Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx."— Előadás másolata:

1 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás

2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő POLGÁRMESTERI HIVATAL 44 fő Belső ellenőr ÓVÓDÁK (Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái) 83 fő SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 41,5 fő FŐZŐKONYHA 12 fő MŰVÉSZETEK HÁZA (Városi Könyvtár) 13 fő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 4,5 fő - Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő - A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás. 2

3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: 1.Gromon István polgármester (VKE) 2.Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 3.Pándi Gábor alpolgármester (VKE) 4.Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 5.Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 6.Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 7.dr. Kutas Gyula (VKE) 8.Müller Márton (Civil Egyesület) 9.Kiss István György(Jobbik M. M.) 10.Preszl Gábor (VKE) 11.Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 12.Szöllősi János (VKE) 3

4 Állandó bizottságok: Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök) 2. Fresz Péter 3. Müller Márton 4. Schellerné Mikulán Anetta 5. Orosz András (külsős) 6. Varga Gábor (külsős) 7. dr. Ujházy András (külsős) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) 1. Preszl Gábor (elnök) 2. Fresz Péter 3. Kiss István György 4. Szöllősi János 5. Botzheim Tibor (külsős) 6. Braun István (külsős) 7. dr. Lovász Ernő (külsős) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 1. Kollár-Scheller Erzsébet (elnök) 2. Müller Márton 3. Schellerné Mikulán Anetta 4. Szöllősi János 5. Kozek Gábor (külsős) 6. Mátrahegyi Erzsébet (külsős) 7. Ruszné Schuck Katalin (külsős) 4

5 Rendes ülések: (2012. október – szeptember) Dátum : Napirendek száma: (csütörtök) 2 napirendi pont (csütörtök) 15 napirendi pont (csütörtök) 24 napirendi pont (csütörtök) 20 napirendi pont (csütörtök) 34 napirendi pont (csütörtök) 18 napirendi pont (csütörtök) 21 napirendi pont (csütörtök) 22 napirendi pont (csütörtök) 20 napirendi pont (csütörtök) 22 napirendi pont (csütörtök) 16 napirendi pont (csütörtök) 19 napirendi pont (csütörtök) 11 napirendi pont Összesen: 13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet. 5

6 Rendkívüli ülések: (2012. október – szeptember) Dátum : Napirendek száma: (péntek) 1 napirendi pont (csütörtök) 9 napirendi pont (kedd) 9 napirendi pont (csütörtök) 1 napirendi pont (kedd) 1 napirendi pont (péntek) 2 napirendi pont (szerda) 2 napirendi pont Összesen: 7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet. 6

7 Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről október szeptember 30. Összes ülésKésve érkezett Korábban távozott Nem volt jelen Végig jelen volt Gromon István polgármester (VKE) % Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) % Pándi Gábor alpolgármester (VKE) % Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) % Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) % Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) % dr. Kutas Gyula (VKE) % Müller Márton (Civil Egyesület) % Kiss István György (Jobbik M.M.) % Preszl Gábor (VKE) % Schellerné Mikulán Anetta (VKE) % Szöllősi János (VKE) % 7

8 SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ) A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: JEGYZŐ (1 fő) ALJEGYZŐ (1 fő) REFERENSEK (2 fő) I ntézményi és HR ÉPÍTÉSHATÓSÁG (11,5 fő) 9 település ellátására! Pénzügy (7 fő) Adó (4 fő) Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44 Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók. (1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon) Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon) MŰSZAKI OSZTÁLY (9 FŐ) GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (11 fő) IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6,5) 8

9 körzete:4település lakosok száma: fő ügyintézők száma: 4fő 9 Építéshatósági kimutatás I január 1. – december 31. Engedélyek PilisvörösvárPilisszántóTinnyePilisjászfaluÖssz Építési engedély Rendeltetésmód- változtatás Használatbavételi engedély Telekalakítási engedély Bontási engedély Fennmaradási engedély Kötelezések Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) Összesen:

10 Engedélyek Pilis- vörösvár Pilis- szántó SolymárTinnyeÜröm Pilis- szentiván Piliscsaba Pilisboros- jenő Pilis- jászfalu Össz Építési engedély Rendeltetésmód- változtatás Használatbavételi engedély Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás Bontási engedély Fennmaradási engedély Kötelezések Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) Összesen: Építéshatósági kimutatás II január 1 – szeptember 12. körzete:9település lakosok száma: 52130fő ügyintézők száma: 11fő 10

11 Augusztus 31-ig Házasságkötés Haláleset (település területén) Születés (otthon)* Állampolgársági eskütétel Összesen: ANYAKÖNYVI ÜGYEK * A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván. 11

12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Átlagosan könyvelési tétel éves szinten, A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói feladatok ellátása 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), 5 db intézményi éves beszámolás készítése, Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként (áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata, Házipénztár-ellenőri feladatok, Érvényesítési feladatok, 6 bankszámla kezelése, Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, Bérnyilvántartások egyeztetése, A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.) Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre. 12

13 2009.XII XII XII XII.31Várható2013.XII.31 Bevétel / Kiadás: A költségvetés főösszegei: 13 (ezer Ft-ban)

14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: tény évi előirányzat I. félév Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság) Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) Adópótlékok, bírságok Gépjárműadó Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb) Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiségbérlet, tandíj) Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.) Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.) OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása) Adósságkonszolidáció Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás75 Fő utca program KMOP Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP pályázatból) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól) Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel évi közbeszerzéssel) Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (ezer Ft-ban)

15 Helyiadó-bevételek Megnevezése (tény) (tény) (tény) (tény) (terv) i állapot Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója*** Idegenforgalmi adó** Építményadó* Vállalkozók kommunális adója* Gépjárműadó * Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik. (ezer Ft-ban) 15

16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban) Megnevezése évi tény évi eredeti előirányzat Teljesítés %-ban ( ) Magánszemélyek kommunális adója (helyi adó) ,54% Gépjárműadó ,18% Iparűzési adó (helyi adó) ,11% Adópótlék (késedelmi pótlék) ,88% Bírságok (adó) Talajterhelési díj2800- Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek) ,92% 336 Összesen: ,79% 16

17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése: évi tény ig Adózók száma:4946 fő 5910 fő Bevallások száma:5865 db 7193 db Felszólítások:2055 db 2433 db Bírságolt adózók száma:25 fő 285 fő Bírságok: Ft (befolyt) Ft (kiszabott) Teljesült behajtási cselekmények:95 db 250 db Teljesült behajtások: Ft Befolyt adóbevétel: Ft Ft 17

18 * Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza. ** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest. ***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi. HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* Iparűzési adó Telekadó (Ft/m 2 ) Építményadó (Ft/m 2 ) Nem lakáscélú ház (Ft/m 2 ) Hétvégi ház (Ft/m 2 ) Magánszemélyek kommunális adója Idegen- forgalmi adó (Ft/Fő/éj) Pilisborosjenő1,50%200**1000** Ft/év300 Piliscsaba1,50% Pilisjászfalu1,90% Pilisszántó1,50% Pilisszentiván1,80%-Sávos -- Pilisvörösvár1,55% Ft/év***- Solymár1,85%180**1350** 950**-- Tinnye1,90% Üröm2,00%**

19 Sor- szám Megnevezés2009. XII XII XII XII.31. Várható XII.31.Megjegyzés 1 CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés) eFt Az adósság- konszilidáció révén a futamidő csökkent 6 évvel. 2 OTP hitel (MFB) (2006.) (Intézményfejlesztés, útépítés) eFt Az adósság- konszilidáció révén a teljes fennálló tartozás konszolidálásra került. 3 OTP hitel (MFB) (2009.) (Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) eFt Nem konszolidált hitel. 4 OTP hitel (MFB) (2010) (Fő utca, közoktatás felújítások, légkábel- kiváltás) eFt Az adósság- konszilidáció révén a törlesztőrészlet évi eFt-tal csökkent. 5 Raiffeisen Bank (MFB) (2010) (Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) eFt Az adósság- konszilidáció révén a futamidő csökkent 10 évvel. Fejlesztési hitel összesen: * A fejlesztési hitelállomány alakulása: (Tőketartozás) 19 (ezer Ft-ban) * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

20 Nyilvántartási szám Összeg XII XII XII XII. 31. Várható XII. 31. HU eFt * A kötvényállomány alakulása (Tőketartozás) 20 A kötvény felhasználása: eFt a évi döntések miatti tartozások kifizetésére: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft) Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft) Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása ( Ft) Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz ( Ft) eFt a évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletek évi eFt-os csökkenését jelentette. (ezer Ft-ban)

21 2009.XII XII XII XII.31Várható2013.XII.31. Tőketartozás (év végi állományi összeg) * * A hitel és kötvény együttesen: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) 21 * Az állam a december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: (tőke és kamat) (ezer Ft-ban)

23 A pályázat célja (szept. 30-ig) 1.Szociális nyári gyermekétkeztetés A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk 2.Művészetoktatás támogatása Nem vagyunk jogosultak pályázni 3.Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás Szakmai, informatikai eszközök beszerzése Normatív támogatás lett 5. Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása Megszűnt ez a pályázati lehetőség - 6.Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása május 31.-től megszűnt a szolgáltatás Normatív támogatás lett 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (Intézményfenntartói Társulás) Nem pályázhatunk 9. Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása Nem pályázhatunk 10. Könyvtár berendezése Gyermekétkezés támogatása Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak támogatása Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok Ft 23

24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok Projekt neve A benyújtás ideje Projekt összköltsége Igényelt támogatásAz elbírálás idejeÖnrész Elnyert támogatás (Ft) 1. Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás területén Ft Ft Ft 2. „Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (rendszerfejlesztés) Ft Kiemelt program a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelet alapján Ft + Magyarország központi költségvetése fedezi Magyarország központi költségvetése 3. Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése bővítése, felújítása Ft Ft2012. május Ft Ft 4. Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása Pilisvörösváron Ft február elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft ? 5. Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése Ft március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 6. Innovatív iskolák fejlesztése Templom téri általános iskola Ft március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 7. Innovatív iskolák fejlesztése Vásár téri általános iskola Ft március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 8. Önerő pályázat Szennyvíztelep és csatornahálóz pályázatra Ft? 0 Ft ? Összesen: Ft Ft -?? 24

25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: tény évi előirányzat I. Félév Személyi juttatások (bér) Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelőintézet GESZ Személyi juttatás összesen Cafetéria-juttatás (bruttó) Járulékok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelőintézet GESZ Járulékok összesen Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelőintézet GESZ Dologi kiadás összesen Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok Dologi és egyéb folyó kiadás összesen Pénzeszköz átadások,támogatások Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla) Általános tartalék évi pénzmaradvány Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítások Önkormányzati fejlesztések (szennyvíziszap rekultiváció,szvíz.tisztító telep bőv., szabályozási terv, Vásár tér, Kálvária u., Fő út csapadékvíz elvezetési terv) Felhalm.célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kiadások összesen: Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla) Költségvetési kiadások összesen Hitel (kötvény)törlesztés Rövid lejáratú működési hitel törlesztése Egyéb finanszírozásikiadás (függő, átfutó) KIADÁS MINDÖSSZESEN (ezer Ft-ban)

26 2009.tény2010. tény2011. tény2012. tény2013. (előirányzat) Intézmény neve állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. Kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés 1. Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Német Nemzetiségi Általános Iskola Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Művészetek Háza Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Városi Napos Oldal Szociális Központ Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Félévi adat Összesen: Intézmények finanszírozása Ft 26

27 Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: (alakuló ülés), Társulás tagjai:  Pilisjászfalu Község Önkormányzata  Pilisszántó Község Önkormányzata  Pilisszentiván Község Önkormányzata  Pilisvörösvár Város Önkormányzata  Remeteszőlős Község Önkormányzata A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár* *Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

28 A Társulás által ellátott feladatok településenként Ssz.Ellátástípusok PilisjászfaluPilisszántóPilisszentivánPilisvörösvár Remetesz őlős 1.Gyermekjóléti szolgáltatás xxxxx 2.Helyettes szülői ellátás xxxxx 3.Házi segítségnyújtás xxxxx 4.Családsegítő szolgáltatás xxxxx 5.Nappali ellátás xxxxx 6.Értelmi fogyatékosok nappali ellátása xxxxx 7.Szociális étkeztetés x 8. Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza x 9.Otthoni szakápolás x

29 ELLÁTOTTAK SZÁMAALKALMAZOTTAK sor- szám Intézmény neve Német Nemzetiségi Óvoda ,5 41,5 +2rehab+ 2KH 40,5 +2rehab +2KH 44,5 +2rehab 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda rehab 35 +2rehab +2KH 38,5 +2rehab 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola*** , rehab 37 +2rehab Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola*** ,568,5 65,5 +3rehab 64,5 +3rehab Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*** ,5 15,5 +1rehab 15 +2rehab +1KH Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár , rehab 12,5 +1rehab Városi Napos Oldal Szociális Központ** ,5 30,5 +2rehab +1KH 29 +2rehab +1KH 29,25 +2rehab +1KH 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet ,5 +1rehab 41,5 +1rehab 9.Polgármesteri Hivatal ,5 +3rehab 57,5 +3rehab 44* + 2 rehab 10.GESZ ,5 23 Összesen: 354, r+6 kh 335,75+9r+ 1kh Intézményi létszámok (Fő) 29 * Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók. ** től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

30 A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése Év Állami támogatás Feladatalapú támogatás Önkormányzati támogatás Pályázati támogatás (nemzetiségi tábor) (Trina) Lakossági támogatás (Trina) Összesen (Ft) A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt, 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel ban a Trina rendezvény kiadásaihoz eFt összegben járult hozzá az NNÖ. 30

31 Segélytípus Finanaszírozó ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő ) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban 1.Ápolási díjÁ+Ö Időskorúak járadékaÁ Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Á Rendszeres szociális segélyÁ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Lakásfenntartási támogatásÁ+Ö* Pénzbeni támogatás ( évente kétszer) Á Átmeneti segélyekÖ Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ö Temetési segélyÖ* Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) Ö* SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I. A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által január 1. és augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt 31 Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

32 Segélytipus Finanaszírozó ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás- ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban 12.KözgyógyellátásÁ+Ö* Mozgássérültek támogatásaÁ KöztemetésÖ Intézményi térítési díjÖ* felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett) Ö ?? 17.Bursa HungaricaÖ Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) Ö* * * Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás Á Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása Á* Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása Á* Óvodáztatási támogatásÁ* ÖSSZESEN: SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által január 1. és augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt 32 Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

33 EseményDátum Teljes költség (Ft) Támogatások becsült értéke 1.Bányásznap Szüreti felvonulás és bál Német Nemzetiségi Önkormányzat 3.Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség Nemzetiségi konferencia Janka András díszpolgár temetése Március 15-i ünnepség Gyermeknap Mellékhelyiség biztosítása Ft értékben támogatásként, rendezvény bevétele Ft (kürtös kalács) 8.Pedagógusnap Semmelweis-nap, virág Trina fúvóstalálkozó NNÖ pályázat, báli rendezvényi adomány, az Önkormányzat 500 eFt-tal támogatta a rendezvényt, 2,1 millió Pán Zenei Alapítvány, Gerstetteni uniós pályázati pénz, KLIK 11.Vörösvári Napok (Művészetek Háza szervezésében) Támogatók (K&H Bank 60 eFt, Breier fogászat 50 eFt, saját bevétel Ft, Önkormányzati támogatás Ft) Összesen Városi ünnepségek (2012. szeptember szeptember ) 33

34 Sor- szám Társadalmi szervezet megnevezése: évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban 1.Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület „A Tempo" Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület „Kovács László" Kertbarát Kör Látássérültek Pilis Völgye Egyesület Liget Polgárőr Egyesület Magyar Postagalamb Egyesület B Mazsorett Egyesület Nagycsaládosok Egyesülete Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pilis Cross Country Club versenyre egyszeri támogatás (650eft) Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC) Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) 34

35 Civil szervezeteknek adott támogatások (II.) SorszámTársadalmi szervezet megnevezése: évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban évi támogatás Ft-ban 14. Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nosztalgia Dalkör Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület Református Egyházközség, Pilisvörösvár Rendőrőrs Pilisvörösvár Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete *0 20. Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár Szebb Környezetért Egyesület Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály V-121 Galambtenyésztők Egyesülete Egyéb támogatások (civil tartalék keretből) Összesen: * Jogszabályváltozás miatt nem támogatható 35

36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I. Ssz.Helyszínm2m2 1.Szabadság u. (buszmegállónál)2 2. Szt Erzsébet u vízelvezető rács körül 2 3.Hősök tere út + járda8 4.Remetei u. (14*3,5)44 5.Horgász sor1 6.Bocskai u Összes mennyiség:58 Viacoloros útkátyúzás Ssz.Helyszíndb 1.Ősz u.-Szent Erzsébet u.1 2.Ősz u.-Szondy u.1 3.Zrínyi u Petőfi u Petőfi u Táncsics u..- Szegfű u.2 7.Hősök tere1 8.Hősök tere - Bem u.1 9.Semmelweis köz1 10.Erkel u. - Bartók B. u.1 11.Árpád u.-Határ u.1 12.Szt Erzsébet (Flórián u.)1 13.Deák F. u Deák F. u.- Sztiváni u.2 15.Mátyás K. u Szt Erzsébet Szt Erzsébet Szt Erzsébet Szt Erzsébet Szt Erzsébet Béke u. (focipályánál)1 Összesen:24 Csatornaszemek körüli javítások 36

37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II. Aszfaltkátyúzás m2m2  Akácfa u. (több helyen) 15  Angeli köz - Puskin u. 3  Árpád u. (összesen) 11  Attila u. (cukrászdánál) 3  Attila u. (több helyen) 2  Bányakápolna u  Bányató u. (tavaknál) 1  Báthory u  Báthory u. eleje 41  Béke u. (vízműveknél) 21  Búcsú tér - Dózsa Gy. 6  Budai N. A. u  Budai N. A. u.- 10-es 1  Budai u. szerviz u. (pizzéria) 1  Deák F. u.- Sztiváni u. 2  Dózsa Gy u. (Grádus) 2  Fő u. Mentőállomásnál 2  Gárdonyi u.- Szabadság u. (rács körül)6  Gesztenye u. Fő u. 3  Gimnázium aszfaltpálya 1  Görgey u. -10-es út 3  Görgey u  Hősök tere - 10-es út 3  Iskola u  Iskola u. - Hősök tere 2  Kálvária u Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év Ft Ft 2012 Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év Ft Ft m2m2  Kamilla u. (4+6) 0  Klapka u. (több helyen) 14  Klapka u. - Nagykovácsi u. 1  Madách u. - Rózsa u. 2  Madách u. vége 18  Nyár u. - Kisfaludy u. 6  Petőfi u. (Fő u. végénél) 2  Pozsonyi u. Nagyváradi u. 2  Puskin köz  Puskin u  Rákóczi u. 11/a 5  Régitemető u. 1  Szabadság u. - Dugonics u. 2  Szabadság u. kereszteződésnél 7  Széchenyi u. - Nefelejcs köz 1  Szt Erzsébet 84. rács körül 2 m2m2  Szent István u. (4+8) 12  Szentt István u.-Rózsa u. 3  Tavasz u. 23  Tavasz u. kenyérgyárnál 2  Tavasz u.-Szt Erzsébet u. (rácsnál)4  Tavasz u-Kisfaludy u.(rács mellett)8  Templom tér  Tó u  Tűzoltó u. vége 24  Zöldfa u. 18. (2+3) 5 Összes mennyiség: 53 db324

38 Tervek, tanulmányok szeptember augusztus Terv tárgyaDátum: Terv ára (bruttó Ft) Készülőben lévő tervek: Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése tervezési szerződés keretében - Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft Vásár téri és Iskola utcai parkolók engedélyes kiviteli terveinek elkészítése Gimnázium, Zeneiskola, és konyha gázellátása szétválasztásának megtervezése - M-Gépész Kft Fő utca 300m-es szakaszán csapadék-vízelvezető csatorna tervezése Összesen: Mindösszesen: Elkészült tervekÖsszesen:

39 Összesen: m2 bruttó: ~ Ft Összesen: m2 bruttó: ~ Ft Földutak murvázása Utca murvázott terület  Béke utca2500 m 2  Madarász Viktor utca2400 m 2  Báthory utca2000 m 2  Liszt Ferenc utca1200 m 2  Csendbiztos utca1200 m 2  Budai utca szervízút1200 m 2  Sirály utca1000 m 2  Harcsa utca1400 m 2  Lahner György utca1600 m 2  Freiacker utca 600 m 2  Mindszenty utca 900 m 2 39 Előző évek adatai: Terület: Összeg: 2009:6 392 m Ft 2010:2 176 m Ft 2011:2 584 m Ft 2012: 620 m Ft

40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése Üres lakás0 db1 db 2 db5 db (pályázat útján értékesítve) Bérlő által megvásárolt lakás11 db1 db0 db 5 db0 db (8/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján értékesítve) ebből 6 bérlő ebből 1 bérlő részletekben törleszt ÖSSZESEN: (Ft)

41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések Sor- szám TárgyCég A megkötés ideje A szerződés időtartama Összeg (Ft/hó) Összeg (Ft/év) 1. Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só Saubermacher-Bicske ig Hulladékgyűjtő edényzetek ürétése Parkőr Bt ig Téli időszakban parkolók takarítása síkosságmentesítés Bello Giardino kft.2013HatározatlanIdőjárástól függöen 4.Játszóterek üzemeltetéseMegbízási szerződések alapján2011Határozatlan Széchenyi u. közterület- használati díjak beszedése, rend fenntertása Parkőr Bt.2007Határozatlan A beszedett közterület- használati díj 50 %-a 6.Sportpálya-üzemeltetésParkőr Bt ig Mezőőri tevékenységPeller Csaba2005Határozatlan Zsidótemető gondozásaPilisteam Bt.2009Határozatlan Kóborló ebek összefogása Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2012Határozatlan Városi köztemető üzemeltetéseVarázskő Kft ig Parkok, közterületek karbantartása Boróka Kft.2008Határozatlan Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása Nadi Építő és Szolgáltató Kft Összesen:

42 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I október október Projekt megnevezésDátumÖsszeg(br.Ft) 1.Templom téri iskola középső szárnyán palatető cseréje zsindelyre Piaci fabódé felújítása Városháza tanácstermében hőfokszabályozók beépítése Okmányiroda villámvédelmi rendszerének kiépítése Buszvárók hiányzó oldalaira polikarbonát anyag beszerzése Buszvárók javítási, polikarbonátok felszerelése Közterületi területek murvázása, szikkasztó árok készítése Kápolna u., Kálvária u. beszakadt víznyelők javítása Városház közben lámpa felszerelése Fő u sz. épület belső felújítási munkái Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái Köztemetőben vízvezeték-szivárgás bemérése Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái Műfüves pálya karbantartása, felújítása Műfüves pálya támfal és kerítésépítése Fő u ingatlan udvar murvázása Templom téri iskola tűzvédelmi főkapcsoló cseréje Sportpálya dróthálós kerítés javítása

43 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II október október 19.Fő u ingatlanon tetőjavítási munkák Petőfi közpark helytörténeti táblák felújítása Fő u. program javítási munkái, Ügyfélszolgálat és Könyvtár Fő u. 66. épületben klíma javítása Erkel F. u., Fácán u. útjavítási munkái Augusztus 20-i ünnepre zászlók kihelyezése Műszaki osztály épületének tetőjavítása Templom téri iskola 5 db üvegtégla ablak cseréje Gimnáziumi konyhában főzőüstök bekötése, füstcsőbekötéssel Fő u. utcabútorok pótlása Gimnáziumi konyhában vízvezeték szétválasztása Vásár téri iskola tornaterem elektromos javítási munkái Templom téri iskola műgyanta padlóburkolat készítése, 2 db tanteremben Templom téri iskola dísztéglasor javítása, és vakolási munkák KRESZ táblák cseréje, helyreállításafolyamatos Százezer forint alatti karbantartásokfolyamatos Mindösszesen:

44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések ( ) 44 Év Projektek 5 játszótér, 6 sportpálya, 3 park Fő utca közterületek (járdák, parkolók, csapadék-csatorna, kandelláberek, földkábelek) Fő utca épületek (Városháza, Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár) -- Összeg (Ft)

45 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Nagy projektek

46 Vasút-korszerűsítés  Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás)  Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja) Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft. H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország)  Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése.  Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség)  Költség: kb. 50 milliárd forint  Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények: P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró  Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: – Vágányzár: – – Befejezési határidő:  A lakosságot érintő organizációs területek: 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca  A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20)

47 Vasút-korszerűsítés képekben 47

48 Szennyvízpályázat 48 A beruházás tartalma: a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák) A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: Ft Önrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: Ft Összesen: Ft A projekt eddigi története: I. fordulós pályázat benyújtása:2008. október 3. II. fordulós pályázat benyújtása:2011. július 8. Támogatási szerződés megkötése:2012. május 31. A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: augusztus 21. Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölés Tervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: november 29. Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés ütemezése: A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés augusztus második felében indult meg, és június 30-ig kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag második felében ér majd véget.

49 Szennyvízpályázat képekben 49

50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata 50  Döntés a felülvizsgálatról: február 7.  Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.  A tervezési szerződés megkötése: április 9-én  A tervezés szerződés szerinti ára: Ft.  Megalapozó vizsgálat elfogadása: VI. 27.  A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: -a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT) kidolgozására, - majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) elkészítésére.  A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása: szeptember 12.  Lakossági fórum: október 4.  Elfogadás várható ideje: július

51 Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben 51

52 Pilisvörösvár Város ÖnkormányzataÖSSZEFOGLALÁS  A szigorú takarékosságnak (dologi kiadások), a beruházások elhalasztásának (lift, bölcsőde, útépítések) és a plusz bevételeknek köszönhetően (bérleti díjbevételek, behajtások, földfeltöltések, lakáseladások) költségvetésünk a gazdasági válság és az állami elvonások miatti bevételcsökkenés ellenére is egyensúlyban van. Hitelállományunk csökkent, vagyonunk nőtt, számlánk egyenlege pozitív.  Az önkormányzati rendszer, a közigazgatási rendszer és a közoktatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen lebonyolítottuk (az önkormányzat és a hivatal szétválasztása, a járási hivatal kialakítása, a kiemelt építéshatóság felállítása, az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati működtetésbe vétele).  Mindemellett még kisebb fejlesztésekre is jutott: Fő u felújítása, Templom téri iskola tetőjavítás, Templom téri iskola homlokzat-felújítás, Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása.

53 Pilisvörösvár Város Önkormányzata ESEMÉNYNAPTÁR október október

54 04. Manhertz Erzsébet halálának 2. évfordulója – „A hit ereje” c., életrajzi könyv megjelenése 06. A Szebb Környezetünkért Egyesület hagyományos virágtalálkozója 07. Idősek világnapja – Wenczl Mihály (95), Matkó Endréné (95) Berényi Károly (93) és Kálmán Lajosné (93) köszöntése 11. Közmeghallgatás (2012. évi) 16. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása 16. Katasztrófavédelmi gyakorlat 23. Nemzeti ünnep, városi kitüntetések: Fazekas Krisztina, Ohmüllner Márton, Zelenai István, Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencé 27. Újra melegvizes fürdő nyílt Borszéken 27. Gerstetten és Cebazat testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója október 54

55 2012. november 06. Magyar Minőség Háza díjat nyert a Szent Erzsébet Otthon 24. Nyugdíjas Klub évzárója – 50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése (Kovács Géza és felesége, Nick János és felesége, Rein József és felesége) 27. Lakossági fórum a vasút- korszerűsítéssel kapcsolatban  Nemzetiségi Délután  Tetőjavítás a Templom téri iskolában 55

56 02. Adventi vásár 04 Kitüntetést kapott a Fő utca felújítás 08. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar adventi koncertje a Művészetek Házában 14. Adventi hangverseny a Városi Könyvtárban 20. Andrusch-Fóti Mária emléktáblájának felavatása a Napos Oldal Szociális Központban 21. A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertje 23. A ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak karácsonyi hangversenye a nagytemplomban 24. Pásztorjáték a nagytemplomban 31. Elhunyt Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára (93 éves volt)  Megjelent Bányai-Braun József: Életem története c. önéletrajzi könyve december 56

57 2013. január 01. Újévi koncert – „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (Civilek Háza) 02. Megkezdte működését a Fő u. 66-ban a Pilisvörösvári Járási Hivatal (21 fő került át) 02. Megkezdte működését a Pilisvörösvári Járási Tankerület (Puskin u. 8.) 02. Megkezdte működését a Kiemelt Építéshatóság (Puskin u. 8.) 06. Újévi orgonahangverseny a nagytemplomban 13. II. Vörösvári Asszonybál 14. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Facebook közösségi oldalon 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Solymáron 19. Svábbál – Schwabenball 21. Elhunyt Vigyázó Miklós plébános  Folyamatban a vasút-korszerűsítés 57

58 2013. február 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja 07. Elkészült a évi költségvetés 12. Farsangtemetés 16. A Kompanei sváb színjátszó társulat előadása a Művészetek Házában 19. Svábbál (Német Nemzetiségi Fúvózenekar) 22. Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott látogatása a Járási Hivatalban  Megkezdődött a Fő u sz. épület belső felújítása 58

59 2013. március 10. Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskola szervezésében 15. Városi ünnepség és koszorúzás 16. Ismét Koczka Gábor a rendőrőrs parancsnoka 18. Nemzetközi Békefenntartói Logisztikai Kiképzési Program résztvevőinek látogatása 22. Nemzetközi német nyelvű színjátszó fesztivál a Friedrich Schiller Gimnáziumban 23. A Gimnázium megalapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepség és Jubileumi évkönyv db német nyelvű könyv Gröbenzellből 24. Húsvéti kútdíszítés a Fő téren 29. Beköltözött a felújított Fő u. 104-be a Járási Tankerület 30. Húsvét 31. Húsvéti bál a Dies Adlersteiner Zenekarral 59

60 2013. április 01. Vágányzár a Budapest–Esztergom vasútvonalon a felújítási munkák megkezdése miatt. Megkezdődött a terelőút kiépítése a Várkeret utca elejénél. 01. Húsvéthétfői locsolóbál a Német Nemzetiségi Fúvószenekarral 07. A 120 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar jubileumi koncertje 14. Operagála a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni Nemzetiségi kórus, valamint az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részvételével 16. Elektronikai hulladékgyűjtés 20. A Nosztalgia Dalkör kitüntetése a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták országos fesztiválján 30. Májusfaállítás 60

61 2013. május I. 01. Városi Majális a Művészetek Háza szervezésében 01. A Petőfi-szobor felavatása 03. Flórián-szobor szentelés 04. Eduard Gillitzer temetése Gerstettenben 04. Gyermeksíremlékhely-avatás 12. Elsőáldozás és Bérmálás 17. Babamúzeum-avatás 18. A Zeneiskola fennállásnak 50.évfordulója 19. Pünkösd 61

62 2013. május II. 20. Az Erdei kápolna búcsúja 25. Hősök Napi ünnepség és koszorúzás 26. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban 29. Iskolások képzőművészeti kiállítása a Művészetek Házában 30. A Szabadság utcai tagóvoda német nyelvű bemutatója 31. Májusfabontás  Pilisvörösvár az ország 4 legátláthatóbb önkormányzata között 62

63 2013. június 02. Úrnapi körmenet 08. Nemzetiségi Kórusok VI. Országos Minősítő Hangversenye 14. A Baden-Württembergi Gerlingenből 49 fős delegáció látogatott Vörösvárra 21. Gólyagyűrűzés a Szent Erzsébet utcában 21. Bodnár László temetése Ballagás az általános iskolákban 27. A Pilis Mentőcsoport köszöntése a dunai árvízi védekezésben tanúsított helytállásukért 28. Nyáresti muzsika a Városi Könyvtárban A Pilisvörösvári Terranova női kézilabdacsapat 3. lett az NB-I./B-s kézilabda bajnokságban 63

64 2013. július 01. A szeméttelep rekultivációjának kezdete 05. Temesi Ágoston temetése 08. A Brazíliából érkezett Nota Livre nevű sváb ének- és táncegyüttes fellépése a Művészetek Házában 15. A Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) vette át a szennyvíztelep üzemeltetését A Schwabenkraft, a Die Adlersteiner és a Werischwarer Burschen szerepelt a németországi Gothában az 50. Europeade fesztiválon 19. A svájci Biel városának fúvószenekara adott koncertet a Művészetek Házában 26. A TRINA Orchestra koncertje a Művészetek Házában 29. Melegvizes borvízmedencés fürdő Borszéken 64

65 2013. augusztus (I.) A Borszéki Napokon 20 fős vörösvári delegáció járt (Borszék várossá válásának 60. évfordulója) Vörösvári Napok Megnyitó Svábruha-kiállítás Kórushangverseny a nagytemplomban A „Sváb Sarok” Hagyományőrző Hely felavatása 20 éves a Donau Power Schwabenfest Tutajhúzó verseny 65

66 2013. augusztus (II.) Munkaterület-átadás a szennyvíztelep felújításához 24. Emléklapot kapott a Tűzoltó Egyesület az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményéért 30. Fazekas Krisztina háromszoros világbajnok 30. Bányásznapi ünnepség 31. Bányász emlékműavatás Dorogon  Kezdődik a kétszintű csomópont építése  Templom téri iskola udvar felőli homlokzatának javítása  Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása

67 2013. szeptember 02. Évnyitó az általános iskolákban és a gimnáziumban 02. Beindult az önkormányzati főzőkonyha 07. Megújult a Szabadság utcai óvodaudvar 13. Megnyílt a Kultur Kaffe a Művészetek Házában 14. A Német Nemzetiség Óvoda 40 éves 28. Szüreti felvonulás és bál 67

68 2013. október 06.Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából 10. Szennyvízberuházás nyitórendezvénye – sajtótájékoztató 10. Lakossági fórum a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 17.Közmeghallgatás 23. Nemzeti ünnep – városi kitüntetések átadása 68

69 Pilisvörösvár Város Önkormányzata KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A két alpolgármesternek  A Képviselő-testület tagjainak  A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak  Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozónak  Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak  A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak  Szerződéses partereinknek  Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak

70 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx."

Hasonló előadás


Google Hirdetések