 hidrogénhíd stabilizálja. A két szál komplementer (meghatározza és kiegészíti egymást). A DNS elsődleges szerkezete: polinukleotid lánc

7 A DNS másodlagos szerkezete: kettős spirál A pálcák a bázispárokat képviselik. A szalagok a két antiparallel lánc cukorfoszfát gerincét képviselik. A spirál 10 bázisonként fordul csaknem pontosan 360 o -ot. DNS-polimeráz III– új szál szintézisét végzi RNS-polimeráz-/ primáz/ lebontja a RNS primereket DNS-ligáz- összekapcsolja az új szál részeit DNS- szálhasító- elválasztja a DNS két polinukleotid szálát

8 A DNS kettős spirál szerkezetéből közvetlenül adódik a megkettőződés mikéntje. A bázis párosodás szigorú törvényéből az következik, hogy amennyiben a kettős spirál két szála zipzárként kettéválik, mindkét szál mintaként (templátként) szolgálhat egy új szál szintéziséhez, melynek során az eredeti szállal és egymással megegyező szerkezetek jönnek létre. Ezzel magyarázatot nyer a az örökítőanyag pontos átadódása a sejtosztódás során. A genetikai kódot a nukleotid sorrend adhatja.

9 A DNS polimerázok az egyes szálú DNS templátra (minta) azt kiegészítő (komplementer) szálat szintetizálnak a rendelkezésre álló nukleotidokból. A szálat azonban elkezdeni nem tudják, csak hosszabbítani. A kezdéshez egy rövid kezdő RNS (primer) szakaszra van szükségük. Ezt az RNS-polimeráz szintetizálja. Majd a végén bontja is el. A kialakult új mRNs részeit a DNS-ligáz kapcsolja ösze. templát (= minta DNS egyesszál) primer (= kezdő) új szál dATP dCTP dGTP dTTP DNS Polimeráz III http://www.youtube.com/watch?v=teV62zr m2P0 RNS-polimeráz Szálhasító enzim DNS-ligáz

10 A DNS szintézist egy rövid RNS primer szintézise előzi meg, melyet az RNS polimeráz (primáz) készít. RNS primer RNS primer PRIMÁZ

11  A genetikai információt a DNS kódolja.  A genetikai információ a DNS-ről RNS-be íródik,  majd aminosav sorrenddé fordítódik,  és megszabja az élőlény fenotípusát és  környezethez való viszonyát.

12  A ribonukleinsav (RNS) a DNS-hez hasonló lineáris polimer.  Az RNS-ben ribóz, a DNSben  2-dezoxi-ribóz a cukor.  A két cukor között egyetlen hidroxid csoport a különbség.  Az RNS-ben a pirimidin bázisok közül a timin helyett uracil található.

13 AAz RNS többnyire egyszálú formában fordul elő. AA sejtekben jóval több az RNS, mint a DNS. Az RNS lehet hírvivő, riboszómális,transzfer AA hírvivő RNS (messenger RNA). A gének kifejeződése során a DNS-ről kkeletkező másolat, amely fehérjévé fordítódik RRiboszóma RNS. A sejt RNS-ének legnagyobb tömegét adják a riboszómák aalkotórészei.. TTranszfer RNS. A minosavakat szállítanak a transzkripcióhoz.

14  Az RNS-polimerázok jellemzően nagy molekulatömegű, több alegységből álló bonyolult enzimek.  A transzkripció során a RNS-polimeráz első lépésként szétnyitja a DNS kettős spirált.

15  A replikáció- ( DNS-megduplázódása) során a DNS kettős spirál mindkét szála, teljes hosszában új szállá  másolódik. (DNS-polimeráz, ligáz, szálhasító végzi)  A transzkripció során csak a gének területén, és csak az egyik DNS szálról  íródik át mRNS. Az átíródás során a DNS replikációhoz hasonlóan a komplementaritás  érvényesül (kivéve, hogy A-val szembe U épül be). http://www.youtube.com/watch?v=ztPkv7w c3yU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=983lhh2 0rGY&feature=fvsr

16 Az átírást az RNS polimeráz enzimek végzik. A transzkripció sebessége a replikációnál jóval, kb. negyvenszer lassabb. Az eukariótákban a transzkriptum a sejtmagban készül, és érési folyamaton megy keresztül. A sejtmagból csak az érett mRNS jut ki. Az érett mRNS szállította információt a fehérjeszintézis aminosav sorrenddé fordítja. Az eukariótákban a transzkripció-sejtmagban- és a transzláció folyamata- citoplazmában, riboszómán- egymástól elválasztott

17 Transzkripció:

18 A tRNS szállítja az aminosavakat a riboszómákhoz, amelyek a mRNS által megszabott sorrendben az aminosavakat összekapcsolják. Az aminosavakat a mRNS-ben hordozott kód azonosítja. kodon) antikodon A mRNS-be írt kódot a riboszóma fordítja le fehérjévé. ( ez a bázishármas a kodon) Az ehhez igazodó aminosavakat szállító molekulák a tRNS-ek. ( rajtuk az antikodon bázishármas) http://www.youtube.com/watch?v=- zb6r1MMTkc&feature=related

19  tRNS-ek 74-95 nukleotid hosszú, jellegzetes lóhere alakú RNS- ek  Szerkezetüket három hurok alakítja ki.  Sejtenként 30-50 különböző tRNS található Az antikodon hurok bázissorrendje szabja meg a tRNS  kapcsolatát a mRNS-el.

20  Antokodon-kar  Aminosav-kar  Aminosav aktiváló enzim helye  Riboszóma kötőhelye

21 A fehérjeszintézishez a tRNS-ek, a mRNS és a riboszómák együttes jelenléte Szükséges. A nagy alegység, a kis alegység Négy rRNS féleségből és több mint 80 fehérjéből áll. A transzláció kezdő lépéseként a riboszóma kis alegységéhez kapcsolódik a mRNS és a töltött tRNS. (A-aminosav hely P-peptid-hely E-kilépő-hely) Ezek után a két riboszóma alegység összekapcsolódik, és kialakul a katalitikus hely. A mRNS egy kodont továbblép, és az üres tRNS az E helyre kerül, majd felszabadul. Az elkészült fehérje az ER-bejut.

22


Letölteni ppt "OumYo&feature=fvwrel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések