Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati kiírások 2010 Groska Éva NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati kiírások 2010 Groska Éva NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium."— Előadás másolata:

1 Pályázati kiírások 2010 Groska Éva NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium

2 2010. február 3.Nyíregyháza2 a Kollégium  A Kollégium feladata Ötlet Pályázati kiírás Pályázati döntés Beszámoló  Tagok  Kapcsolat  Munkacsoportok

3 2010. február 3.Nyíregyháza3 A pályázatokon túl... Tájékoztató e-mail-ek civileknek Köztartozás mentesség 1% felhasználás

4 2010. február 3.Nyíregyháza4 Szakmai pályázatok Maximális pályázható összeg veszélye Nincs döntési kikötés 75% alatt Nyilvánosság jelentősége Maximum 11M Ft szakmai pályázatokon

5 2010. február 3.Nyíregyháza5 PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-C) civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-C) Beadási határidő: 2010. április 14. 24.00 óra A pályázat célja Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működését, fejlődését segítő közhasznú tevékenységek támogatása, melyek általában a civil szervezetek, illetve azok ágazatilag vagy területileg jól meghatározott köre számára olyan multiplikátor hatású új szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik a szervezetek munkájának, működésének fejlődését. A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 120.000.000 Ft-ot oszt szét. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 3.000.000 Ft adható.

6 2010. február 3.Nyíregyháza6 Támogatási szempontok 1. Olyan projektek támogathatók, amelyek elsősorban a pályázó szervezet szolgáltatási portfolióját innovatív elemekkel gazdagítják (pl. egy adott probléma eredeti ötletet, megközelítést alkalmazó kezelése; külföldről átvett, hazánkban nem vagy ritkán alkalmazott módszer adaptálása), amelyek mérhető és értékelhető eredményekre vezetnek, eredményei a támogatási időszakon túl is fenntarthatók, elősegíti a civil szervezetek közötti, illetve az állami/önkormányzati és a forprofit szektorral történő együttműködést, a civil szervezetek közpolitikai szerepét erősítik, növelik társadalmi bázisukat és elismertségüket, lakossági kapcsolataikat, helyi potenciálra építenek, a helyi erőforrások és célcsoportok bevonásával valósulnak meg.

7 2010. február 3.Nyíregyháza7 Támogatási szempontok 2. A végzett szolgáltatásnak illeszkednie kell a pályázatban bemutatott igényekhez. A szolgáltatás nem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezetének működését, fejlődését. A szolgáltatás szervezése területi (mikro-régiós, kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendező elv alapján történhet. A tervezett szolgáltatás nem irányulhat kizárólag képzési, oktatási tevékenységre és új honlap létrehozására. A szolgáltatás nem irányulhat az adott térségben, területen már meglévő, jelenleg is működő szolgáltatás pusztán mennyiségi növelésére vagy adatbázis készítésére.

8 2010. február 3.Nyíregyháza8 PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil kutatások elkészítésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-B) civil kutatások elkészítésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-B) Beadási határidő: 2010. március 9. 24.00 óra A pályázat célja A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatot kiíró kollégium célja, hogy a kiírásban szereplő egyes kategóriák mindegyik részterületére vonatkozóan készüljön megfelelő szakmai minőségű kutatás. Pályázat benyújtására 3 alkategóriában van lehetőség. Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be, de ennek keretében mindhárom alkategória kutatására is vállalkozhat költséghatékony módon. A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 13.500.000 Ft-ot oszt szét. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre kutatási témánként maximum 4.500.000 Ft adható.

9 2010. február 3.Nyíregyháza9 Alkategóriák / A. kategória: Az SZJA 1 % rendszere, hasznosulása, hatása a civil szektorban A.kategória: Az SZJA 1 % rendszere, hasznosulása, hatása a civil szektorban A kutatás célja a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a civil szervezetek részére juttatott források szervezeti működésre, fejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálata. A pályázó a kutatási tervben maga határozza meg a civil szervezetek megfelelő körében lefolytatott empirikus vizsgálat témaköreit, módszertanát, azonban mindenképpen ki kell térnie a következő kérdésekre: Az 1 % mint adózási rendszer formai működésének problémái (a rendelkezés folyamata, az adóbevallási módok és határidők hatása a felajánlásokra, nyilvánosságra hozatal stb.). A civil szervezetek attitűdje, viszonya az 1 %-os lehetőséghez, helyzete a szervezeti értékrendben, az ágazati-területi stb. eltérések okai. A felajánlási lehetőséget ki nem használó adózók attitűdjei, a „távolmaradás” okai. A civil szervezetek 1 %-os kampányai, azok módszerei, hatásuk – különös tekintettel az NCA által támogatott kampányokra. Kitekintés nemzetközi tapasztalatokra.

10 2010. február 3.Nyíregyháza10 B. kategória: A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői A kutatás célja a civil szervezetek – mint munkaadók – foglalkoztatási jellemzőinek feltárása, az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztésének segítése. A vizsgálatnak ki kell térnie a következő kérdésekre is: Milyen arányban foglalkoztat a magyar civil szektor munkavállalókat, döntően milyen foglalkoztatási típuscsoportokban (foglalkoztatási csoportnak tekintve az önkénteseket is)? A civil szervezetek fejlődésük melyik pontján képesek döntően a munkavállalók foglalkoztatására? Hogyan függ össze a szervezet hatékony működése és a foglalkoztatás? A foglalkoztatottak iskolázottsága és képzettsége milyen összetételű, tükrözi-e a szervezet tevékenységi sajátosságait? Rendelkeznek-e a foglalkoztatottak speciális – képzés során szerzett – nonprofit szakismeretekkel? A foglalkoztatottak juttatásai hogyan viszonyulnak a más társadalmi-gazdasági területeken foglalkoztatottak juttatásaihoz? Milyen alternatív foglalkoztatási módokat alkalmaznak a civil szervezetek? Milyen nemzetközi tapasztalatok lelhetők föl az alternatív foglalkoztatásra? Alkategóriák / B. kategória: A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői

11 2010. február 3.Nyíregyháza11 C. kategória: Civil szervezetek állami / önkormányzati támogatáson kívüli forrásteremtési lehetőségei Milyen alternatív forrásteremtési lehetőségeket alkalmaznak a civil szervezetek pl. adomány, szponzoráció, SZJA 1 %, vállalkozási bevétel, tagdíj, önkéntesség, CSR stb.)? Ezen adatok idősoros elemzése milyen következtetések levonására ad lehetőséget? Mennyire, milyen arányban, intenzitással élnek ezekkel az eszközökkel a civil szervezetek? Milyen jogi és szemléletbeli akadályok állnak az alternatív források megszerzése előtt? A kutatásoknak nem elméleti síkon kell mozogniuk, hanem konkrét problémákat és megoldási javaslatokat kell megfogalmazniuk, és minden jelzett kérdésre ki kell térniük. Alkategóriák / C. kategória: Civil szervezetek állami / önkormányzati támogatáson kívüli forrásteremtési lehetőségei

12 2010. február 3.Nyíregyháza12 PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-A) civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-A) Beadási határidő: 2010. március 9. 24.00 óra A pályázat célja Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezetfejlesztését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása: Oktatás, képzés, tréning szervezése, szervezetfejlesztés lebonyolítása civil szervezetek részére az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában: Elektronikus ügyvitel Civil szférához kapcsolódó elektronikus ügyviteli lehetőségek, pályázati, ill. beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek (pl. APEH, Ebev, EPER stb.) gyakorlatorientált megismertetése, amelyek elősegítik a civil szervezetek hatékonyabb és pontos ügyvitelét, átláthatóságát, ill. megfelelésüket a törvényi minimumoknak. Civil tréneri ismeretek, képzők képzése Civil szervezetek fejlesztésével foglalkozó trénerek, animátorok, facilitátorok, képzése Pályázatírás Hazai és EU-s pályázatok előkészítésével, elkészítésével, elszámolásával kapcsolatos ismeretek.

13 2010. február 3.Nyíregyháza13 Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment Civil szervezetek projektmenedzsmentjének szervezése, projektek generálása, lebonyolítása, partnerség építése, konfliktuskezelés. Civil minőségmenedzsment. Civil jogi és pénzügyi ismeretek Civil szervezetek alapításának, működtetésének jogi és pénzügyi szabályozása. Civil szervezetek marketingkommunikációja Civil szervezetek megjelenési lehetősége a nyomtatott és elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban. Érdekérvényesítés Új hatékony, érdekérvényesítési technikák fejlesztése, mely képessé teszi a szervezeteket arra, hogy valós társadalmi támogatottságot tudjanak szerezni ügyeik mellé, képesek legyenek a tudatosításra, az érintettek bevonására, mobilizálására. Adományszervezés Olyan képzések megvalósulása, melyek új adományszervezési technikák elsajátításával segítik a független források bevonását. Önkéntesség fejlesztése Az önkéntesek bevonásának törvényi háttere, önkéntesek szervezésének technikái.

14 2010. február 3.Nyíregyháza14 A fejlesztő tevékenységek tematikája az igényekhez igazodóan szabadon választható, de illeszkednie kell az előzetesen jelentkező és a pályázatban bemutatott igényekhez. A fejlesztő tevékenység nem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezetének kapacitásfejlesztését. A programokra egy civil szervezet legfeljebb 3 főt delegálhat. A fejlesztő tevékenységek szervezése területi (kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendező elv alapján történhet. A Kollégium előnyben részesíti a korábban lebonyolított fejlesztő tevékenységhez kapcsolódó, arra épülő projekteket; előnyt élveznek az előzetes igényfelméréssel indokolt pályázati ötletek, ill. az elektronikus ügyviteli modult a képzésbe építő projektek. Továbbá a kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyeket saját tananyag kifejlesztésével valósítanak meg, és amely képzési programo(ka)t akkreditáltatnak is. A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190.000.000 Ft-ot oszt szét. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 3.500.000 Ft adható. Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amely a szerződéskötéshez nem csatolja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8.§-a szerint az illetékes Munkaügyi Központ igazolását a felnőttképzési nyilvántartásba vételről.

15 2010. február 3.Nyíregyháza15 Bírálat - Formai szempontok nem a lehetséges karakterszám kitöltése a lényeges, hanem a tagolt, jól áttekinthető projektbemutatás az elvárt, pl. az együttműködést igazoló mellékletet szkennelt (digitálisan hű) formában kell csatolni eredeti aláírással, pecséttel az időbeli ütemezés jól elkülöníthetően jelenjen meg a projekt leírásában a támogatás indoklásának bemutatása minden tételre kiterjedően történjen meg

16 2010. február 3.Nyíregyháza16 Bírálat - Tartalmi szempontok I. a szervezet eddigi tevékenységéből szervesen következzen a pályázati projekt, csak releváns kiírásra pályázzunk mérjük fel reálisan a szervezet adottságait: fejlesztésre szorul, vagy fejlesztést és szolgáltatást nyújthat a tevékenység és a költségvetés legyen összhangban a pályázati kiírásokat ne tekintsük biankó kiírásnak, amire bármely programmal pályázhatunk válaszoljunk a projektűrlap minden kérdésére

17 2010. február 3.Nyíregyháza17 a támogatás tételes indoklása valóban tételes legyen: fő/óra/ft, db/ft stb. reális költségekkel számoljunk, pl. tanácsadók óradíja a szakmai pályázatoknál a működési költségekkel legyünk mértékletesek ha a kiírás elvárja az előre tervezést, akkor ezt tegyük meg: szakemberek személye, együttműködõ partnerek kiválasztása ügyeljünk a helyesírásra és a nyelvhelyességre Bírálat - Tartalmi szempontok II.

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Groska Éva groskaeva@gmail.com tel: 30/410 2244


Letölteni ppt "Pályázati kiírások 2010 Groska Éva NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések