Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."— Előadás másolata:

1 Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen”

2 Tudományos minősítésekkel rendelkezők száma: 1039 ebből akadémikus: 30 MTA doktora: 151 Doktori Iskolák száma: 25 Évente 160-180 Ph.D. fokozat Öt szakkollégium, tíz éve működő tehetséggondozási program (jelenleg 420 diák) OTDK helyezések száma 2009: 112 MTA kutatócsoportok száma: 12 Éves K+I+F bevétel: ~ 4.5 Mrd Ft Közlemények száma évente ~ 1500 Nemzetközi folyóírat szerkesztőbizottsági tagság: 165 Tudományos paraméterek

3 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Magyarság- tudomány és nyelvelmélet KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ JELENTŐS NEMZETKÖZI ELISMERTSÉGŰ ALAPKUTATÁSOK AZ EGYETEMEN

4 Molekulatudomány, benne gyógyszerkutatás Akadémiai kutatócsoportok 1. Homogén Katalízis Kutatócsoport 2. Szénhidrát-kémiai Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Kémiai tudományok 2. Gyógyszertudományok IKUT* 1. Növényi hatóanyagok vizsgálata 2. Inzulin rezisztencia és cukorbetegség 3. Halogénezett szénhidrogén szennyezők eltávolítása *Innovatív Kutatói Team Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

5 Fizikai-, számítás- és anyagtudomány Akadémiai kutatócsoportok 1. Számelméleti Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Fizikai tudományok 2. Matematikai és számítástudományok 3. Informatikai tudományok IKUT Geotermikus rendszerek Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

6 Molekuláris medicina Akadémiai kutatócsoportok 1. Apoptózis és Genomika Kutatócsoport 2. Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport 3. Haemostasis, Thrombosis és Vascularis Biológiai Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Molekuláris orvostudomány 2. Molekuláris sejt- és immunbiológia 3. Laki Kálmán (elméleti és klinikai orvostudomány) 4. Klinikai immunológia és allergológia IKUT Őssejt és génterápiás kutatóközpont Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

7 Egészség- és Környezettudomány Akadémiai kutatócsoportok 1. Népegészségügyi Kutatócsoport 2. Idegtudományi Kutatócsoport 3. Területfejlesztési Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Egészségtudomány 2. Klinikai orvostudomány 3. Idegtudomány 4. Juhász-Nagy Pál (biológiai és környezettudomány) 5. Állattenyésztéstudomány 6. Hankóczy Jenő (növénytermesztés és élelmiszer) 7. Kerpely Kálmán (növénytermesztés és regionális) IKUT Kutánbiológiai kutatóközpont Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

8 Magyarságtudomány és nyelvelmélet Akadémiai kutatócsoportok 1. Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 2. Elméleti nyelvészeti Kutatócsoport 3. Néprajzi Kutatócsoport Doktori iskolák 1. Irodalomtudományi 2. Nyelvtudományi 3. Történelmi és néprajzi 4. Humán tudományok IKUT Ember-gép kommunikáció Kiválósági fókuszterületek az alapkutatásban

9 Joó Ferenc akadémikus Molekulatudomány Trócsányi Zoltán akadémikus Fizikai-, számítás- és anyagtudomány Nagy László akadémikus Molekuláris Medicina Gergely Pál akadémikus Egészség – és Környezettudomány Kertész András akadémikus Magyarságtudomány és nyelvelmélet Balogh Judit igazgató, a Technológia transzfer alprojekt vezetője Debreczeni Attila MTA doktora tudományos rektorhelyettes (2010 június 30.-ig) Páles Zsolt MTA doktora, tudományos rektorhelyettes (2010 július 1.étől) Fésüs László akadémikus a projekt szakmai vezetője Projekt menedzser: Domokos Szilárd A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács

10 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Magyarság- tudomány és nyelvelmélet Nemzetközi Tanácsadó Testület TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÓEGYETEMI TANÁCS KUTATÓEGYETEMI KOORDINÁCIÓS TANÁCS SZENÁTUS

11 A tudományos stratégia és jövőkép kialakításának és folyamatos megújításának elősegítése A kutatóegyetemi program (ezen belül projektek) szakmai irányítása, felügyelete Nemzetközi tanácsadó testület létrehozása, azzal együttműködés Széles nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítés kutatóegyetemekkel és kutatóintézetekkel Új pályázat források és egyéb támogatások elnyerésének elősegítése A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács feladatai

12 Elnyert támogatás: 2 864 388 299 Ft Projekt futamidő: 2010. július 1.-2012. június 30. Kiemelt területek száma: 5 Résztvevő kutatócsoportok száma: 118 A TÁMOP 4.2.1. B projekt alapadatai

13 Bérjellegű költségek és járulékai Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Eszközök, immateriális javak Összesen Egészség- és környezet- tudomány 183 611 000 Ft75 083 000 Ft151 500 000 Ft66 780 000 Ft476 974 000 Ft Molekula- tudomány 190 546 000 Ft67 317 000 Ft116 387 000 Ft169 380 436 Ft543 630 436 Ft Fizika, számítás- és anyagtudomány 313 912 830 Ft11 183 165 Ft88 840 114 Ft55 917 395 Ft460 262 592 Ft Molekuláris medicina 330 996 952 Ft269 919 828 Ft148 071 690 Ft188 965 815 Ft937 954 285 Ft Nyelvtechnológia és bioetika 245 664 142 Ft0 Ft44 210 751 Ft0 Ft289 874 893 Ft Összesen1 264 730 924 Ft423 502 993 Ft549 009 555 Ft481 043 646 Ft2 718 287 118 Ft A szakmai területek költségvetése Beérkező műszerek 2010 szeptemberben: 54 műszer, 554 millió Ft. értékben (saját erő: 227 millió Ft) Az egyes fókuszterületek közötti forrásmegosztás alapja: az ott dolgozó munkacsoportok 2000 óta mutatott alapkutatási pályázati sikeressége az OTKA-ban.

14 A résztvevő kutatócsoportok megoszlása A munkacsoportok kiválasztása belső pályázat útján történt, kiemelt jelentősége volt az elmúlt 5 év nemzetközileg mérhető tudományos teljesítménynek

15 Nemzetközi kutatóegyetemekkel kialakítandó partnerség, kutatói hálózatok kialakítása K+F+I projektek számának, súlyának növelése Tudás- és technológia transzfer kiemelt területként történő kezelése akcelerátor funkció felvállalásával (klaszterek) Kiemelt területek: gyógyszeripar, biotechnológia, informatika, funkcionális élelmiszer, energetika Horizontális terület: az intézményi kapcsolatrendszer

16 Cél- és eszközrendszer

17 A kutatóegyetemek belső világában és országosan (pályázati rendszerek, MTA) érvényesül a tudományos kiválóság értékrendje Kialakul a kari hierarchiától független, kiemelt figyelem és támogatás a fókuszterületek mentén; a kutatóintézetté szerveződés lehetősége Hatékony tehetséggondozás és kutatóképzés A hazai és EU K+F finanszírozás biztosítja a szükséges pályázati forrásokat A sikeres kutatóegyetemek kiemelt finanszírozása tartósan beépül a hazai felsőoktatásba A siker feltételei

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések