Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közmeghallgatás Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás Pilisvörösvár Város Önkormányzata"— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás 2013. Pilisvörösvár Város Önkormányzata

2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése
2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő FŐZŐKONYHA 12 fő POLGÁRMESTERI HIVATAL 44 fő Belső ellenőr ÓVÓDÁK (Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái) 83 fő Szakorvosi Rendelőintézet 41,5 fő MŰVÉSZETEK HÁZA (Városi Könyvtár) 13 fő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 4,5 fő - Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő - A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai:
3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: 1. Gromon István polgármester (VKE) 2. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 3. Pándi Gábor alpolgármester (VKE) 4. Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 5. Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 6. Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 7. dr. Kutas Gyula (VKE) 8. Müller Márton (Civil Egyesület) 9. Kiss István György(Jobbik M. M.) 10. Preszl Gábor (VKE) 11. Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 12. Szöllősi János (VKE)

4 4 Állandó bizottságok: Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök) 2. Fresz Péter 3. Müller Márton 4. Schellerné Mikulán Anetta 5. Orosz András (külsős) 6. Varga Gábor (külsős) 7. dr. Ujházy András (külsős) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) 1. Preszl Gábor (elnök) 2. Fresz Péter 3. Kiss István György 4. Szöllősi János 5. Botzheim Tibor (külsős) 6. Braun István (külsős) 7. dr. Lovász Ernő (külsős) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 1. Kollár-Scheller Erzsébet (elnök) 2. Müller Márton 3. Schellerné Mikulán Anetta 4. Szöllősi János 5. Kozek Gábor (külsős) 6. Mátrahegyi Erzsébet (külsős) 7. Ruszné Schuck Katalin (külsős)

5 (2012. október – 2013. szeptember)
5 Rendes ülések: (2012. október – szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. (csütörtök) napirendi pont (csütörtök) 15 napirendi pont (csütörtök) 24 napirendi pont (csütörtök) 20 napirendi pont  2013. (csütörtök) 34 napirendi pont (csütörtök) 18 napirendi pont (csütörtök) 21 napirendi pont (csütörtök) 22 napirendi pont (csütörtök) 20 napirendi pont (csütörtök) 22 napirendi pont (csütörtök) 16 napirendi pont (csütörtök) 19 napirendi pont (csütörtök) 11 napirendi pont Összesen: 13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet.

6 (2012. október – 2013. szeptember)
6 Rendkívüli ülések: (2012. október – szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. (péntek) 1 napirendi pont (csütörtök) 9 napirendi pont  2013. (kedd) 9 napirendi pont (csütörtök) 1 napirendi pont (kedd) 1 napirendi pont (péntek) 2 napirendi pont (szerda) 2 napirendi pont Összesen: 7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet.

7 Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről 2012
Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről október szeptember 30. 7 Összes ülés Késve érkezett Korábban távozott Nem volt jelen Végig jelen volt Gromon István polgármester (VKE) 20 - 100% Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 2 18 90% Pándi Gábor alpolgármester (VKE) Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 9 11 55% dr. Kutas Gyula (VKE) Müller Márton (Civil Egyesület) 1 Kiss István György (Jobbik M.M.) 3 17 85% Preszl Gábor (VKE) Schellerné Mikulán Anetta (VKE) Szöllősi János (VKE)

8 A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:
8 JEGYZŐ (1 fő) ALJEGYZŐ REFERENSEK (2 fő) Intézményi és HR ÉPÍTÉSHATÓSÁG (11,5 fő) 9 település ellátására! Pénzügy (7 fő) Adó (4 fő) IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6,5) GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (11 fő) MŰSZAKI OSZTÁLY (9 FŐ) SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ) Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók. (1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon) Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon) Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44

9 Építéshatósági kimutatás I. 2009. január 1. – 2012. december 31.
Engedélyek Pilisvörösvár Pilisszántó Tinnye Pilisjászfalu Össz. 2009 2010 2011 2012 Építési engedély 236 102 130 101 30 20 15 27 17 25 23 12 889 Rendeltetésmód-változtatás 8 1 10 Használatbavételi engedély 143 76 78 55 6 11 16 24 26 13 9 563 Telekalakítási engedély 54 3 7 5 131 Bontási engedély 2 4 29 Fennmaradási engedély 31  0 105 Kötelezések 37 36 181 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 407 389 263 60 88 75 66 71 79 50 63 57 2055 Összesen: 516 642 652 472 99 123 125 59 51 95 3967 körzete: 4 település lakosok száma: 19.467 ügyintézők száma:

10 Építéshatósági kimutatás II. 2013. január 1 – 2013. szeptember 12.
10 Építéshatósági kimutatás II január 1 – szeptember 12. Engedélyek Pilis- vörösvár szántó Solymár Tinnye Üröm szentiván Piliscsaba Pilisboros-jenő jászfalu Össz. 2013 Építési engedély 55 11 26 8 7 14 20 5 172 Rendeltetésmód-változtatás 1 2 4 Használatbavételi engedély 6 3 13 76 Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás 21 Bontási engedély Fennmaradási engedély 10 Kötelezések 49 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 244 36 170 52 105 41 209 47 959 Összesen: 336 256 68 145 59 242 85 64 1307 körzete: 9 település lakosok száma: 52130 ügyintézők száma: 11

11 11 ANYAKÖNYVI ÜGYEK 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Augusztus 31-ig Házasságkötés 40 50 54 52 34 Haláleset (település területén) 68 77 94 87 42 Születés (otthon)* 1 3 2 Állampolgársági eskütétel 4 8 41 19 Összesen: 113 138 200 181 95 * A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván.

12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)
12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Átlagosan könyvelési tétel éves szinten, A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói feladatok ellátása 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), 5 db intézményi éves beszámolás készítése , Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként (áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata, Házipénztár-ellenőri feladatok, Érvényesítési feladatok, 6 bankszámla kezelése, Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, Bérnyilvántartások egyeztetése, A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.) Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre.

13 A költségvetés főösszegei:
13 A költségvetés főösszegei: (ezer Ft-ban) 2009.XII.31. 2010.XII.31. 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható 2013.XII.31 Bevétel / Kiadás:

14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:
(ezer Ft-ban) 14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2013. I. félév Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság) 15 428 500 118 Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) Adópótlékok, bírságok 3 981 4 000 3 289 Gépjárműadó 50 000 24 919 Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb) 85 564 94 556 50 503 Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiségbérlet, tandíj) 97 526 52 607 Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.) 31 880 25 115 29 136 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.) 6 688 8 502 96 Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.) OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása) Adósságkonszolidáció Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés) 43 600 46 250 22 540 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 75 Fő utca program 32 292 - KMOP 33 093 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP pályázatból) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól) 52 770 311 Felhalmozási bevételek összesen: 22 926 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás) 2 529 2 500 976 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) 38 726 26 060 Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel évi közbeszerzéssel) Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó) -656 4043 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 Helyiadó-bevételek - Helyi adók összesen 380 251 357 504 332 715
(ezer Ft-ban) Megnevezése 2009. (tény) 2010. (tény) 2011. (tény) 2012. (tény) 2013. (terv) i állapot Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója*** - 60 684 64 000 64 983 Idegenforgalmi adó** 4 030 3 759 183 184 47 Építményadó* 14 154 96 Vállalkozók kommunális adója* 420 3 21 Helyi adók összesen Gépjárműadó 50 000 26 590 *: A Képviselő-testület eltörölte XI.26-án hozott rendeletével **: A Képviselő-testület a 23/2008, (XI.26.) számú rendeletével a fizetendő adót megemelte 1,4 %-ról 1,55 %-ra. * Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik.

16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2013. évi eredeti előirányzat
16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban)  Megnevezése 2012. évi tény 2013. évi eredeti előirányzat Teljesítés %-ban ( ) Magánszemélyek kommunális adója (helyi adó) 60 684 64 000 64 983 101,54% Gépjárműadó 50 000 26 590 53,18% Iparűzési adó (helyi adó) 47,11% Adópótlék (késedelmi pótlék) 3 901 4 000 1 995 49,88% Bírságok (adó) 80 260 - Talajterhelési díj 28 Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek) 2 432 650 684 156,92% 336 Összesen: 54,79%

17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése:
17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése:    2012. évi tény ig Adózók száma: 4946 fő 5910 fő Bevallások száma: 5865 db 7193 db Felszólítások: 2055 db 2433 db Bírságolt adózók száma: 25 fő 285 fő Bírságok: Ft (befolyt) Ft (kiszabott) Teljesült behajtási cselekmények: 95 db 250 db Teljesült behajtások: Ft Befolyt adóbevétel: Ft Ft

18 HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN*
18 HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* Iparűzési adó Telekadó (Ft/m2) Építményadó (Ft/m2) Nem lakáscélú ház (Ft/m2) Hétvégi ház Magánszemélyek kommunális adója Idegen-forgalmi adó (Ft/Fő/éj) Pilisborosjenő 1,50% 200** 1000** Ft/év 300 Piliscsaba 100 - Pilisjászfalu 1,90% 180 1 580 400 Pilisszántó 750 Pilisszentiván 1,80% Sávos Pilisvörösvár 1,55% Ft/év*** Solymár 1,85% 180** 1350** 950** Tinnye 17 000 Üröm 2,00%** 900 600 * Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza. ** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest. ***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi.

19 A fejlesztési hitelállomány alakulása: Fejlesztési hitel összesen:
(Tőketartozás) 19 (ezer Ft-ban) Sor-szám Megnevezés 2009. XII.31. 2010. XII.31. 2011. XII.31. 2012. XII.31. Várható 2013. XII.31. Megjegyzés 1 CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés) eFt Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 6 évvel. 2 OTP hitel (MFB) (2006.) (Intézményfejlesztés, útépítés) eFt Az adósság-konszilidáció révén a teljes fennálló tartozás konszolidálásra került. 3 OTP hitel (MFB) (2009.) (Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) eFt Nem konszolidált hitel. 4 OTP hitel (MFB) (2010) (Fő utca, közoktatás felújítások, légkábel-kiváltás) eFt - Az adósság-konszilidáció révén a törlesztőrészlet évi eFt-tal csökkent. 5 Raiffeisen Bank (MFB) (2010) (Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) eFt 84 745 82 005 35 523 Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 10 évvel. Fejlesztési hitel összesen: * * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

20 A kötvényállomány alakulása
20 A kötvényállomány alakulása (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) Nyilvántartási szám Összeg 2009. XII. 31 2010. XII. 31. 2011. XII. 31. 2012. XII. 31. Várható 2013. XII. 31. HU eFt * A kötvény felhasználása: eFt a évi döntések miatti tartozások kifizetésére: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft) Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft) Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása ( Ft) Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz ( Ft) eFt a évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletek évi eFt-os csökkenését jelentette.

21 A hitel és kötvény együttesen:
21 A hitel és kötvény együttesen: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) 2009.XII.31. 2010.XII.31 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható 2013.XII.31. Tőketartozás (év végi állományi összeg) * * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig:
22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: (tőke és kamat) (ezer Ft-ban) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.         85 338  71 402 66 515 (ezer Ft-ban) 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 64 362  62 208 60 055 57 901  55 748  53 594   41 124 28 314  15 881

23 Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok
23 Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok Ft A pályázat célja 2009. 2010. 2011. 2012. 2013 (szept. 30-ig) 1. Szociális nyári gyermekétkeztetés A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk 2. Művészetoktatás támogatása Nem vagyunk jogosultak pályázni 3. Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás - 4. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése Normatív támogatás lett 5. Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása 90 000 Megszűnt ez a pályázati lehetőség 6. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 7. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása 2012. május 31.-től megszűnt a szolgáltatás Normatív támogatás lett 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (Intézményfenntartói Társulás) Nem pályázhatunk 9. Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása 10. Könyvtár berendezése 11. Gyermekétkezés támogatása 12. Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak támogatása 13. Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 75 000 14. Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat összesen:

24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok
24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok Projekt neve A benyújtás ideje Projekt összköltsége Igényelt támogatás Az elbírálás ideje Önrész Elnyert támogatás (Ft) 1. Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás területén Ft 2012.  0 Ft 2. „Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (rendszerfejlesztés) Ft Kiemelt program a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelet alapján Ft + Magyarország központi költségvetése fedezi Magyarország központi költségvetése 3. Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése bővítése, felújítása Ft Ft 2012. május 31. Ft 4. Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása Pilisvörösváron Ft 2013. február elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán  ? 5. Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése Ft 2013. március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 6. Innovatív iskolák fejlesztése Templom téri általános iskola Ft 7. Innovatív iskolák fejlesztése Vásár téri általános iskola Ft 8. Önerő pályázat Szennyvíztelep és csatornahálóz pályázatra   Ft 0 Ft  Összesen: - Ft Ft ?

25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:
25 (ezer Ft-ban) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2012. I. Félév Személyi juttatások (bér) Önkormányzat 32 364 34 421 15 749 Polgármesteri Hivatal 67 252 Szakorvosi Rendelőintézet 82 680 88 986 41 135 GESZ Személyi juttatás összesen Cafetéria-juttatás (bruttó) 26 145 17 407 3 230 Járulékok 7 883 8 284 3 830 45 175 40 949 17 268 22 480 23 160 10 286 76 429 34 719 Járulékok összesen 66 103 Dologi kiadások 89 738 60 262 53 864 23 563 69 108 Dologi kiadás összesen Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése 36 794 26 524 13 365 Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok. 29 521 12 555 9 767 Dologi és egyéb folyó kiadás összesen Pénzeszköz átadások,támogatások 90 837 57 922 27 959 Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla) 14 683 - Általános tartalék 8 933 2011. évi pénzmaradvány 28 668 6 238 3 043 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítások 2 372 8 050 5 496 Önkormányzati fejlesztések (szennyvíziszap rekultiváció,szvíz.tisztító telep bőv., szabályozási terv, Vásár tér, Kálvária u., Fő út csapadékvíz elvezetési terv) 57 886 5 437 Felhalm.célú pénzeszk.átadás 1 231 2 226 874 Felhalmozási kiadások összesen: 61 489 11 807 Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla) 7 300 Költségvetési kiadások összesen Hitel (kötvény)törlesztés 56 136 Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 94918 Egyéb finanszírozásikiadás (függő, átfutó) 27 661 KIADÁS MINDÖSSZESEN

26 Intézmények finanszírozása
26 Intézmények finanszírozása Ft 2009.tény 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. (előirányzat) Intézmény neve állami támogatás önkorm. kiegészítés önkorm. kiegészítés Kiegészítés 1. Német Nemzetiségi Óvoda 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 5. Művészetek Háza - 6. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 9. Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Félévi adat Összesen:

27 Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás
A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: (alakuló ülés), Társulás tagjai: Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pilisszántó Község Önkormányzata Pilisszentiván Község Önkormányzata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Remeteszőlős Község Önkormányzata A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár* *Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

28 A Társulás által ellátott feladatok településenként
Ssz. Ellátástípusok Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár Remeteszőlős 1. Gyermekjóléti szolgáltatás x 2. Helyettes szülői ellátás 3. Házi segítségnyújtás 4. Családsegítő szolgáltatás 5. Nappali ellátás 6. Értelmi fogyatékosok nappali ellátása 7. Szociális étkeztetés 8. Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza 9. Otthoni szakápolás

29 Intézményi létszámok 44* (Fő) ELLÁTOTTAK SZÁMA ALKALMAZOTTAK
29 (Fő) ELLÁTOTTAK SZÁMA ALKALMAZOTTAK sor-szám Intézmény neve 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 1. Német Nemzetiségi Óvoda 300 317 336 333 43 43,5 41,5 +2rehab+2KH 40,5 +2rehab +2KH 44,5 +2rehab 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 250 252 236 210 191 37 36 +2rehab 35 +2rehab +2KH 38,5 +2rehab 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola*** 433 418 402 404 397 36 39,5 38 +2rehab 37 +2rehab 32 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola*** 752 755 779 759 768 69,5 68,5 65,5 +3rehab 64,5 +3rehab 55 5. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*** 289 279 281 268 241 15,5 15,5 +1rehab 15 +2rehab +1KH 15 6. Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár - 13 13,5 13 +1rehab 12,5 +1rehab 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ** 30,5 30,5 +2rehab +1KH 29 +2rehab +1KH 29,25 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 48 42,5 +1rehab 41,5 +1rehab 9. Polgármesteri Hivatal 62 61,5 +3rehab 57,5 44* + 2 rehab 10. GESZ 4,5 23 Összesen: 354,5 358 348 351+14r+6kh 335,75+9r+ 1kh * Német Nemzetiségi Óvoda tagintézménye lett ** Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Közösségi Házba integrálva ***:A Művészetek Házába integrálva **** Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozó. * Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók. ** től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

30 A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
30 Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Állami támogatás Feladatalapú támogatás - Önkormányzati támogatás Pályázati támogatás (nemzetiségi tábor) (Trina) Lakossági támogatás Összesen (Ft) A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt , 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel ban a Trina rendezvény kiadásaihoz eFt összegben járult hozzá az NNÖ.

31 31 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I. A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által január 1. és augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok Segélytípus Finanaszírozó 2009. 2010. 2011. 2012. ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás -ban részesülők (fő) 1. Ápolási díj Á+Ö 40 39 52 59 2. Időskorúak járadéka Á 1 2 3. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 5 3 6 4 4. Rendszeres szociális segély 13 21 27 19 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12 30 63 88 83 6. Lakásfenntartási támogatás Á+Ö* 78 137 183 249 233 7. Pénzbeni támogatás ( évente kétszer) 310 439 880 867 420 8. Átmeneti segélyek Ö 68 90 96 139 9. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 77 266 265 251 72 10. Temetési segély Ö* 14 17 11. Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) 35 41 * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

32 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II.
32 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által január 1. és augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok Segélytipus Finanaszírozó 2009. 2010. 2011. 2012. ig Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás- ban részesülők 12. Közgyógyellátás Á+Ö* 157 354 423 3 13. Mozgássérültek támogatása Á 35 48 42 27 14. Köztemetés Ö 2 5 1 15. Intézményi térítési díj Ö* 37 33 14 16. 70 felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett) 1 448 1 500 1472 1 408 ? 17. Bursa Hungarica 10 12 18 18. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) 9 0* 19. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás 146 63 170 20. Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása Á* 21. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 252 439 448 867 420 22. Óvodáztatási támogatás 17 32 7 ÖSSZESEN: 2 652 3 636 4 115 3 368 1 321 * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

33 Támogatások becsült értéke
33 Városi ünnepségek (2012. szeptember szeptember ) Esemény Dátum Teljes költség (Ft) Támogatások becsült értéke 1. Bányásznap 54 400 - 2. Szüreti felvonulás és bál Német Nemzetiségi Önkormányzat 3. Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség 25 000 4. Nemzetiségi konferencia 53 500 5. Janka András díszpolgár temetése 6. Március 15-i ünnepség 12 000 7. Gyermeknap Mellékhelyiség biztosítása Ft értékben támogatásként, rendezvény bevétele Ft (kürtös kalács) 8. Pedagógusnap 96 920 9. Semmelweis-nap, virág 10. Trina fúvóstalálkozó NNÖ pályázat, báli rendezvényi adomány, az Önkormányzat 500 eFt-tal támogatta a rendezvényt, 2,1 millió Pán Zenei Alapítvány, Gerstetteni uniós pályázati pénz, KLIK 11. Vörösvári Napok (Művészetek Háza szervezésében) Támogatók (K&H Bank 60 eFt, Breier fogászat 50 eFt, saját bevétel Ft, Önkormányzati támogatás Ft) Összesen

34 Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.)
34 Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) Sor-szám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás évi támogatás évi támogatás évi támogatás 1. Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület 30 000 25 000 2. „A Tempo" Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 3. Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület 50 000 4. „Kovács László" Kertbarát Kör 5. Látássérültek Pilis Völgye Egyesület 6. Liget Polgárőr Egyesület 675 00 7. Magyar Postagalamb Egyesület B-19 8. Mazsorett Egyesület 9. Nagycsaládosok Egyesülete 10. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 11. Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft) - 12. Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület 13. Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC)

35 Civil szervezeteknek adott támogatások (II.)
35 Sorszám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás évi támogatás évi támogatás évi támogatás 14. Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nosztalgia Dalkör - 50 000 15. Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület 16. Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület 17. Református Egyházközség, Pilisvörösvár 18. Rendőrőrs Pilisvörösvár 19. Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete *0 20. Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár 21. Szebb Környezetért Egyesület 22. Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály 23. Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály 24. V-121 Galambtenyésztők Egyesülete 30 000 25 000 25. Egyéb támogatások (civil tartalék keretből) 80 000 Összesen: * Jogszabályváltozás miatt nem támogatható

36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I.
36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I. Viacoloros útkátyúzás Csatornaszemek körüli javítások Ssz. Helyszín m2 1. Szabadság u. (buszmegállónál) 2 2. Szt Erzsébet u vízelvezető rács körül 3. Hősök tere út + járda 8 4. Remetei u. (14*3,5) 44 5. Horgász sor 1 6. Bocskai u. 55. Összes mennyiség: 58 Ssz. Helyszín db 1. Ősz u.-Szent Erzsébet u. 1 2. Ősz u.-Szondy u. 3. Zrínyi u 4. Petőfi u. 79. 5. Petőfi u. 89. 6. Táncsics u..- Szegfű u. 2 7. Hősök tere 8. Hősök tere - Bem u. 9. Semmelweis köz 10. Erkel u. - Bartók B. u. 11. Árpád u.-Határ u. 12. Szt Erzsébet (Flórián u.) 13. Deák F. u. 1. 14. Deák F. u.- Sztiváni u. 15. Mátyás K. u.26. 16. Szt Erzsébet 26. 17. Szt Erzsébet 36. 18. Szt Erzsébet 84. 19. Szt Erzsébet 90. 20. Szt Erzsébet 92. 21. Béke u. (focipályánál) Összesen: 24

37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II.
37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II. Aszfaltkátyúzás m2 Akácfa u. (több helyen) 15 Angeli köz - Puskin u. 3 Árpád u. (összesen) 11 Attila u. (cukrászdánál) Attila u. (több helyen) 2 Bányakápolna u. 5. Bányató u. (tavaknál) 1 Báthory u. 19. 6 Báthory u. eleje 41 Béke u. (vízműveknél) 21 Búcsú tér - Dózsa Gy. Budai N. A. u. 6. Budai N. A. u.- 10-es Budai u. szerviz u. (pizzéria) Deák F. u.- Sztiváni u. Dózsa Gy u. (Grádus) Fő u. Mentőállomásnál Gárdonyi u.- Szabadság u. (rács körül) Gesztenye u. Fő u. Gimnázium aszfaltpálya Görgey u. -10-es út Görgey u. 80. Hősök tere - 10-es út Iskola u. 69. Iskola u. - Hősök tere Kálvária u 10. 4 m2 Kamilla u. (4+6) Klapka u. (több helyen) 14 Klapka u. - Nagykovácsi u. 1 Madách u. - Rózsa u. 2 Madách u. vége 18 Nyár u. - Kisfaludy u. 6 Petőfi u. (Fő u. végénél) Pozsonyi u. Nagyváradi u. Puskin köz 3. 26 Puskin u. 8. Rákóczi u. 11/a 5 Régitemető u. Szabadság u. - Dugonics u. Szabadság u. kereszteződésnél 7 Széchenyi u. - Nefelejcs köz Szt Erzsébet 84. rács körül m2 Szent István u. (4+8) 12 Szentt István u.-Rózsa u. 3 Tavasz u. 23 Tavasz u. kenyérgyárnál 2 Tavasz u.-Szt Erzsébet u. (rácsnál) 4 Tavasz u-Kisfaludy u.(rács mellett) 8 Templom tér 16. Tó u.10. Tűzoltó u. vége 24 Zöldfa u (2+3) 5 Összes mennyiség: 53 db 324 Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év Ft Ft

38 Tervek, tanulmányok 2012. szeptember - 2013. augusztus
38 Terv tárgya Dátum: Terv ára (bruttó Ft) Készülőben lévő tervek: Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése tervezési szerződés keretében - Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. Vásár téri és Iskola utcai parkolók engedélyes kiviteli terveinek elkészítése Gimnázium, Zeneiskola, és konyha gázellátása szétválasztásának megtervezése - M-Gépész Kft. Fő utca 300m-es szakaszán csapadék-vízelvezető csatorna tervezése Összesen: Mindösszesen: Elkészült tervek Összesen: 2009. 2010. 2011. 2012.

39 Földutak murvázása Utca murvázott terület Béke utca 2500 m2
39 Földutak murvázása Utca murvázott terület Béke utca m2 Madarász Viktor utca 2400 m2 Báthory utca m2 Liszt Ferenc utca m2 Csendbiztos utca m2 Budai utca szervízút m2 Sirály utca m2 Harcsa utca m2 Lahner György utca m2 Freiacker utca m2 Mindszenty utca m2 Előző évek adatai: Terület: Összeg: 2009: m Ft 2010: m Ft 2011: m Ft 2012: m Ft Összesen: m2 bruttó: ~ Ft

40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése
40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése (Ft) 2009. 2010. 2011. 2012. Üres lakás 0 db 1 db 2 db 5 db (pályázat útján értékesítve) Bérlő által megvásárolt lakás 11 db 0 db  (8/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján értékesítve) ebből 6 bérlő ebből 1 bérlő részletekben törleszt ÖSSZESEN:

41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések A szerződés időtartama
41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések Sor-szám Tárgy Cég A megkötés ideje A szerződés időtartama Összeg (Ft/hó) Összeg (Ft/év) 1. Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só Saubermacher-Bicske 2012 ig 2. Hulladékgyűjtő edényzetek ürétése Parkőr Bt. ig 3. Téli időszakban parkolók takarítása síkosságmentesítés Bello Giardino kft. 2013 Határozatlan Időjárástól függöen 4. Játszóterek üzemeltetése Megbízási szerződések alapján 2011 70 000 5. Széchenyi u. közterület-használati díjak beszedése, rend fenntertása 2007 A beszedett közterület- használati díj 50 %-a 6. Sportpálya-üzemeltetés ig 7. Mezőőri tevékenység Peller Csaba 2005 8. Zsidótemető gondozása Pilisteam Bt. 2009 8 000 96 000 9. Kóborló ebek összefogása Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 31 000 10. Városi köztemető üzemeltetése Varázskő Kft. 2000 ig 11. Parkok, közterületek karbantartása Boróka Kft. 2008 12. Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása Nadi Építő és Szolgáltató Kft. Összesen:

42 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I.
2012. október október 42 Projekt megnevezés Dátum Összeg(br.Ft) 1. Templom téri iskola középső szárnyán palatető cseréje zsindelyre 2. Piaci fabódé felújítása 3. Városháza tanácstermében hőfokszabályozók beépítése 71 247 4. Okmányiroda villámvédelmi rendszerének kiépítése 5. Buszvárók hiányzó oldalaira polikarbonát anyag beszerzése 6. Buszvárók javítási, polikarbonátok felszerelése 7. Közterületi területek murvázása, szikkasztó árok készítése 8. Kápolna u., Kálvária u. beszakadt víznyelők javítása 63 500 9. Városház közben lámpa felszerelése 35 624 10. Fő u sz. épület belső felújítási munkái 11. Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái 12. Köztemetőben vízvezeték-szivárgás bemérése 95 210 13. 14. Műfüves pálya karbantartása, felújítása 15. Műfüves pálya támfal és kerítésépítése 16. Fő u ingatlan udvar murvázása 17. Templom téri iskola tűzvédelmi főkapcsoló cseréje 60 960 18. Sportpálya dróthálós kerítés javítása

43 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II.
2012. október október 43 19. Fő u ingatlanon tetőjavítási munkák 20. Petőfi közpark helytörténeti táblák felújítása 21. Fő u. program javítási munkái, Ügyfélszolgálat és Könyvtár 22. Fő u. 66. épületben klíma javítása 61 468 23. Erkel F. u., Fácán u. útjavítási munkái 24. Augusztus 20-i ünnepre zászlók kihelyezése 25. Műszaki osztály épületének tetőjavítása 26. Templom téri iskola 5 db üvegtégla ablak cseréje 27. Gimnáziumi konyhában főzőüstök bekötése, füstcsőbekötéssel 28. Fő u. utcabútorok pótlása 29. Gimnáziumi konyhában vízvezeték szétválasztása 30. Vásár téri iskola tornaterem elektromos javítási munkái 31. Templom téri iskola műgyanta padlóburkolat készítése, 2 db tanteremben 32. Templom téri iskola dísztéglasor javítása, és vakolási munkák 33. KRESZ táblák cseréje, helyreállítása folyamatos 34. Százezer forint alatti karbantartások Mindösszesen:

44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések
44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések ( ) Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Projektek 5 játszótér, 6 sportpálya, 3 park Fő utca közterületek (járdák, parkolók, csapadék-csatorna, kandelláberek, földkábelek) épületek (Városháza, Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár) - Összeg (Ft)

45 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Nagy projektek

46 46 Vasút-korszerűsítés Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás) Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja) Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft. H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország) Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése. Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség) Költség: kb. 50 milliárd forint Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények: P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: – Vágányzár: – – Befejezési határidő:     A lakosságot érintő organizációs területek: 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20)

47 Vasút-korszerűsítés képekben
47 Vasút-korszerűsítés képekben

48 Szennyvízpályázat A beruházás tartalma:
48 Szennyvízpályázat A beruházás tartalma: a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák) A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: Ft Önrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: Ft Összesen: Ft A projekt eddigi története: I. fordulós pályázat benyújtása: október 3. II. fordulós pályázat benyújtása: július 8. Támogatási szerződés megkötése: május 31. A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: augusztus 21. Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölés Tervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: november 29. Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés ütemezése: A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés augusztus második felében indult meg, és június 30-ig kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag második felében ér majd véget.

49 Szennyvízpályázat képekben
49 Szennyvízpályázat képekben

50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata
50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata Döntés a felülvizsgálatról: február 7. Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. A tervezési szerződés megkötése: április 9-én A tervezés szerződés szerinti ára: Ft. Megalapozó vizsgálat elfogadása: VI. 27. A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT) kidolgozására, - majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) elkészítésére. A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása: szeptember 12. Lakossági fórum: október 4. Elfogadás várható ideje: július

51 Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben
51 Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben

52 ÖSSZEFOGLALÁS Pilisvörösvár Város Önkormányzata
A szigorú takarékosságnak (dologi kiadások), a beruházások elhalasztásának (lift, bölcsőde, útépítések) és a plusz bevételeknek köszönhetően (bérleti díjbevételek, behajtások, földfeltöltések, lakáseladások) költségvetésünk a gazdasági válság és az állami elvonások miatti bevételcsökkenés ellenére is egyensúlyban van. Hitelállományunk csökkent, vagyonunk nőtt, számlánk egyenlege pozitív. Az önkormányzati rendszer, a közigazgatási rendszer és a közoktatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen lebonyolítottuk (az önkormányzat és a hivatal szétválasztása, a járási hivatal kialakítása, a kiemelt építéshatóság felállítása, az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati működtetésbe vétele). Mindemellett még kisebb fejlesztésekre is jutott: Fő u felújítása, Templom téri iskola tetőjavítás, Templom téri iskola homlokzat-felújítás, Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása.

53 ESEMÉNYNAPTÁR 2012. október - 2013. október
Pilisvörösvár Város Önkormányzata ESEMÉNYNAPTÁR október október

54 2012. október 54 04. Manhertz Erzsébet halálának 2. évfordulója – „A hit ereje” c., életrajzi könyv megjelenése 06. A Szebb Környezetünkért Egyesület hagyományos virágtalálkozója 07. Idősek világnapja – Wenczl Mihály (95), Matkó Endréné (95) Berényi Károly (93) és Kálmán Lajosné (93) köszöntése 11. Közmeghallgatás (2012. évi) 16. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása 16. Katasztrófavédelmi gyakorlat 23. Nemzeti ünnep, városi kitüntetések: Fazekas Krisztina, Ohmüllner Márton, Zelenai István, Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencé 27. Újra melegvizes fürdő nyílt Borszéken 27. Gerstetten és Cebazat testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója

55 2012. november 55 06. Magyar Minőség Háza díjat nyert a Szent Erzsébet Otthon 24. Nyugdíjas Klub évzárója – 50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése (Kovács Géza és felesége, Nick János és felesége, Rein József és felesége) 27. Lakossági fórum a vasút- korszerűsítéssel kapcsolatban Nemzetiségi Délután Tetőjavítás a Templom téri iskolában

56 2012. december 02. Adventi vásár
56 2012. december 02. Adventi vásár 04 Kitüntetést kapott a Fő utca felújítás 08. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar adventi koncertje a Művészetek Házában 14. Adventi hangverseny a Városi Könyvtárban 20. Andrusch-Fóti Mária emléktáblájának felavatása a Napos Oldal Szociális Központban 21. A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertje 23. A ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak karácsonyi hangversenye a nagytemplomban 24. Pásztorjáték a nagytemplomban 31. Elhunyt Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára (93 éves volt) Megjelent Bányai-Braun József: Életem története c. önéletrajzi könyve

57 2013. január 57 01. Újévi koncert – „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (Civilek Háza) 02. Megkezdte működését a Fő u. 66-ban a Pilisvörösvári Járási Hivatal (21 fő került át) 02. Megkezdte működését a Pilisvörösvári Járási Tankerület (Puskin u. 8.) 02. Megkezdte működését a Kiemelt Építéshatóság (Puskin u. 8.) 06. Újévi orgonahangverseny a nagytemplomban 13. II. Vörösvári Asszonybál 14. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Facebook közösségi oldalon 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Solymáron 19. Svábbál – Schwabenball 21. Elhunyt Vigyázó Miklós plébános Folyamatban a vasút-korszerűsítés

58 2013. február 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja
58 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja 07. Elkészült a évi költségvetés 12. Farsangtemetés 16. A Kompanei sváb színjátszó társulat előadása a Művészetek Házában 19. Svábbál (Német Nemzetiségi Fúvózenekar) 22. Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott látogatása a Járási Hivatalban Megkezdődött a Fő u sz. épület belső felújítása

59 2013. március 59 10. Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskola szervezésében 15. Városi ünnepség és koszorúzás 16. Ismét Koczka Gábor a rendőrőrs parancsnoka 18. Nemzetközi Békefenntartói Logisztikai Kiképzési Program résztvevőinek látogatása 22. Nemzetközi német nyelvű színjátszó fesztivál a Friedrich Schiller Gimnáziumban 23. A Gimnázium megalapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepség és Jubileumi évkönyv db német nyelvű könyv Gröbenzellből 24. Húsvéti kútdíszítés a Fő téren 29. Beköltözött a felújított Fő u. 104-be a Járási Tankerület 30. Húsvét 31. Húsvéti bál a Dies Adlersteiner Zenekarral

60 2013. április 60 01. Vágányzár a Budapest–Esztergom vasútvonalon a felújítási munkák megkezdése miatt. Megkezdődött a terelőút kiépítése a Várkeret utca elejénél. 01. Húsvéthétfői locsolóbál a Német Nemzetiségi Fúvószenekarral 07. A 120 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar jubileumi koncertje 14. Operagála a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni Nemzetiségi kórus, valamint az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részvételével 16. Elektronikai hulladékgyűjtés 20. A Nosztalgia Dalkör kitüntetése a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták országos fesztiválján 30. Májusfaállítás

61 2013. május I. 61 01. Városi Majális a Művészetek Háza szervezésében 01. A Petőfi-szobor felavatása 03. Flórián-szobor szentelés 04. Eduard Gillitzer temetése Gerstettenben 04. Gyermeksíremlékhely-avatás 12. Elsőáldozás és Bérmálás 17. Babamúzeum-avatás 18. A Zeneiskola fennállásnak 50.évfordulója 19. Pünkösd

62 2013. május II. 20. Az Erdei kápolna búcsúja
62 20. Az Erdei kápolna búcsúja 25. Hősök Napi ünnepség és koszorúzás 26. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban 29. Iskolások képzőművészeti kiállítása a Művészetek Házában 30. A Szabadság utcai tagóvoda német nyelvű bemutatója 31. Májusfabontás Pilisvörösvár az ország 4 legátláthatóbb önkormányzata között

63 2013. június 63 02. Úrnapi körmenet 08. Nemzetiségi Kórusok VI. Országos Minősítő Hangversenye 14. A Baden-Württembergi Gerlingenből 49 fős delegáció látogatott Vörösvárra 21. Gólyagyűrűzés a Szent Erzsébet utcában 21. Bodnár László temetése Ballagás az általános iskolákban 27. A Pilis Mentőcsoport köszöntése a dunai árvízi védekezésben tanúsított helytállásukért 28. Nyáresti muzsika a Városi Könyvtárban A Pilisvörösvári Terranova női kézilabdacsapat 3. lett az NB-I./B-s kézilabda bajnokságban

64 2013. július 64 01. A szeméttelep rekultivációjának kezdete 05. Temesi Ágoston temetése 08. A Brazíliából érkezett Nota Livre nevű sváb ének- és táncegyüttes fellépése a Művészetek Házában 15. A Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) vette át a szennyvíztelep üzemeltetését A Schwabenkraft, a Die Adlersteiner és a Werischwarer Burschen szerepelt a németországi Gothában az 50. Europeade fesztiválon 19. A svájci Biel városának fúvószenekara adott koncertet a Művészetek Házában 26. A TRINA Orchestra koncertje a Művészetek Házában 29. Melegvizes borvízmedencés fürdő Borszéken

65 65 2013. augusztus (I.) A Borszéki Napokon 20 fős vörösvári delegáció járt (Borszék várossá válásának 60. évfordulója) Vörösvári Napok Megnyitó Svábruha-kiállítás Kórushangverseny a nagytemplomban A „Sváb Sarok” Hagyományőrző Hely felavatása 20 éves a Donau Power Schwabenfest Tutajhúzó verseny

66 66 2013. augusztus (II.) 21. Munkaterület-átadás a szennyvíztelep felújításához 24. Emléklapot kapott a Tűzoltó Egyesület az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményéért 30. Fazekas Krisztina háromszoros világbajnok 30. Bányásznapi ünnepség 31. Bányász emlékműavatás Dorogon Kezdődik a kétszintű csomópont építése Templom téri iskola udvar felőli homlokzatának javítása Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása

67 2013. szeptember 67 02. Évnyitó az általános iskolákban és a gimnáziumban 02. Beindult az önkormányzati főzőkonyha 07. Megújult a Szabadság utcai óvodaudvar 13. Megnyílt a Kultur Kaffe a Művészetek Házában 14. A Német Nemzetiség Óvoda 40 éves 28. Szüreti felvonulás és bál

68 2013. október 68 06. Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából 10. Szennyvízberuházás nyitórendezvénye – sajtótájékoztató 10. Lakossági fórum a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 17. Közmeghallgatás 23. Nemzeti ünnep – városi kitüntetések átadása

69 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Pilisvörösvár Város Önkormányzata
A két alpolgármesternek A Képviselő-testület tagjainak A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozónak Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak Szerződéses partereinknek Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak

70 Köszönöm a figyelmüket!
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Közmeghallgatás Pilisvörösvár Város Önkormányzata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések