Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az ÚMVP III-as és IV-es LEADER tengelyeiről Madarász Gábor Pályázati referens Maros-völgyi LEADER Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az ÚMVP III-as és IV-es LEADER tengelyeiről Madarász Gábor Pályázati referens Maros-völgyi LEADER Egyesület."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az ÚMVP III-as és IV-es LEADER tengelyeiről Madarász Gábor Pályázati referens Maros-völgyi LEADER Egyesület

2 Mi is az az EMVA? Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Hazánknak 2007-2013 között mintegy 5 milliárd euró = 1 333 500 000 000 Ft (1 euro= 266,7 Ft) fejlesztési forrást van lehetősége az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére költeni.

3 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásai €-ban

4 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tengelyei

5 LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért

6 Rövid LEADER történelem LEADER I (1991–1994) Az első LEADER program 217 helyi akciócsoportot aktivizált, akik saját – összesen 367 000 km2 - nyi területű – térségeikben tevékenységek széles skáláját támogatták. Pl.: - a vidéki turizmus bővítése, - képzési programok, - kisipari tevékenységek, - kisvállalkozások fejlesztése és a - mezőgazdaság mellett egyéb jövedelemszerzési lehetőségek feltárása. A program 400 millió euróval gazdálkodhatott.

7 LEADER II (1995–1999) LEADER II-re az előző időszakban elkülönített összeg több, mint négyszeresét, 1 755 milliárd eurót juttattak. Céljai részben megfeleltek a LEADER I prioritásainak, de nagyobb hangsúlyt kapott az innováció, illetve a helyi emberek, közösségek aktivizálása és képzése annak érdekében, hogy azok mindinkább bekapcsolódjanak a helyi fejlesztési folyamatokba. 1998-ra 850 helyi akciócsoport és 59 egyéb szereplő vált a LEADER II program aktív részévé a Európai Unión belül, 1 375 144 km2 - re kiterjedő akcióterületen.

8 LEADER+ (2000–2006) A LEADER+ továbbra is kísérleti pályázati rendszer volt. Teljes akcióterülete elérte az 1 577 386 km2-t, költségvetése közel 2,5 milliárd eurót tett ki. Célterületei: horizontális partnerségen és alulról jövő kezdeményezéseken alapuló stratégiák létrehozása a vidéki térségek fejlesztésére, vidéki térségek közötti együttműködések fejlesztése országon belül és határokon túl, a szereplők közötti kapcsolatrendszer fejlesztése.

9 LEADER (2007–2013) A vidékfejlesztés egyre fontosabb eleme a Közös Agrárpolitikának, melyet alátámaszt a LEADER forrásainak növekedése. A 27 tagállam immár 13,78 milliárd eurót juttathat a helyi akciócsoportoknak,hogy saját belátásuk szerint, de természetesen elfogadott stratégiájuk mentén dönthessenek a források felhasználásáról. Ennél nem kevésbé fontos, hogy minden nemzeti vidékfejlesztési programban helyet kellett biztosítani a négyes tengelynek, azaz a LEADER programnak.

10 Szubszidiaritás elve:Ennek értelmében a döntéseket mindig a legalacsonyabb, az érintettekhez legközelebbi szinten kell meghozni. Alulról felfelé való építkezés.

11 - Országosan jelenleg 95 HACS dolgozik Az ÚMVP III-as és IV-es (LEADER) tengelyének lebonyolításával. - Magyarországon 3145 település van, ebből 3029 települést fed le a III-as tengely. - A Maros-völgyi LEADER Egyesület területe 17 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 50,036 fő, a városokban élő lakosok száma 28,597 fő

12 A munkaszervezet felépítése, tevékenysége Munkaszervezetünk jelenleg 6 főből áll: -Munkaszervezet vezető (1 fő, felelős a munkatársak által elkészített munkaanyagokért, a stratégia végrehajtásáért,pályázatok értékeléséért, stb.) - Pályázati referensek (3 fő, feladatuk a pályázók informálása, koordinálása, helyszíni ellenőrzés, hiánypótoltatás, pályázatok értékelése, iratkezelés, stb.) - Irodai asszisztens (2 fő, feladatuk a postai, banki ügyletek lebonyolítása, bérszámfejtés, iktatás, stb.)

13 Forráskeretek: III-as tengely: 2 341 138 euro (624 millió Ft) IV-es LEADER tengely: 1 560 021 euro (416 millió Ft) Beadási határidők: Évente 2 alkalom (Május, Október) az alap rendelet alapján, azonban a gyakorlatban ez igen változó.

14 III-as tengely prioritásai: -Vidéki örökség megőrzése -Falumegújítás -Turisztikai tevékenységek ösztönzése Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése

15 I. Maros-völgy gazdaságának a fejlesztése 1. Helyi gazdasági beruházások támogatása 2. Gazdasági környezet fejlesztése II. Maros-völgy a turisztikai régió 1. Térségi szálláshelybővítés, kialakítás 2. Aktív turizmus szolgáltatás kialakítása III. Maros-völgy örökségének a megőrzése 1. Településkép megújítása, fejlesztése 2. Helyi életminőség javítása és hagyományőrzés LEADER Prioritások

16 Pályázati támogatások intenzitásai III-IV. tengely: Vállalkozók számára: nettó 60-65 % Önkormányzatok számára: nettó 60-100 % Civil szervezetek számára: nettó/bruttó 100% A pályázati rendszerben nyújtott támogatási összegek utófinanszírozás útján kerülnek a pályázók birtokába.

17 - Gördülőeszköz vásárlása nem támogatható. (Azonban pl. targonca beszerzése igen.) - Ingatlan vásárlása nem támogatható. - A pályázónak vagy tulajdonjoggal, vagy tartós, legalább 5 évre szóló bérleti szerződéssel kell rendelkezni telephely fejlesztésénél, illetve gépvásárlásnál a gép tárolása miatt. Alap információk

18 Pályázati ügymenet - Ajánlott pályázatírót alkalmazni, lehetőleg térségi személyt. - Építéssel járó beruházásoknál indokolt időben elkezdeni a terveztetést, műszaki tartalom meghatározást. - ÉNGY (építési normagyűjtemény) és Gépkatalógus ismerete. - A gépkatalógusban nem szereplő berendezések, gépek beszerzése 2 árajánlat mellékletével lehetséges. Hasznos weboldalak: www.umvp.eu www.mvh.gov.hu

19 Köszönöm a figyelmet! www.marosvolgy.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató az ÚMVP III-as és IV-es LEADER tengelyeiről Madarász Gábor Pályázati referens Maros-völgyi LEADER Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések