Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, általános és tudományos rektor helyettes 2011. október Egyetemi misszió térben és időben, a Széchenyi István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, általános és tudományos rektor helyettes 2011. október Egyetemi misszió térben és időben, a Széchenyi István."— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, általános és tudományos rektor helyettes 2011. október Egyetemi misszió térben és időben, a Széchenyi István Egyetem példáján

2 Új gazdaság a válság után –A tudásgazdaság elterjedése fel kell gyorsuljon –Fejlesztési és innovációs képesség fokozása Az Audi új beruházása várhatóan jelentős fejlődést és egyben átrendeződést hozhat a munkaerő piacon –Beszállítók betelepülés új lendületet kap –10 ezer feletti új munkahely a járműiparhoz kapcsolódóan –Új szakmák megjelenése Tovagyűrűző hatások – Az élet legkülönfélébb területén dinamizálhat az új kereslet Közoktatás, közlekedés, kereskedelem, turizmus, kultúra-sport Kulcs: Képzett munkaerő –Megfelelő és rugalmas kínálat hiányában a fejlődési pálya befulladhat Térségi kihívások 2011. október 18. 2

3 Jövőkép és küldetés „változatlan értékek mentén” Jövőkép –Autonómiájának megtartása mellett, vezető intézménnyé válni –Társadalmi, gazdasági környezet valós igényének kiszolgálásának bázisán –Észak-Dunántúl szellemi (oktatás, kutatás-fejlesztés) központja Küldetés –Észak-dunántúli regionális gazdaság és közszolgáltató szféra képzési és továbbképzési igényének elsőszámú kiszolgálója –A bázist adó műszaki képzés további fejlesztése, ezzel együtt valamennyi képzési terület kiegyensúlyozott fejlesztése –Intenzív partnerkapcsolatokon keresztül fenntartott magas minőségű, adekvát képzési profilú tevékenység –Magas szintű, alkalmazható, gyakorlatorientált képzést nyújt, emberi tartásra és alkalmazkodó készségre neveli hallgatóit –Aktív közösségi szerepvállalás, a tudásgazdaság fejlődésének kezdeményezőjeként lép fel –Győr és térsége kulturális, tudományos és sportéletének gazdagítása 3

4 Stratégiai célok „töretlen fejlődés” A SZE-Győr 2013-ig tovább erősíti pozícióját és előrelép Magyarország hat meghatározó egyeteme közé kíván tartozni –Intézményi rangsorok értékelése alapján Továbbra is társadalmi/gazdasági környezet elvárásainak kielégítése –Végzett hallgatóink magas elhelyezkedési arányának megtartása Nemcsak követő és kiszolgáló, hanem alakító, szolgáltató funkciók kiépítésével –Oktatási portfólió jövő-érzékeny alakítása –Hozzájárulás feltörekvő ipar- és szolgáltatási ágak megerősödéséhez – Új szolgáltató funkciók kiépítése (információ, képzés, tanácsadás) 4 „Nyitott, szolgáltató szemléletű Egyetem a régió szolgálatában”

5 Gazdasági, K+F+I együttműködések A SZE-Győr ~80 vállalattal, vállalkozással ápol intézményes kapcsolatot –Oktatási és kutatási együttműködések területén –Practing Konzorcium – képzési igények egyeztetési fóruma Éves átlagos K+F bevétel ~ 1 mrd Ft –~60% pályázati forrás; ~40% közvetlen vállalati megbízás –Összes kutatási árbevétel ~95%-a műszaki területhez kötődik A jármű- és közlekedés iparhoz kötődő megbízások aránya ~80% Intézményes kutató szervezetek az Egyetemen –Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont IJTTR projekt (2009-2012), összesen ~900 mFt, Rába Futómű Kft konzorcium vezetés, további két ipari partner (Borsodi Műhely Kft és HNS Kft.) részvételével További NTP projekt kezelése: Informatika az egészséggondozásban, összesen: ~500 mFt Európai K+F FP7-es projekt végrehajtása (spanyol, izraeli, magyar kutató és KKV konzorcium) –Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Új GOP 1.1.2-es projekt (2008-2011), összesen ~800 mFt Universitas Non-Profit Kft projektvezetésével és 24 vállalat konzorciumi partnerségével Észak-dunántúli kutatási konzorcium a Pannon Egyetemmel –Mobilitás és környezet – 21. század járműipari kihívásai –3 milliárd Ft-os célzott alapkutatási együttműködés (2010-2012) ) 5 Practing JEL-KKK JRET

6 A SZE-Győr a harmadik legtöbb ÚMFT, Új Széchenyi Terv felsőoktatás fejlesztési forrást nyerte el –Csak a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem előzi meg Jelenleg 15+1 ÚMFT pályázat végrehajtás alatt (+3 konzorciumi tagság), míg 3 pályázat elbírálás alatt van –Elnyert támogatás: 11,2 mrd Ft (ebből 400 millió Ft Universitas n/p Kft.) Sajáterő a projekteknél 0-20% között mozog (össz: 770 mFt + 400 mFt) –Benyújtott pályázatok: 1,44 mrd Ft pályázati forrás, 70 mFt sajáterő –Több további (OTKA, NKTH, stb), a szervezeti egységek szintjén kezdeményezett pályázati is fut Sajáterős beruházásokkal együtt ~15 mrd Ft fejlesztési program –Minden egyetemi polgárra ~1,25 millió Ft fejlesztés jut Legmagasabb fajlagos összeg a magyar felsőoktatásban –Infrastruktúra ~11 mrd Ft, tartalmi fejlesztések ~ 4 mrdFt Minden kollégánkra ~ 6 millió Ft-nyi tartalmi fejlesztés jut 6 Intézményfejlesztési pályázatok alapadatai

7 7 INNO-Share Új forgalmi rend Bridge Klub Jedlik Híd Új-Tudástér MOBILIS központ Tudásmenedzsment Központ Kutatási kapa- citás fejlesztés Audi Intézet SZE-Győr „hidak” Fejlesztések a stratégia megvalósítása érdekében Integrálódás a megújuló belvárosi térbe Szakképzés, továbbképzés, oktatás-módszertan Érdeklődés felkeltése, pályaorientáció Innováció-támogatás, tudáshasznosítás, tudomány- disszemináció K+F laborfejlesztés Célzott alapkutatás és alkalmazott kutatás Regionális kutatási konzorcium Audi HM - SZE-Győr Kutatóközpont Vállalati kutatásokban való részvétel képessége „Tudáspláza”: Integrált könyvtári, információs és innovációs szolgáltatások Könnyebb megközelíthetőség, egyszerűbb parkolás Városi hallgatói, kulturális szolgáltatások

8 8 Fejlesztési alaptérkép

9 9 Pályázati fejlesztések Magas színvonalú, fenntartható módon üzemeltethető szolgáltató infrastruktúra –Példák a megvalósuló eredményekre Kollégium hőszigetelése Új-Tudástér és INNO-Share „Tudáspláza” Csoportmunka és tanulóterek, közösségi terek Kreatív alkotóterek és inkubációs terek Új parkolók, új parkolási rendszer Audi Intézet Több mint 2 milliárd Ft K+F eszköz Megújult Bridge, épülő Hallgatói szervezetek központja Tanulmányi épület hőszigetelése Elvárt eredmények Infrastruktúra fejlesztés – Könyvtári, információs, oktatási és hallgatói szolgáltatások, valamint K+F kapacitás Kulcsfejlesztések Új-Tudástér INNO-Share K+F INNO-Share 2.Emelet & K+F MOBILIS központ (Győr Város) Energia- hatékonyság Audi Institute Audi, Győr INNO-RAAB Tudáspark (Projektötlet) Parkoló ház Kollégium Hőszig. 1 lezárt projekt – 100 mFt 2 végrehajtás alatt lévő projekt – össz. 7,9 mrd Ft 2 benyújtott projekt – össz. 1,1 mrd Ft 2 pályázaton kívüli projekt – össz. 2 mrd Ft

10 10 Pályázati fejlesztések SZE kutatási potenciál fejlesztése, ismertségének fokozása, hatékonyabb hozzáférés biztosítása –Kutatási bevételek növekedése, kutatási pályázati aktivitás fokozódása –Tehetséggondozás rendszerének fejlesztése Oktatói nemzetközi tudományos ösztöndíjak Hallgatói-oktatói alkotói ösztöndíjak (SZE-Duo) –Egyetemről induló innovációk megjelenése Szabadalmak, Spin-Off cégek, találmányok –Általános presztízs építés a tudományos minőség ismertté tétele által Tudomány Győrben Mindenkinek sorozatok –Tudományos színvonal fokozódása, iskolateremtő személyiségek megjelenése Célzott alapkutatási tevékenység Jelentős publikációs tevékenység Elvárt eredmények Tudásmenedzsment Központ és a kutatási és innovációs tevékenység szervezeti feltételeinek fejlesztése Tudományos és K+F kapacitás és teljesítmény fokozása Kulcsfejlesztések Tudás- disszemináció Alk. Matematika Nemzetközi team - KKK (Universitas) Alkalm. Koop. kutatások Kutatóegyetem Tud. Műhelyek, tehetséggondozás Könyvtári szolgáltatások Vezetői Inf. Rsz Munkaerőpiaci kapcso. Tudásmenedzsment Központ TMK: 3 futó pr. – 530 mFt K+F: 4+1 futó + 1 benyújtott pr. – 3,2 mrd Ft + 400 mFt

11 K+F+I rendszere a Széchenyi István Egyetem 2011. január SZE-Győr Pályázati fejlesztések (2008-2013) 11

12 A TMK feladatcsoportjai 12 Tudástranszfer, tudomány- disszemináció - Tudomány Győrben Mindenkinek (?), Nyugdíjas-egyetem, Kutatók éjszakája - K+F adatok gyűjtése, KAR rendszer - K+F kiadványok, statisztikák - Tudományos portál - Szabadalmaztatás, PATLIB Központ - Vállalati kapcsolattartás, K+F szerződések Innovációmenedzsment - Üzleti modell verseny - SZE Duó prototípus pályázat - Kreatív problémamegoldás vállalatoknak - Innovációs szolgáltatások, piackutatás, infobróker tevékenység, üzletfejlesztés - Nemzetközi projektek, kutatások (EU FP7+, INTERREG, stb.) INNO-SHARE egyetemi inkubátor - Projektek gyűjtése, értékelése - Projektek fejlesztése – coaching, mentoring - Titkársági szolgáltatások - Nemzetközi tanácsadó testület - Befektetői kapcsolatok, szponzoráció Képzések, tréningek - „ Ötletből üzlet” – vállalkozásfejlesztési képzés - „Feltaláló születik” - Innovációs készségfejlesztés - Coaching, mentoring - „Ready for Equity” tréningek

13 Dátum, élőláb Előadás címe - élőlábban megadva 13 Cél: Innovatív hallgatói ötletek üzleti modelljének kidolgozása vállalati mentorok bevonásával Potenciális vevők igényeinek tesztelése A termék, szolgáltatás kifejlesztése Vállalkozás (startup) alapítás előkészítése Célcsoport: - Üzleti ötlettel rendelkező hallgatói csapatok - Egyetemi oktatók Források: - Universitas Győr Kft. - GYMSKIK - PWC + egyéb szponzoráció Üzleti modell verseny Kreatív problémamegoldás SZE Duó Cél: Prototípus, deszkamodell készítésének a támogatása innovatív oktatói-hallgatói fejlesztési ötletekhez kapcsolódóan A fejlesztési koncepció működőképességének igazolása (proof of concept) Üzletfejlesztés, szellemi tulajdon menedzsment Célcsoport: - Üzleti ötlettel rendelkező hallgatói csapatok - Egyetemi oktatók Források: -SZE-Győr, Universitas- Győr Alapítvány - egyéb szponzoráció Cél: Vállalkozások által definiált innovációs problémák megoldása egyetemi környezetben Kreatív hallgatók, oktatók bevonása Problémamegoldás a TMK felügyelete alatt működő IN-SPIRÁL-ban Célcsoport: - Innovációs potenciáljukat növelni törekvő vállalkozások - Kreatív hallgatók és egyetemi oktatók Források: -Vállalati megbízások - Pályázatok, pl. GOP - Universitas-Győr Alapítvány Tanszéki innovációs szolgáltatások és ipari megbízások, innov. járulék IN-CUBE és IN-SPIRAL terek hasznosítása, egyetemi innovációs központ működtetése Tudás- ill. technológiatranszfer, kutatási projektekkel kapcsolatos szabadalmaztatás Üzleti képzések, innovációs tréningek, pl. ReadyfEquity!

14 14 Pályázati fejlesztések Hatékonyabb oktatási tevékenység, magasabb hallgatói, oktatói, munkaerő- piaci elégedettség –Tananyag fejlesztési mintaprojektek, képzési programok interaktivitásának, gyakorlat- orientáltságának fokozása Integrált vezetői információs rendszer kiépítése –Kulcsindikátorok meghatározása és naprakész nyomon követése Hallgatói pályakövetés rendszerének fejlesztése –Szorosabb kapcsolat a munkaerőpiaccal, ill. végzett hallgatóinkkal, hatékonyabb visszacsatolás Elvárt eredmények Képzési tartalmak fejlesztése fokozott módszertani támogatással Egyetemi adminisztráció, munkaerőpiaci kapcsolatok és hallgatói szolgáltatások fejlesztése Kulcsfejlesztések - - Tananyag- fejlesztés Képzők Képzése Vezetői Inf. Rsz Munkaerőpiaci kapcso. Vezetői Inf. Rsz DPR; Hallgatói Szolg. Szervezetfejlesztés: 1 futó projekt ~ 54 mFt Képzés: 3 futó (+3 konzorciumi) projekt ~ 215 mFt Szervezeti szolgáltatások: 2 futó projekt ~ 850 mFt

15 15 Fejlesztési projekttérkép - - - Infrastruktúra Tartalmi fejlesztés Kutatás SZE-SzPT – 2011.01.21 Elnyert, megkezdett projektek Benyújtott, döntésre váró projektek Későbbiekben tervezett projektek ~ 11.000 + 1.800 mFt ~ 0 mFt ~ 4.000 mFt Előkészítés alatt álló projektek ~ 1.500 mFt Befejezett, lezárt projektek Új-Tudástér INNO-Share K+F INNO-Share 2.Emelet & K+F Műterem- ház MOBILIS központ (Győr Város) Energia- hatékonyság Audi Institute Audi, Győr INNO-RAAB Tudáspark (Befektető) (Projektötlet) Parkoló ház Kollégium Hőszig. Tudás- disszemináció Alkalm. matematika Nemzetközi team - KKK (Universitas) Alkalm. Koop. kutatások Kutatóegyetem Tud. Műhelyek, Tehetséggondozás Könyvtári szolg. Tudásmenedzsment Központ Vezetői Inf. Rsz Munkaerőpiaci kapcso. Vezetői Inf. Rsz DPR; Hallgatói Szolg. - - - - Tananyag- fejlesztés Képzők képzése

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 16


Letölteni ppt "Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, általános és tudományos rektor helyettes 2011. október Egyetemi misszió térben és időben, a Széchenyi István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések